#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство внутрішніх справ України
#
Аваков Арсен
Міністр
Відповідальний
 • Яровий Сергій Анатолійович
  Перший заступник міністра

Ціль

Ціль

13.4. Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень

За нашими оцінками, у зв’язку з гібридною агресією з боку Росії в Україні наявна  загроза зовнішньо інспірованого переростання мирних зібрань та масових заходів в організовані масові заворушення. Саме тому ми хочемо забезпечити високий ступінь готовності до припинення порушень, пов’язаних із значною суспільною небезпекою та вчиненням збройного опору. 

З цією метою ми запровадимо комплексну систему безпечного проведення мирних зібрань у тому числі шляхом відповідних законодавчих змін, повністю реалізуємо скандинавську модель забезпечення охорони громадського порядку, запровадимо нові алгоритми ефективної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів, здійснимо інші необхідні заходи.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 13.4 «Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Cтосовно людей, які перебувають в Україні існує високий ризик протиправного впливу з боку організованих груп та злочинних організацій, водночас людина не має можливості безпечної реалізації власного права на мирні зібрання внаслідок загрози заподіяння шкоди при потенційних масових заворушеннях або групових порушеннях громадського порядку
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України; Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проявами організованої злочинності фактично уражені всі сфери життєдіяльності, водночас фактори існування, поширення та відтворення організованої злочинності в деяких випадках мають певну регіональну специфіку. Так само сенсори суспільної напруги, що можуть спричиняти групові порушення громадського порядку та масові заворушення виявляються в усіх без винятку регіонах, але при цьому також інколи відзначаються регіональними особливостями.

Кількість виявлених організованих груп та злочинних організацій більшою мірою відображає активність правоохоронних органів у протидії організованій злочинності ніж масштаб дійсного її поширення, особливо ураховуючи високий рівень латентності зазначеного виду злочинності. Разом із тим визначення чіткої кількісної характеристики клієнтів наразі є проблемним, оскільки відповідна статистична інформація зараз не збирається. Так само не збирається й державна статистика щодо кількості потерпілих під час масових заворушень та групових порушень громадського порядку.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Враховуючи фатальність наслідків для людини (пов’язаних із загрозою для життя та здоров’я), а також значний обсяг економічних збитків, що спричиняється організованою злочинністю та потенційно може бути спричинений масовими заворушеннями. Разом із тим точне вимірювання обсягів указаних збитків може бути здійснено після запровадження відповідної звітності, що наразі не збирається.

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Станом на 2014 рік проблема мала тенденцію до загострення, ураховуючи такі фактори як соціальний вибух, початок гібридної війни на теренах України, ліквідація ряду правоохоронних підрозділів та реорганізація їх більшої частини.

Упродовж 2017 – 2018 років унаслідок вжитих заходів відзначено тенденцію до покращення результативності протидії організованій злочинності, особливо в частині припинення діяльності злочинних організацій та бандитських угруповань. За 9 місяців              2019 року  виявлено 261 організовану злочинну групу та злочинну організацію, в тому числі 24 з корумпованими зв’язками. Функціонують Департамент стратегічних розслідувань та його підрозділи в регіональних головних управліннях Національної поліції, а також підрозділи поліції особливого призначення «КОРД».

Позитивним фактором є запровадження в діяльність поліцейських підрозділів методології кримінального аналізу та концепції «Intelligence Led Policing».  

