#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Лозицький Володимир Петрович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

6.1. Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами

З наступного року до 1 червня ми почнемо планувати державні фінанси на 3 роки. Для цього ми вперше подамо до Верховної Ради України трирічну Бюджетну декларацію і надалі продовжуватимемо таку практику. Ми також будемо прагнути повністю та вчасно фінансувати всі державні зобов’язання так, щоб відкриті асигнування за видатками бюджету були профінансовані на 100% без відхилень.

Ми будемо здійснювати постійний моніторинг за виконанням бюджету і реагувати на виклики, щороку проводитимемо огляди видатків не менше 20% всіх витрат для підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів та постійно здійснюватимемо верифікацію державних виплат населенню. Ми будемо оцінювати фіскальні ризики із поданням річного звіту та щоквартальні огляди, щоб підвищити точність прогнозування.

Ми продовжимо і прискоримо подальше розкриття інформації про публічні фінанси, зокрема через портали відкритих даних spending.gov.ua та openbudget.gov.ua, включно із даними місцевих бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового пенсійного та соціального страхування. Платники податків повинні краще розуміти як витрачаються їх кошти.

Ми перетворимо Державне казначейство в діджиталізовану установу з клієнт-банком для кращого і дистанційного обслуговуванням як державного сектору, так і комерційних компаній та працівників освіти, медицини, культури і всього бюджетного сектору. Це зменшить витрати на адміністрування системи.

Все це зробить державу значно більш прогнозованим партнером та сприятиме зменшенню ризиків та здешевленню ресурсів в економіці.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 6.1 «Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Непередбачуваність бюджетної політики у середньостроковій перспективі та непослідовність у її реалізації
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
1. Громадяни України; 2. Міжнародні інвестори та бізнес; 3. Головні розпорядники бюджетних коштів
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема стосується 100% населення України, 100% економічних суб’єктів, 100% учасників бюджетного процесу

1.4. Гострота проблеми
Середня

Проблема впливає на якість життя людей, рівень ефективності економіки

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Парламентом, протягом останніх 5 років, не приймалось рішення щодо Основних напрямів бюджетної політики, підготовлених Урядом. Бюджет на плановий рік при розгляді у Парламенті зазнає значних змін. Прогноз державного бюджету на наступні за плановим 2 бюджетні періоди прийнято лише 1 раз у 2012 року. З метою виправлення ситуації та забезпечення передбачуваності бюджетної політики держави Урядом розроблено, а Парламентом схвалено 6 грудня 2018 р. зміни до Бюджетного кодексу, якими запроваджено середньострокове бюджетне планування. Проте перший рік імплементації цих змін виявився невдалим – Бюджетна декларація на 2020-2022, розроблена Мінфіном, не схвалена Урядом. За умови продовження чинної політики існує ризик гальмування реформ.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Неузгодженість стратегічного планування (в тому числі галузевих стратегій) та бюджетного планування
Причина 2 – Висока волатильність показників макропрогнозу як основи для бюджетного планування і, як наслідок, фактичні бюджетні показники не відповідають плановим
Причина 3 – Велике боргове навантаження на бюджет
Причина 4 – Необхідність розширення інформації про бюджет та забезпечення доступу до неї

громадян – про публічні послуги, які надає держава;

бізнесу та міжнародних інвесторів – для стратегічного планування;

головних розпорядників – для пріоритизації заходів, у тому числі з реалізації галузевих реформ.

1.7. Показники ефективності політики
 • Вчасне ухвалення середньострокової (3 роки) Бюджетної декларації та бюджетів на її основі
 • Мінімальне відхилення фактичних показників бюджету від запланованих
 • Зниження бюджетного дефіциту до 1,5% в 2024 та підтримання щорічного первинного профіциту
 • Підвищення рейтингу України в Open Budget Index до 25 місця за результатами оцінки 2024 року

