#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Ціль

Ціль

8.3. Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)

На даний час Україною не достатньо використовується потенціал морських та річкових транспортних перевезень. Для задоволення потреб ринку вантажоперевезень та пасажироперевезень є необхідність розбудови сучасної інфраструктури морського та річкового транспорту, забезпечення ефективної економічної діяльності портового господарства та підприємств морського та річкового транспорту.

Основну увагу буде приділено створенню умов для ефективного функціонування підприємств морського та річкового транспорту та портового господарства (будівництво та модернізація щонайменше 15 глибоководних причалів із допустимою осадкою від 15 метрів (на сьогодні функціонують 5 таких причалів); капітальний ремонт шлюзів).

Буде створено конкурентний та ефективний ринок з прозорими умовами для якісної роботи портових операторів, виробників продукції, перевізників та судновласників.

Буде підвищено рівень безпеки мореплавства, забезпечено високий рівень охорони людського життя на морі та на внутрішніх водних шляхах відповідно до передових світових стандартів,  встановлено єдині національні правила і вимоги для торговельного і риболовного флоту відповідно до міжнародного законодавства.

Усе це стимулюватиме розвиток морського і річкового флоту, в тому числі побудованого українськими суднобудівниками, мінімум на 30 % (протягом 2017-2018 років на вітчизняних верфях побудовано 3 судна на експорт і 25 суден на внутрішній ринок).

Значну увагу буде приділено екологічному аспекту, буде удосконалено системи реагування на забруднення морських вод, забезпечено роботу національної системи невідкладної та ефективної боротьби з подіями, які призводять до забруднення моря або берегової смуги нафтою, іншими небезпечними і забруднюючими речовинами.

У результаті ми очікуємо економію для вантажовласників від переорієнтації перевезень на внутрішніх водних шляхах більше ніж 50 млн. доларів за 5 років. Це зробить їх більш конкурентоспроможними в світі.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 8.3 «Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Український бізнес несе зайві витрати через недостатню розвиненість інфраструктури водного транспорту
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Пасажири; Перевізники; Експортери та виробники продукції
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Економіка України залежить від ефективного функціонування портів. Близько 39 % усієї зовнішньої торгівлі (за обсягом) України проходить через порти. Близько 50 % від всього обсягу експорту складає зерно, 90 % якого експортується через порти.

Низький рівень використання річкового транспорту призводить до подорожчання логістичних витрат і, як наслідок, український експорт втрачає свої конкурентні переваги на міжнародних ринках. Україна використовує  річковий транспорт, який є найбільш дешевим, екологічним та ефективним видом транспорту у всьому світі, тільки на 7% від потенційного обсягу перевезень.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Гостра:

для експортерів та виробників продукції (високі логістичні витрати);

для населення (висока завантаженість автомобільних доріг місцевого та загальнодержавного значення, що призводить до погіршення та навіть знищення покриття автомобільних доріг, погіршення стану навколишнього середовища).

Не гостра для пасажирів, які мають можливість користуватися іншими видами транспорту.

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Протягом останніх років обсяг переробки вантажів в морських портах має тенденцію до зростання після значного зменшення (у 2015 році – 144,7 млн т, 2016 році – 131,7 млн т, 2017 році – 132,6 млн т, 2018 році – 135,2 млн т).

Водночас, у 2019 році намітилася тенденція до зростання: за 9 місяців 2019 року перероблено 114,5 млн т, у той час як за аналогічний період минулого року було перероблено лише 95,9 млн т.

Низька частка переробки контейнерів у загальному обсязі переробки вантажів морськими портами України. Так, у 2018 році із 135 млн т оброблених вантажів переробка контейнерів склала 10 млн т, за 9 місяців 2019 року із 114,5 млн т оброблених вантажів переробка контейнерів склала 9,1 млн т.

Перевезення річковим транспортом протягом останніх років мали тенденцію до зростання: у 2015 році – 3 млн т, 2016 році – 4 млн т, 2017 році – 8 млн т, 2018 році – 10 млн т.

