#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку громад та територій України
#
Шмигаль Денис
Міністр
Відповідальний
 • Живицький Дмитро Олексійович
  Перший заступник міністра

Ціль

Ціль

10.7. Українці відповідально поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір

Ми змінимо домінуючий спосіб поводження з побутовими відходами, яким досі залишається їх вивезення та захоронення на полігонах та сміттєзвалищах. Як результат, збільшиться частка вторинної переробки побутових відходів – за 2018 рік це лише 6,2%, із них 2% спалено, 4,2% потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи, 0,003% (2 000 куб. метрів) компостовано. Для зменшення потреби у будівництві нових полігонів та зменшення навантаження на існуючі плануємо збільшення кількості потужностей для перероблення побутових відходів.

Збільшимо фінансування сфери поводження з побутовими відходами за рахунок запровадження в Україні “розширеної відповідальності виробника” та залучення інвестицій. Забезпечимо державний рівень контролю та функціонування належної системи поводження з побутовими відходами: за офіційними даними, щороку утворюється понад 26 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ. На законодавчому рівні забезпечимо економічні стимули для залучення інвестицій в інфраструктуру з поводження з відходами, забезпечимо координацію та інформаційну підтримку органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій в місцеву інфраструктуру з поводження з відходами.

Забезпечимо органи місцевого самоврядування правовими механізмами укладення договорів з учасниками ринку поводження з побутовими відходами, які будуть містити гарантії повернення інвестицій в зазначену сферу. Посилимо контроль за притягненням до відповідальності за порушення законодавчих вимог щодо поводження з відходами.

Як наслідок, замість шкоди довкіллю повинен з’явитися ефективний ринок поводження з відходами.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 10.7 «Українці відповідально поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. 94% побутових відходів в Україні захоронюється на полігонах та сміттєзвалищах
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Щороку в України на полігонах та сміттєзвалищах захоронюється 9 млн. тон побутових відходів, які продукує 42,2 млн. населення України

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Щороку Україна втрачає близько трьох мільйонів тон вторинної сировини (30%), що міститься у відходах, які потенційно можуть бути відновлені або повторно використані. Разом з тим, полігони та сміттєзвалища займають площу близько 9 тис. га, та негативно впливають на екологічний стан земель, забруднюють підземні води та навколишнє середовище. Із загальної кількості 6 тисяч полігонів та сміттєзвалищ, кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 256 од. (4,2%), а 984 од. (16%) не відповідають нормам екологічної безпеки

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

У 2015 році 3,2% побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи, у 2016 – 3,09%, у 2017 – 4,18 %, у 2018 – 4,2 %. Таким чином, кількість захоронених відходів у надрах щороку зростає

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Критично низький рівень переробки побутових відходів

У 2018 рівень переробки побутових відходів склав лише 4,2 % від загальної кількості відходів

Причина 2 – Захоронення відходів залишається найдешевшим з усіх видів поводження з побутовими відходами

В Україні податок на захоронення побутових відходів складає 5 грн за тону. Для порівняння цей показник у Польщі – 26,6 євро, в Чехії – 20 євро, в Словенії – 22 євро

1.7. Показники ефективності політики
 • 90% населених пунктів, в яких процес роздільного збирання і перероблення побутових відходів здійснюється за участю “розширеної відповідальності виробника товарної продукції в упаковці”
 • Збільшення частки перероблених побутових відходів з 3% до 15%

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Впровадження роздільного збирання та перероблення побутових відходів
Показники результативності:
 • Збільшення частки перероблених побутових відходів з 4,2% до 20% до 2024 року
 • Збільшення кількості населених пунктів (з 1400 до 5000), в яких впроваджено роздільне збирання побутових відходів
Завдання до підцілі:
 • Імплементація європейських принципів, в тому числі «розширеної відповідальності виробника»
2. Створити умови до демотивації захоронення побутових відходів
Показники результативності:
 • Підвищення ставки екологічного податку для захоронення відходів на полігоні
Завдання до підцілі:
 • Скоротити обсяги захоронення відходів на полігонах
 • Підвищити ставки екоподатку для захоронення на полігоні
 • Формування і функціонування територіальних кластерів