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Своєчасна розробка та подання Бюджетної декларації як документа середньострокового бюджетного планування та розробка бюджетів на її основі.
Показники результативності:
 • Бюджетна декларація подана на розгляд Кабінету Міністрів України до 15 травня року, що передує плановому
 • Проект закону про державний бюджет на наступний рік поданий на розгляд до Верховної Ради України до 15 вересня року, що передує плановому
 • Складено прогнози місцевих бюджетів на середньостроковий період до 15 вересня 2020 року – 100% кількості місцевих бюджетів
Завдання до підцілі:
 • Визначимо разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету засади бюджетної політики на середньостроковий період відповідно до цілей, визначених Програмою діяльності Уряду, для формування Бюджетної декларації
 • Сформуємо бюджетні показники на середньострокову перспективу відповідно до прогнозів стану розвитку економіки
 • Узгодимо цілі державної політики головних розпорядників коштів державного бюджету із реальними можливостями дохідної частини бюджету та з урахуванням необхідністю дотримання цільового показника дефіциту державного бюджету
 • Розробимо Бюджетну декларацію та проект державного бюджету на її основі
 • Забезпечимо складання місцевими фінансовими органами з урахуванням Бюджетної декларації прогнозів місцевих бюджетів, як документів середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні
2. Мінімальне відхилення фактичних показників бюджету від запланованих
Показники результативності:
 • Відсоток відхилення фактичних показників бюджету від запланованих за доходами державного бюджету – не більше 3 %
 • Відсоток відхилення фактичних показників бюджету від запланованих за видатками державного бюджету – не більше 5 %.
Завдання до підцілі:
 • Здійснюватимемо постійний моніторинг за виконанням показників державного бюджету
 • Оцінюватимемо фіскальні ризики з метою мінімізації їх впливу на показники бюджету
3. Зниження бюджетного дефіциту до 1,5% в 2024 та підтримання щорічного первинного профіциту
Показники результативності:
 • Значення бюджетного дефіциту у 2021 році – до 1,88% ВВП
 • Значення бюджетного дефіциту у 2022 році – до 1,7% ВВП
 • Значення бюджетного дефіциту у 2023 році – до 1,6% ВВП
 • Значення бюджетного дефіциту у 2024 році – до 1,5% ВВП
 • Оглядом витрат охоплено не менше 20 відсотків витрат держбюджету на відповідний рік
Завдання до підцілі:
 • Забезпечимо таргетування дефіциту державного бюджету
 • Підвищимо ефективність витрачання бюджетних коштів шляхом проведення оглядів витрат державного бюджету, що дозволить перерозподілити видатки за пріоритетами держави при зниженні дефіциту
4. Підвищення рейтингу України в Open Budget Index до 25 місця за результатами оцінки 2024 року
Показники результативності:
 • Бали України в рейтингу Open Budget Index у 2021 році – не менше 59 балів
 • Бали України в рейтингу Open Budget Index у 2023 році – не менше 62 балів
Завдання до підцілі:
 • Розробимо План-графік з підвищення рейтингу України в Open Budget Index
 • Прискоримо подальше розкриття інформації про публічні фінанси