Перевезення пасажирів водним транспортом протягом останніх років:

2015 рік – 5 039 осіб, 2016 рік – 9 992 осіб, 2017 рік – 15 037 осіб, 2018 рік – 19 092 осіб, 10 місяців 2019 року – 19 372 осіб.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Дефіцит річкового флоту

За даними експертів ЄБРР, для ефективного використання потенціалу річкового транспорту необхідно додатково побудувати або експортувати близько 180 суден, модернізувати існуючий флот, що складатиме близько 90 суден додатково. Українські суднобудівники потенційно можуть будувати близько 30 суден на рік, але, без можливості доступу до ефективного фінансування, таку програму будівництва флоту ані оператори, ані суднобудівники реалізувати не в змозі. Лібералізація ринку річкових перевезень теж не допоможе у повній мірі поповнити дефіцит суден, оскільки технічні параметри каскаду шлюзів на річці Дніпро є досить специфічними.

Причина 2 – Низька конкурентоспроможність українських портів
Причина 3 – Низька ефективність управління портовою інфраструктурою
Причина 4 – Неефективність державних стивідорних компаній та застаріла портова інфраструктура
Причина 5 – Недосконалість і недостатність нормативно-правової бази
Причина 6 – Незадовільний та небезпечний стан судноплавних шлюзів, необхідність забезпечення паспортних глибин
1.7. Показники ефективності політики
 • Зростання обсягу перевезень пасажирів водним транспортом не менше ніж у 2 рази (з 19,1 тис. до 38 тис.)
 • Зростання обсягу перевезень вантажів: на 10% морем (з 135 млн. т. до 148,5 млн. т.), у 2 рази внутрішніми водними шляхами (з 10 млн. т. до 20 млн. т.)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Підвищення конкурентоспроможності морських портів
Показники результативності:
 • Динаміка зростання вантажообігу в портах, зокрема транзиту та контейнерних вантажів
Завдання до підцілі:
 • Удосконалення тарифної політики морських портів, впровадження єдиних засад формування та визначення розмірів ставок портових зборів
 • Забезпечення ефективної взаємодії в електронному вигляді учасників портового співтовариства під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон України та їх перебування на території морських портів України, виключення штучних перепо
 • Визначення загальних засад, механізмів та умов укладання договорів, що укладаються адміністрацією морських портів України та інвесторами, на підставі яких здійснюється компенсація внесених суб’єктами господарювання інвестицій у фінансування робіт з ремонт
2. Підвищення ефективності управління портовою інфраструктурою
Показники результативності:
 • Підвищення ефективності використання портової інфраструктури (% використання потужностей)
Завдання до підцілі:
 • Актуалізація Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року
 • Затвердження Кабінетом Міністрів України комплексного плану розвитку морських портів
 • Розмежування на законодавчому рівні функцій між Морською адміністрацією та Адміністрацією морських портів України
3. Залучення приватних інвестицій у державні стивідорні компанії та портову інфраструктуру
Показники результативності:
 • Зростання загальної суми приватних інвестицій, залучених у портову галузь
 • Кількість реалізованих інвестиційних проєктів
Завдання до підцілі:
 • Проведення концесійних конкурсів в морських портах Ольвія, Херсон
 • Забезпечення підготовки та проведення концесійних конкурсів в морських портах Бердянськ, Південний
 • Забезпечення інформаційної кампанії щодо залучення максимальної кількості інвесторів у концесійні конкурси
4. Вдосконалення законодавства про внутрішній водний транспорт
Показники результативності:
 • Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внутрішній водний транспорт», створення єдиного підприємства з обслуговування внутрішніх водних шляхів
Завдання до підцілі:
 • Прийняття базового закону в секторі внутрішнього водного транспорту
5. Модернізація та відновлення річкової інфраструктури
Показники результативності:
 • Ефективність реалізації державної інвестиційної програми розвитку річкової інфраструктури (% виконання)
 • Зростання суми залученого фінансування у річкову інфраструктуру
 • Кількість реалізованих проєктів з відновлення і модернізації шлюзів, днопоглиблення
Завдання до підцілі:
 • Внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині створення Державного річкового транспортного фонду
 • Приведення судноплавних шлюзів на річці Дніпро в належний технічний стан
 • Підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах
6. Розвиток і модернізація річкового флоту
Показники результативності:
 • Обсяг зростання та оновлення річкового флоту (кількість суден)
Завдання до підцілі:
 • Розроблення програми для розвитку річкового суднобудування

