#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
#
Милованов Тимофій
Міністр
Відповідальний
 • Романович Дмитро Олегович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

7.8. Власники творів та винаходів захищені та отримують справедливу винагороду

Захист інтелектуальної власності створює умови для розвитку ринку інтелектуальних товарів та послуг.

Ми створимо якісний реєстр інтелектуальної власності і забезпечимо його використання на митниці. Ми перезапустимо роботу організацій колективного управління авторськими правами, а також інших органів влади у цій сфері. 

Це створить умови для глобального розвитку креативних індустрій, розвитку ринку досліджень в Україні та прискорення технологічної та цифрової трансформації. 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «7.8 Власники творів та винаходів захищені та отримують справедливу винагороду» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Слабкий захист прав інтелектуальної власності (ІВ), що призводить до низьких сум роялті, які отримують правовласники. Бізнес потерпає від патентного тролінгу та незаконного використання їхньої інтелектуальної власності
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
творчі особистості (винахідники, автори та інші творці ІВ), бізнес та сектор науки, що забезпечують створення і використання ІВ
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

1.4. Гострота проблеми
Гостра
1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

В сфері авторського права – нейтральна. Суми винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав, що зібрана та виплачена організаціями колективного управління за період 2014-2018 років має тенденції до поступового зростання. Проте, сам розмір ринку неспівставний з розмірами української економіки. Наприклад, з урахуванням розміру економіки у відносних показниках (зібрані роялті/ВВП) в Польщі і Чехії збирається приблизно в 6 разів більше роялті, ніж в Україні.

Сума, що зібрана ОКУ за використання об’єктів авторського прав і суміжних прав, грн.

2014 - 59 909 581,00

2015 - 71 498 823,00

2016 - 83 483 778,00

2017 - 120 993 021,00

2018 - 131 831 638,00

Сума, яку ОКУ виплатили суб’єктам авторського права і суміжних прав (правовласникам), грн.

2014 - 37 367 336,00

2015 - 40 088 814,00

2016 - 50 945 753,00

2017 - 64 343 954,00

2018 - 100 211 356,00

В сфері патентного права - після запровадження post-grant opposition та запуску Вищого суду з питань інтелектуальної власності можна буде почати відслідковувати кількість та динаміку оскаржень та рішень

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – До прийняття Закону України від 15.05.2018 № 2415-VIII “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” на ринку авторського права існував хаос, що виник у зв'язку із функціонуванням декількох паралельних організацій, які управляють одними й тими ж категоріями прав
Причина 2 – Система збору, розподілу та виплати авторської винагороди була не прозорою та корумпованою
Причина 3 – Відсутність політичної волі щодо законодавчого врегулювання діяльності організацій колективного управління у відповідності до вимог права ЄС
1.7. Показники ефективності політики
 • Зростання сплати роялті власникам прав у 1,5 – 2 рази

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створимо електронний реєстр авторського права – 2020-2021 роки
Показники результативності:
 • Скорочення загального строку обробки заявки – до 1 місяця
Завдання до підцілі:
 • Електронна подача заявок на реєстрацію об’єктів авторського права та електронний реєстр авторського права забезпечить заявникам сучасний та зручний спосіб подання заявок
2. Забезпечимо високу якість експертизи через підвищення кваліфікації та належні умови праці експертів - до кінця 2023 року
Показники результативності:
 • Збереження та залучення нових висококваліфікованих кадрів
 • Кількість експертів патентного відомства відповідає вимогам статусу Міжнародного пошукового органу
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення підвищення кваліфікації експертів до рівня експертів ЄПВ та забезпечення високого рівня їх мотивації, в тому числі шляхом підвищення рівня оплати праці
3. Вдосконалимо процедури акредитації організацій колективного управління (ОКУ) - до кінця 2019 року
Показники результативності:
 • затвердження Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління у новій редакції, яким встановлено обов’язок для кандидатів у члени комісії, що представляють користувачів та правовласників, надавати додаткові відомості щодо досвіду роботи, обсягів винагороди, членства у міжнародних організаціях
Завдання до підцілі:
 • Створення компетентної комісії з акредитації ОКУ
4. Забезпечимо запровадження акредитованих ОКУ для 100 % сфер розширеного та обов’язкового колективного управління – до кінця 2020 року
Показники результативності:
 • Акредитовано 5 організацій колективного управління в 2 сферах розширеного та 3 сферах обов’язкового колективного управління
Завдання до підцілі:
 • Акредитації ОКУ у всіх сферах розширеного та обов’язкового колективного управління майновими правами
5. Запровадимо громадський моніторинг діяльності акредитованих ОКУ – 2020-2021 роки
Показники результативності:
 • 100 % організацій колективного управління, зареєстрованих Мінекономіки, мають власний веб-сайт, на якому підтримується в актуальному стані інформація, оприлюднення якої передбачено статтею 10 Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”
 • Кількість скарг правовласників, направлених до Мінекономіки щодо незаконної діяльності організацій колективного управління дорівнює нулю
Завдання до підцілі:
 • Прозорість збору та розподілу організаціями колективного управління винагороди та здійснення виплати винагороди авторам та іншим правовласникам
6. Створимо Національний орган інтелектуальної власності та забезпечимо його належне функціонування - до кінця 2020 року
Показники результативності:
 • Єдине вікно з видачі патентів (свідоцтв)
Завдання до підцілі:
 • Запровадження прозорої та ефективної дворівневої системи державного управління сферою інтелектуальної власності
7. Удосконалимо інститут державних інспекторів з питань інтелектуальної власності - до кінця 2021 року
Показники результативності:
 • Державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають правові підстави для здійснення планових та позапланових перевірок
Завдання до підцілі:
 • Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації державними інспекторами контрольних повноважень в рамках сучасної ризик-орієнтованої моделі
8. Позбавлення держави необхідності виконувати невластиві їй функції (колективне управління) – до кінця 2020 року
Показники результативності:
 • Ліквідація юридичної особи ДО “УААСП”
Завдання до підцілі:
 • Передача прав на збір роялті що наразі є в ДО “УААСП” новій громадській організації, створеної авторами-членами ДО “УААСП”
9. Запровадимо електронну подачу заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності - до кінця 2020 року
Показники результативності:
 • Збільшення кількості надходжень заявок на об’єкти промислової власності через систему електронного подання до 25 % від загальної кількості
Завдання до підцілі:
 • Надання заявникам сучасного та зручного способу подання заявок через електронну систему подання заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності
10. Забезпечимо встановлення максимального строку експертизи об’єктів інтелектуальної власності до 12 місяців, з середнім показником до 9 місяців – до 1 липня 2020 року
Показники результативності:
 • Скорочення максимального строку експертизи заявок на торговельні марки до 12 місяців, при цьому середній показник – 9 місяців
Завдання до підцілі:
 • Надання заявникам можливостей швидко отримувати охоронні документи на торговельні марки

