#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство закордонних справ України
#
Пристайко Вадим
Міністр
Відповідальний
 • Боднар Василь Миронович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

16.3. Український бізнес, культура та спорт отримують гідну підтримку за кордоном

Уряд має підтримувати український бізнес у його розвитку за кордоном. При цьому він не має обмежуватися лише аналізом закордонних ринків та наданням інформації про можливості розвитку бізнесу за кордоном. Держава захищатиме інтереси українського експортера, дипломати і торговельні представництва супроводжуватимуть окремі важливі бізнес-контракти, сприятимуть формуванню привабливих торговельно-економічних режимів, зниженню торговельних бар’єрів та обмежень, покращенню умов ведення міжнародної торгівлі.

Ми розглядатимемо експорт ширше, ніж товари та послуги. Він також включає освіту та спільні наукові розробки, заходи культури, мистецтва та спорту.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 16.3 «Український бізнес, культура та спорт отримують гідну підтримку за кордоном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Існуюча модель сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності за кордоном не відповідає потребам українських експортерів.
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Українські підприємства – експортери; Громадяни України, які перебувають за кордоном, український туристичний бізнес
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема стосується усіх підприємців, які здійснюють експортну діяльність. Кількість таких підприємств постійно зростає і за 2017 рік вона склала 22484. З огляду на високу динаміку зростання обсягів експорту з України (2017 +26%, 2018 +15%), очікується подальше зростання кількості суб’єктів господарювання, зацікавлених в експортній діяльності. За статистикою Держприкордонслужби, у першому півріччі 2018 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. кількість українців, які перетнули кордон, зросла на 3,3%, до 12,9 млн осіб; кількість іноземців, що в'їхали в Україну, скоротилася на 1,7%, до 6,22 млн осіб. Проблема загальнонаціональна, оскільки стосується чисельної категорії громадян України.

1.4. Гострота проблеми
Середня

Вітчизняні експортери недоотримують прибуток через недосконалу систему державної підтримки субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном, що, в свою чергу, негативно впливає на зовнішньо-торговельний баланс, динаміку економічного зростання, зайнятість населення. Частина бізнес-звернень до МЗС залишається незадоволеною (за І півріччя 2019 року – біля 150), з огляду на те, що вона стосується надання консультаційної допомоги, проведення маркетингових досліджень, консультацій при вирішенні комерційних спорів, організації бізнес-заходів, вирішення проблемних питань, які виникають в процесі експортної діяльності, супроводу в тендерних процедурах. Проблема упередженого ставлення до громадян України є гострою, оскільки виникає у рамках міжнародної взаємодії, вадить розвитку відповідального партнерства, зменшує надходження від туристичного бізнесу.

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

На тлі чіткої тенденції до зростання кількості українських експортерів, які прагнуть  отримати підтримку держави за кордоном у просуванні своєї продукції (кількість звернень до МЗС та ЗДУ у 2016-1430, 2017-1550 та 2018-1900), кількість звернень, яким МЗС не може надати комплексну підтримку, лишається відчутною з огляду на відсутність сучасної моделі державно-приватного партнерства у просуванні інтересів українських експортерів за кордоном: частка задоволених не повною мірою запитів від загальної кількості звернень до МЗС та ЗДУ у 2016 – 15% , 2017 – 15%, 2018 р. -  20%, перше півріччя 2019 р. – 20%. Упереджене ставлення до українців стає все більш відчутним, особливо у 2016-2019 рр., насамперед, внаслідок антиукраїнських зовнішніх інформаційних кампаній, у т.ч. спрямованих на цільову дискредитацію України як держави з корумпованими, агресивними громадянами та внутрішнім громадянським конфліктом, а також  визначення української культури та історії варіантом «радянсько-російської».