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Удосконалення тарифної політики морських портів, впровадження єдиних засад формування та визначення розмірів ставок портових зборів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розробка проєкту наказу Міністерства інфраструктури України   “Про затвердження Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів  ” 01.12.2019 31.12.2020 Мінінфраструктури Мінфін;Морська адміністрація;ДП «АМПУ»
Завдання: Забезпечення ефективної взаємодії в електронному вигляді учасників портового співтовариства під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон України та їх перебування на території морських портів України, виключення штучних перепо
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розробка проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451”; - введення в тестову експлуатацію системи “морського вікна”. 01.12.2019 31.12.2020 Мінінфраструктури;Морська адміністрація;ДП «АМПУ»
Завдання: Визначення загальних засад, механізмів та умов укладання договорів, що укладаються адміністрацією морських портів України та інвесторами, на підставі яких здійснюється компенсація внесених суб’єктами господарювання інвестицій у фінансування робіт з ремонт
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розробка проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури ” 01.12.2019 31.12.2020 Мінінфраструктури;ФДМУ;ДП «АМПУ»
Завдання: Актуалізація Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розробка проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року» 01.12.2019 30.04.2020 Мінінфраструктури;ДП «АМПУ»
Завдання: Затвердження Кабінетом Міністрів України комплексного плану розвитку морських портів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розроблення комплексного плану розвитку морських портів 01.12.2019 31.12.2020 Мінінфраструктури;ДП «АМПУ»
Завдання: Розмежування на законодавчому рівні функцій між Морською адміністрацією та Адміністрацією морських портів України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
 розроблення відповідного проєкту закону України 01.09.2019 31.12.2020 Мінінфраструктури; Морська адміністрація; ДП «АМПУ»
Завдання: Проведення концесійних конкурсів в морських портах Ольвія, Херсон
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
проведення етапу прекваліфікації (грудень 2019); етап оцінки пропозицій (лютий 2020); підписання концесійних договорів 01.10.2019 31.07.2020 Мінінфраструктури; ДП «АМПУ»
Завдання: Забезпечення підготовки та проведення концесійних конкурсів в морських портах Бердянськ, Південний
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
схвалення концептуальної записки; відбір консультантів для підготовки ТЕО; підготовка конкурсної документації; проведення конкурсу. 01.11.2019 31.12.2022 Мінінфраструктури;ФДМУ;ДП «АМПУ»;залучені міжнародні фінансові організації
Завдання: Забезпечення інформаційної кампанії щодо залучення максимальної кількості інвесторів у концесійні конкурси
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
публічні заходи з потенційними інвесторами 01.09.2019 31.12.2022 Мінінфраструктури;ДП «АМПУ»
Завдання: Прийняття базового закону в секторі внутрішнього водного транспорту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
супровід у Верховній Раді України  проєкту Закону України «Про внутрішній водний транспорт»  01.09.2019 31.12.2020 Мінінфраструктури
Завдання: Внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині створення Державного річкового транспортного фонду
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розробка та супровід у Верховній Раді України  проєкту Закону України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного річкового транспортного фонду » 01.11.2019 31.12.2021 Мінінфраструктури
Завдання: Приведення судноплавних шлюзів на річці Дніпро в належний технічний стан
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
до кінця 2020 року закінчено капітальний ремонт 4 шлюзів: Київського, Канівського, Дніпродзержинського та Кременчуцького; - до кінця 2020 року закінчено 2-гу чергу капітального ремонту на Запорізькому шлюзі; 01.12.2019 31.12.2025 Мінінфраструктури; ДП «АМПУ»; ДП «Укрводшлях»; підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів (з моменту створення)
Завдання: Підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
виконання плану шляхових робіт; підтримання гарантованої глибини на річці Дніпро до Київської ГЕС на рівні 3,65 м; на українській ділянці р. Прип’ять - на рівні 1,6 м. 01.12.2019 31.12.2025 Мінінфраструктури; ДП «АМПУ»; підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів (з моменту створення)
Завдання: Розроблення програми для розвитку річкового суднобудування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розроблення нормативно-правового акту 01.11.2019 31.12.2021 Мінінфраструктури;залучені міжнародні фінансові організації;державні банки;Проект технічної допомоги Європейського Союзу «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро»

