#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство закордонних справ України
#
Пристайко Вадим
Міністр
Відповідальний
 • Боднар Василь Миронович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

16.1. Українці задоволені тим, як держава захищає їх за кордоном

За межами держави перебуває одночасно не менше 6 млн. українських громадян –і кожен має почувати себе захищеним. Мережа українських консульських установ наразі охоплює 94 країни, консули працюють у 116 містах. До кінця 2020 року ми плануємо відкрити два нових генеральних консульства та одне посольство.

Там, де до цього часу немає офіційної консульської присутності, буде розширена мережа почесних консулів (зараз їх 112). Наш план – мати консульського представника України, штатного чи почесного, у кожному регіоні світу. 

Права українця за кордоном також мають бути захищені. Має бути доступним повний спектр послуг з реєстрації цивільного стану, нотаріальні послуги, допомога в спілкуванні із офіційними інстанціями країни перебування, представництво та захист в іноземних судах, можливість взяти участь у голосуванні в Україні. 

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 16.1 «Українці задоволені тим, як держава захищає їх за кордоном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Суттєве зростання кількості звернень до закордонних дипломатичних установ України в умовах обмеженості їхніх інституційних можливостей призвело до незадоволення громадян часом, що витрачається на очікування консульської послуги
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України та іноземці за кордоном, які звертаються до закордонних дипломатичних установ України
1.3. Масштаб проблеми
Місцева/групова

Стосується громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій та захистом їх прав та законних інтересів до закордонних дипломатичних установ України. Загалом, за кордоном одночасно перебуває понад 6 млн.громадян України. Щороку близько 600 тис. осіб звертаються до ЗДУ за отриманням консульських послуг

1.4. Гострота проблеми
Середня

Гострота проблеми полягає у фінансових та моральних збитках заявників та іміджевих втратах України. В найбільш затребуваних закордонних дипломатичних установах громадяни проводять до 3 годин в очікуванні на консульську послугу

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Кількість звернень до дипломатичних та консульських установ має тенденцію до щорічного зростання на 5%. З 2015 р. кількість звернень до ЗДУ зросла більше ніж на 15%, а в окремих установах на 150-250% (Посольство України в КНР, Посольство України в Республіці Польща, Генеральне консульство України в Кракові (РП), Посольство України в Республіці Індія тощо)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Брак людей і техніки, обмежена інституційна спроможність МЗС в умовах різкого, починаючи з 2014 року, та постійного збільшення кількості звернень громадян України до дипломатичних та консульських установ України за кордоном з консульських питань
1.7. Показники ефективності політики
 • 100% консульських послуг доступні онлайн
 • Усі українські громадяни мають зв’язок із консулом протягом 24 годин

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Необхідний час проведення в ЗДУ з метою отримання послуг не перевищує однієї години, час очікування на послугу (е-черга) – не більше 15 днів
Показники результативності:
 • 100 % консульських дій вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
 • У 80 % ЗДУ впроваджено електронну чергу
 • 40 % ЗДУ забезпечені мобільними комплектами для оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон
 • 30 % звернень щодо взяття на консульський облік подаються на е-облік
 • 30 % усіх оформлених віз для в’їзду іноземців для в’їзду в Україну в Україну складають е-візи
 • Відкрито 4 ЗДУ та 20 нештатних консульських установ України за кордоном
 • Збільшення чисельності консулів за кордоном на 70 осіб
Завдання до підцілі:
 • Вчинення всіх консульських дій з використанням засобів інформаційно-телекомунікаційних систем: «Віза», «е-Консул», «ВІС МЗС», «ДРУГ»
 • Під’єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними, у т.ч. засобами «Трембіта»
 • Впровадження у ЗДУ електронної черги
 • Забезпечення ЗДУ мобільними комплектами для оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон
 • Розширення географії дипломатичної та консульської присутності України за кордоном
 • Збільшення чисельності консулів за кордоном, працівників МЗС, залучених до оформлення електронних віз
 • Впровадження новітніх засобів електронного спілкування з заявниками (чат-бот, автовідповідач зі «штучним інтелектом»)

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Вчинення всіх консульських дій з використанням засобів інформаційно-телекомунікаційних систем: «Віза», «е-Консул», «ВІС МЗС», «ДРУГ»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та/або модернізація необхідного програмного забезпечення, його тестування та поступове впровадження в ЗДУ 01.01.2019 31.12.2022 МЗС; Мінцифри
Завдання: Під’єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними, у т.ч. засобами «Трембіта»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка нормативно-правової бази. Забезпечення сумісності та функціонування систем, їх постійна взаємодія 01.01.2019 31.12.2021 МЗС; Мінцифри; МВС; Мін'юст
Завдання: Впровадження у ЗДУ електронної черги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка необхідного програмного забезпечення. Придбання та опробування необхідного обладнання. Тестування та поступове впровадження в ЗДУ 01.01.2020 31.12.2021 МЗС; Мінцифри
Завдання: Забезпечення ЗДУ мобільними комплектами для оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збільшення бюджетного фінансування МЗС на зазначені цілі. Розробка технічних умов та проведення тендерної процедури. Придбання сучасних біометричних сканерів для формування мобільних комплектів, розробка та впровадження відповідного програмного забезпечення 01.01.2020 31.12.2023 МЗС; Мінцифри
Завдання: Розширення географії дипломатичної та консульської присутності України за кордоном
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення бюджетного фінансування МЗС на зазначені цілі. Отримання згоди Президента України, офіційної влади країни призначення. Відбір та підготовка персоналу 01.01.2020 31.12.2022 МЗС
Завдання: Збільшення чисельності консулів за кордоном, працівників МЗС, залучених до оформлення електронних віз
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збільшення бюджетного фінансування МЗС на зазначені цілі. Проведення конкурсів з метою відбору кандидатів на заміщення посад. Проведення стажування та підготовка до роботи 01.01.2020 31.12.2021 МЗС
Завдання: Впровадження новітніх засобів електронного спілкування з заявниками (чат-бот, автовідповідач зі «штучним інтелектом»)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збільшення бюджетного фінансування МЗС на зазначені цілі. Розробка технічних умов та проведення тендерної процедури. Розробка необхідного програмного забезпечення, його тестування та поступове впровадження 01.01.2020 31.12.2023 МЗС; Мінцифри