У перспективі на найближчі три роки за умови збереження чинної політики має зберегтися тенденція до збільшення кількості виявлених організованих груп та злочинних організацій із поступовим переходом до нейтральної динаміки проблеми. Прогнозується підвищення спроможностей підрозділів стратегічних розслідувань, «КОРД» та кіберполіції у здійсненні заходів, спрямованих на захист людей від проявів організованої злочинності та масових заворушень.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Операціоналізація системи забезпечення публічного (громадського) порядку під час мирних зібрань та масових заходів здійснюється за застарілими моделями
Причина 2 – Застарілі підходи до організації діяльності органів і підрозділів системи МВС по боротьбі з організованою злочинністю, насамперед з її найбільш небезпечними проявами за відсутності стратегічного підходу у боротьбі з організованою злочинністю
Причина 3 – Недосконала організація проведення спеціальних поліцейських операцій
1.7. Показники ефективності політики
 • Нульові показники щодо постраждалих під час мирних зібрань, а також мінімальні обсяги матеріальних збитків від порушень громадського порядку під час мирних зібрань
 • Зменшення кількості злочинів, скоєних організованими злочинними групами
 • Максимально високий відсоток спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Удосконалення організації проведення спеціальних поліцейських операцій, спрямоване на мінімізацію кількості можливих жертв
Показники результативності:
 • Максимально високий відсоток спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв
Завдання до підцілі:
 • Запровадження нових тактичних прийомів проведення спеціальних операцій з урахуванням нових викликів (до 2024 року)
 • Розбудова спроможностей спеціальних підрозділів щодо участі в проведенні спеціальних поліцейських операцій (до 2024 року)
2. Удосконалення моделі забезпечення громадського порядку під час мирних зібрань
Показники результативності:
 • Нульові показники щодо постраждалих під час мирних зібрань, а також мінімальні обсяги матеріальних збитків від порушень громадського порядку під час мирних зібрань
Завдання до підцілі:
 • Запровадження Скандинавської моделі забезпечення громадського порядку (до 2024 року)
 • Запровадження нових алгоритмів ефективної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів (до 2022 року)
 • Регламентація людино-орієнтованого порядку проведення мирних зібрань шляхом розроблення відповідного законодавства (до 2022 року)
 • Запровадження комплексної системи реагування уповноважених органів державної влади та органів місцевого самоврядування на масові заворушення (до 2021 року)
3. Підвищення ефективності діяльності органів і підрозділів системи МВС по боротьбі з організованою злочинністю, насамперед з найбільш небезпечними її проявами
Показники результативності:
 • Зменшення кількості злочинів, скоєних організованими злочинними групами
Завдання до підцілі:
 • Зменшення кількості злочинів, скоєних організованими злочинними групами (до 2024 року)
 • Запровадження методології з оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA) (до 2023 року)
 • Розробка та реалізація Стратегії боротьби з організованою злочинністю (до 2024 року)

