#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство оборони України
#
Загороднюк Андрій
Міністр
Відповідальний
 • Руснак Іван Степанович
  Перший заступник міністра

Ціль

Ціль

15.1. Українець є більш захищеним від воєнних загроз через нову оборонну політику

Ми розробляємо нову державну політику у сфері оборони, яка відповідає євроатлантичним принципам та підходам (зокрема, Стратегію воєнної безпеки України). У ході цієї роботи ми постійно проводимо комплексний стратегічний аналіз реальних і потенційних загроз національній безпеці у воєнній сфері, розробляємо плани дій щодо захисту національних інтересів держави, плануємо узгоджений розвиток та досягнення визначених спроможностей сил оборони, та визначаємо необхідні критерії підтримання боєздатності сил оборони та їх готовності до виконання завдань за призначенням. 

У результаті буде розроблений та введений в дію План оборони України, що визначить зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави.

Водночас ми вдосконалюємо та приводимо у відповідність із зазначеною політикою нормативно-правову базу, що передбачає запровадження ефективної системи керівництва силами оборони. У рамках цього впроваджуються визначені технічні та адміністративні стандарти НАТО.

Одним із ключових пріоритетів цієї роботи є вдосконалення управління оборонними ресурсами, якими, зокрема, передбачено впровадження максимально прозорих та вдосконалених процесів оборонних закупівель, які забезпечать сили оборони необхідними товарами та послугами.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 15.1. «Українець є більш захищеним від воєнних загроз через нову оборонну політику» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Незахищеність Українського народу внаслідок високого рівня існуючих та потенційних воєнних загроз національній безпеці України, порушення суверенних кордонів і національних інтересів держави
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Український народ
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Забезпечення захищеності Українського народу потребує розв’язання низки взаємопов’язаних проблем щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України[1]. Наявні ризики і зовнішні загрози для держави містять небезпеку для всього Українського народу

 

[1] Стаття 17 Конституції України, Закон України від 28 червня 1996 року.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Проблема захищеності від зовнішньої воєнної загрози є найважливішою для 45 % населення України[1] (близько 19 млн. осіб) та станом на червень 2019 року за рівнем гостроти сприйняття у суспільстві посідає друге (48 %) місце після корупції в державних органах.

 

[1] Соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту. Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 р. серед 2 400 жителів України віком 18 років і старше. Допустима похибка не перевищує 2,0%.

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

За останній місяць частка громадян України, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі знизилася до 37,7 % (у жовтні 2019 року так вважали 45 %), а довіра до Збройних Сил України - до 70 % (у жовтні 2019 року так вважали 75 %)[1]

 

[1] Центр економічних та політичних досліджень ім Разумкова. Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 1 по 7 листопада 2019 р. серед 2 015 жителів України віком 18 років і старше. Допустима похибка не перевищує 2,3%.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Агресивна зовнішня політика Російської Федерації щодо України, продовження збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, загроза її ескалації. Неспроможність безпекових інституцій протистояти агресивній політиці Російської Федерації
Причина 2 – Недосконале законодавче регулювання діяльності складових сил оборони та підготовки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони
Причина 3 – Невідповідність сучасним загрозам у сфері оборони наявних методів та процедур планування і управління ресурсами, невиправдано тривалий цикл розроблення стратегічних, концептуальних, програмних і планувальних документів у сфері оборони
Причина 4 – Недостатній рівень загальної керованості та узгодженості дій, забезпечення та підготовки складових сил оборони до спільного виконання завдань із збройного захисту національних інтересів
Причина 5 – Високий відсоток застарілих методик, порадників і настанов у Збройних Силах України та невідповідність стандартів і процедур, що застосовуються у збройних силах держав – членів НАТО
1.7. Показники ефективності політики
 • Держава готова дати відсіч військовій агресії за всіма реалістичними сценаріями

