#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство культури, молоді та спорту України
#
Бородянський Володимир
Міністр
Відповідальний
 • Подоляк Ірина Ігорівна
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

4.1. Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

Громадяни  України мають  відчувати себе частиною єдиного українського культурного простору. Для того, аби досягти цієї цілі, ми плануємо створення спеціальних змістовних програм в національних музеях – посилення інституційної спроможності музеїв, підвищення професійного рівня персоналу, перехід від системи “зберігання” до системи “пізнання і комунікації”, посилення міждисциплінарності в культурі.

Ми будемо замовляти виконання державним театрам, концертним залам, філармоніям сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів (не менше 30%), що має спричинити розвиток українського композиторського, перекладацького, режисерського, письменницького і виконавського соціального капіталу, його інтегрованість у глобальний контекст і посилення суб’єктності держави. 

Також ми підтримуватимемо створення суспільно значущого контенту (у тому числі кіно-, теле-, радіо-, цифрового, літературного контенту), що сприяє відчуттю громадянами своєї приналежності до України, розумінню та усвідомленню візії України, сприяє тому, що громадяни поділяють візію України.

Ми плануємо запустити програми, які будуть стимулювати школярів та молодь подорожувати Україною (в 2020 році –  250 тисяч, з 2021 року – не менше 500 тисяч школярів та молоді щороку).

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «4.1. Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Переважна більшість українців мають слабко розвинену навичку самоідентифікації, а дефіцит критичного переосмислення минулого на принципах включеності та діалогічності як спільного досвіду, стримує формування сильної сучасної української політичної нації
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

В Україні понад ¾ громадян жодного разу не виїздило за межі країни, майже 50% населення, переважно старшого віку, ніколи не покидали свого району за останні 15-20 років[1], 60% молоді не пов’язують себе з Україною в майбутньому; лише трохи більше 2% громадян є чи були членами громадських організацій[2]

 

[1] https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf - С.29

[2] https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/lishe_11_ukraintsiv_zmogli_vidrizniti_feyki_doslidzhennya/

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Проблема є гострою, оскільки слабка ідентичність українців обумовлює їх пасивно-реактивний спосіб життя - частка населення, яке взагалі не ідентифікує себе як членів громадянського суспільства (не належали до жодної громадської організації чи об’єднань) залишається стабільно вище 80%[1], а цінності виживання в українців вже тривалий час істотно переважають над цінностями самовираження[2]. Це стримує більшість населення від використання існуючих можливостей, які виникають внаслідок глобальних трендів та змін в суспільстві в цілому, робить їх менш продуктивними та не конкурентоспроможними. Як зазначає С.Гантінгтон, Україна відноситься до «розколотих» цивілізацій регіонального чи локального рівня, оскільки вона перебуває на перехресті трьох великих і потужних цивілізаційних просторів – західноєвропейського, євразійського, ісламського, через що в українському суспільстві очевидні розходження й навіть протистояння щодо відповідних цивілізаційних орієнтацій[3]

 

[1] http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/dodatki2016.pdf

[2] http://www.worldvaluessurvey.org/images/Culture_Map_2017_conclusive.png

[3] http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Cuvilizaciynuy_vubir_Ukrainu.pdf – С.11

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Через збройну агресію з боку РФ поступово зростає рівень самоідентифікації населення, відновлюється підтримка вибору цінностей західної цивілізації, зростає частка населення, яке займається волонтерством та благодійністю. Разом з тим, завдяки візовій лібералізації спостерігається надзвичайно висока трудова еміграція, що загрожує в середньостроковій перспективі ринку праці та національній конкурентоспроможності. Крім того, через ефект «відтоку мізків» (brain drain) Україна лишається в зоні аутсайдерів в сфері інновацій та економічних свобод, що робить її малопривабливою для інвестицій та мігрантів з високим та середнім рівнями доходів

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Підсвідоме (інтуїтивне) фокусування на (само)збереженні та (само)захисті як окремого індивіда, замість пізнання та розвитку креативності як члена спільноти
Причина 2 – Відсутність спільної розробленої та проговореної візії розвитку України та її минулого
Причина 3 – Недостатність якісного суспільно значущого контенту, що сприяє відчуттю громадянами своєї приналежності до України, розумінню та усвідомленню візії України, сприяє тому, що громадяни поділяють візію України
Причина 4 – Обмежена спроможність закладів культури ініціювати діалог та бути культурними медіаторами щодо національно значущих питань, пов’язаних з ідентичністю, творенням спільного блага, поширенням загальнолюдських цінностей, зміною ставлення суспільства до чутливих історичних подій та постатей
1.7. Показники ефективності політики
 • Більшість громадян розуміють, усвідомлюють та поділяють візію України (роль і місце України в світі, роль та відповідальність держави, роль та відповідальність громадян перед собою, перед іншими громадянами, перед державою, перед світом)
 • Індекс ідентичності: відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Більшість громадян розуміють, усвідомлюють та поділяють візію України
Показники результативності:
 • Стійке зростання частки населення, яке усвідомлює та поділяє візію України
Завдання до підцілі:
 • Розробка, представлення та подання до Верховної Ради України гуманітарної стратегії розвитку України
 • Розробка Комунікаційної стратегії та Плану заходів щодо реалізації Гуманітарної стратегії розвитку України
 • Створення та будівництво Музею сучасного мистецтва
 • Завершення проектів Музею та Меморіалу Небесної сотні
 • Завершення реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею-меморіалу жертв Голодомору
2. Стійке зростання індексу ідентичності: відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття
Показники результативності:
 • Стійке зростання частки населення, які ідентифікують себе українцями
Завдання до підцілі:
 • Проведення регулярних моніторингових соціологічних опитувань та досліджень ідентичності
 • Розробка моделі та затвердження показників вимірювання індексу ідентичності
 • Популяризація української мови на всій території України в усіх сферах суспільного життя
 • Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини
 • Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на усіх рівнях
 • Формування національної інфраструктури даних в сфері охорони культурної спадщини

