#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
#
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
 • Масліченко Сергій Олександрович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

9.2. Українські споживачі та український бізнес сплачують справедливу ціну за якісні енергетичні товари

Шляхом активного розвитку ринкових механізмів та конкуренції з одночасним зменшенням державного втручання ми забезпечимо зниження ціни енергетичних товарів.

Ми оцінимо перспективи розвитку вугільного, атомного, газового, відновлюваного напряму виробництва енергії на базі уніфікованої одиниці енергії (Ккал/год), додамо до кожної ціни вартість екологічного податку та визначимо оптимальну ціну енергетичного міксу. Виходячи з ціни міксу ми будемо спрямовувати наші зусилля на розвиток та інвестиції в економічно пріоритетні джерела енергії.

Наші пріоритети – розвиток вітчизняного видобутку енергетичних ресурсів, локалізація обладнання, створення нових робочих місць та розширення бази оподаткування по всьому ланцюжку задіяних послуг та товарів у суміжних галузях.

Ми забезпечимо реальне впровадження енергетичних ринків згідно з Угодою про асоціацію відповідно до вимог Третього енергопакета ЄС. Виконаємо необхідні передумови для інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E, а газотранспортної системи України до ENTSO-G. Ми ефективно використаємо час, необхідний для повної інтеграції до ENTSO-E та ENTSO-G, додатково оцінимо економічну доцільність створення інфраструктури для роботи інтерконнекторів, що дадуть змогу отримувати вигоду від імпорту і експорту електричної енергії з/до сусідніх країн вже найближчим часом.

Ми підтримуємо розвиток відновлюваних джерел енергії, але цей розвиток не повинен приводити до неконтрольованого зростання тарифів для бізнесу і населення. Ми продовжимо реформу отримання державного стимулювання розвитку виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії на конкурентних засадах. Однак власники непостійних генераторів з енергії сонця та вітру повинні не тільки отримувати державну підтримку, а і відповідально ставитися до проблем балансу Об’єднаної енергетичної системи України. 

Підвищення заходів безпеки атомних електростанцій – це найголовніший наш пріоритет. Ми запровадимо міжнародні стандарти експлуатації енергоблоків атомних електростанцій. 

Ми запровадимо принципи прозорого та професійного корпоративного управління на державних особливо важливих підприємствах ПЕК.

Ми зацікавлені у максимальному заміщенні імпорту вуглеводнів, оскільки це забезпечить безпеку країни та матиме додатковий позитивний ефект. Якщо економічно доцільно буде імпортувати, а з урахуванням фактора енергетичної безпеки довгостроково модель заміщення імпорту не буде обґрунтованою, ми в цілях отримання позитивного ефекту на економіку будемо імпортувати. 

Ми запровадимо економічно збалансований підхід до формування ринку вугільної продукції, розпочнемо реформування неприбуткових  вугільних підприємств та професійну переорієнтацію їх працівників. Це дасть змогу позбутися безперспективного фінансового навантаження на економіку країни.

Ми забезпечимо нарощування інфраструктури для здійснення імпортно-експортних операцій, а також сприяння розвитку повноцінних енергетичних ринків в Україні з максимальним доступом інвестицій.

Енергетичні ресурси – це ринковий товар. На ринку має бути багато покупців та продавців. Ні в кого не має бути можливості диктувати свої ціни. Паливно-енергетичний сектор має чітко реагувати на світові тенденції до зниження вартості енергетичних ресурсів. 