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Не завершено модернізацію системи підтримки експортної діяльності України та залучення іноземних інвестицій, що не адаптована до вимог ринкової економіки та суттєво стримує розвиток експорту, диверсифікацію його структури та переорієнтацію на нові ринки
Причина 2 – Проведення РФ інформаційної війни проти України, здійснення зовнішніх антиукраїнських інформаційних кампаній зі створення хибних стереотипів щодо України
Причина 3 – Недостатня кількість іміджевих заходів за кордоном з інформування іноземної аудиторії про досягнення, галузевий потенціал України, а також внесок українців до європейської та світової культурно-освітньої спадщини
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення обсягів експорту та притоку інвестицій

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення сучасної системи промоції українського експорту шляхом зосередження в МЗС функціоналу зовнішньоекономічного блоку Мінекономіки, підпорядкування ДУ «Офіс із просування експорту», які посиляться інструментами Ради експортерів та інвесторів при МЗС та закордонних дипломатичних установ України, а також надання експортерам додаткових послуг з використанням моделі державно-приватного партнерства
Показники результативності:
 • Кількість експортерів, яким МЗС надало сприяння у просуванні продукції за кордоном, зростає на 5% щорічно
 • До 2021 року на 10% зросла кількість експортерів, яким надано додаткові послуги з виходу на зовнішні ринки з використанням сучасної моделі державно-приватного партнерства: маркетингові дослідження, юридична та консультаційна допомога при вирішенні комерці
Завдання до підцілі:
 • Створення у структурі центрального апарату МЗС Директорату економічного співробітництва та затвердження Положення про його діяльність
 • Розробка і впровадження інтегрованої сучасної цифрової платформи підтримки субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності
 • Нормативне закріплення координуючої ролі МЗС з питань реалізації політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до Положення про МЗС
 • Розробка порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном
2. Протидія проведенню РФ інформаційної війни проти України, зовнішнім антиукраїнським інформаційним кампаніям зі створення хибних стереотипів щодо України
Показники результативності:
 • Показник охоплення цільової іноземної аудиторії
 • Проведення щонайменше 12 інформаційних кампаній у 2020 р. (з подальшим щорічним зростанням)
 • Збільшення туристичного потоку
Завдання до підцілі:
 • Проведення збільшеної (щорічно на 8%) кількості інформаційних кампаній на протидію антиукраїнській пропаганді за кордоном з метою зменшення кількості хибних стереотипів серед іноземної аудиторії щодо громадян України
 • Впровадження нового веб-порталу МЗС України з інтерактивними функціями
3. Збільшення кількості іміджевих заходів за кордоном з інформування іноземної аудиторії про досягнення, галузевий потенціал України, а також внесок українців до європейської та світової культурно-освітньої спадщини
Показники результативності:
 • Кількість (щонайменше 290) проведених заходів у рамках доведеного фінансування
 • Збільшення туристичного потоку
Завдання до підцілі:
 • Реалізація щонайменше 290 культурно-іміджевих заходів за кордоном у 2020 р. з подальшим щорічним зростанням кількості заходів та фінансування на 10% з метою підвищення рівня поінформованості іноземної аудиторії щодо досягнень громадянського суспільства, традиційної та сучасної культури України
 • Розширення кола країн, охоплених діяльністю Державної установи «Український інститут»