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Розробка, представлення та подання до Верховної Ради України гуманітарної стратегії розвитку України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення на розгляд до Верховної Ради України законопроекту "Про стратегію гуманітарного розвитку України" 01.01.2020 31.05.2020 МКМС
Завдання: Розробка Комунікаційної стратегії та Плану заходів щодо реалізації Гуманітарної стратегії розвитку України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження Комунікаційної стратегії щодо реалізації стратегії гуманітарного розвитку України 31.05.2020 31.10.2020 МКМС
Розроблення та затвердження Плану заходів щодо реалізації стратегії гуманітарного розвитку України 31.05.2020 01.12.2020 МКМС, МЗС, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Мінрегіон, органи місцевого самоврядування (за згодою), Мінфін
Реалізація Плану заходів з виконання стратегії гуманітарного розвитку України 01.11.2020 31.12.2024 МКМС, МЗС, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Мінрегіон, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Створення та будівництво Музею сучасного мистецтва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження Концепції створення Музею сучасного мистецтва 01.06.2020 30.06.2021 МКМС, КМДА
Розроблення проекту будівництва Музею сучасного мистецтва 01.01.2021 30.06.2022 МКМС
Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва Музею сучасного мистецтва 01.06.2021 31.10.2021 МКМС
Реалізація проекту будівництва Музею сучасного мистецтва 01.07.2022 31.12.2024 МКМС
Завдання: Завершення проектів Музею та Меморіалу Небесної сотні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення у повному обсязі фінансування проектів Музею та Меморіалу Небесної сотні 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Завершення реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею-меморіалу жертв Голодомору
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення у повному обсязі реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею-меморіалу жертв Голодомору 01.01.2020 31.01.2021 МКМС
Завдання: Проведення регулярних моніторингових соціологічних опитувань та досліджень ідентичності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація пілотного дослідження ідентичності українця та образу України в світі 01.04.2020 31.10.2020 МКМС
Запуск моніторингових соціологічних досліджень культурних профілів регіонів України 01.02.2020 30.11.2020 МКМС
Завдання: Розробка моделі та затвердження показників вимірювання індексу ідентичності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка методології розрахунку індексу ідентичності та його тестування 01.09.2020 31.12.2020 МКМС
Проведення пілотного дослідження з вимірювання індексу ідентичності 01.10.2020 30.04.2021 МКМС
Завдання: Популяризація української мови на всій території України в усіх сферах суспільного життя
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збільшення застосування української мови 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
Підготовка та реалізація заходів з формування цілісного україномовного інформаційно-культурного простору 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
Завдання: Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення на розгляд до Верховної Ради України законопроекту "Про ратифікацію Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року" 01.02.2020 30.06.2020 МКМС
Посилення відповідальності за руйнування пам'яток та порушення законодавства України про охорону культурної спадщини 01.03.2020 31.05.2020 МКМС
Розроблення та внесення на розгляд до Верховної Ради України законопроекту "Про повернення культурних цінностей" 01.06.2020 31.12.2020 МКМС
Підготовка і навчання спеціалізованого персоналу для координації та ведення оперативної роботи з реалізації державної політики захисту та повернення втраченої культурної спадщини 01.01.2021 30.11.2024 МКМС
Подання заявки щодо включення культурних цінностей України до Міжнародного реєстру культурних цінностей, що потребують спеціального захисту 01.01.2021 30.06.2021 МКМС
Забезпечення системного наукового супроводу процесів пошуку та повернення культурних цінностей 01.06.2020 31.12.2024 МКМС
Створення інформаційної системи з базами даних втрачених культурних цінностей України, повернення культурних цінностей України, переміщення культурних цінностей України LOST ART UKRAINE 01.01.2022 31.12.2024 МКМС, Мінцифра
Забезпечення в межах компетенції подання позові до Російської Федерації щодо відшкодування шкоди за незаконне пошкодження, знищення, руйнування культурної спадщини 01.07.2020 31.12.2023 МКМС, МЗС
Створення інституту іноземних радників з питань захисту та повернення втраченої культурної спадщини 01.01.2022 31.12.2022 МКМС
Завдання: Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на усіх рівнях
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Чітке розмежування повноважень в сфері охорони культурної спадщини, визначених в Законах України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні" 01.02.2020 31.03.2020 МКМС, Мінрегіон
Діджиталізація процесів надання адміністративних послуг в сфері культурної спадщини 01.03.2020 31.12.2021 МКМС, Міністерство юстиції України, Мінцифра
Завдання: Формування національної інфраструктури даних в сфері охорони культурної спадщини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Матеріально-технічне забезпечення моніторингу охорони культурної спадщини 01.09.2020 31.10.2022 МКМС
Запуск циклу проектів з діджиталізації об'єктів нерухомої культурної спадщини 01.01.2022 31.12.2030 МКМС