Ми зменшимо державне втручання у зазначену сферу, однак забезпечимо через адресні субсидії надійний захист вразливих споживачів та відповідальний контроль за монополіями. Українська сім’я (домогосподарство) не повинна платити більш як 15% від свого доходу за комунальні послуги. Ті, хто вимушений буде сплачувати більше, отримує підтримку від держави.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.2. «Українські споживачі та український бізнес сплачують справедливу ціну за якісні енергетичні товари» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Українські споживачі та український бізнес вважають, що вони сплачують несправедливі ціни за енергетичні товари невисокої якості
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Український споживач та український бізнес
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Загальнонаціональна проблема, що має вплив через ціну на енергоресурси на всі сектори економіки та населення. За даними НКРЕКП, налічується приблизно 12,3 млн. домогосподарств та 70 тис. непобутових споживачів природного газу, а також 14,7 млн. домогосподарств та 420 тис. непобутових споживачів електроенергії

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Гостра проблема, яка потребує пріоритетного вирішення. Внаслідок завищених цін на енергоресурси для бізнесу споживачі природного газу переплачують орієнтовно 10 млрд грн щорічно. За опитуваннями  «Соціс» проблема високих цін на енергоресурси займає друге або третє місце серед усіх проблем населення та хвилює більше половини (55%) населення в країні

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Ціни на енергоресурси для українських споживачів та українського бізнесу стрімко зростають, при цьому рівень сервісу та якість енергетичних товарів залишається без змін або погіршується. Так середнє значення тарифу на електроенергію для побутових споживачів зросло у 3,2 рази з 2015-го до 2019-го року, середнє значення тарифу для промислових споживачів зросло у 1,8 рази. Внаслідок цього кількість населення, що споживає електроенергію зменшилося на 4%, а кількість непобутових споживачів на 15% лише за 2018 рік.  По природному газу кількість побутових споживачів зменшилася на 8%, а непобутових на 17% за цей рік

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Монопольне становище на більшості енергетичних ринків, що стримує ринкові важелі для зниження цін на енергетичні товари
Причина 2 – Відсутність інвестицій у модернізацію енергетичного сектору, що зумовлює високу собівартість виробництва одиниці енергетичних товарів та послуг
Причина 3 – Низька частка відновлюваної енергетики, яка стає дешевшою ніж традиційна в багатьох країнах світу
Причина 4 – Низький рівень енергоефективності виробництва теплової енергії на ТЕЦ та котельнях, а також кінцевого енергоспоживання в будівлях, що разом становлять значну частину витрат домогосподарств на енергоресурси
Причина 5 – Неефективна господарська діяльність державних підприємств, що досі відіграють значну роль в енергетичному секторі
1.7. Показники ефективності політики
 • Зниження ціни енергетичних товарів до їх справедливої та прозоро сформованої вартості
 • Зменшення кількості домогосподарств, що перебувають за межею енергетичної бідності
 • Зменшення питомої частки вартості енергетичних послуг і товарів у щомісячних витратах домогосподарств
 • Збільшення частки біржової торгівлі енергоресурсами до 2025 року до 50%
 • Збільшення частки виробництва економічно пріоритетних джерел енергії
 • Оцінка необхідності і початок процесу планового відновлення енергетичних мереж
 • Запровадження прозорих принципів корпоративного управління на державних підприємствах паливно-енергетичного сектору