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Проведено концесійні конкурси морських портів Ольвія та Херсон:

    –    6 грудня 2019 р. завершено подання конкурсних пропозицій щодо ДП “Херсонський морський торговельний порт” (за результатами прийому заявок участь у концесійному конкурсі в порту Херсон взяли 4 компанії; до оцінки Фінансових пропозицій було допущено 3 компанії, документи яких відповідали встановленим вимогам). 21 січня 2020 р. ТОВ “РИСОІЛ-ХЕРСОН” визнано переможцем концесійного конкурсу щодо надання в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в морському порту Херсон.;

    –    16 грудня 2019 р. завершено подання конкурсних пропозицій щодо концесії в спеціалізованому морському порту Ольвія (подано 2 пропозиції; 22 січня 2020 р. відбулись засідання Конкурсної комісії щодо остаточних висновків стосовно Юридичних документів та Технічних пропозицій, а також щодо оцінки Фінансової пропозиції). 24 січня 2020 р. ТОВ “КЮТЕРМІНАЛЗ” визнано переможцем концесійного конкурсу щодо надання в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в спеціалізованому морському порту Ольвія;

    –    підписання договорів з концесіонерами щодо обох об’єктів концесії планується до липня 2020 року (відбудеться після отримання дозволів на концентрацію від Антимонопольного комітету – відповідно до законодавства ця процедура триватиме близько 2 місяців).

Для покращення та побудови зручного сервісу на морському та річковому транспорті, забезпечення сучасних умов обслуговування громадян, фізичних і юридичних осіб у сфері морського та річкового транспорту у 2019 році створено Державне підприємство “Сервісний центр морського та річкового транспорту” (ДП “Моррічсервіс”). Протягом року ДП “Моррічсервіс” відкрило 4 сервісні центри в портових містах України, де історично склався підвищення попит на оформлення морських документів, – Одеса (травень 2019 р.), Ізмаїл (червень 2019 р.), Херсон (вересень 2019 р.), Маріуполь (жовтень 2019 р.). Станом на січень 2020 р. ДП “Моррічсервіс” надано 17 900 адміністративних послуг.

Для правової визначеності під час здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання, що працюють або мають намір працювати на території порту Маріуполь, Урядом ухвалено рішення про визначення меж території та акваторії морського порту (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28  жовтня 2019 р. № 1010 та постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 р. № 853).

Для усунення неефективного механізму державного регулювання під час надання знижки зі ставок портових зборів (крім адміністративного) та понижувального коефіцієнту до ставки корабельного збору в морських портах р. Дунай Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1225 “Про погодження змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів” та видано наказ Мінінфраструктури від 23 грудня 2019 р. № 896 “Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів”, який зареєстровано в Мін’юсті 21 січня 2020 р. за № 58/34341.

Виконано днопоглиблювальні та дноочисні роботи на внутрішніх водних шляхах України, зокрема філією Днопоглиблювальний флот державного підприємства “Адміністрація морських портів України” на внутрішніх водних шляхах України виконано днопоглиблювальні роботи обсягом близько 800 тис. куб. метрів, тральні та дноочисні роботи загальною площею 227 кв. км та протяжністю 2 733 км, а також промірні роботи на 43,4 пог. км водних шляхів.

Виконано роботи з модернізації шлюзів Дніпровського каскаду на суму 22,7 млн. гривень. На даний час, у міжнавігаційний період, роботи з модернізації шлюзів продовжуються.

