#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
#
Милованов Тимофій
Міністр
Відповідальний
 • Мєтєлєва Інна Дмитрівна
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

7.2. Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги

Захист прав споживачів та мінімізація ризиків отримання шкоди здоров’ю громадян від споживання небезпечних товарів та послуг дає змогу покращити добробут та якість життя українців, а також сприятиме підвищенню рівня довіри споживачів і позитивно впливатиме на розвиток бізнесу.

Ми будемо розвивати системи безпечності і контролю якості продукції та перезавантажимо державну політику у сфері захисту прав споживачів. З цією метою ми імплементуємо вимоги законодавства ЄС у відповідних сферах.

Ми забезпечимо визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків харчових добавок, ароматизаторів, ензимів, тверджень про користь для здоров’я та про споживчу цінність кормових добавок. У 2020 році буде запущено систему добровільної сертифікації продукції тваринного походження, що виробляється без використання антибіотиків. Протягом 2021 року системою простежуваності буде охоплено 100 % продукції тваринного походження, що перебуває в обігу в Україні.

Ми посилимо заходи державного контролю за виробництвом та реалізацією товарів та послуг, а також відповідальність за порушення вимог законодавства та введення в оману споживача. Буде забезпечена можливість подання скарг на невідповідність продукції в електронному вигляді з наступним розглядом не пізніше 3-5 днів. Ми запровадимо моніторинг 100% постачальників харчової продукції до шкільних та дошкільних навчальних закладів з відкликанням такої продукції у разі невідповідності. Ми забезпечимо наявність та виконання вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на 100% великих і середніх підприємств-виробників продуктів через 3 роки та 100% малих підприємств-виробників продуктів через 5 років.

Це зробить споживання українцями продуктів та послуг безпечним та якісним.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «7.2 Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Споживачі незадоволені безпечністю та якістю продукції
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Споживачі товарів та послуг в Україні
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Споживачами товарів та послуг є все населення України, яке за даними Державної служби статистики України станом на 01.09.2019 складає 41,9 млн осіб. За даними Урядового контактного центру впродовж 2018 року 60 % громадян, що звертались на “гарячу лінію”, стикалися із порушеннями своїх прав споживача

1.4. Гострота проблеми
Середня

Проблема не є пріоритетною для споживачів із низки причин, зокрема:

1. відсутність у споживачів стійкого взаємозв’язку між безпечністю та/або якістю товарів та послуг, що запропоновані на споживчому ринку України, та ризиками для життя та/або здоров’я внаслідок їх споживання;

2. відсутність у споживачів достатньої інформації про власні права, а також обов’язки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу товарів, надання послуг

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Відповідно до даних Держпродспоживслужби динаміка спалахів гострих кишкових інфекцій за останні три роки наступна: 2016 р. – 142 спалахи (2877 постраждалих осіб, у тому числі 1374 (47,8 %) дітей), 2017 р. – 163 спалахи (2182 постраждалих осіб, у тому числі 1459 (66,8 %) дітей), 2018 р. – 163 спалахи (1899 постраждалих осіб, у тому числі 1029 (54,2 %) дітей). Прогнозовані показники на наступний період: 2019 р. – 143 спалахи (1992 постраждалі особи); 2020 р.– 152 спалахи (2047 постраждалі особи); 2021 р. – 160 спалахи (2101 постраждала особа). Нинішня динаміка проблеми може бути охарактеризована як 45 постраждалих від токсикоінфекцій на 1 млн населення.

Відповідно до даних Держпродспоживслужби динаміка звернення споживачів щодо порушення їх справ за останні три роки наступна: 2016 р. – 9963 звернення, 2017 р. – 20123 звернення, 2018 р. – 21367 звернень. Прогнозується, що у 2019-2021 роках відбудеться зростання кількості звернень громадян: 2019 р. – 22 800 звернень, 2020 р. – 24 000 звернень, 2021 р. – 25 500 звернень. Нинішня динаміка проблеми може бути охарактеризована як 66 порушень на 1 млн населення

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Неналежне нормативно-правове забезпечення
Причина 2 – Недостатня інституційна спроможність та відсутність належної взаємодії між органами влади, у т. ч. низький рівень кадрового забезпечення та його недостатня кваліфікація
Причина 3 – Недостатня поінформованість операторів ринку та споживачів, зокрема щодо вимог до безпечності харчових продуктів
Причина 4 – Обмеженість ресурсів, зокрема фінансування
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення кількості випадків харчових отруєнь і випадків токсикоінфекцій до 30 на 1 млн. населення
 • Зменшення випадків завданої шкоди споживачам від неякісних товарів та послуг до 50 на 1 млн. споживачів