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Електронна подача заявок на реєстрацію об’єктів авторського права та електронний реєстр авторського права забезпечить заявникам сучасний та зручний спосіб подання заявок
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення комплексної автоматизованої системи реєстрації у сфері авторського права 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Забезпечення підвищення кваліфікації експертів до рівня експертів ЄПВ та забезпечення високого рівня їх мотивації, в тому числі шляхом підвищення рівня оплати праці
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення методичних підрозділів, здатних аналізувати та узагальнювати результати діяльності експертизи, готувати методичні роз’яснення 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки
Забезпечення підвищення кваліфікації експертів до рівня експертів ЄПВ для забезпечення надійної роботи НОІВ 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки
Відновлення системи підвищення кваліфікації експертів та запровадження їх стажування у провідних патентних відомствах ЄС 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки
Якісне покращення організації роботи експертних підрозділів, їх інформаційного та методичного забезпечення, оновлення локальних актів 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки
Підвищення рівня оплати праці експертів та удосконалення порядку їх заохочень 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки
Завдання: Створення компетентної комісії з акредитації ОКУ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття нового Положення про Комісію з акредитації організацій колективного управління (наказ Мінекономіки) 01.11.2019 31.12.2019 Мінекономіки
Затвердження оновленого складу Комісії (наказ Мінекономіки) 01.11.2019 31.12.2019 Мінекономіки
Внесення відповідних змін до Закону України від 15.05.2018 № 2415-VIII "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" 01.11.2019 29.02.2020 Мінекономіки
Завдання: Акредитації ОКУ у всіх сферах розширеного та обов’язкового колективного управління майновими правами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення засідання комісії з акредитації організацій колективного управління 01.11.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Прийняття Комісією рішень щодо акредитації ОКУ у таких сферах: 1) публічне виконання музичних недраматичних творів; 2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів; 3) право слідування на твори образотворчого мистецтва; 4) "приватне копіювання"; 5) репрогафічне відтворення творів 01.11.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Рішення Мінекономіки про акредитацію 5 ОКУ (наказ Мінекономіки), прийняте на підставі пропозицій Комісії 01.11.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Завдання: Прозорість збору та розподілу організаціями колективного управління винагороди та здійснення виплати винагороди авторам та іншим правовласникам
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Постійний моніторинг витрат ОКУ на придбання товарів, робіт і послуг, які відповідатимуть критерію ефективності управління, якщо вони здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Прозорість збору та розподілу організаціями колективного управління винагороди та здійснення виплати винагороди авторам та іншим правовласникам 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Запровадження сучасних підходів до збору, розподілу коштів і виплати винагороди організаціями колективного управління, зокрема, шляхом автоматизації цих процесів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Запровадження прозорої та ефективної дворівневої системи державного управління сферою інтелектуальної власності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" (реєстр. № 2255 від 10.10.2019) 01.10.2019 29.02.2020 Мінекономіки
Припинення юридичної особи ДП "Укрпатент" 01.01.2020 31.03.2020 Мінекономіки
Створення ДО "НОІВ" та забезпечення правонаступництва майна, прав і обов’язків ДП "Укрпатент" 01.01.2020 31.03.2020 Мінекономіки
Затвердження Мінекономіки нової редакції статуту ДО "НОІВ" 01.01.2020 31.03.2020 Мінекономіки
Схвалення Урядом за пропозицією Мінекономіки проекту розпорядження щодо виконання ДО "НОІВ" функцій національного органу інтелектуальної власності 01.01.2020 31.03.2020 Мінекономіки
Створення усіх необхідних органів 31.03.2020 30.04.2020 Мінекономіки
Внутрішня реорганізація 31.03.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Завдання: Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації державними інспекторами контрольних повноважень в рамках сучасної ризик-орієнтованої моделі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації державними інспекторами контрольних повноважень в рамках сучасної ризик-орієнтованої моделі 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Покладення виконання інспекторських функцій на працівників національного органу інтелектуальної власності 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Передача прав на збір роялті що наразі є в ДО “УААСП” новій громадській організації, створеної авторами-членами ДО “УААСП”
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Завершення Мінекономіки процедур, передбачених Законом України від 15.05.2018 № 2415-VIII "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Передача Громадській організації, створеній авторами відомостей, інформації, у тому числі інформаційних баз даних, належних ДО "УААСП" 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Завдання: Надання заявникам сучасного та зручного способу подання заявок через електронну систему подання заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Удосконалення електронної системи подання заявок на об’єкти промислової власності 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Завдання: Надання заявникам можливостей швидко отримувати охоронні документи на торговельні марки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збільшення штату експертів закладу експертизи 01.01.2020 01.07.2020 Мінекономіки
Оптимізація внутрішніх бізнес-процесів 01.01.2020 01.07.2020 Мінекономіки
Запровадження якісної електронної системи подачі заявок на торговельні марки 01.01.2020 01.07.2020 Мінекономіки