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення у структурі центрального апарату МЗС Директорату економічного співробітництва та затвердження Положення про його діяльність
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення у структурі центрального апарату МЗС Директорату економічного співробітництва та затвердження Положення про його діяльність. Посилення інституційної спроможності органів дипломатичної служби щодо сприяння діяльності українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном 01.01.2020 31.12.2020 МЗС
Завдання: Розробка і впровадження інтегрованої сучасної цифрової платформи підтримки субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження інтегрованої сучасної цифрової платформи підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема в рамках діяльності Ради експортерів та інвесторів при МЗС України 01.01.2020 31.12.2020 МЗС
Завдання: Нормативне закріплення координуючої ролі МЗС з питань реалізації політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до Положення про МЗС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення до Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій, проєктів нормативно-правових актів, в частині нормативного закріплення координуючої ролі МЗС з питань реалізації політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі шляхом внесення змін до Положення про МЗС 01.01.2020 31.12.2021 МЗС
Завдання: Розробка порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження з національними асоціаціями вітчизняного бізнесу алгоритму взаємодії між закордонними дипломатичними установами та представництвами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном, зокрема в рамках діяльності оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС України 01.01.2020 31.12.2021 МЗС
Завдання: Проведення збільшеної (щорічно на 8%) кількості інформаційних кампаній на протидію антиукраїнській пропаганді за кордоном з метою зменшення кількості хибних стереотипів серед іноземної аудиторії щодо громадян України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація у 2020 році щонайменше 12 інформаційних кампаній на протидію антиукраїнській пропаганді за кордоном зі щорічним збільшенням кількості кампаній 01.01.2020 31.12.2024 МЗС
Завдання: Впровадження нового веб-порталу МЗС України з інтерактивними функціями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та забезпечення функціонування веб-порталу з інтерактивними функціями 01.12.2019 31.12.2020 МЗС
Завдання: Реалізація щонайменше 290 культурно-іміджевих заходів за кордоном у 2020 р. з подальшим щорічним зростанням кількості заходів та фінансування на 10% з метою підвищення рівня поінформованості іноземної аудиторії щодо досягнень громадянського суспільства, традиційної та сучасної культури України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Виконання річних планів культурно-іміджевих заходів за кордоном за бюджетною програмою 1401110 01.01.2020 31.12.2024 МЗС
Завдання: Розширення кола країн, охоплених діяльністю Державної установи «Український інститут»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та реалізація щорічних планів діяльності Державної установи «Український інститут» 01.01.2020 31.12.2024 МЗС

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Впродовж звітного періоду відбулося закріплення позитивних тенденцій щодо зростання обсягів експорту та активізації інвестиційної активності. За підсумками 11 місяців 2019 р. експорт товарів збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 6,3 % (+2,7 млрд. доларів США) та склав 46 млрд. доларів США.

Започатковано модернізацію інструментів Ради експортерів та інвесторів при МЗС з підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. У рамках діяльності цієї Ради надано сприяння понад 1000 українським підприємствам у поширенні комерційних пропозицій та налагодженні контактів з потенційними партнерами. Окрім того, здійснювалося системне інформування українських ділових кіл про міжнародні тендери, виставкові заходи та бізнес форуми за кордоном.

На тлі активізації інвестиційного співробітництва з країнами світу проводилася активна робота з популяризації інвестиційного потенціалу України, а також потенціалу регіонів нашої держави.

Здійснено візит Прем’єр-міністра України О. Гончарука до Великої Британії (м. Лондон, 21–22 листопада 2019 р.) з метою участі у першому Інвестиційному саміті Східного партнерства, в рамках якого, зокрема, відбулося підписання двох документів щодо проекту співфінансування реконструкції українських доріг Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку будівництва (на загальну суму 900 млн. євро), а також розроблено план заходів з реалізації досягнутих домовленостей.

Забезпечено координацію з організаторами та надано сприяння в процесі підготовки до участі іноземних делегацій у Першому інвестиційному форумі під егідою Президента України “RE:THINK. Invest in Ukraine” (м. Маріуполь, 29 жовтня 2019 р.). В рамках цього заходу відбулося відкриття Офісу проектів ЄС, через який реалізовуватимуться програми підтримки ЄС для Приазов’я.

