#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
#
Милованов Тимофій
Міністр
Відповідальний
 • Свириденко Юлія Анатоліївна
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи

Ліберальне трудове законодавство надає можливість роботодавцям легко створювати нові якісні робочі місця, підвищувати кращих працівників, та платити більш високі зарплати. 

Через створення рівних правил гри та надання стимулів для бізнесу, який створює офіційні робочі місця, ми створимо умови, за яких роботодавцям та працівникам буде більш вигідно працювати за законами, ніж ховатися “в тіні”. Спрощення трудового законодавства у сфері найму сезонних працівників та понаднормової праці сприятиме легалізації найму працівників, пов’язаних із сезонними ненормованими роботами.

Ми модернізуємо Державну службу зайнятості через перехід до моделі роботи на принципах аутсорсу – із залученням приватних кадрових агентств до пошуку роботи та метчінгу працівників з найкращими роботодавцями, залученням приватних надавачів освітніх послуг до навчання робітників сучасним навичкам, які затребувані на ринку праці. Ми створимо еко-систему з веб-порталів, що забезпечують профайлінг, тренування для пошуку роботи, підвищення професійних навичок, метчінг та супроводження на новій роботі для безробітних і внутрішніх та зовнішніх трудових мігрантів з метою їх залучення на український ринок праці. Ми збільшимо охоплення безробітних програмами працевлаштування від 19% до 90% у 2024 році.

Для створення робочих місць ми будемо розвивати малий та середній бізнес шляхом надання дешевих кредитів за механізмом часткового гарантування та страхування ризику для банків допомоги, сприяння в отриманні кредитів та створення навчальних програм для нових підприємців. Ми спростимо реєстрацію особистих селянських господарств як суб’єктів господарювання та отримання необхідної дозвільної документації для введення в обіг сільськогосподарської продукції.

Ці дії знизять рівень безробіття та покращать можливість українців знайти гідну роботу. 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Значна частка економічно активного населення України є безробітними або не може знайти легальну і гідну роботу, яка відповідає їхнім компетенціям
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни працездатного віку (15–70 років)
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Всі громадяни України віком від 15-70 років – 28,657 млн. (джерело: Державна служби статистики, станом на 01.01.2019).

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Проблема пошуку роботи є надзвичайно гострою для переважної більшості безробітних, а заробітна плата залишається основним джерелом фінансування життєвих потреб населення. Станом на 01.11.2019 на 1 вакансію в середньому по Україні претендувало 3 безробітних.

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

На кінець першого півріччя 2019 р. рівень безробіття склав 1,524 млн громадян або 8,5 % економічно активного населення. За останні 5 років рівень безробіття коливався на рівні близько 9 %. Для порівняння рівень безробіття в 2018 р. в Німеччині – 3,4 %, а загалом в ЄС складає 6,8 %.

Неформальна зайнятість у 2018 р. склала 3,544 млн. громадян (на 1,3 % менше, ніж у 2017 р.) або 21,6 % від загальної кількості зайнятих працівників. Рівень економічної активності населення віком від 15 до 70 років за 2018 р. склав 62,6 % (на 0,6 % більше, ніж у 2017 р.). За оцінками експертів Deloitte щонайменше 8 % працездатного населення України працевлаштовано за кордоном (як мінімум 2,3 млн. осіб).

 

За даними Держстату[1]:

Рівень економічної активності, %
2016 р. - 
62,2

2017 р. - 62,0

2018 р. - 62,6

Рівень безробіття, %

2016 р. - 9,3

2017 р. - 9,5

2018 р. - 8,8

2019 р. (6 міс.) - 8,4

Рівень неформальної зайнятості, %

2016 р. - 24,3

2017 р. - 22,9

2018 р. - 21,6

2019 р. (6 міс.) - 21

[1] Державна служба статистики України. Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Зайнятість та безробіття - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Нелегальна зайнятість. За оцінкою Міжнародної організації праці (МОП) близько 43 % працівників в Україні від офіційно зайнятої чисельності в небюджетній сфері працюють “у тіні”
Причина 2 – Державна служба зайнятості не є релевантним інструментом пошуку роботи для більшості безробітних. Станом на 01.10.2019 з 1 млн 528 тис. безробітних лише 268 тис. осіб офіційно зареєструвалися як безробітні. Державна служба зайнятості не забезпечує швидкого працевлаштування та необхідної роботодавцям перекваліфікації безробітних
Причина 3 – Громадяни не мають сучасних навичок та знань, на які є попит з боку роботодавців. Відповідно роботодавці не можуть наймати працівників необхідної кваліфікації та забезпечити зростання свого бізнесу і національної економіки в цілому
1.7. Показники ефективності політики
 • Скорочення середнього строку пошуку нової легальної роботи з 3,6 до 2 місяців
 • Зниження рівня безробіття з 9,6% до 5% та підвищення зайнятості працездатного населення з 66% до 70%