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Формування засад нової воєнної політики
Показники результативності:
 • Система комплексного стратегічного аналізу реальних і потенційних загроз національній безпеці України у воєнній сфері дозволяє розробляти та коригувати державну політику в сфері оборони
 • Розроблено та затверджено Стратегію воєнної безпеки України
 • Здійснено актуалізацію державної політики у сфері оборони у разі суттєвих змін в середовищі безпеки
 • Розроблено стратегію міжнародного оборонного співробітництва
Завдання до підцілі:
 • Створення ефективної системи постійного стратегічного аналізу реальних і потенційних загроз національній безпеці у воєнній сфері
 • Розроблення стратегічних документів з питань воєнної безпеки України
 • Актуалізація цілей та завдань стратегічних, програмних і планувальних документів державної політики в сфері оборони
 • Розроблення стратегії міжнародного оборонного співробітництва
 • Формування позиції України щодо реакції на сучасні виклики в регіоні ОБСЄ в рамках Неформальної робочої групи Структурованого діалогу з пошуку шляхів подолання сучасних викликів і загроз та протидії негативним тенденціям в архітектурі європейської безпеки
2. Вдосконалення нормативно-правової бази, що передбачає запровадження ефективної системи керівництва силами оборони
Показники результативності:
 • Розроблено акт Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції кодифікації законодавства у сфері оборони
 • Внесено на розгляд Верховної Ради України законопроєкти щодо удосконалення процедур оборонного планування, управління оборонними ресурсами, організації та ведення територіальної оборони, а також особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни
 • Розроблено програму трансформації Міністерства оборони України
 • Розроблено нову редакцію Положення про Міністерство оборони України
 • Розмежовано повноваження між Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України
 • Розроблено Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України
 • Упроваджено нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідає стандартам НАТО
Завдання до підцілі:
 • Проведення кодифікації законодавства у сфері оборони
 • Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо удосконалення з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і держав – членів Європейського Союзу процедур оборонного планування, управління оборонними ресурсами, організації та ведення територіальної оборони, а також особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни
 • Трансформація Міністерства оборони України за методологією програмно-проєктного управління
 • Здійснення розподілу обов’язків і повноважень між Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України
 • Затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України
 • Запровадження нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО
3. Удосконалення процедур оборонного планування
Показники результативності:
 • Звіт про результати проведення оборонного огляду схвалено Кабінетом Міністрів України
 • Зменшено кількість документів оборонного планування та скорочено тривалість циклу планування в сфері оборони до одного року
 • Розроблено та затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України
 • Розроблено та затверджено програмний документ розвитку Збройних Сил України на період до 2025 року
 • Впроваджено програмно-проєктний менеджмент в систему управління Міноборони та Збройних Сил України
 • Розроблено плани утримання і розвитку Збройних Сил України
Завдання до підцілі:
 • Зменшення кількості програмних документів оборонного планування та скорочення тривалості циклу планування в сфері оборони шляхом делегування повноважень щодо затвердження документів на нижчі рівні ланок управління
 • Розроблення та затвердження документів оборонного планування, спрямованих на реалізацію Стратегії воєнної безпеки України
 • Нормативне забезпечення процесів розвитку Збройних Сил України до 2025 року відповідно до затверджених стратегічних документів оборонного планування
 • Впровадження програмно-проєктного менеджменту в систему управління Міноборони та Збройних Сил України
 • Забезпечення реалізації процесів розвитку Збройних Сил України до 2025 року
4. Розроблення та введення в дію Плану оборони України
Показники результативності:
 • Розроблено структуру плану оборони України
 • Розроблено та введення в дію план оборони України
Завдання до підцілі:
 • Розроблення документів з питань оборонної політики України
 • Нормативне забезпечення застосування сил оборони в рамках реалізації оборонної політики
5. Впровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО
Показники результативності:
 • Засвоєно положення визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО
 • Досягнуто сумісність Збройних Сил України до виконання завдань з силами НАТО
Завдання до підцілі:
 • Вивчення визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО
 • Запровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО в Збройних Силах України