Загалом завдяки проведеній впродовж 2019 року роботі на підтримку Приазов’я було залучено фінансування від ЄС на суму близько 200 млн. євро. Євросоюзом було заявлено про готовність акумулювати до 450 млн. євро грантових та кредитних коштів для цього регіону. 12 грудня 2019 р. розпочато реалізацію нового проекту ЄС “Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров’я” на 2019–2022 роки, бюджет якого становить близько 3 млн. євро. 19 грудня 2019 р. у рамках реалізації програми FinancEast, яка спрямована на економічне відновлення Донбасу та фінансується Євросоюзом через німецьку Кредитну установу з відбудови (KfW) в рамках ініціативи ЄС EU4Business, ЄС надав Україні грант у розмірі 9,5  млн. євро.

В ході 50-го Щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму у м.  Давос (Швейцарська Конфедерація) було забезпечено проведення зустрічей Прем’єр-міністра О. Гончарука з Прем’єр-міністром Республіки Польща М.  Моравєцкім та Прем’єр-міністром Фінляндії С. Марін, на яких було обговорено подальший розвиток політичного діалогу та взаємодії з широкого кола важливих питань торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, реалізації спільних проектів.

Президент В. Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Нідерландів М. Рютте, Президентом Швейцарії С. Соммаругою, Директором-розпорядником МВФ К. Георгієвою, Президентом ЄБРР С. Чакрабарті та засновником і Виконавчим головою ВЕФ проф. К. Швабом.

Ключовою темою зустрічі з Директором-розпорядником МВФ К. Георгієвою була перспектива реалізації програми розширеного фінансування в обсязі 5,5 млрд. доларів США. Порушувалися також питання проведення судової реформи в Україні, зміцнення верховенства права та впровадження інших структурних реформ.

В рамках зустрічі з Президентом ЄБРР С. Чакрабарті висловлено вдячність ЄБРР за портфель проектів в Україні у розмірі 1,115 млрд. євро у 2019 році. С.  Чакрабарті запевнив, що Банк розглядає можливості для нових проектів.

Продовжувалась активна робота з залучення міжнародної допомоги на проведення реформ, відбудову та відновлення інфраструктури Донбасу, допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також на реалізацію пріоритетних інфраструктурних проектів  в Україні. Зокрема, МЗС надано сприяння у процесі залучення:

    –    ресурсів для відновлення інфраструктури окремих регіонів сходу України та допомоги внутрішньо переміщеним особам;

    –    консультативно-дорадчої допомоги від іноземних держав з метою прискорення реформ у секторі державного управління України;

    –    кредитних коштів міжнародних фінансових організацій на реалізацію пріоритетних інфраструктурних проектів.

Погоджено низку проектів угод з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення коштів для реалізації пріоритетних інфраструктурних проектів в Україні, зокрема у галузях енергетики, енергоефективності та енергозбереження; розвитку залізничної та транспортної інфраструктури і безпеки руху; водопостачання та водовідведення; врегулювання надзвичайних ситуацій.

Залучено кошти міжнародних організацій, іноземних країн, а також громадських організацій для відновлення економіки постраждалих від російської агресії регіонів, а також на вирішення соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Залучено кошти і фахівців міжнародних організацій та іноземних держав з метою підвищення ефективності системи державного управління і виконання функцій держави.

Реалізовано 210 заходів в рамках просування міжнародного позитивного іміджу України. Зокрема, закордонними дипломатичними установами реалізовано близько 105  іміджевих проектів, розміщено 14 іміджевих матеріалів про Україну, розроблено 4 друковані та аудіовізуальні інформаційні та іміджеві матеріали.

В рамках експертної дипломатії проведено близько 50 ознайомчих поїздок українських експертів за кордон та іноземних експертів в Україну. Серед найбільш успішних прикладів: участь колишніх політичних в’язнів у заходах культурної дипломатії в Словаччині, Франції та Польщі (IV квартал 2019 р.), організація прес-туру в Україну турецької знімальної групи з метою підготовки документального фільму про Україну (жовтень), участь українського експерта у проведенні в Італії фотовиставки “Промка” та “12 знімків Донбасу” у контексті протидії російській агресії (вересень-жовтень) тощо.