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Збільшення конкуренції на енергетичних ринках
Показники результативності:
 • Створення повноцінно функціонуючого ринку електроенергії та збільшення частки біржової торгівлі природним газом до 50% до 2025 року
Завдання до підцілі:
 • Завершення реформування енергетичних ринків (електричної енергії та природного газу)
 • Збільшення частки біржової торгівлі природним газом
 • Інтеграція ринків електроенергії та природного газу до європейських ринків через приєднання до ENTSO-E та ENTSOG
2. Покращення інвестиційної привабливості енергетичного сектора та збільшення інвестицій
Показники результативності:
 • Збільшення обсягу інвестицій у вітчизняний видобуток енергоресурсів, модернізацію існуючих підприємств та будівництво нових генеруючих потужностей на 50% до 2022 року
Завдання до підцілі:
 • Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток нафти та природного газу
 • Впровадження RAB-методології тарифоутворення на монопольних ринках передачі енергоресурсів
3. Збільшення частки електричної та теплової енергії виробленої з ВДЕ
Показники результативності:
 • Частка ВДЕ у загальному первинному постачанні енергії становить збільшиться до 12% до 2025 року
Завдання до підцілі:
 • Усунення мережевих і балансових (системних) обмежень ОЕС України щодо інтеграції об’єктів відновлюваної енергетики
 • Запровадження конкурентної моделі стимулювання виробництва електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (аукціони з розподілу квот підтримки)
 • Розробка механізмів стимулювання виробництва теплової енергії з відновлюваних джерел на ТЕЦ і котельнях
4. Збільшення ефективності виробництва, транспортування та розподілення теплової енергії, а також ефективності кінцевого енергоспоживання
Показники результативності:
 • Зменшення питомих витрат палив на виробництво тепла на 10% до 2025 року
Завдання до підцілі:
 • Запровадження ринкових відносин у секторі комунальної енергетики та ТЕЦ
 • Запровадження стимулюючих механізмів для домогосподарств щодо інвестування в енергоефективність будівель
5. Запровадження прозорих принципів корпоративного управління на підприємствах ПЕК
Показники результативності:
 • Наявність політик власності для особливо важливих державних підприємств та функціонуючих рад директорів до кінця 2021 року (5 підприємств)
Завдання до підцілі:
 • Оновлення стратегій розвитку державних підприємств ПЕК та відповідних політик власності
 • Перетворення Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» в акціонерне товариство
 • Утворення наглядової ради на ДП «НАЕК» Енергоатом»

