#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
#
Коляда Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Колумбет Антон Сергійович
  Перший заступник міністра

Ціль

Ціль

5.1. Ветерани війни повернулися до повноцінного мирного життя та стали перевагою для суспільства, а не його проблемою

Досягнення цілей планується через розбудову мережі “ветеранських просторів”, що працюватимуть за принципом “рівний рівному” та будуть  “єдиним вікном” надання послуг ветеранам, а також через надання послуг в онлайн режимі за допомогою системи “Е-ветеран”. Ветеранські простори – це комунікаційні майданчики між державними і недержавними структурами, які надаватимуть сервіси ветеранам та їх родинам. Також, у рамках цих закладів заплановано роботу мобільних груп, метою яких є забезпечення надання послуг у кожному без виключення населеному пункті.

У результаті ветерани отримують комплекс послуг з психосоціальної адаптації, профорієнтації, юридичних консультацій та профілактики конфліктних ситуацій в родинах. 

Ми радикально змінюємо систему надання медичних послуг для ветеранів та членів родин. Це стосується відновлення  як фізичного, так і ментального здоров’я. Заплановано отримання ветеранами додаткового гарантованого державою пакета медичних послуг. 

В Україні відкриється “Національний центр психічного здоров’я ветеранів”. На базі цього Центру працюватиме тренінговий центр з підготовки та підвищення кваліфікації усіх спеціалістів, що вже працюють з ветеранами.

Заплановано розроблення і впровадження житлових програм для учасників бойових дій з використанням державної підтримки та пільгового іпотечного кредитування на будівництво та придбання житла.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 5.1. «Ветерани війни повернулися до повноцінного мирного життя та стали перевагою для суспільства, а не його проблемою» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Ветерани війни не відчувають себе частиною українського суспільства
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Ветерани війни
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Ветеранська спільнота налічує в загальнонаціональному масштабі більше 380 000 громадян. Разом з членами родин - більше 1 млн громадян

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Пріоритетність проблеми для бенефіціарів є надвисокою. Переважна більшість активних виступів, мітингів та інших форм громадського невдоволення ветеранської спільноти завжди були викликані або відсутністю/недофінансуванням соціальних гарантій, або ідеологічними причинами

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Динаміка проблеми позитивно нарощується, адже з кожним роком держава отримує приблизно 30 000 нових ветеранів війни, і буде продовжувати нарощуватись у зв’язку з продовженням російської збройної агресії

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Ветеранам складно знайти своє місце в житті
Причина 2 – Відсутність ефективної системи психосоціальної адаптації ветеранів війни
Причина 3 – Висока забюрократизованість надання державних послуг
Причина 4 – Обмежена доступність медичних послуг
1.7. Показники ефективності політики
 • Ступінь задоволеності ветеранами та членами їх родин від отриманих послуг через систему “єдиного вікна” у “ветеранських просторах”, а також в онлайн режимі
 • Кількість працевлаштованих ветеранів
 • Кількість осіб, які отримали компенсацію за житло
 • Кількість фактів лікування складних захворювань