Довідково: у 2019 році збільшено обсяги перевезень по р. Дніпро на 19,1 %; кількість перевезених пасажирів флотом приватного акціонерного товариства “Українське дунайське пароплавство”, 100 % акцій якого знаходяться у власності держави, збільшилася на 1,5 %; переробка вантажів в морських портах зросла до 160,0 млн. т, що на 24,8 млн. т більше, ніж у 2018  році.

Подальші заплановані дії

 • Схвалення Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України.
 • Відкриття сервісних центрів надання послуг на морському та річковому транспорті у містах Вилковому, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах та Києві.
 • Впровадження більш зручної оплати послуг через QR-код.
 • Повноцінний запуск електронної системи обслуговування “е-Гавань”.
 • Розширення переліку консультаційних та супутніх послуг з реєстрації суден та оформлення суднових реєстраційних документів отримання посвідчення судноводія малих та маломірних суден, ліцензування, укладання договорів купівлі-продажу та інших послуг.
 • Розроблення прототипу електронного кабінету моряка та забезпечення надання дозвільних документів в електронному вигляді.
 • Продовження робіт з модернізації та капітального ремонту шлюзів на р. Дніпро, а саме: Київський шлюз на суму 39,2 млн. грн., Канівський шлюз – 23,5 млн. грн., Дніпродзержинський шлюз – 61,2 млн. грн., Кременчуцький шлюз – 58,4 млн. грн., Запорізький район гідротехнічних споруд – 121,7 млн. грн., Каховський шлюз – 63,4 млн. гривень.
 • Підписання концесійних договорів за результатами конкурсів державних підприємств “Стивідорна компанія “Ольвія” та “Херсонський морський торговельний порт”.
 • Проведення концесійних конкурсів в морських портах Бердянськ, Південний, щодо поромного комплексу в морському порту Чорноморськ.
 • Затвердження методики розрахунку розмірів ставок портових зборів, порядку справляння портових зборів та розмірів ставок таких зборів, порядку обліку та використання коштів від портових зборів.
 • Проведення робіт з розвитку морських портів України, а саме:

    - порт Чорноморськ: реконструкція причалів: № 14-17 (1,5 млрд. грн. на 2020–2023 роки), № 2 (885 млн. грн. на 2020 рік), № 7, 8 (678 млн. грн. на 2020 рік), № 1 (98 млн. грн. на 2020 рік);

    - порт Одеса: будівництво першої черги контейнерного терміналу на Карантинному молі (6,4 млрд. грн. на 2020–2021 роки), нове будівництво причалу 1- з для генеральних вантажів (668 млн. грн. на 2020 рік), реконструкція причалів № 7 (1 млрд. грн. на 2020–2022 роки), № 12, 13 (1,3 млрд. грн. на 2020–2022 роки);

    - порт Миколаїв: будівництво причалу № 8 (392 млн. грн. на 2020–2022 роки);

    - порт Маріуполь: реконструкція причалів № 4 (170 млн. грн. на 2020 р.), № 3 (109 млн. грн. на 2020–2021 роки), № 2 (111 млн. грн. на 2020–2021 роки), будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів (574 млн. грн. на 2020 рік), будівництво складу генеральних вантажів, реконструкція тилових складських майданчиків причалів № 16–17 (85 млн. грн. на 2021 рік);

    - порт Південний: будівництво перевантажувального комплексу імпортних навалювальних вантажів (565 млн. грн.), реконструкція перевантажувального комплексу експортних навалювальних вантажів (510 млн. грн. на 2020 рік), будівництво вагоноперекидача (130 млн. грн. на 2020 рік), будівництво бази розміщення суден портового флоту, реконструкція комплексу причалів № 5, 6,  будівництво складу вантажів відкритого зберігання (105 млн. грн. на 2020–2023 роки), будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (57 млн. грн. на 2020–2021 роки), будівництво залізничного вагового комплексу на коліях №№ 1, 1А (46 млн. грн. на 2020–2022 роки), будівництво пішохідної естакади в районі вагоноперекидача (2,5 млн. грн. на 2020 рік).

 • Актуалізація Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038  року.
 • Супроводження у Верховній Раді України до прийняття проекту Закону України “Про внутрішній водний транспорт” (реєстраційний номер 1182-1-д від 17  січня 2020  р.).