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Розробка та прийняття нормативно-правових актів
Показники результативності:
 • Кількість розроблених нормативно-правових актів (8 проектів законів України, 1 проект наказу Мінекономіки)
 • Кількість прийнятих нормативно-правових актів (8 законів України, 1 наказ Мінекономіки)
Завдання до підцілі:
 • Розробка відповідних нормативно-правових актів у сфері безпечності харчових продуктів
 • Розробка відповідних нормативно-правових актів у сфері захисту споживачів
 • Розробка відповідних нормативно-правових актів у сфері здоров’я та благополуччя тварин та захисту рослин
2. Підвищення професійної компетентності та мотивації державних службовців, налагодження процедури взаємодії органів державної влади, зокрема шляхом діджиталізації, оновлення технологій, передача ряду повноважень державних органів
Показники результативності:
 • Показник плинності кадрів Держпродспоживслужби (не більше 20 % від штатної чисельності)
 • Кількість лабораторій, що уповноважені на здійснення фітосанітарної експертизи (аналізу), лабораторних досліджень засобів захисту рослин (не менше 4 уповноважених лабораторій приватної форми власності)
 • Збільшення заробітної плати (збільшення заробітної плати щонайменше на 7 %)
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення конкурентної заробітної плати працівникам Держпродспоживслужби з врахуванням індексу інфляції
 • Запровадження в законодавстві статусу відомчої безперервної системи підвищення професійної компетентності
 • Розбудова інституції підвищення кваліфікації фахівців Держпродспоживслужби в рамках наявного бюджетного фінансування, із врахуванням результатів такого навчання для отримання документу про підвищення кваліфікації
 • Посилення боротьби із фальсифікацією продукції, у тому числі забезпечення умов для простежуваності харчових продуктів шляхом діджиталізації
 • Запровадження моніторингу дотримання вимог законодавства постачальниками та операторами ринку, що здійснюють постачання харчових продуктів у заклади освіти
 • Розбудова системи швидкого внутрішнього оповіщення про харчові продукти та корми
 • Передача частини повноважень щодо здійснення фітосанітарної експертизи (аналізу)
 • Створення онлайн-платформи позасудового вирішення споживчих спорів
 • Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
3. Створення стійкої суспільної думки, пасивний доступ до зрозумілої інформації та доступ до активної інформації
Показники результативності:
 • Кількість курсів навчання для операторів ринку (2 курси навчання)
 • Кількість інформаційних кампаній щодо профільного законодавства (не менше 4 кампаній)
 • Кількість заходів комунікації щодо аналізу ризику (не менше 6 заходів)
 • Кількість операторів ринку, що пройшли навчання щодо безпечного поводження з пестицидами (100 % відповідних операторів ринку пройшли навчання щодо безпечного поводження з пестицидами)
 • Кількість спільних заходів щодо вирішення нагальних питань у сфері захисту прав споживачів (не менше 120 заходів)
Завдання до підцілі:
 • Розробка та впровадження циклу курсів навчання для операторів ринку стосовно вимог законодавства та кращих практик в сфері безпечності харчових продуктів
 • Проведення інформаційної кампанія щодо законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
 • Здійснення комунікації з зацікавленими сторонами щодо аналізу ризику в сфері безпечності харчових продуктів
 • Проведення навчання щодо безпечного поводження з пестицидами
 • Проведення спільних заходів з громадськими організаціями щодо вирішення нагальних питань у сфері захисту прав споживачів
 • Створення спільно з громадськими організаціями та іншими заінтересованими сторонами соціальної реклами (в тому числі відеороликів), а також інших інформаційних матеріалів щодо захисту споживачів
 • Створення дієвих систем консультування споживачів, підвищення рівня загальної правової грамотності, ступеня поінформованості, впевненості та впливовості споживачів на розвиток внутрішнього ринку
4. Належне ресурсне забезпечення
Показники результативності:
 • Обсяг задоволення потреби Держпродспоживслужби в матеріально-технічних ресурсах (100 % потреби задоволено)
 • Обсяг задоволення потреби Держпродспоживслужби в кваліфікованому персоналі (100 % потреби задоволено)
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення обґрунтованого замовлення Держпродспоживслужби на навчання необхідних спеціалістів у ВНЗ (лікар-епідеміолог, лікар-гігієніст, лікар ветеринарної медицини, лікар з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи)
 • Підготовка професійних кадрів для забезпечення потреб Держпродспоживслужби та ринку
 • Запровадження адекватного розміру плати за послуги в системі лабораторної діагностики та державного контролю
 • Точкова підтримка розвитку виробництва, зокрема через часткову компенсацію вартості витрат на інфраструктуру