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Імплементація європейських принципів, в тому числі «розширеної відповідальності виробника»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону «Про управління відходами» 31.10.2019 31.12.2020 Мінекоенерго Мінрегіон
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону «Про упаковку та відходи упаковки» 31.12.2020 31.12.2021 Мінекоенерго Мінрегіон
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону «Про муніципальні відходи» 31.12.2020 31.12.2021 Мінекоенерго Мінрегіон
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Про формування тарифів на послуги з управління побутовими відходами» 31.12.2021 31.12.2022 Мінрегіон
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Про затвердження правил надання послуг з управління побутовими відходами» 31.12.2021 31.12.2022 Мінрегіон
Розроблення та державна реєстрація в Мін’юсті наказу Мінрегіону «Про затвердження рекомендацій щодо використання палива, отриманого з відходів (RDF)» 31.12.2021 31.12.2022 Мінрегіон Мін’юст
Розроблення та державна реєстрація в Мін’юсті наказу Мінрегіону «Про затвердження технічного регламенту до компосту, отриманого внаслідок біологічної обробки органічної частини побутових відходів» 31.12.2021 31.12.2022 Мінрегіон Мін’юст
Розроблення та державна реєстрація наказу Мінрегіону «Про затвердження вимог до роздільного збирання та сортування упаковки з побутових відходів» 31.12.2021 31.12.2022 Мінрегіон
Завдання: Скоротити обсяги захоронення відходів на полігонах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Про захоронення відходів» 31.12.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон
Розроблення та затвердження ДБН наказом Мінрегіону щодо: -полігонів небезпечних відходів -відходів, що не є небезпечними -інертних відходів 31.12.2021 31.12.2022 Мінрегіон
Створити 25 муніципальних пунктів для роздільного збирання і повторного використання відходів до 2024 року 31.12.2020 31.12.2024 Обласні, Київська державні адміністрації
Завдання: Підвищити ставки екоподатку для захоронення на полігоні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка пропозицій щодо підвищення ставки екологічного податку для захоронення відходів на полігоні та направлення до Мінфіну та Мінекоенерго 31.10.2020 30.11.2020 Мінрегіон; Мінекоенерго; Мінфін
Завдання: Формування і функціонування територіальних кластерів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення державної реєстрації в Мін'юсті наказу Мінрегіону "Про затвердження Методики кластеризації регіонів та рекомендації щодо організаційно-правового механізму формування і функціонування територіальних кластерів" 31.12.2021 31.12.2022 Мінрегіон; Мінюст

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Завдяки спільним зусиллям Уряду, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в Україні у 2019 році у сфері поводження з побутовими відходами досягнуто:

    –    здійснення роздільного збирання побутових відходів у 1468 населених пунктах (у 2018 році цей показник був 1181 населений пункт);

    –    функціонування 34 сміттєсортувальних ліній у 28 населених пунктах (у 2018  році працювали 26 сміттєсортувальних ліній у 21 населеному пункті);

    –    встановлення системи вилучення біогазу та експлуатації когенераційних установок на 19 полігонах (у 2018 році цей показник був 18 полігонів).

Збільшено на 3,2 % частку перероблених побутових відходів.

З метою запровадження ефективної системи управління муніципальними відходами та створення передумов для впровадження на державному та регіональному рівні системного підходу до управління муніципальними відходами розроблено проект Закону України “Про муніципальні відходи”. Його прийняття забезпечить сприятливі умови для будівництва, реконструкції або модернізації об’єктів управління муніципальними відходами, підвищення стандартів життя, екологічної і санітарної безпеки населення, зменшення техногенного навантаження на довкілля шляхом збільшення обсягів оброблення і повторного використання таких відходів.

Для формування прозорого механізму встановлення тарифу на надання послуг з поводження з побутовим відходами з урахуванням об’ємів побутових відходів, які надходять на перероблення та захоронення розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами”.

Подальші заплановані дії

 • Розроблення карти кластерного розташування об’єктів поводження з побутовими відходами.
 • Підвищення ставки екоподатку для захоронення на полігоні.
 • Створення муніципальних пунктів для роздільного збирання побутових відходів.
 • Схвалення Урядом та супроводження у Верховній Раді України проектів:

-    Закону України “Про упаковку та відходи упаковки”;

-    Закону України “Про муніципальні відходи” (запровадження розширеної відповідальності виробника).

 • Зменшення об’ємів захоронення (15 % відходів переробляється).
 • Створення 45 полігонів для вироблення біогазу та 75 ліній для сортування сміття.