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Вжито заходи з цифровізації консульських послуг, зокрема розроблення модулів та удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи “е-Консул”:

    –    забезпечується тестування в Департаменті консульської служби з вересня 2019 року модулів “е-Громадянство” та “е-Постійне проживання”, “е-Нотаріат”, “е- Легалізація”, “е-Витребування”, “е-Апостиль”, “е-РАЦС”;

    –    введено в дослідну експлуатацію “е-Збірник” – актуалізований збірник нормативно-правових документів з консульських питань, який розміщений в інформаційно-телекомунікаційній системі “е-Консул” та включає діючі нормативно-правові акти, циркулярні доручення МЗС, інші корисні інформаційно-довідкові та інструкційні матеріали з питань звітування тощо, необхідні для здійснення консульськими посадовими особами своїх функцій;

    –    наприкінці 2019 року підписано договір на створення КСЗІ у 2020 році для ІТС “е-Консул” (обов’язкова вимога до введення ІТС у промислову експлуатацію);

    –    здійснено під’єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними, у тому числі засобами системи “Трембіта”;

    –    розроблено модуль “е-Черга”. З грудня 2019 року він проходить тестування в Посольствах України в Державі Ізраїль та в Федеративній Республіці Німеччина, завершується розробка терміналу.

З метою надання консульських послуг громадянам України додатково введено до штатного розпису закордонних дипломатичних установ України 7 консульських посад (зокрема, Посольств України в Польщі, КНР, Іспанії, Генеральне консульство України в Кракові).

Опрацьовується питання щодо винесення на відкритий конкурс придбання 20  мобільних комплектів для оформлення закордонних паспортів.

Отримано згоду Президента України на відкриття Посольства України в Албанії, Генерального консульства України в Г’юстоні та Генерального консульства України в Марселі. На даний час отримано погодження від Урядів Албанії та США на відкриття вищезазначених установ. Очікується відповідь від Уряду Франції.

Започатковано діяльність 9 почесних консульств: в м. Бордо (Франція, вересень 2019), в м. Турин (Італія, жовтень 2019), в м. Лілль (Франція, жовтень 2019), в м. Айзенштадт (Австрія, жовтень 2019), в м. Штуттгарті (Федеративна Республіка Німеччина, жовтень 2019), в м. Батумі (Грузія, листопад 2019), в м. Вітебськ (Білорусь, грудень 2019), в м. Веленьє (Хорватія, грудень 2019), в м. Бельмопан (Беліз, грудень 2019).

Направлено до Мінцифри орієнтовний перелік найпоширеніших питань-відповідей на консульському напрямі з метою підготовки до запуску чат-бота.

В МЗС та закордонних дипломатичних установах забезпечено цілодобову роботу телефонних “гарячих ліній”.

Подальші заплановані дії

 • Опрацювання змін до штатних розписів з метою збільшення чисельності працівників на консульському напрямі закордонних дипломатичних установ, які цього потребують.
 • Опрацювання штатних розписів новостворених Посольства України в Албанії, Генеральних консульств України в Г’юстоні та в Марселі. Готуються та опрацьовуються організаційно-розпорядчі заходи, спрямовані на відкриття цих установ у 2020 році.
 • Започаткування діяльності почесних консульств України в м. Котону (Бенін), м. Канкун (Мексика), м. Маніла (Філіппіни), м. Комрат (Молдова), м. Улаанбаатар (Монголія), м. Бандунг та м. Денпасар (Індонезія), м. Асан (Корея), м. Джорджтаун (Малайзія).
 • Доопрацювання за результатами тестування та поступове впровадження електронної черги у закордонних дипломатичних установах України.
 • Розроблення необхідного програмного забезпечення для технічного під’єднання МЗС до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС (інформація щодо притягнення / непритягнення особи до кримінальної відповідальності). Здійснення узгодження додатків до протоколів взаємодії з реєстрами на рівні програмного забезпечення інтерфейсу додатку (АРІ).
 • Впровадження новітніх засобів електронного спілкування з заявниками (чат-бот, автовідповідач зі “штучним інтелектом”).
 • Завершення процедури прийняття та державна реєстрація наказу Міністерства юстиції про приєднання МЗС до Єдиного реєстру довіреностей.
 • Оголошення відкритих торгів з метою забезпечення закордонних дипломатичних установ 20 мобільними комплектами для оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон.
 • Удосконалення та спрощення процедури консульського обліку громадян у закордонних дипломатичних установах шляхом запровадження дистанційної онлайн-процедури взяття на облік, актуалізації даних обліку та зняття з обліку.