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Запровадження нових тактичних прийомів проведення спеціальних операцій з урахуванням нових викликів (до 2024 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Провести 2, 3 та 4 курси підвищення професійного рівня поліцейських підрозділів «КОРД» з влучної стрільби (снайпінг). 01.03.2020 31.07.2020 Національна поліція
2. Прийняти участь у міжнародних змаганнях «DUBAI POLICE SWAT CHELLENGE-2020. 01.01.2020 31.03.2020 Національна поліція
3.Забезпечити участь працівників спеціальних підрозділів у курсах екстремального водіння «Альфа-Щит». 01.01.2020 31.12.2020 Національна поліція
4. Організувати навчання працівників спеціальних підрозділів практичним навичкам використання приборів нічного бачення у ході проведення спеціальних поліцейських операцій. 01.01.2020 31.12.2020 Національна поліція
5. Організувати навчання працівників-кінологів спеціальних підрозділів зі службовими собаками. 01.01.2020 31.12.2020 Національна поліція
Завдання: Розбудова спроможностей спеціальних підрозділів щодо участі в проведенні спеціальних поліцейських операцій (до 2024 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Забезпечити придбання та взяття на озброєння підрозділів КОРД Пістолет «Glok 17» калібр 9х19 з тактичним ліхтарем в комплекті. 01.01.2021 31.12.2021 МВС; Національна поліція
Завдання: Запровадження Скандинавської моделі забезпечення громадського порядку (до 2024 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробити Стандартні операційні процедури щодо забезпечення публічної безпеки і порядку органами та підрозділами Національної поліції України у зв’язку з проведенням масових заходів. 01.12.2019 31.01.2020 МВС; Національна поліція; Національна гвардія
2. Провести навчання поліцейських підрозділів Національної поліції, які виконують завдання з забезпечення публічної безпеки і порядку підчас проведення масових заходів. 01.01.2020 31.12.2023 МВС; Національна поліція
3. Покращання оснащення підрозділів Національної поліції шляхом закупівлі відповідного майна та транспортних засобів. 01.01.2020 31.01.2023 МВС; Національна поліція
4. Операціоналізувати систему забезпечення публічного (громадського) порядку під час масових заходів з елементами скандинавської моделі в головних управліннях Національної поліції у регіонах (до 2024 року). 01.01.2021 31.12.2023 МВС; Національна поліція
Завдання: Запровадження нових алгоритмів ефективної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів (до 2022 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Провести навчання (тренінги) поліцейських за вказаною методикою. 01.01.2020 31.12.2022 МВС; Національна поліція
Завдання: Регламентація людино-орієнтованого порядку проведення мирних зібрань шляхом розроблення відповідного законодавства (до 2022 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України проєкту Закону України "Про мирні зібрання" 01.01.2020 30.06.2021 МВС; Національна поліція
2. Проведення аналізу міжнародного досвіду застосування спеціальних засобів несмертельної дії 01.12.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція; Національна гвардія
3. Підготовка пропозицій щодо запровадження застосування спеціальних засобів несмертельної дії в діяльності органів системи МВС 01.12.2020 31.03.2021 МВС; Національна поліція; Національна гвардія
4. Оснащення підрозділів Національної поліції та Національної гвардії новими спеціальними засобами несмертельної дії. 01.03.2021 31.12.2021 МВС; Національна поліція; Національна гвардія
Завдання: Запровадження комплексної системи реагування уповноважених органів державної влади та органів місцевого самоврядування на масові заворушення (до 2021 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Нормативно врегулювати забезпечення порядку взаємодії підрозділів уповноважених органів системи МВС, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з метою припинення масових заворушень 01.11.2019 31.03.2020 МВС; Національна поліція; Національна гвардія; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; обласні; Київська та Севастопольська міські держадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою)
2. Нормативно врегулювати забезпечення порядку взаємодії підрозділів уповноважених органів системи МВС, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з метою припинення масових заворушень 01.11.2019 31.03.2020 МВС; Національна поліція; Національна гвардія; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; обласні; Київська та Севастопольська міські держадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Зменшення кількості злочинів, скоєних організованими злочинними групами (до 2024 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Провести із залученням міжнародних організацій та іноземних експертів аналізу міжнародного досвіду щодо методів боротьби з організованою злочинністю 30.11.2020 31.01.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; ДФС; СБУ (за згодою); Мін’юст
2. Завершити внутрішньодержавні процедури ратифікації Меморандуму між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв’язку 01.11.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція; МЗС
3. Забезпечити цілодобове функціонування захищеного каналу передачі інформації 01.11.2019 31.07.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держспецзв’язку
4. Утворити робочу групу з удосконалення порядку взаємодії органів системи МВС з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями 01.12.2019 29.02.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; Національне антикопуційне бюро; СБУ (за згодою); ДМС
5. Розробити Інструкцію про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол 01.11.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; Національне антикопуційне бюро; СБУ (за згодою); ДМС
Завдання: Запровадження методології з оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA) (до 2023 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Провести за участю міжнародних експертів дослідження з питань оцінювання загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA) 01.08.2019 30.04.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; Держмитслужба; ДПС; СБУ (за згодою); Національне антикорупційне бюро (за згодою)
2. Запровадити систему оцінювання SOCTA в Україні, що передбачає порядок збору та узагальнення інформації та здійснення оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів за зазначеною системою 01.12.2020 31.05.2021 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; Держмитслужба; ДПС; СБУ (за згодою); Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Завдання: Розробка та реалізація Стратегії боротьби з організованою злочинністю (до 2024 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробити стратегію боротьби з організованою злочинністю та плану заходів з її реалізації 01.11.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; ДФС; СБУ (за згодою); Мін’юст
2. Підготувати законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність із положеннями Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 01.11.2019 31.07.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; Мін’юст; СБУ (за згодою); Генеральна прокуратура (за згодою)
3. Розробити проєкт нормативно-правового акта про умови і порядок обміну оперативною інформацією між спеціальними підрозділами з боротьби з організованою злочинністю Національної поліції та СБУ 01.12.2019 29.02.2020 МВС; Національна поліція; СБУ (за згодою); Генеральна прокуратура (за згодою)
4. Підготувати та затвердити Антикорупційну програму МВС на 2010 - 2022 роки 01.12.2019 29.02.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; ДМС; Національна гвардія; ДСНС
5. Забезпечити проведення систематичних навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції. 01.12.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; ДМС; Національна гвардія; ДСНС
6. Здійснити практичні заходи, спрямовані на виявлення та припинення корупційних проявів з боку персоналу органів системи МВС 01.12.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція; Адміністрація Держприкордонслужби; Національна гвардія; ДСНС; Служба безпеки України (за згодою); Генпрокуратура (за згодою)