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Визначимо разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету засади бюджетної політики на середньостроковий період відповідно до цілей, визначених Програмою діяльності Уряду, для формування Бюджетної декларації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.1.1. Спільно з головними розпорядниками коштів державного бюджету здійснимо вартісну оцінку реалізації цілей державної політики на відповідний період 03.02.2020 01.03.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
1.1.2. Напрацюємо разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету зміни до структури видатків за бюджетними програмами, в тому числі для реалізації нових політик 03.02.2020 01.03.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
Завдання: Сформуємо бюджетні показники на середньострокову перспективу відповідно до прогнозів стану розвитку економіки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.2.1. Розрахуємо показники ресурсної частини бюджету, включаючи обсяги фінансування державного бюджету, на основі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку на середньостроковий період, отриманих від Мінекономіки 02.03.2020 30.04.2020 Мінфін
1.2.2. Розрахуємо загальні орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів, в тому числі у розрізі для кожного головного розпорядника коштів державного бюджету 02.03.2020 30.04.2020 Мінфін
1.2.3. Розрахуємо обсяг видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону на середньостроковий період 02.03.2020 01.04.2020 Мінфін
1.2.4. Проведемо наради та консультації для узгодження підходів формування бюджетної політики із міністерствами, іншими ЦОВВ, незалежними експертами 03.02.2020 30.04.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
Завдання: Узгодимо цілі державної політики головних розпорядників коштів державного бюджету із реальними можливостями дохідної частини бюджету та з урахуванням необхідністю дотримання цільового показника дефіциту державного бюджету
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.3.1. Підготуємо інформацію та візьмемо участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України щодо розподілу між головними розпорядниками коштів державного бюджету обсягу видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону 01.04.2020 15.04.2020 Мінфін; (суб’єкти сектору безпеки і оборони)
1.3.2. Опрацюємо інформацію, надану головними розпорядниками коштів державного бюджету для формування Бюджетної декларації, у тому числі щодо цілей державної політики та показників їх досягнення 01.04.2020 30.04.2020 Мінфін
1.3.3. Проведемо узгоджувальні наради з головними розпорядниками коштів державного бюджету 01.04.2020 30.04.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
Завдання: Розробимо Бюджетну декларацію та проект державного бюджету на її основі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.4.1. Підготуємо Бюджетну декларацію та подамо її на розгляд Кабінету Міністрів України 01.05.2020 15.05.2020 Мінфін
1.4.2. Розробимо та доведемо до головних розпорядників коштів державного бюджету інструктивні матеріали, необхідні для складання бюджетних запитів 15.07.2020 15.08.2020 Мінфін
1.4.3. Розробимо проект закону про Державний бюджет України на наступний рік та подамо його на розгляд Кабінету Міністрів України 15.08.2020 15.09.2020 Мінфін
Завдання: Забезпечимо складання місцевими фінансовими органами з урахуванням Бюджетної декларації прогнозів місцевих бюджетів, як документів середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.5.1. Підготуємо нормативно-правові акти з метою правового врегулювання запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні 01.01.2020 15.09.2020 Мінфін
1.5.2. Надамо методологічну підтримку місцевим фінансовим органам з питань середньострокового бюджетного планування 15.05.2020 31.08.2020 Мінфін; Проект міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
1.5.3. Модернізуємо систему управління державними фінансами на місцевому рівні шляхом автоматизації бюджетних процесів 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Проект міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
1.5.4. Проведемо моніторинг процесу формування прогнозів місцевих бюджетів на середньостроковий період 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Місцеві фінансові органи; Проект міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
Завдання: Здійснюватимемо постійний моніторинг за виконанням показників державного бюджету
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
2.1.1. Проводитимемо щомісячний аналіз відхилень показників фактичного виконання бюджету від затверджених показників 02.03.2020 01.02.2021 Мінфін
2.1.2. Проведемо роботу з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо прискорення прийняття паспортів та порядків використання бюджетних коштів, що дозволить використовувати бюджетні кошти у повному обсязі відповідно до бюджетних призначень 02.01.2020 02.03.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
Завдання: Оцінюватимемо фіскальні ризики з метою мінімізації їх впливу на показники бюджету
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
2.2.1. Сформуємо Реєстр фіскальних ризиків та здійснюватимемо їх моніторинг 01.05.2020 31.12.2020 Мінфін; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Пенсійний фонд; ФДМ; ДСНС; НБУ; ФГВФО
2.2.2. Підготуємо звіт «Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному періоді», та подамо його на розгляд Кабінету Міністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет України на наступний рік 01.08.2020 15.09.2020 Мінфін; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Пенсійний фонд; ФДМ; ДСНС; НБУ; ФГВФО
Завдання: Забезпечимо таргетування дефіциту державного бюджету
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
3.1.1. Розробимо бюджетні показники на середньострокову перспективу з урахуванням поступового зменшення показника дефіциту (до 1,88% ВВП у 2021 році, до 1,7% ВВП у 2022 році, до 1,6% ВВП у 2023 році, до 1,5% ВВП у 2024 році) 02.01.2020 15.05.2020 Мінфін
3.1.2. Щорічно оцінюватимемо виконання показника дефіциту державного бюджету 02.01.2020 28.02.2020 Мінфін
Завдання: Підвищимо ефективність витрачання бюджетних коштів шляхом проведення оглядів витрат державного бюджету, що дозволить перерозподілити видатки за пріоритетами держави при зниженні дефіциту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
3.2.1. Підготуємо разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету пропозиції щодо сфер та цілей оглядів витрат державного бюджету 10.01.2020 31.01.2020 Головні розпорядники бюджетних коштів; Мінфін
3.2.2. Розробимо проект рішення Кабінету Міністрів України щодо проведення оглядів витрат державного бюджету 31.01.2020 28.02.2020 Мінфін
3.2.3. Проведемо огляди витрат у сферах, визначених Кабінетом Міністрів України 01.04.2020 31.12.2020 Головні розпорядники бюджетних коштів; Мінфін
Завдання: Розробимо План-графік з підвищення рейтингу України в Open Budget Index
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
4.1.1. Проаналізуємо національну бюджетну документацію з метою виявлення «вузьких місць» з урахуванням критеріїв рейтингу Open Budget Index 30.03.2020 01.09.2020 Мінфін; зацікавлені органи
4.1.2. Розробимо пропозиції щодо удосконалення національної бюджетної документації з урахуванням критеріїв рейтингу Open Budget Index та міжнародного досвіду, комунікуватимемо з всіма учасниками бюджетного процесу щодо їх впровадження 01.09.2020 31.12.2020 Мінфін; зацікавлені органи
4.1.3. Проводитимемо оцінку відповідності національної бюджетної документації критеріям рейтингу Open Budget Index після кожного опублікування відповідного рейтингу (раз на два роки) 01.04.2022 30.12.2022 Мінфін; зацікавлені органи
Завдання: Прискоримо подальше розкриття інформації про публічні фінанси
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
4.2.1. Підготовка програмного забезпечення для розкриття інформації щодо бюджетних програм, зокрема запитів, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, у формі відкритих даних 01.01.2020 31.12.2021 Мінфін (Департамент IT); ДУ «Відкриті публічні фінанси»
4.2.2. Підготовка /вдосконалення програмного забезпечення для розкриття іншої інформації про публічні фінанси, включно із даними про місцеві бюджети та бюджети фондів загальнообов’язкового пенсійного та соціального страхування, на порталах відкритих даних spending.gov.ua та openbudget.gov.ua 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін (Департамент IT); ДКСУ; Мінсоцполітики; ДУ «Відкриті публічні фінанси»