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Надання комплексу послуг з психо-соціальної адаптації, профорієнтації, юридичних консультацій, реалізація тренінгових та освітніх програм, профілактика конфліктних ситуацій в родині, підвищення/зміна кваліфікацій, працевлаштування/відкриття власної справи
Показники результативності:
 • Зменшення конфліктності в родинах
 • Зменшення навантаження на Фонди соціального захисту з боку ветеранів війни
 • Розвиток ветеранського підприємництва (в тому ж числі соціального)
Завдання до підцілі:
 • Створення мережі «ветеранських просторів» по регіонах, які поєднають в собі сервісні центри надання державних послуг, територіальні органи Мінветеранів та простори для роботи ветеранських організацій
 • Консолідація в рамках «ветеранського простору» єдиного вікна послуг для ветеранів
 • Створення особистого кабінету в Е-системі
2. Розробка програми підготовки спеціалістів, які вміють працювати з ветеранами, забезпечення ветеранів необхідною кількістю фахівців із психосоціальної адаптації, реалізація ефективних методик та стандартизація послуг з психосоціальної адаптації
Показники результативності:
 • Зменшення статистики насильства у родинах ветеранів
 • Зменшення статистики суїцидів ветеранів
 • Зменшення статистики алкогольної та наркотичної залежності ветеранів
Завдання до підцілі:
 • Створення центру підготовки фахівців, які працюють з ветеранами у кризових ситуаціях (психологів, соціальних працівників тощо)
 • Збільшення кількості фахівців первинної психологічної допомоги для базового забезпечення потреб ветеранів війни
 • Впровадження роботи мобільних виїзних груп в регіонах
3. Максимальне спрощення доступу ветеранів війни до усіх державних послуг
Показники результативності:
 • Максимальне спрощення надання послуг ветеранам (в тому ж числі через інструмент ветеранських просторів)
 • Показники клієнтоорієнтованості міністерства, простота роботи зі зверненнями та залучення ветеранського середовища до розробки, корегування та реалізації державних ветеранських політик
 • Ступінь оцінки ефективності роботи державних сервісів (віртуальні опитування)
Завдання до підцілі:
 • Створення єдиного реєстру ветеранів війни
 • Запуск електронної системи надання послуг «Е-ветеран»
 • Запуск особистого кабінета ветерана війни
4. Забезпечення якісними та ефективними періодичними медичними послугами ветеранів війни
Показники результативності:
 • Зменшення смертності ветеранів від захворювань
 • Збільшення фактів виявлення складних захворювань на ранніх стадіях
 • Ступінь оцінки ефективності роботи державних медичних сервісів (віртуальні опитування)
Завдання до підцілі:
 • Спрощення доступу ветеранів до медичних послуг через систему «Е-ветеран»
 • Запровадження процедури проходження періодичних медичних оглядів ветеранів
 • Типологізація (разом із МОЗ) основних медичних потреб ветеранів
 • Відкриття спеціалізованих ветеранських закладів (підпорядкування Мінветеранів)
 • Максимальне спрощення доступу ветеранів до медичних послуг у закладах підпорядкування МОЗ та іншим відомствам
 • Спрощення процедури проходження МСЕК ветераном
 • Підвищення доступності до паліативної допомоги