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Завершення реформування енергетичних ринків (електричної енергії та природного газу)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції зеленого енергетичного переходу України до 2050 року 01.11.2019 31.03.2020 Мінекоенерго
2. Підготовка та схвалення Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року та національно визначеного внеску до Паризької угоди 01.11.2019 30.09.2020 Мінекоенерго
3. Проведення серії публічних консультацій та обговорення Концепції та Інтегрованого плану; комунікаційна компанія 01.02.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
4. Непродовження дії системи ПСО на ринку природному газу після 01.05.2020 01.12.2019 01.05.2020 Мінекоенерго
5. Розроблення нормативно-правової бази для запровадження роздрібного ринку природного газу 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
Завдання: Збільшення частки біржової торгівлі природним газом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів Законів України «Про запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» для переходу ринку природного газу України на розрахунки та балансування в енергетичних одиницях 01.12.2019 31.03.2020 Мінекоенерго
2. Формування нормативно-правової бази для збільшення частки біржової торгівлі природним газом 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінекономіки
Завдання: Інтеграція ринків електроенергії та природного газу до європейських ринків через приєднання до ENTSO-E та ENTSOG
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Створення спільного блоку регулювання ОЕС України і енергосистеми Молдови та проведення досліджень ОЕС України 28.09.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Заходи щодо забезпечення готовності електростанцій до роботи в складі ENTSO-E 01.01.2018 31.12.2021 Мінекоенерго
3. Завершення синхронізації ОЕС України до мережі системних операторів передачі електричної енергії Європейської мережі 01.01.2021 31.12.2022 Мінекоенерго
Завдання: Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток нафти та природного газу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів спрямованих на створення умов для збільшення видобутку природного газу і нафти 01.12.2019 30.04.2020 Мінфін; Мінекономіки; Мінекоенерго; ДПС
2. Опрацювання та підписання дев’яти Угод про розподіл продукції з вітчизняними та іноземними інвесторами у нафтогазовий сектор, проведення додаткових конкурсів УРП 01.12.2019 30.06.2020 Мінекоенерго
3. Проведення регулярних електронних аукціонів з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами в кількості не менше 50 спецдозволів на рік 01.12.2019 31.12.2024 Держгеонадра; Мінекоенерго
4. Залучення інвесторів до видобутку вуглеводнів на континентальному шельфі та виключній (морській) економічній зоні 01.12.2019 31.12.2020 Держгеонадра; Мінекоенерго
5. Забезпечення доступу до геологічної інформації про надра шляхом створення онлайн-платформи 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінфін; Держгеонадра; Мінцифри
Завдання: Впровадження RAB-методології тарифоутворення на монопольних ринках передачі енергоресурсів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розрахунок впливу впровадження RAB-методології тарифоутворення на тарифну політику відносно пересічного споживача 01.01.2020 31.12.2020 НКРЕКП; Мінекоенерго; оператори системи розподілу; оператор системи передачі
2. Забезпечення оптимізації нормативно-правової бази для переведення ліцензіатів з розподілу електричної енергії на стимулююче тарифоутворення 01.01.2020 31.12.2020 НКРЕКП; Мінекоенерго; оператори системи розподілу; оператор системи передачі
3. Здійснення заходів із забезпечення передумов для створення позитивного бачення про вигоди впровадження RAB-методології тарифоутворення шляхом інформування населення 01.01.2020 31.12.2020 НКРЕКП; Мінекоенерго; оператори системи розподілу; оператор системи передачі
Завдання: Усунення мережевих і балансових (системних) обмежень ОЕС України щодо інтеграції об’єктів відновлюваної енергетики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Прийняття Закону України щодо запровадження стимулюючих механізмів встановлення на електростанціях потужностей для акумуляції електричної енергії 01.01.2020 30.06.2020 Мінекоенерго; НЕК «Укренерго»; Енергогенеруючі компанії
2. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо посилення відповідальності за небаланс фактичних та прогнозних графіків виробництва електричної енергії 01.01.2020 30.09.2020 Мінекоенерго
Завдання: Запровадження конкурентної моделі стимулювання виробництва електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (аукціони з розподілу квот підтримки)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» 01.01.2019 31.01.2020 Мінекоенерго; НЕК "Укренерго"; Держенергоефективності; ДП "Гарантований покупець"; ДП "Прозорро.Продажі"
2. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження «Про встановлення річних квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» 01.01.2019 31.12.2024 Мінекоенерго; Держенергоефективності
3. Затвердження наказу Мінекоенерго «Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки між замовником аукціону та оператором електронного майданчика» 01.01.2019 31.12.2019 Мінекоенерго
4. Забезпечення регулярного проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» 01.04.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
Завдання: Розробка механізмів стимулювання виробництва теплової енергії з відновлюваних джерел на ТЕЦ і котельнях
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Створення прозорого та конкурентного ринку твердого біопалива (прийняття відповідного законопроекту) 01.10.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Завдання: Запровадження ринкових відносин у секторі комунальної енергетики та ТЕЦ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Запровадження ринкового механізму та сучасних інструментів регулювання ринку теплопостачання для забезпечення розвитку конкурентного середовища у сфері теплопостачання шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження конкуренції в системах централізованого теплопостачання» 01.01.2019 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон; Держенергоефективності
2. Прийняття рішення Урядом про надання або відмову у наданні тимчасової підтримки деяким виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, для проведення їх реконструкції та/або модернізації 01.01.2019 01.07.2024 Кабінет Міністрів України; Мінекоенерго; НКРЕКП; НЕК «Укренерго»; Держенергонагляд
Завдання: Запровадження стимулюючих механізмів для домогосподарств щодо інвестування в енергоефективність будівель
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Забезпечення збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії шляхом прийняття та реалізації відповідного Національного плану дій 01.01.2019 31.12.2020 Мінрегіон
2. Покращення роботи та процедур Фонду енергоефективності та Програми Теплих кредитів 01.01.2020 30.04.2020 Мінрегіон; Держенергоефективності; Мінекоенерго
3. Стимулювання залучення інвестицій у термомодернізацію житлового та нежитлового фонду шляхом схвалення та реалізації Довгострокової стратегії термореновації національного фонду житлових та нежитлових будівель 01.01.2020 31.12.2021 Мінрегіон; Держенергоефективності; Мінекоенерго
Завдання: Оновлення стратегій розвитку державних підприємств ПЕК та відповідних політик власності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Формування показників ефективності роботи особливо важливих для економіки державних підприємствах ПЕК шляхом затвердження/ актуалізації політик власності 01.12.2019 31.05.2020 Мінекоенерго; Мінфін; КМУ
Завдання: Перетворення Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» в акціонерне товариство
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розроблення та прийняття відповідного проекту Закону України 01.01.2020 30.08.2020 Мінекоенерго; КМУ
2. Погодження Урядом рішення про перетворення ДП «НАЕК «Енергоатом» та державна реєстрація акціонерного товариства 01.03.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; КМУ
Завдання: Утворення наглядової ради на ДП «НАЕК» Енергоатом»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Затвердження установчих та інших документів, що регламентують діяльність наглядової ради та прийняття рішення про оголошення конкурсного відбору 01.06.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Затвердження персонального складу наглядової ради 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Для забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи у відповідності з вимогами Третього енергопакета ЄС:

    –    Урядом визначено модель анбандлінгу НАК “Нафтогаз України”, що дало змогу продовжити реформування ринку природного газу з метою досягнення його лібералізації, ефективності, прозорості та подальшої інтеграції з ринком Європейського Союзу (постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. №  840). Завдяки створенню незалежного оператора газотранспортної системи України, організаційна та операційна модель його роботи стане прозорою, зрозумілою і такою, що відповідає європейським правилам роботи газового ринку. Для належної реалізації моделі анбандлінгу, Верховною Радою України прийнято Закони України:

-    “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу” від 31 жовтня 2019 р. № 264-IX;

-    “Про внесення зміни до Закону України “Про публічні закупівлі” у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу” від 14  листопада 2019 р. № 300-IX;

-    “Про внесення зміни до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу” від 3  грудня 2019 р. № 314-IX.

    –    відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 791 Мінфіну передано повноваження з управління корпоративними правами держави щодо АТ “Магістральні газопроводи України”;

    –    1 січня 2020 року між АТ “Укртрансгаз” і АТ “Магістральні газопроводи України” підписано Акт приймання-передачі частки ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі;

    –    внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо складу учасників ТОВ  “Оператор газотранспортної системи України” і відповідно повністю завершено процес анбандлінгу (відокремлення діяльності з транспортування газу від постачання та видобутку). Таким чином новий оператор газотранспортної системи України отримав незалежність не лише від поточного власника – НАК “Нафтогаз України”, але й від будь-яких інших впливів з боку виробників та постачальників природного газу, зокрема через вертикаль органів державної влади. Це дозволить, з одного боку, далі розвивати прозорий та конкурентний ринок газу, а з іншого – забезпечити сталість та безперебійність роботи газотранспортної системи України, як для внутрішніх, так і зовнішніх споживачів послуг транспортування;

    –    ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” підписано технічні угоди з операторами газотранспортної системи Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії і з 1 січня 2020 року розпочато транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Створено умови для формування справедливої ціни на природний газ

У січні 2019 року ціна на газ для населення дорівнювала 6263 грн. за тисячу куб. метрів без ПДВ, а для промисловості – 9019 грн. за тисячу куб. метрів без ПДВ, а з січня 2020 року – ціна на газ для населення становить 4650 грн. за тисячу куб.  метрів без ПДВ (5580 грн. з ПДВ), а для промисловості – 5500 грн. за тисячу куб. метрів без ПДВ (6600 грн. з ПДВ). Відтак, українські споживачі у січні 2020  року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплачують природний газ на 25 % менше.

Зниження ціни на газ стало можливим, завдяки здешевленню вартості газу на ринку в Європі, що є наслідком підписання договору про транспортування газу територією України. У зв’язку з цим, Урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 грн. за тисячу куб. метрів з ПДВ без транспортування) та внесено відповідні зміни до Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (постанова Кабінету Міністрів України від 24  січня 2020 р. № 17).