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Розробка відповідних нормативно-правових актів у сфері безпечності харчових продуктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка проекту Закону України "Про вимоги до матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами" 01.01.2020 31.03.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів" 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка проекту наказу Мінекономіки "Про затвердження Порядку та спеціальних вимог до маркування певних харчових продуктів, для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження" 01.10.2019 30.06.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка нормативно-правових актів щодо врегулювання вимог харчового законодавства до дрібнотоварних промислових виробників харчових продуктів 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка нормативно-правових актів щодо запобігання харчовому шахрайству 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Розробка відповідних нормативно-правових актів у сфері захисту споживачів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів, у якому передбачити: поширення дії Закону України "Про захист прав споживачів" на всі види продукції (харчової та нехарчової), послуг і робіт для споживачів; створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання споживчих спорів; сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку; захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі; врегулювання питання контролю за діяльністю кооперативних організацій та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка проекту Закону України стосовно внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (в якому на законодавчому рівні передбачити: проведення позапланових перевірок у сфері захисту прав споживачів на підставі обґрунтованого звернення юридичної особи (зокрема, громадських організацій) про порушення споживчого законодавства; проведення перевірок у присутності працівника суб’єкта господарювання; призупинення строку проведення перевірки на час проведення експертизи продукції) 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка проекту Закону України стосовно внесення змін до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" з метою налагодження механізму розгляду справ, накладення та стягнення штрафів за порушення у сфері комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та розгляду справ про правопорушення вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка проекту Закону України стосвно внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо посилення відповідальності суб’єктів господарювання за ненадання або надання недостовірної інформації при розгляді справ про порушення законодавства про рекламу 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка проекту Закону України стосвно внесення змін до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" щодо визначення Держпродспоживслужби органом державного контролю щодо дотримання антитютюнового законодавства 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Розробка відповідних нормативно-правових актів у сфері здоров’я та благополуччя тварин та захисту рослин
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка проекту Закону України стосовно внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка підзаконних нормативно-правових актів направлених на реалізацію положень Закону України "Про ветеринарну медицину" 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка проекту Закону України "Про захист рослин" 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка підзаконних нормативно-правових актів направлених на реалізацію положень Закону України "Про захист рослин" 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Забезпечення конкурентної заробітної плати працівникам Держпродспоживслужби з врахуванням індексу інфляції
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Щорічна індексація заробітної плати 01.04.2020 31.12.2023 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Запровадження в законодавстві статусу відомчої безперервної системи підвищення професійної компетентності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внести змін в Положення Держпродспоживслужби (постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667) 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Доопрацювання системи дистанційного навчання Держпродспоживслужби (створення додаткових модулів доступу для операторів ринку та споживачів) 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка інформаційних курсів з урахуванням потреб операторів ринку та споживачів 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Розбудова інституції підвищення кваліфікації фахівців Держпродспоживслужби в рамках наявного бюджетного фінансування, із врахуванням результатів такого навчання для отримання документу про підвищення кваліфікації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення державної установи та розробка положення 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Передбачити державне фінансування 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Забезпечити визнання сертифіката або документа про підвищення кваліфікації 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Посилення боротьби із фальсифікацією продукції, у тому числі забезпечення умов для простежуваності харчових продуктів шляхом діджиталізації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо створення сприятливих умов для забезпечення простежуваності шляхом ведення та надання компетентному органу відповідної інформації у електронній, паперовій чи змішаній формі 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка та затвердження Методичних настанов щодо вимог до забезпечення операторами ринку простежуваності 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Запровадження моніторингу дотримання вимог законодавства постачальниками та операторами ринку, що здійснюють постачання харчових продуктів у заклади освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити організацію проведення лабораторних випробувань харчових продуктів від виробників та постачальників харчових продуктів у заклади освіти 01.10.2019 31.12.2023 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Розбудова системи швидкого внутрішнього оповіщення про харчові продукти та корми
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Доопрацювання системи швидкого внутрішнього оповіщення про харчові продукти та корми 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Впровадження застосування Держпродспоживслужбою та її територіальними органами системи швидкого внутрішнього оповіщення про харчові продукти та корми 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Передача частини повноважень щодо здійснення фітосанітарної експертизи (аналізу)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та прийняття постанови Кабінету Міністрів України з метою реалізації положень Закону України "Про карантин рослин" 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Впровадження змін, передбачених постановою Кабінету Міністрів України, в тому числі уповноваження лабораторій, розробка програмного забезпечення 01.07.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Створення онлайн-платформи позасудового вирішення споживчих спорів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та прийняття необхідних підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі щодо порядку роботи онлайн-платформи 01.04.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Передбачити фінансування необхідне для розроблення та впровадження онлайн-платформи 01.04.