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Вчасно схвалено Державний бюджет України на 2020 рік (Закон України від 14  листопада 2019 р. № 294-IX) з основними параметрами:

    –    доходи – 1095,6 млрд. грн. (на 88,3 млрд. грн., або 8,8 % більше, ніж у 2019  році);

    –    видатки – 1182,0 млрд. грн. (на 89 млрд. грн., або 8,14 % більше, ніж у 2019  році);

    –    дефіцит – 94,3 млрд. грн. (2,09 % ВВП);

    –    державний та гарантований державою борг – 2 363,5 млрд. грн. (52,4 % ВВП).

Закон забезпечує виконання державою зобов’язань перед громадянами, вчасне фінансування соціальної сфери та сектору безпеки, подальшу підтримку макрофінансової стабільності, позитивний меседж в рамках співпраці з МФО.

З метою ефективного використання бюджетних коштів з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу, впливу на бюджет зміцнення курсу гривні, Урядом забезпечено вирішення першочергових завдань (Закон України від  31  жовтня 2019 р. № 265-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”), зокрема:

    –    вирішення проблеми заборгованості із заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання;

    –    забезпечення фінансування об’єднаних та новостворених міністерств;

    –    збільшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців;

    –    здійснення усіх необхідних платежів з виконання державою боргових та гарантійних зобов’язань.

Довідково:  виконання бюджетних показників у 2019 році:

-    доходи державного бюджету за 2019 рік становили 998,3 млрд. грн. (виконання показника затвердженого Законом  – 99,1 %);

-    видатки державного бюджету за 2019 рік становили 1072,9 млрд. грн., (виконання показника затвердженого Законом – 98,2 %);

-    фактичний дефіцит державного бюджету у 2019 році становив 78  млрд.  грн. або 1,9 % ВВП порівняно із затвердженим річним рівнем дефіциту у 91,1  млрд.  грн. або 2,26 % ВВП (у розрахунках використано очікуваний Мінекономіки обсяг номінального ВВП у сумі 4022,1 млрд. грн., врахований під час розроблення макроекономічного прогнозу на 2020–2022 роки);

-    фактичний первинний профіцит державного бюджету у 2019 році становив 41,2 млрд. гривень.

З метою унормування питань формування та виконання державного і місцевих бюджетів Урядом розроблено проект  та Верховною Радою України  прийнято Закон України від 14 листопада 2019 р. № 293-IX “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, який передбачає:

    –    покращення адміністрування платежів та забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів;

    –    забезпечення стабільного та своєчасного фінансування сфери освіти, охорони здоров’я та соціального захисту;

    –    удосконалення управління видатками соціального спрямування в частині надання пільг та житлових субсидій населенню;

    –    приведення норм Бюджетного кодексу у відповідність зі змінами, внесеними до Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України”, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, міжнародної статистики державних фінансів.