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення мережі «ветеранських просторів» по регіонах, які поєднають в собі сервісні центри надання державних послуг, територіальні органи Мінветеранів та простори для роботи ветеранських організацій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запуск 4 стартових проектів "ветеранських просторів" 01.10.2019 21.06.2020 Мінветеранів
Завдання: Консолідація в рамках «ветеранського простору» єдиного вікна послуг для ветеранів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Типологізація роботи проекту «ветеранський простір» - після успішної роботи перших просторів в ключових містах, буде проведена аналітична робота по виявленню та усуненню можливих недоліків. Результатом цього заходу стане методична рекомендація по створенню універсального ветеранського простору - штат, місце розміщення, перелік рекомендованих до першочергового впровадження проектів ветеранських організацій, заходи з нормативного забезпечення на рівні ОМС, система перенаправлення клієнтів з органів соціального захисту населення, тощо 21.06.2020 28.12.2020 Мінветеранів
Регіональне масштабування проекту ветеранських просторів на всю України. Працівники територіальних органів Мінветеранів спільно з місцевою ветеранською спільнотою та лідерами громадської думки відкриватимуть ветеранські простори на базі розроблених методичних рекомендацій 28.12.2020 28.12.2021 Мінветеранів
Завдання: Створення особистого кабінету в Е-системі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проекту, охоплення всієї ветеранської аудиторії 31.12.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Створення центру підготовки фахівців, які працюють з ветеранами у кризових ситуаціях (психологів, соціальних працівників тощо)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення єдиного центру підготовки фахівців з психосоціальної адаптації. Сутність проблеми полягає у відсутності лікувально-діагностичного центру ментального здоров'я, який міг би стати науковою базою для відпрацювання кращих практик надання психологічної допомоги ветеранам війни. Мінветеранів планує відкриття такого центру на базі шпиталю "Лісова Поляна" 01.10.2019 28.06.2020 Мінветеранів
Використовуючи Центр ментального здоров'я в якості лікувально-діагностичної бази, розробка системи підготовки спеціалістів з психологічної реабілітації, стандартизація послуг психологічної реабілітації, розробка критеріїв відбору надавачів послуг. Затвердження методології роботи із ЦА. Визначення рамок кваліфікації фахівців 28.06.2020 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Збільшення кількості фахівців первинної психологічної допомоги для базового забезпечення потреб ветеранів війни
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка фахівців з психологічної реабілітації ветеранів війни (в тому числі соціальних працівників та сімейних лікарів) за визначеною в Центрі ментального здоров'я методикою у партнерських навчальних та медичних закладах у регіонах 01.10.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Впровадження роботи мобільних виїзних груп в регіонах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Сутність проблеми надання будь-якого пакету послуг з психологічної реабілітації ветеранам війни полягає в тому, що через відсутність організаційних спроможностей ці послуги надаються майже виключно в великих містах. Таким чином більшість самогубств, випадків сімейного насильства та виникнення залежностей (що с типовими наслідками відсутності подібної допомоги) виникають в селах та маленьких містах. Рішенням є впровадження мобільних бригад психологічної та соціальної допомоги, які регулярно відвідуватимуть маленькі населенні пункти та працюватимуть з ветеранами на місцях. Практика подібного проекту у Мінветеранів вже є 01.10.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Створення єдиного реєстру ветеранів війни
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка ТЗ проекту, нормативна база 01.10.2019 31.12.2019 Мінветеранів
Завдання: Запуск електронної системи надання послуг «Е-ветеран»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проекту, охоплення всієї ветеранської аудиторії 31.12.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Запуск особистого кабінета ветерана війни
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проекту, охоплення всієї ветеранської аудиторії 28.12.2020 21.06.2021 Мінветеранів
Завдання: Спрощення доступу ветеранів до медичних послуг через систему «Е-ветеран»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Відпрацювання технології максимального спрощення доступу до медичних послуг ветеранів 28.12.2020 21.06.2021 Мінветеранів
Завдання: Запровадження процедури проходження періодичних медичних оглядів ветеранів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення переліку медичних закладів, на які буде покладено завдання проведення щорічних медичних оглядів 21.06.2020 21.12.2020 Мінветеранів
Широка інформаційна компанія з роз’ясненням необхідності періодичних медичних оглядів зі залученням лідерів громадської думки 21.06.2020 21.06.2021 Мінветеранів
Створення проміжного аналітичного звіту щодо кількості виявлених на ранніх стадіях хвороб та чіткими показниками 21.12.2020 21.06.2021 Мінветеранів
Завдання: Типологізація (разом із МОЗ) основних медичних потреб ветеранів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Типологізація основних медичних проблем ветеранів 01.10.2019 21.06.2020 Мінветеранів
Завдання: Відкриття спеціалізованих ветеранських закладів (підпорядкування Мінветеранів)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення погреб із переведенням спеціалізованих медичних установ у підпорядкування Мінветеранів 01.10.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Максимальне спрощення доступу ветеранів до медичних послуг у закладах підпорядкування МОЗ та іншим відомствам
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Відпрацювання технології максимального спрощення доступу до медичних послуг ветеранів через заклади МОЗ та інших відомчих закладів 05.09.2019 21.06.2021 Мінветеранів
Завдання: Спрощення процедури проходження МСЕК ветераном
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та реалізація проекту оцінки втрати працездатності ветеранами та подальший моніторинг динаміки 08.09.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Масштабування та регіональна локалізація рішень щодо спрощеного доступу ветеранів до медичних послуг у закладах МОЗ та інших відомчих закладів 09.09.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Підвищення доступності до паліативної допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Відпрацювання технології максимального спрощення доступу до медичних послуг ветеранів 28.12.2020 28.12.2021 Мінветеранів

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З метою покращення соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих, членів сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності розроблено проект нового Закону України “Про статус ветеранів війни, членів сімей загиблих, членів сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності”. У підготовці законопроекту взяли участь його бенефіціари, зокрема Рада родин загиблих при Мінветеранів та представники громадських об’єднань постраждалих учасників Революції Гідності надали пропозиції щодо соціальних гарантій членам сімей загиблих, а Рада ветеранів України та Громадська рада при Мінветеранів (обрана за допомогою електронного рейтингового голосування) – до блоку про ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Законопроект повністю змінює філософію відношення до зазначених категорій громадян – від патерналіського підходу “споживач пільг” до ресурсного “розвиток людського потенціалу”. Проект передбачає осучаснення пакету соціальних гарантій, що надаються, особливий пріоритет надається освіті, відкриттю власної справи, перекваліфікації та забезпеченню житлом, використовуючи механізми державно-приватного партнерства.

Верховною Радою України 4 грудня 2019 р. прийнято Закон України № 329-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції” (набув чинності 1  січня 2020 року), яким врегульовано питання надання статусу учасника бойових дій особам, які перебували у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і не увійшли до складу офіційних формувань.

Розроблено зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413), що дозволить Міжвідомчій комісії з питань надання статусу учасника бойових дій при Мінветеранів надати відповідний статус орієнтовно 3000 бійцям-добровольцям.