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Надання органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо створення на власних офіційних веб-сайтах окремих розділів для висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів 01.04.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Створення консультаційно-інформаційних служб "гаряча лінія" з питань захисту прав споживачів в місцевих органах виконавчої влади 01.04.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Забезпечення розроблення професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з урахуванням європейського та міжнародного досвіду 01.04.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Проведення навчання з питань захисту прав споживачів державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування 01.04.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Підготовка та видання навчальних посібників (матеріалів) з питань захисту прав споживачів 01.04.2020 30.09.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Розробка та впровадження циклу курсів навчання для операторів ринку стосовно вимог законодавства та кращих практик в сфері безпечності харчових продуктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та впровадження курсів навчання щодо запровадження процедур заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) у роботу закладів громадського харчування, в тому числі освітніх закладів 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розробка та вровадження курсів навчання щодо запровадження процедур заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) в роботі дрібнотоварних промислових виробників харчових продуктів 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Проведення інформаційної кампанія щодо законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення інформаційної кампанія щодо змін в законодавсті про харчові продукти 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Проведення інформаційної кампанії щодо вимог законодавства до операторів ринку та підвищення рівня обізнаності споживачів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Проведення інформаційної кампанії щодо вимог харчового законодавства до організації харчування дітей в організованих дитячих колективах 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Проведення інформаційної кампанії щодо підвищення рівня безпечності молока 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Здійснення комунікації з зацікавленими сторонами щодо аналізу ризику в сфері безпечності харчових продуктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Інформування зацікавлених сторін про результати аналізу ризиків, проведення політичного діалогу 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Комунікації із зацікавленими сторонами під час здійснення аналізу ризиків 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Проведення навчання щодо безпечного поводження з пестицидами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та розміщення курсу дистанційного навчання щодо безпечного поводження з пестицидами 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Проведення спільних заходів з громадськими організаціями щодо вирішення нагальних питань у сфері захисту прав споживачів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення семінарів для представників громадських об’єднань споживачів та суб’єктів господарювання (виробників, імпортерів та розповсюджувачів продукції) з метою обговорення питання необхідності додержання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Проведення нарад, семінарів, засідань за круглим столом щодо обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення 01.01.2020 31.12.2023 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Створення спільно з громадськими організаціями та іншими заінтересованими сторонами соціальної реклами (в тому числі відеороликів), а також інших інформаційних матеріалів щодо захисту споживачів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Виготовлення та розповсюдження друкованих інформаційних матеріалів для громадян щодо їх прав як споживачів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Висвітлення на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби публікацій щодо випробувань споживчих товарів, проведених в акредитованих лабораторіях на замовлення громадських об’єднань споживачів, та сприяння розміщенню таких публікацій у засобах масової інформації 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Створення відеоороликів з доступною інформацією для споживача 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Розміщення інформаційних повідомлень на бігбордах 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Створення дієвих систем консультування споживачів, підвищення рівня загальної правової грамотності, ступеня поінформованості, впевненості та впливовості споживачів на розвиток внутрішнього ринку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення та забезпечення функціонування обласних консультаційних центрів захисту прав споживачів на базі територіальних органів Держпродспоживслужби 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Створення на офіційних веб-сайтах державних органів окремих розділів для висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Включення в навчальну програму закладів загальної середньої освіти питань щодо споживчих знань 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Забезпечення обґрунтованого замовлення Держпродспоживслужби на навчання необхідних спеціалістів у ВНЗ (лікар-епідеміолог, лікар-гігієніст, лікар ветеринарної медицини, лікар з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Здійснення аналізу забезпеченності Держпродспоживслужби необхідною кількістю фахівців для реалізації державної політик у відповідних сферах 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Надання обгрунтовані пропозиції щодо потреби до Мінекономіки 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Здійснення узагальнення потреб та передача до МОН для затвердження 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Підготовка професійних кадрів для забезпечення потреб Держпродспоживслужби та ринку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка пропозицій щодо оновлення навчальних планів та програм, що враховують сучасні вимоги законодавства та найкращі міжнародні практики 01.04.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Проведення (спільно із МОН) тренінгів для викладачів ВНЗ із метою впровадження осучаснених навчальних програм 01.04.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Підготовка та залучення професійних кадрів через систему стажування, відкритих лекцій працівниками Держпродспоживслужби у вищих навчальних закладах 01.04.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Запровадження адекватного розміру плати за послуги в системі лабораторної діагностики та державного контролю
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 № 96 (передбачає автоматичну індексацію від мінімального прожиткового мінімума) 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Прийняття Розмірів плати за здійснення державнорго контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку 01.10.2019 30.09.2020 Мінекономіки; Держпродспоживслужба
Завдання: Точкова підтримка розвитку виробництва, зокрема через часткову компенсацію вартості витрат на інфраструктуру
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Виділення за рахунок державного бюджету коштів на здешевлення кредитів, залучених під оновлення інфраструктури підприємств 01.04.2020 31.12.2023 Мінекономіки; Держпродспоживслужба