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Забезпечено подальше просування в напрямку досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, зокрема в частині удосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо:

    –    охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (Закон України від 19 вересня 2019 р. № 111-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів”, який підтримувався та супроводжувався до прийняття у Верховній Раді України Мінекономіки);

    –    узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу (Закон України від  20  вересня 2019 р. № 123-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень”, який підтримувався та супроводжувався до прийняття у Верховній Раді України Мінекономіки);

    –    підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та, як наслідок – очищення внутрішнього ринку від контрафактної продукції, яка часто не відповідає встановленим вимогам безпеки (Закон України від 17 жовтня 2019 р. № 202-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”, який підтримувався та супроводжувався до прийняття у Верховній Раді України Мінекономіки).

В рамках створення прозорої та ефективної системи діяльності організацій колективного управління  забезпечено реєстрацію 15 організацій колективного управління, та акредитацію 6 організацій у сферах розширеного та обов’язкового колективного управління, про що були внесені відомості до Реєстру організацій колективного управління, розміщеного на веб-сайті Мінекономіки.

З жовтня 2019 р. розблокована видача патентів і свідоцтв: видано більше 7,3 тис. документів, що не були видані в III кварталі 2019 р., та у IV кварталі 2019 р. видано більше 7 тис. патентів. Крім того, скорочено строк реєстрації авторського права на твір з двох місяців до двох тижнів.

З метою створення оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони інтелектуальної власності забезпечено супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності” (реєстраційний номер 2255 від 10 жовтня 2019  р.), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом” (реєстраційний номер 2258 від 11 жовтня 2019  р.), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)” (реєстраційний номер 2259 від 11 жовтня 2019  р.), які прийнято у першому читанні. Законопроекти спрямовані на:

запровадження дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

створення Національного органу інтелектуальної власності України як юридичної особи публічного права (державної організації), що належить до сфери управління Мінекономіки;

забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

Подальші заплановані дії

 • Оновлення законодавства щодо патентів, торгівельних марок та авторського права.
 • Створення комплексної автоматизованої системи, що забезпечить можливість електронної подачі заявок на реєстрацію авторського права.
 • Створення Національного органу інтелектуальної власності.
 • Позбавлення держави невластивих їй функцій щодо збору розподілу та виплати авторської винагороди шляхом передачі від Державної організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав” (ДО “УААСП”) інформації та баз даних до Громадської організації, створеної авторами; ліквідація Державної організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав”.
 • Удосконалення законодавства щодо діяльності державних інспекторів з питань інтелектуальної власності та реалізації ними контрольно-наглядових повноважень.
 • Проведення відкритих конкурсів для визначення акредитованих організацій у двох сферах: публічне виконання музичних творів та публічне сповіщення музичних творів.
 • Розроблення і подання до Верховної Ради України законопроекту про авторське право і суміжні права.