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Людина, яка опинилась тимчасово без роботи одразу потрапляє на програму працевлаштування, знаходить роботу протягом 2 місяців і ця робота їй підходить
Показники результативності:
 • Станом на кінець 2021 року середній термін пошуку роботи людиною на програмі працевлаштування складає 2 місяці
 • До кінця 2021 року 100 % вакансій Державної служби зайнятості входять до центральної бази вакансій у співпраці держави та комерційних компаній
 • До кінця 2021 року он-лайн платформа з профорієнтації та навчання матиме більше 100 тис. користувачів
 • До кінця 2021 року активні програми зайнятості населення охоплюють 50 % офіційно працевлаштованих безробітних
Завдання до підцілі:
 • Створення таргетованої Державної служби зайнятості
 • Розробка програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення робочих місць
2. Працівник, чиї навички застаріли та/або перестали користуватись попитом, може швидко модернізувати навички та/або змінити кваліфікацію на більш затребувану на ринку
Показники результативності:
 • До кінця 2021 року збільшено на 50 % кількість робітників, які змінили кваліфікацію та влаштувалися за новою спеціалізацією
 • До кінця 2021 року збільшено на 50 % поширеність навчання серед дорослих
 • До кінця 2022 року платформа по масовій перекваліфікації з аналітикою щодо потреб ринку праці налічує більше 100 тис користувачів
 • До кінця 2022 року дуальна форма освіти охоплює більше 100 тис. осіб
Завдання до підцілі:
 • Максимально наблизити процес професійного навчання та перекваліфікації до реальних потреб ринку

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення таргетованої Державної служби зайнятості
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Завершення функціонального аналізу діяльності підрозділів Державної служби зайнятості 01.11.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Розробка концепції реформування служби зайнятості 01.11.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Розробка  та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про працю" 01.11.2019 29.02.2020 Мінекономіки
Розробка  та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про зайнятість населення" 01.12.2019 31.03.2020 Мінекономіки
Розробка нової Концепції профорієнтаційної дільяності Державної служби зайнятості з метою концентрації на профорієнтаційному обслуговуванні дорослого населення 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792, якою передбачити процедури обслуговування осіб, які можуть бути вивільненими з моменту подання роботодавцем інформації про заплоноване вивільнення за формою 4 ПН 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Створення центральної бази вакансій у співпраці держави та комерційних компаній  01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки Державний центр зайнятості
Запуск он-лайн платформи з профорієнтації та навчання 01.01.2019 31.12.2019 Мінекономіки; Державний центр зайнятості
Завдання: Розробка програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення робочих місць
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення робочої групи для розробки програми сприяння зайнятості, яка визначить конкретні заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення 25.11.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Здійснення аналізу законодавства з метою його удосконалення в частині створення сприятливого податкового та інвестиційного клімату 01.01.2020 31.03.2020 Мінекономіки
Розробка методики обліку робочих місць, створених під час виконання інфраструктурних та інвестиційних проектів 01.01.2020 30.06.2020 Мінекономіки
Розробка та затвердження активних програм зайнятості населення 01.01.2020 30.06.2020 Мінекономіки; Державний центр зайнятості; інші центральні органи виконавчої влади; облдержадміністрації
Розробка галузевих програм професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які можуть опинитися або перебувають під загрозою звільнення за ініціативою роботодавців 01.02.2020 31.12.2020 Мінекономіки; інші центральні органи виконавчої влади; облдержадміністрації; Державний центр зайнятості
Завдання: Максимально наблизити процес професійного навчання та перекваліфікації до реальних потреб ринку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення та масштабування платформи по масовій перекваліфікації з аналітикою щодо потреб ринку праці 01.11.2019 31.12.2019 Мінекономіки; Державний центр зайнятості; інші центральні органи виконавчої влади; облдержадміністрації
Удосконалення методики щодо формування системи моніторингу та прогнозування попиту і пропозиції робочої сили з метою визначення реальної потреби економіки у кваліфікованих кадрах на коротко- та середньостроковий періоди з використанням даних аналізу регіональних і національного ринків праці 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; Національне акгентство кваліфікацій Державної служба зайнятості
Розроблення нової редакції Національного класифікатора ДК 003:___ "Класифікатор професій", який відповідатиме Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO-08) 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; МОН
Удосконалення законодавства у сфері праці для врахування особливостей впровадження дуальної форми здобуття освіти 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; МОН
Розроблення та затвердження переліку програм професійного навчання за сертифікатом, критерії, які надають особі право на отримання сертифікату для підвищення конкурентоспроможності, а також порядку його видачі та граничного розміру вартості сертифіката 01.01.2020 01.07.2020 Мінекономіки; МОН
Запропонувати технічне рішення щодо можливості самостійного визначення особою наявних в неї навичок до потреб роботодаввців 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; МОН
Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 з метою удосконалення підходів до професійної підготовки та перепідготовки для підтвердження навичок робітників 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; МОН
Розробити та затвердити оновлене Положення про суб’єкти освітніьої діяльності Державної служби зайнятості (трансформація центрів професійно-технічної освіти в центри освіти та професійного розвитку дорослих) 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; МОН

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З метою приведення політики в сфері трудових відносин та зайнятості у відповідність до вимог сучасності започатковано реалізацію ключових реформ у сфері праці, зокрема розроблено Урядом та прийнято Верховною Радою України Закон України від 5 грудня 2019 р. № 341-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції”.