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

У 2019 році знешкоджено 275 організованих груп і злочинних організацій, що на 7 % більше, ніж у 2018 році (258).

На 9 % збільшилась кількість виявлених кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних організацій (з 2,3 тис. у 2018 році до 2,5 тис. у 2019 році) та на 2 % – кількість осіб, викритих у скоєнні злочинів у складі організованих груп та злочинних організацій (з 1064 осіб у 2018 до 1082 осіб у 2019  році).

У 2019 році проведено 8 спеціальних поліцейських операцій, під умовною назвою “ГРІМ”, з яких 2 – звільнення заручників та 6 – затримання озброєних злочинців. Зазначені операції проведено без жертв.

З метою уніфікації роботи поліцейських, впровадження єдиного підходу у забезпеченні правопорядку затверджено стандартні операційні процедури щодо забезпечення публічної безпеки і порядку органами та підрозділами Національної поліції України під час проведення масових заходів відповідно до Скандинавської моделі забезпечення правопорядку.

У структурі Національної поліції створено міжрегіональний територіальний орган – Департамент стратегічних розслідувань, функціями якого є:

    –    аналіз оперативної обстановки, а також чинників, що впливають на її ускладнення;

    –    вивчення тенденцій розвитку організованої злочинності;

    –    проведення оперативно-розшукових заходів з викриття організованих груп і злочинних організацій.

Довідково: кількість масових заходів, які відбувалися на території держави у 2019 році, зменшилась на 32 % у порівнянні з 2018 роком (з 87,9 тис. у 2018 році до 59,7 тис. у 2019 році). При цьому на 54 % зменшилась кількість травмованих громадян під час акцій протесту, а також травмованих поліцейських на 56 %.

Подальші заплановані дії

 • Забезпечення підготовки особового складу, який виконує завдання з забезпечення публічної безпеки і порядку, та покращення матеріально-технічного стану підрозділів поліції відповідно до пакету підтримки “Забезпечення публічної безпеки та порядку” проекту “Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування” (ПРАВО-Поліція), який реалізовується Міністерством внутрішніх справ у взаємодії з Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів в Україні та Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні.
 • Розроблення проекту Закону України “Про мирні зібрання”.
 • Подальше запровадження методології Європолу з оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA) в діяльності правоохоронних органів з метою посилення протидії організованій злочинності, виявлення, розслідування, припинення та запобігання правопорушенням, учиненим учасниками організованих груп і злочинних організацій.
 • Придбання для Національної гвардії України 60 спеціальних автомобілів (мікроавтобусів) для патрулювання, 630 одиниць озброєння та 2,6 млн. штук боєприпасів.
 • Збільшення кількості груп реагування патрульної поліції, які щозміни заступають на чергування, з 850 до 1181 з метою забезпечення своєчасного реагування на заяви й повідомлення про вчиненні правопорушення та інші події.
 • Впровадження новітніх методів документування кіберзлочинів та імплементації Конвенції про кіберзлочинність: збереження провайдерами інформації, обмін деперсоніфікованими даними, ідентифікація кіберзлочинців та місць їх перебування, отримання поліцією мережевого трафіку “NETFLOW”, введення додаткового інструментарію для поліції, як “припис”.