Визначено правові та організаційні засади здійснення верифікації та моніторингу державних виплат (Закон України від 3 грудня 2019 р. № 324-IX “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”, у розробленні та супроводженні якого у Верховній Раді України брав участь Мінфін), що сприятиме:

    –    підвищенню рівня соціальної справедливості (допомогу від держави отримують саме ті, хто її потребує);

    –    підвищенню адресності державної допомоги;

    –    раціональному використанню бюджетних коштів;

    –    мінімізації бюджетних втрат від помилок та шахрайств в соціальній сфері;

    –    оптимізації видатків при формуванні бюджетів усіх рівнів;

    –    автоматизації перевірки державних виплат.

Довідково: у 2019 році за результатами верифікації Мінфіном підготовлено 12,9 млн. рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, для додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності; також надано 20,7 млн. рекомендацій щодо виявлених помилок у різних реєстрах і базах даних.

Створено умови для залучення коштів приватного сектору та детінізації у сферах, де традиційно витрачалися державні кошти, зокрема прийнято закони:

-    “Про оренду державного та комунального майна” (№ 157-IX від 3 жовтня 2019  р.) – має на меті спрощення та осучаснення процедури оренди державного та комунального майна; забезпечення конкурентоспроможності державного та комунального майна у відносинах оренди; пожвавлення економічного розвитку; залучення додаткових інвестицій; посилення захисту прав орендарів;

-    “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового (№ 318-IX від 3 грудня 2019 р.) – спрямований на становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів; детінізацію обігу спирту.

Удосконалено механізм фінансового забезпечення надання медичної допомоги (постанова Кабінет Міністрів України № 1161 від 27 грудня 2019 р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги”). Це дасть змогу:

    –    безкоштовно отримувати високоспеціалізовану медичну допомогу (враховуючи її значну вартість, яка напряму пов’язана з унікальністю послуг та їх високотехнологічністю);

    –    здійснити розрахунок державних гарантій третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням реальної потреби населення та медичних показань;

    –    створити систему забезпечення доступності, своєчасності та якості третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

З метою підвищення рівня фінансового забезпечення місцевих бюджетів, що сприятиме наданню органами місцевого самоврядування основних гарантованих послуг населенню, погоджено розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у 2020 році (розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 грудня 2019 р. № 1327).

З метою забезпечення збалансованості державних фінансів, підвищення прогнозованості та доступності коштів для виконання державних функцій забезпечено проведення експертиз законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.

Довідково: станом на 1 лютого 2020 р. Мінфіном проведено експертизу 1014  законопроектів.

Для забезпечення громадян якісними державними послугами, проведення аналізу ефективності бюджетних видатків, Урядом підтримується розвиток інструменту огляду витрат державного бюджету, зокрема:

    –    визначено організаційні та методологічні засади проведення оглядів витрат державного бюджету (наказ Мінфіну від 23 жовтня 2019 р. № 446, зареєстровано в Мін’юсті 23 грудня 2019 р. за № 1277/34248);

    –    завершено огляди витрат у таких сферах:

-    агропромислового комплексу в частині забезпечення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу доступними фінансовими ресурсами;

-    пенсійного забезпечення в частині встановлення надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

-    освіти і науки в частині надання загальної середньої та професійно-технічної освіти закладами соціальної реабілітації та адаптації.

    –    завершується проведення оглядів витрат ще у шести сферах (МОН, МОЗ – по дві сфери, Мінекоенерго та Мінсоцполітики – по одній сфері).

Урядом забезпечено доступ громадян, бізнесу, міжнародних партнерів (усіх заінтересованих сторін) до отримання своєчасної, повної та зрозумілої інформації про публічні фінанси, зокрема:

    –    підвищено рівень відкритості інформації про публічні фінанси:

-    16 вересня 2019 р. запроваджено у дослідну експлуатацію офіційний державний портал доступу до Реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (https://proifi.gov.ua);

-    19 вересня 2019 р. запроваджено аналітичний інструмент для бюджетних показників BOOST (https://openbudget.gov.ua/analytics/incomes);