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З метою попередження випадків харчових отруєнь дітей в навчальних закладах запроваджено національну систему моніторингу за безпечністю харчування в дошкільних та шкільних навчальних закладах. В рамках моніторингу з листопада по грудень 2019 року відібрано більше 5,3 тис. зразків харчових продуктів, що постачаються у заклади освіти. За результатами лабораторних випробувань встановлено, що близько 5 % зразків можуть становити небезпеку для життя та здоров’я дітей.

Для забезпечення споживачів безпечнішими харчовими продуктами Урядом розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів”, яким передбачено:

    –    створення умов для гарантування безпечності харчових продуктів;

    –    забезпечення належної простежуваності харчових продуктів;

    –    організаційні засади виробництва та обігу харчових добавок та новітніх харчових продуктів;

    –    використання тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів (у тому числі тверджень про зниження ризику захворювань);

    –    удосконалення державного контролю на кордоні;

    –    введення в українське нормативно-правове поле поняття “фальсифікований харчовий продукт” та “харчове шахрайство”.

З метою створення умов для захисту прав споживачів, які проживають на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, Урядом розроблено проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, який узгоджується із заінтересованими органами.

Урядом розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ветеринарної медицини”, що забезпечить:

    –    оновлення, відповідно до кращих практик, правових та організаційних засад здійснення діяльності у сферах забезпечення захисту здоров’я та благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва та обігу ветеринарних препаратів, побічних продуктів тваринного походження;

    –    удосконалення регулювання суспільних відносин у сферах забезпечення здоров’я тварин, забезпечення благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва й обігу ветеринарних препаратів, субстанцій, лікувальних кормів і преміксів.

Урядом спрощено фітосанітарні процедури (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177), зокрема:

    –    упорядковано проведення фітосанітарних процедур та видачу сертифікатів;

    –    надано право вибору власнику вантажу при формуванні експортних партій об’єктів регулювання проводити фітосанітарну експертизу (аналіз) у фітосанітарних лабораторіях, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, або уповноважених фітосанітарних лабораторіях будь-якої іншої форми власності;

    –    зобов’язано державного фітосанітарного інспектора видати заявнику карантинний сертифікат, фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову в його видачі протягом 8 робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи;

    –    запроваджено проведення державного контролю на основі ризик-орієнтованого підходу.

Передбачено створення умов для споживачів щодо отримання достовірної інформації стосовно походження деяких харчових продуктів, що дозволить робити усвідомлений вибір та отримувати продукти вищої якості (Мінекономіки розроблено проект наказу “Про затвердження Порядку та спеціальних вимог до маркування певних харчових продуктів, для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження”).

Подальші заплановані дії

 • Забезпечення функціонування системи швидкого внутрішнього оповіщення про харчові продукти та корми, що дасть змогу компетентному органу, виробникам та постачальникам харчових продуктів оперативно та ефективно реагувати на ризики.
 • Розроблення та впровадження курсів навчання щодо запровадження процедур заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) у роботу закладів громадського харчування, у тому числі освітніх закладів, що дасть змогу подібним закладам проаналізувати ризики, що виникають в рамках їх діяльності та застосувати превентивні заходи для зниження таких ризиків.
 • Запровадження рейтингу дотримання загальних гігієнічних вимог на потужностях, які здійснюють роздрібну торгівлю, та закладів громадського харчування, що дозволить споживачу зробити усвідомлений вибір спираючись на результати державного контролю за дотриманням харчового законодавства.
 • Запровадження процедур здійснення аналізу ризиків, що дасть змогу сконцентрувати ресурс державних органів на найбільш проблемних питаннях у сфері безпечності харчових продуктів.
 • Створення спільно з громадськими організаціями та іншими заінтересованими сторонами соціальної реклами (у тому числі відеороликів), а також інших інформаційних матеріалів щодо безпечного споживання, що сприятиме зниженню ризиків для життя та здоров’я споживачів.
 • Створення дієвих систем консультування споживачів, підвищення рівня загальної правової грамотності, ступеня поінформованості споживачів шляхом надання їм доступу до інформації, що дозволить захистити свої права у разі їх порушення.