З метою підвищення ефективності надання державних послуг ветеранам війни, вжито заходів щодо створення чотирьох єдиних центрів надання послуг для цільової аудиторії шляхом поєднання ком’юніті центра та територіальних органів Мінветеранів у м. Рівному, Миколаєві, Житомирі та Одесі,  два з яких вже відкрито (у м. Житомирі та Одесі).

З метою забезпечення житлом учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб Урядом затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та / або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла (постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019  р. № 980). Реалізація програми “Доступне житло” (для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб за принципом 50/50) надала можливість в грудні 2019  року забезпечити житлом майже 2000 сімей. Про необхідність її впровадження вказує і кількість поданих заяв протягом трьох днів  –  13 000.

Для удосконалення механізму реалізації заходів із психологічної реабілітації за бюджетною програмою КПКВК 1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя” розроблено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 і від 27 грудня 2017 р. № 1057. Зазначене сприятиме ефективності надання психологічної допомоги “від кількості до якості” в частині посилення вимог до суб’єктів надавачів послуг з психологічної реабілітації.

Довідково: усього у 2019 році до заходів з психологічної реабілітації було залучено 2278 осіб, санаторно-курортні послуги отримала 5921 особа, освітні послуги – 4318 осіб, 179 осіб отримали послуги реабілітації за кордоном.

З метою створення реабілітаційних центрів, які будуть надавати медичні послуги за світовими стандартами ветеранам війни, розпочато передачу на баланс Мінветеранів госпіталів ветеранів “Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни”, “Лісова поляна”, на базі яких буде проводитись медична, фізична та психологічна реабілітація ветеранів. Разом з Рівненською облдержадміністрацією проводиться робота щодо створення центру сімейної реабілітації на базі шпиталю ветеранів “Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни”.

Відкрито центр ментального здоров’я ветерана на базі шпиталю ветеранів “Лісова поляна” з метою відновлення ментального здоров’я ветеранів та членів їх родин, лікування залежностей. На базі шпиталю розпочато створення тренінгового центру для підвищення кваліфікації психологів, лікарів первинної ланки та соціальних працівників, які безпосередньо контактують з ветеранами. У грудні 2019  року проведено тренінг для ветеранів та членів їх сімей із залученням американських психотерапевтів-ветеранів, для психологів інших шпиталів ветеранів  – навчання щодо особливостей роботи із ветеранами.

Для забезпечення системної уваги до пріоритетного надання якісної медичної допомоги ветеранам, розроблено пропозиції щодо розширення повноважень Мінветеранів у сфері медичного забезпечення. Спільно з НСЗУ опрацьовано пропозиції щодо переліку медичних послуг для ветеранів, що є додатковими до послуг, оплату надання яких держава гарантує в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

У сфері спортивної реабілітації учасників бойових дій здійснено заходи з підготовки збірної команди України та забезпечення її участі разом з національною делегацією в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” у травні 2020  року в м. Гаазі, Королівство Нідерланди:

    –    проведено організаційні заходи з відбору кандидатів (14 вересня 2019 року проведені Всеукраїнські змагання) та комплектування збірної команди України (20  вересня 2019 року в Укрінформі оголошено склад збірної команди) з числа військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, звільнених з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій;

    –    проведено перші навчально-тренувальні збори збірної команди України з підготовки до участі у міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” (20–28 листопада 2019 року);

    –    розроблено програми підготовки членів збірної команди України до міжнародних спортивних змагань “Ігри Нескорених” з визначених видів спорту;

    –    затверджено склад національної збірної команди України (наказ Мінветеранів від 15 листопада 2019 р. № 89) та національної делегації (наказ Мінветеранів від 28 грудня 2019 р. № 131) для участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” і подано заявку на участь до Організаційного комітету змагань у м. Гаазі, Королівство Нідерланди.

Для максимального спрощення доступу цільової аудиторії до всіх державних послуг, розроблено технічне завдання та проведено роботу щодо залучення донорських коштів Уряду США на розроблення та реалізацію Єдиного державного реєстру ветеранів війни та системи надання електронних послуг “Е-ветеран”.

Подальші заплановані дії

 • Перегляд нормативно-правових актів з питань покращення психологічної реабілітації ветеранів та запровадження сімейної реабілітації.
 • Проведення моніторингових візитів до обласних госпіталів ветеранів війни з метою визначення функціональної спроможності закладів та їх можливості надавати якісну медичну і психологічну допомогу ветеранам війни та впровадження нової філософії щодо реабілітації ветеранів та членів їх сімей.
 • Забезпечення участі національної збірної команди України та національної делегації у міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” у травні 2020  року.