Відповідно до прийнятого Урядом рішення, вартість газу залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період з 1 до 22 числа місяця. Ціна визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі (ТТF). Це є прозора формула, за якою ціна буде розраховуватись щомісячно та відображати поточну ситуацію на ринку.

Нова, знижена ціна природного газу застосовуватиметься автоматично, громадянам не потрібно звертатися і оформлювати будь-які документи, незалежно від того, яку ціну вони раніше обрали на січень 2020 року: гарантовану (квартальну) чи щомісячну. Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від НАК  “Нафтогазу України” “Газовий запас” можуть розраховуватись за поточне споживання газу за зниженою ціною, а залишок коштів повернеться на рахунок споживача.

Для розвитку вітчизняного видобутку енергоносіїв, створення умов для залучення приватних інвесторів у видобуток газу та нафти:

    –    переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянок Угнівська, Зінківська, Русанівська, Варвинська, Іванівська, Бузівська, Берестянська, Софіївська, Балаклійська подано до Мінекоенерго перший варіант проектів Угод про розподіл продукції;

    –    Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин” від 19 грудня 2019 р. № 402-ІХ внесено зміни до Закону України “Про угоди про розподіл продукції” в частині удосконалення роботи Міжвідомчої комісії з організації та виконання угод про розподіл продукції та встановлення норм щодо прийняття рішення у разі, якщо конкурс не відбувся. Також уточнено процедуру погодження проектів угод із заінтересованими органами виконавчої влади та відмінено погодження проектів місцевими радами;

    –    оновлено склад Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (розпорядження Кабінету Міністрів України від 3  листопада 2019 р. № 904). Створена Робоча група з опрацювання проектів Угод зі складу представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади та експертів. На засіданнях робочої групи Міжвідомчої комісії 17 та 20 грудня 2019  року було опрацьовано всі зауваження до 9 проектів Угод про розподіл продукції та підготовлено узагальнені зауваження та пропозиції. Відповідно до Рішення Міжвідомчої комісії від 27 грудня 2019 р. зауваження до проектів угод про розподіл продукції направлено інвесторам на опрацювання. За результатами узгоджувальних нарад з інвесторами планується підписання проектів Угод.

Створено умови для формування справедливої ціни на електричну енергію – відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії” з 1 липня 2019 р. в Україні запроваджено новий ринок електричної енергії. За європейським досвідом на першому етапі дії конкурентного ринку тариф на електричну енергію для населення зростає на 30–70 %. З метою збереження ціни для населення Урядом прийнято постанову від 9 грудня 2019 р. № 1003 “Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії”.

Анбандлінг в енергетичній сфері

Завершується процес перетворення ДП “НЕК “Укренерго” на приватне акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Для реалізації державою своїх корпоративних прав та забезпечення незалежності як оператора передачі (анбандлінг в енергетичній сфері для уникнення конфлікту інтересів виробництва електроенергії та видобутку газу) Мінфін продовжує бути уповноваженим органом управління НЕК “Укренерго”. Перетворення НЕК  “Укренерго” на акціонерне товариство дозволить забезпечити компетентний та неупереджений контроль за діями менеджменту з боку держави, що суттєво підвищить ефективність управління. Крім того, перетворення свідчить про невідворотність виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо інтеграції української енергосистеми у європейський енергетичний простір та забезпечить виконання зобов’язання перед ЄБРР, за кошти якого фінансується будівництво високовольтних ліній з Рівненської АЕС до ПС “Київська” та з Запорізької АЕС до ПС “Каховська”.

Завдяки перетворенню, 7 жовтня 2019 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановою №  2094 ухвалила попереднє рішення щодо сертифікації Укренерго, як незалежного оператора системи передачі. Це перший крок для інтеграції українського ринку електроенергії до європейських ринків.