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення ефективної системи постійного стратегічного аналізу реальних і потенційних загроз національній безпеці у воєнній сфері
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Формування у системі Міноборони структурного підрозділу з функціями комплексного стратегічного аналізу безпекового середовища, реальних і потенційних загроз національній безпеці у воєнній сфері 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Підготовка раз на два роки (або за необхідністю) документів стратегічного аналізу безпекового середовища, які відповідають за рівнем якості світовим практикам та дозволяють розробляти і коригувати державну політику в сфері оборони 01.09.2021 31.12.2023 Міноборони; СБУ; СЗР; МЗС; МВС; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розроблення стратегічних документів з питань воєнної безпеки України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проєкту Стратегії воєнної безпеки України 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення проєкту Указу Президента України щодо затвердження Стратегії воєнної безпеки України 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Актуалізація цілей та завдань стратегічних, програмних і планувальних документів державної політики в сфері оборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до Стратегічного оборонного бюлетеню України 01.02.2023 31.12.2023 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Внесення змін до програмного документу розвитку Збройних Сил України до 2025 року 01.02.2023 31.12.2023 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Уточнення цілей та завдань Плану діяльності Міноборони на поточний рік та подальші два роки 01.10.2020 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розроблення стратегії міжнародного оборонного співробітництва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення стратегії міжнародного оборонного співробітництва, що спрямована на формування стабільної підтримки партнерів та регіональних сусідів 01.02.2020 31.05.2020 Міноборони; МЗС; Генеральний штаб ЗСУ
Формування спроможностей з міжнародного оборонного співробітництва 01.02.2020 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Формування позиції України щодо реакції на сучасні виклики в регіоні ОБСЄ в рамках Неформальної робочої групи Структурованого діалогу з пошуку шляхів подолання сучасних викликів і загроз та протидії негативним тенденціям в архітектурі європейської безпеки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Участь у заходах в рамках діяльності ОБСЄ для просування серед країн-учасниць позиції України щодо сучасних викликів та загроз в Європейському регіоні 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; МЗС; МВС; Генеральний штаб ЗСУ
Участь у верифікаційних заходах відповідно до положень міжнародних договорів та угод у галузі контролю над озброєннями 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; МЗС; МВС; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Проведення кодифікації законодавства у сфері оборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції кодифікації законодавства у сфері оборони 01.12.2019 30.11.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; ДССТ; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо удосконалення з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і держав – членів Європейського Союзу процедур оборонного планування, управління оборонними ресурсами, організації та ведення територіальної оборони, а також особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту щодо удосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і держав – членів Європейського Союзу 01.12.2019 30.10.2020 Міноборони; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і держав – членів Європейського Союзу 01.12.2019 30.10.2020 Міноборони; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту щодо удосконалення організації та ведення територіальної оборони з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і держав – членів Європейського Союзу 01.12.2019 30.10.2020 Міноборони; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту щодо особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і держав – членів Європейського Союзу 01.12.2019 30.10.2020 Міноборони; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Трансформація Міністерства оборони України за методологією програмно-проєктного управління
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення програми трансформації Міністерства оборони України 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; ДССТ
Перегляд організаційно-функціональних структур Міністерства оборони України та оптимізація процесів та прийняття рішень в рамках реформи PAR 01.02.2020 31.12.2020 Міноборони; ДССТ
Розроблення і впровадження концепції щодо делегування та децентралізації прийняття рішень у Міністерстві оборони України 01.02.2020 31.12.2020 Міноборони; ДССТ
Розроблення нового Положення про Міністерство оборони України 01.12.2020 31.12.2021 Міноборони; ДССТ
Завдання: Здійснення розподілу обов’язків і повноважень між Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до законодавства України щодо розподілу обов’язків і повноважень між Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил 01.01.2020 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення проєкту Указу Президента України щодо затвердження повноважень Головнокомандувача Збройних Сил України 01.12.2019 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ
Нормативне врегулювання питань щодо відокремлення функцій формування сил (генерування спроможностей) від керівництва застосуванням сил (реалізація спроможностей) 01.01.2020 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проєкту Указу Президента України щодо затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Проведення організаційних заходів та завершення переведення структури Генерального штабу Збройних Сил України на формат, функціонально адаптований до структури НАТО 01.12.2019 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Запровадження нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Видання спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо проведення організаційних заходів з органами військово-го управління та структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України 01.11.2019 31.12.2019 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Розроблення проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України з питань національної безпеки і оборони” (у тому числі щодо повноважень та відпові-дальності посадових осіб Міністерства оборони України та Збройних Сил України з питань реалізації національної політики у сфері оборони держави, керівництва силами оборони та управління їх застосуванням) 01.11.2019 31.12.2019 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Проведення організаційних заходів з органами військового управління Збройних Сил України 01.12.2019 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Зменшення кількості програмних документів оборонного планування та скорочення тривалості циклу планування в сфері оборони шляхом делегування повноважень щодо затвердження документів на нижчі рівні ланок управління
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення оборонного огляду з метою визначення вихідних даних для розроблення стратегічних документів, передбачених Законом України “Про національну безпеку України” 01.11.2019 31.12.2019 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Внесення змін до законодавства України щодо зменшення кількості програмних документів оборонного планування, порядку їх затвердження та скорочення тривалості циклу планування в сфері оборони 01.12.2019 30.10.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розроблення та затвердження документів оборонного планування, спрямованих на реалізацію Стратегії воєнної безпеки України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проєкту Указу Президента України щодо затвердження Стратегічного оборонного бюлетеню України 01.12.2019 29.05.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення Дорожньої карти реалізації Стратегічного оборонного бюлетеню України 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Нормативне забезпечення процесів розвитку Збройних Сил України до 2025 року відповідно до затверджених стратегічних документів оборонного планування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження програмного документу розвитку Збройних Сил України до 2025 року 01.03.2020 30.06.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення та затвердження стратегій розвитку видів (родів військ, сил) Збройних Сил України 01.07.2020 31.10.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Впровадження програмно-проєктного менеджменту в систему управління Міноборони та Збройних Сил України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення методичних та регламентуючих документів щодо процесів програмно-проєктного управління оборонними ресурсами 01.12.2019 31.07.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Підготовка персоналу Міноборони та Збройних сил України з питань застосування програмно-проєктного управління оборонними ресурсами 01.07.2020 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Забезпечення реалізації процесів розвитку Збройних Сил України до 2025 року
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та виконання планів утримання і розвитку Збройних Сил України (щороку) 01.01.2020 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Забезпечення впровадження інструментів програмно-проєктного менеджменту в систему оборонного планування 01.01.2020 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розроблення документів з питань оборонної політики України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проєкту Указу Президента України щодо структури плану оборони України 01.12.2019 11.12.2019 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо створення міжвідомчої робочої групи для розроблення плану оборони України 01.12.2019 27.02.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку розроблення плану оборони України 01.01.2020 27.02.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення проєкту Указу Президента України щодо затвердження плану оборони України 01.01.2020 27.02.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення, погодження та введення в дію визначеного комплекту документів плану оборони України (видання відповідних нормативних актів) 01.01.2020 30.06.2020 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Нормативне забезпечення застосування сил оборони в рамках реалізації оборонної політики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення документів Стратегічного замислу застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони (відповідно до ймовірних сценаріїв виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру на середньострокову перспективу) 01.01.2020 31.12.2021 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення планів оперативного забезпечення виконання плану оборони України 01.01.2020 31.12.2021 Міноборони; МВС; ДССЗ; СБУ; СЗР; інші ЦОВВ; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Вивчення визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організація комплексу заходів щодо вивчення і засвоєння персоналом Міноборони та особовим складом Збройних Сил України визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО 01.01.2020 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Запровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО в Збройних Силах України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО у визначених військових частинах Збройних Сил України (5-10% від загального складу військових частин) 01.01.2020 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Запровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО в третині Збройних Сил України (30% від загального складу військових частин) 01.01.2022 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Запровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО в Збройних Силах України (повне охоплення загального складу військових частин), забезпечення досягнення сумісності Збройних Сил України з силами НАТО щодо спільного виконання завдань 01.01.2023 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Розпочато формування засад нової воєнної політики шляхом розроблення проектів Стратегії воєнної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Триває визначення формату та орієнтовного змісту стратегії міжнародного оборонного співробітництва.