-    22 вересня 2019 р. стартував проект “Е-контракт” – інтеграція і автоматизація процесів трьох державних систем: Держказначейства, Мінфіну (E-data – Spending – витрати бюджетних коштів) та Мінекономіки (Prozorro);

-    14 листопада 2019 р. розширено функціонал модулю “Місцеві бюджети” Державного веб-порталу бюджету для громадян (openbudget.gov.ua) – збільшено кількість місцевих бюджетів у розрізі їх рівнів, а також візуалізовано структуру трансфертів між державним та місцевими бюджетами (https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=26400100000);

-    20 листопада 2019 р. опубліковано новий інтерактивний аналітичний інструмент (“дешборд”) про функціонування у 2018 році закладів вищої освіти (III–IV рівнів акредитації) (https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education).

    –    внесено зміни до Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1418). Окреслено коло завдань для розбудови інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”, зокрема завдань для платформи “Е- Контракт”, а також включення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів для участі у розробці MVP (minimum value product) для “Е-Контракту”.

В рамках розвитку внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах:

-    впроваджено оновлені Стандарти внутрішнього аудиту, які наближені до міжнародних стандартів;

-    удосконалено методологію діяльності з внутрішнього аудиту з урахуванням кращих міжнародних практик;

-    реалізується програма підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів шляхом проведення відповідних навчальних заходів (у 2019 році проведено 6  навчальних заходів для 130 внутрішніх аудиторів, а у січні 2020 року запроваджено дистанційне навчання, зокрема проведено перший вебінар для понад 130 працівників підрозділів внутрішнього аудиту із 62 державних органів);

-    тривають пілотні проекти з побудови внутрішнього контролю, спрямовані на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток установи в цілому (управлінська відповідальність та підзвітність);

-    удосконалено методологічне забезпечення діяльності з внутрішнього контролю.

Подальші заплановані дії

 • Забезпечення підготовки та схвалення середньострокової Бюджетної декларації та бюджетів на її основі.
 • Проведення щомісячного аналізу відхилень показників фактичного виконання бюджету від затверджених показників (з метою забезпечення мінімального відхилення фактичних показників бюджету від запланованих), а також прискорення прийняття паспортів та порядків використання бюджетних коштів, що дозволить використовувати бюджетні кошти у повному обсязі відповідно до бюджетних призначень.
 • Проведення оглядів витрат державного бюджету для підвищення ефективного витрачання бюджетних коштів у обраних сферах.
 • З метою зниження бюджетного дефіциту до 1,5 % ВВП в 2024 році та підтримання щорічного первинного профіциту планується щороку в Бюджетних деклараціях та проектах Державного бюджету України передбачати його поступове зниження, зокрема: на 2021 рік – 1,88 % ВВП, на 2022 рік – 1,7 % ВВП, на 2023 рік  – 1,6 % ВВП, на 2024 рік – 1,5 % ВВП.
 • З метою досягнення показника ефективності “Підвищення рейтингу України в Open Budget Index до 25 місця за результатами оцінки 2024 року” здійснення аналізу національної бюджетної документації для виявлення “вузьких місць” з урахуванням критеріїв рейтингу Open Budget Index та за результатами розроблення пропозицій щодо удосконалення національної бюджетної документації у співпраці з усіма учасниками бюджетного процесу щодо їх впровадження.
 • Охоплення у 2020 році верифікацією переважної більшості державних виплат.
 • Забезпечення подальшого розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю, зокрема у 2020 році:

-    реалізація двох пілотних проектів з внутрішнього контролю у державних органах;

-    удосконалення методологічних підходів до організації та здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;

-    проведення навчальних заходів з внутрішнього контролю (у тому числі запровадження навчальної програми з фінансового управління і контролю для різних цільових груп) та внутрішнього аудиту (у тому числі шляхом запровадження дистанційного навчання з метою залучення більшої кількості учасників та економії ресурсів);

-    проведення зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту в державних органах з метою надання рекомендацій щодо удосконалення такої діяльності;

-    започаткування створення інтерактивного порталу з питань державного внутрішнього фінансового контролю, який міститиме навчальні та інформаційно-аналітичні модулі (передбачено в рамках Угоди EU4PFM, впродовж 2020–2022 років), що дозволить автоматизувати процеси у цій сфері;

-    постійна роз’яснювальна і консультаційна підтримка державних органів з питань державного внутрішнього фінансового контролю з метою підвищення обізнаності у цій сфері.