З метою збільшення частки електричної та теплової енергії, виробленої об’єктами відновлюваної електроенергетики:

    –    Урядом прийнято ряд ключових нормативно-правових актів, необхідних для організації та проведення “зелених” аукціонів та для реалізації положень Закону України від 25 квітня 2019 р. №  2712-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”. Зокрема, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1175 “Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”, яка включає в себе Порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, Порядок відбору операторів електронних майданчиків для забезпечення проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки та визначення ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” адміністратором електронної системи, у якій будуть проводитися “зелені” аукціони;

    –    завершується робота щодо прийняття наказу Мінекоенерго “Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки між замовником аукціону та оператором електронного майданчика” та розпорядження Кабінету Міністрів України щодо встановлення річних квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки планується здійснити у березні 2020 року.

У 2019 році загальна потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики, яким встановлено “зелений” тариф збільшилась у 3 рази і станом на 1 січня 2020 р. становить близько 6800 МВт.

Довідково: у 2019 році отримали “зелений” тариф близько 4500 МВт (у 5 разів більше ніж у 2018 році – 848 МВт), з них:

-    об’єкти вітроенергетики – 637 МВт;

-    об’єкти сонячної енергетики – 3537 МВт;

-    сонячні електростанції приватних домогосподарств – 245 МВт (прогнозні);

-    об’єкти біоенергетики – 71 МВт;

-    об’єкти малої гідроенергетики – 4 МВт.

У будівництво близько 4 500 МВт потужностей об’єктів відновлюваної електроенергетики інвестовано біля 3,7 млрд. євро.

В регіонах реалізовано 154 проекти із заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії альтернативними джерелами енергії загальною потужністю 161,27 МВт:

-    у бюджетній сфері впроваджено 129 проектів загальною потужністю 72,15  МВт;

-    у теплокомуненерго впроваджено 16 проектів загальною потужністю 52,12  МВт;

-    у промисловості впроваджено 9 проектів загальною потужністю 37 МВт.

Реалізація цих проектів дозволила замістити близько 50 млн. куб. метрів природного газу.

Трансформація енергетичної та кліматичної політики

В умовах суттєвої трансформації підходів до розвитку енергетики у світі з особливою увагою до проблем боротьби зі зміною клімату та сталого розвитку економіки (у контексті схваленого Європейською комісією нового “зеленого” енергетичного переходу до кліматично нейтрального розвитку ЄС до 2050 року за програмою “Європейська Зелена Угода” (European Green Deal), а також у рамках підготовки Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року) підготовлено проект Концепції “Зеленого” енергетичного переходу України до 2050 року. Проведено обговорення проекту Концепції з представниками органів виконавчої влади та з представниками приватного бізнесу.

Подальші заплановані дії

 • Проведення узгоджувальних нарад з інвесторами з метою підписання Угод про розподіл продукції відповідно до вимог Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, яким визначено, що протягом трьох місяців від отримання зауважень інвесторами, проводиться робота щодо узгодження пропозицій та зауважень до проекту, шляхом проведення переговорів та нарад між інвесторами та уповноваженим органом.
 • Удосконалення механізму укладення угод про розподіл продукції шляхом внесення змін до нормативно-правових актів у цій сфері.
 • Забезпечення прийняття Закону України щодо удосконалення умов підтримки виробників електричної енергії за “зеленим” тарифом з метою збалансування дефіциту кошторису ДП “Гарантований покупець”.
 • Забезпечення регулярного проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки відповідно до Закону України “Про альтернативні джерела енергії”.
 • Подання на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо розвитку ринку твердого біопалива та створення єдиної електронної платформи торгівлі твердим біопаливом.
 • Поступове зменшення фінансового навантаження на учасників ринку електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки, шляхом прийняття рішення щодо поетапного підвищення цін на електричну енергію для населення та доведення їх рівня до тарифів для непобутових споживачів.
 • Підготовка та затвердження Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030  року.
 • Завершення перетворення ДП “НЕК “Укренерго” в приватне акціонерне товариство.
 • Перетворення Державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” в акціонерне товариство.
 • Утворення наглядової ради на ДП “НАЕК “Енергоатом”.