За сприяння закордонних дипломатичних установ проведено 19 заходів з популяризації українського кінематографу за кордоном, серед яких варто відзначити такі: підтримка Українського заходу на Канському кінофестивалі, представлення українського кінопродукту на фестивалі “Toronto International Film Festival” у Канаді, забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародному заході “Haifa International Film Festival”.

На постійній основі забезпечувалася підтримка книговидавничої галузі та надання практичного сприяння українському книговидавництву у відкритті нових перспективних майданчиків.

Зокрема, у 2019 році за безпосереднього сприяння з боку МЗС забезпечено участь нашої держави у низці найвідоміших міжнародних книжкових виставок та ярмарків, серед яких: Скандинавський книжковий ярмарок (вересень), Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок (жовтень);  Міжнародний ярмарок книги в Сербії (жовтень); Книжкова виставка “Buch Wien”; Варшавський книжковий ярмарок; 42-й Книжковий салон в Монреалі (листопад); 62-й Міжнародний книжковий форум в Бейруті (ІV квартал 2019 р.).

Проведено низку інформаційно-іміджевих кампаній, зокрема щодо: міжнародного інвестиційного форуму “RETHINK: Invest in Ukraine”;  #JusticeForMH17, приурочену до п’ятих роковин збиття літака рейсу МН17, #LetMyPeopleGo до Дня прав людини та #StopNordStream2 з тематики енергетичної безпеки України.

Продовжено роботу в рамках кампанії “#CorrectUA” щодо коректного написання латиницею назви столиці України та інших українських міст, за результатами якої вже 63 міжнародних аеропорти використовують правильну транслітерацію українських топонімів, у тому числі іноземні авіаперевізники (WizzAir, Ryanair, Air France), медіахолдинги (The Guardian, Associated Press та ін.) та міжнародні організації (ЄС, МАГАТЕ, Рада США з географічних назв, ЮНЕСКО, CTBTO, ІАТА). Крім того, проводилась робота щодо підготовки онлайн-кампанії #MadeInUkraine, запуск якої заплановано на початок 2020 року.

Упродовж 2019 року одним з пріоритетів залишалася інституційна розбудова державної установи “Український інститут” як важливого інструменту системної презентації України за кордоном. У цілому в 2019 році Українським інститутом проведено близько 88 масштабних заходів за кордоном, серед яких слід відзначити успішну реалізацію магістрального проекту “Рік України у Австрії”.

Подальші заплановані дії

 • Проведення модернізації інструментів Ради експортерів та інвесторів при МЗС з підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (розроблення та впровадження плану перезапуску РЕІ, оновлення її персонального складу, затвердження нового Положення), забезпечення оптимізації веб-сторінки.
 • Впровадження проекту нової моделі взаємодії між МЗС, економічними відділами закордонних дипломатичних установ та діловими асоціаціями, об’єднаннями підприємців та представництвами українських компаній за кордоном з метою оптимізації взаємодії з представниками вітчизняного бізнесу та створення дієвої системи державно-приватного партнерства.
 • Підготовка четвертої міжнародної конференції з питань реформ в Україні (м.  Вільнюс, Литва), концепцією якої передбачається залучення додаткової фінансової допомоги для впровадження реформ в Україні.
 • Сприяння залученню фінансових коштів Групи семи та МФО для впровадження реформ в Україні.
 • Реалізація щонайменше 290 культурно-іміджевих заходів за кордоном у 2020  р. з подальшим щорічним зростанням кількості заходів та фінансування на 10 % з метою підвищення рівня поінформованості іноземної аудиторії щодо досягнень громадянського суспільства, традиційної та сучасної культури України.
 • Розширення кола країн, охоплених діяльністю Державної установи “Український інститут”.
 • Проведення 12 інформаційних кампаній на протидію антиукраїнській пропаганді за кордоном.
 • Впровадження нового веб-порталу МЗС з інтерактивними функціями.