Для забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та ринок праці, ефективного правового регулювання трудових правовідносин Урядом розроблено проект Закону України “Про працю” (реєстраційний номер 2708 від 28 грудня 2019  р.), який передбачає що:

    –    суб’єкти господарювання – роботодавці отримають змогу більш ефективно здійснювати кадрову політику та мінімізувати бюрократичні перешкоди пов’язані з організацією трудових відносин;

    –    покращення бізнес-середовища матиме позитивний вплив на можливості для громадян знаходити гідну роботу, а впровадження механізмів захисту від звільнення підвищить рівень захищеності від раптової втрати роботи.

Схвалено Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1396). Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення до 2022 року здійснюватиметься за такими основними напрямами:

    –    розвиток національної економіки як основи для забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць;

    –    стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості;

    –    забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері зайнятості населення;

    –    розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення створення умов для професійного навчання впродовж життя;

    –    забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці. Сприяння зайнятості молоді;

    –    реформування державної служби зайнятості та забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці;

    –    забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової міграції.

Проведено верхньорівневий аналіз ринку праці з виявлення тенденцій на ринку праці, динаміки зміни структури зайнятих та безробітних, рівня задоволення потреб національного та місцевих ринків праці у робочій силі. Результати аналізу будуть покладені в основу плану заходів з реалізації основних напрямів державної політики у цій сфері, нових активних програм, спрямованих на зменшення безробіття, та втілені у змінах до законодавства.

Розпочато процес профайлінгу працівників райдержадміністрацій, що плануються до вивільнення, з метою забезпечення їх оперативним працевлаштуванням.

Для удосконалення системи встановлення відповідності між наявними вакансіями та особистісними і професійними характеристиками шукачів роботи проведено попередній аналіз бази даних Державної служби зайнятості та алгоритму поточного метчінгу безробітних та роботодавців.

Довідково: у структурі попиту на працівників в 2020 році за видами економічної діяльності переважатиме потреба у кадрах у промисловості (26 %); торгівлі (17 %); сільському господарстві (14 %); освіті (8 %), транспорті (7 %); охороні здоров’я (6 %); тимчасовому розміщенні й організації харчування (3 %); діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (3 %).

Створено навчальну онлайн-платформу з профорієнтації та розвитку кар’єри skills.dcz.gov.ua, яка складається з послуг для населення, послуг для професійного розвитку працівників державної служби зайнятості, послуг для роботодавців. Державною службою зайнятості підготовлено контентний матеріал та здійснено запис 14 відеокурсів за різною тематикою, таких як: “Секрети успішного резюме”, “Рекомендаційний мотиваційний лист”, “Співбесіда у роботодавця”, “Джерела пошуку роботи” та “Як започаткувати власну справу”.

З метою розроблення комплексного підходу до вирішення питань працевлаштування та зайнятості громадян, які неконкурентоспроможні або малоконкурентні на ринку праці запущено пілотний проект “Спеціалізований кар’єрний радник” на Житомирщині. Відповідно до концепції пілотного проекту підтримку й індивідуальне комплексне обслуговування матимуть: учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, звільнені з місць відбуття покарання, безробітні без професії, досвіду роботи та з кількарічною перервою в трудовій діяльності, а також інші особи, які потрапили в складні життєві обставини. Після завершення пілотування на Житомирщині, коригування проекту і навчально-тренінгового періоду спеціалізовані кар’єрні радники запрацюють у всіх областях України.

Подальші заплановані дії

 • Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про працю” та забезпечення виконання його норм.
 • Внесення змін до законів України, які регулюють ринок праці та сферу зайнятості населення.
 • Розроблення нової редакції Закону України “Про охорону праці” з метою побудови нової системи управління охороною праці в Україні, заснованої на принципах оцінювання, контролю та управління виробничими ризиками і заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.
 • Затвердження Плану заходів із впровадження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року для досягнення встановлених цілей.
 • Розроблення нового Класифікатора професій та кваліфікаційних характеристик.
 • Підготовка пропозиції щодо заходів, спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення.
 • Масштабування та розвиток освітнього порталу та платформи профорієнтації державної служби зайнятості.
 • Удосконалення механізму професійного навчання безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності, а також системи професійної орієнтації населення для збалансування ринку праці.
 • Затвердження Стратегії реформування служби зайнятості, оптимізація її структури.
 • Затвердження показників ефективності діяльності служби зайнятості та забезпечення їх постійного моніторингу, запровадження електронних сервісів.
 • Визначення ключових напрямів модернізації діяльності Державної служби України з питань праці, з метою підвищення ефективності протидії неформальній зайнятості та порушенням трудового законодавства.
 • Популяризація навчальної онлайн-платформи з профорієнтації та розвитку кар’єри.
 • Проведення аналізу причин приховування трудових відносин та можливих напрямів зменшення неформальної зайнятості.