Здійснюється удосконалення процедур оборонного планування, запровадження оборонного менеджменту, заснованого на сучасних бізнес-практиках управління ресурсами, завершено проведення оборонного огляду, сформовано Звіт про його результати, який схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та надано на розгляд і затвердження до Ради національної безпеки і оборони України.

Відбувається вдосконалення нормативно-правової бази, що передбачає запровадження ефективної системи керівництва силами оборони, зокрема видано спільні директиви Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України щодо трансформації органів військового управління Збройних Сил України.

Підготовлено пропозиції щодо формату, порядку розроблення та затвердження нового програмного документу з питань розвитку Збройних Сил України на період до 2025 року.

Підготовлено пропозиції і матеріали до проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України “Про національну безпеку України”, які опрацьовуються створеною спільною робочою групою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Проведено Комплексне тренування системи управління державою під час переведення на функціонування в умовах особливого періоду із залученням 14  міністерств і відомств, 10 органів управління сектору безпеки і оборони, 10  органів військового управління та 24 обласних військових комісаріатів Збройних Сил України. За підсумками прийнято рекомендації щодо удосконалення алгоритму взаємодії органів влади в умовах особливого періоду.

З метою введення в дію плану оборони України, розроблено проект Указу Президента України “Про структуру плану оборони України”, який схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та направлено Президентові України.

В рамках впровадження технічних та адміністративних стандартів НАТО триває визначення основних адміністративних і господарчих процесів Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України та напрямів військової діяльності Збройних Сил України, які потребують переведення на стандарти НАТО, здійснюється формування переліку відповідних технічних та адміністративних стандартів НАТО.

Подальші заплановані дії

 • У рамках формування засад нової воєнної політики забезпечення затвердження Стратегії воєнної безпеки України.
 • Запровадження ефективної системи керівництва силами оборони, практична реалізація заходів трансформації органів військового управління Збройних Сил України.
 • Розроблення та введення в дію плану оборони України та Стратегічного замислу застосування Збройних Сил України.
 • Удосконалення процедур оборонного планування, запровадження оборонного менеджменту, заснованого на сучасних бізнес-практиках управління ресурсами та забезпечення розроблення:

-    Стратегічного оборонного бюлетеня України;

-    нового комплексу програмних документів з питань розвитку Збройних Сил України на період до 2025 року, стратегій розвитку видів (родів військ, сил) Збройних Сил України.

 • Ухвалення переліку відповідних технічних та адміністративних стандартів НАТО, організація вивчення і засвоєння персоналом органів військового управління та особовим складом Збройних Сил
 • України визначених стандартів НАТО. У подальшому – запровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО у окремих військових частинах Збройних Сил України (5–10 % від загального складу військових частин).