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Затверджено нові Програми, спрямовані на залучення до регулярного читання понад 1 млн. дітей та молоді через розширення пропозиції дитячої літератури та промоцію читання, запуск дослідження викладання літератури в школі для виявлення читацьких уподобань школярів, що становить 50 % бюджету Українського інституту книги (програми на 2020 рік з популяризації читання, поповнення фондів публічних бібліотек, українська цифрова бібліотека, “Нова українська книга”).

Спільно з народними депутатами розроблено проект Закону України “Про українську жестову мову” (реєстраційний номер 2340 від 29 жовтня 2019 р.), положення якого гарантують рівні права для осіб з інвалідністю на визнання й підтримку їх особливої культурної та мовної самобутності, особливо в частині жестових мов і культури осіб з вадами слуху. Прийняття цього Закону покращить доступ до інформації, освіти, культури, охорони здоров’я та інших сфер, що в результаті полегшить життя осіб з порушенням слуху та/або мовлення.

З метою захисту і оживлення культурної спадщини, її інтеграції в життя українців створено Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995).

Розроблено проект Закону України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові, що врегулює, посилить відповідальність за незаконну забудову, підвищить відповідальність за порушення у сфері охорони культурної спадщини та знизить корупційні ризики.

Зупинено незаконну забудову: з вересня 2019 р. накладено у 20 разів більше фінансових санкцій та вдвічі збільшено кількість приписів про припинення незаконного будівництва порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Понад 1 млн. жителів малих українських міст і селищ долучилися до Днів європейської спадщини – масштабного волонтерського проекту, спрямованого на зближення української та європейської культур, згуртованості громадян навколо української спадщини – маловідомих пам’яток, привернення уваги громадськості до їх історичної та архітектурної цінності.

Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, що доповнює світовий культурний простір українською автентичністю.

Гуцульську коляду та плєси Верховинського району Івано-Франківської області включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що гарантує фінансування державою цих традицій для їх збереження і відтворення.

Розроблено проект Закону України “Про ратифікацію Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954  року”, який подано до Верховної Ради України Президентом України (реєстраційний номер 0036 від 4 лютого 2020 р.). Положення законопроекту спрямовано на забезпечення моніторингу та контролю держави за переміщенням культурних цінностей, які розміщені на окупованих територіях, посилення відповідальності за порушення міжнародних конвенцій, надання спеціального захисту культурним цінностям на тимчасово окупованих територіях.

Прийнято рішення про створення Музею сучасного мистецтва як центру тяжіння для креативних ідей, просування і промоції сучасного мистецтва, гнучкого інструменту підтримки українського митця.

З метою вимірювання показника результативності політики “Стійке зростання частки населення, яке усвідомлює та поділяє візію України” розроблено опитувальник для регулярних репрезентативних соціологічних досліджень, яке буде вперше проведено в І півріччі 2020 року.

Подальші заплановані дії

 • Активізація культурного діалогу щодо питань ідентичності, спільних цінностей та творення спільного блага:

    - формування візії, місії та цілей творення гуманітарного середовища в Україні на довгострокову перспективу через широке громадське обговорення та затвердження Стратегії гуманітарного розвитку України до 2050 року;

    - розроблення та запуск “культурного барометра” – періодичних досліджень ідентичності українців (у тому числі її множинності, особливостей в кожній області), їх вибір цінностей, підтримку різноманітності, сприйняття світу і себе в світі, усвідомлення доступних інструментів і можливостей для саморозвитку та творчого самовираження, відношення до національної/історичної пам’яті, відчуття громадянського обов’язку, приналежність до місця, гордість за свою місцевість.

 • Підвищення рівня участі громадян у культурних практиках:

    - запровадження системи показників результативності для закладів культури щодо контенту, репертуару (представлення протягом року не менше 20 % сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів в афішах (програмах) театрів, концертних організацій, мистецьких колективів), а також переліку доступних культурних послуг, які мають надаватися у закладах культури (бібліотеках, клубах, мистецьких школах, музеях, театрах, філармоніях, цирках);

    - стимулювання попиту на культуру в громадах та створення середовища для збереження і поширення культурних практик шляхом оголошення року аматорського мистецтва в Україні та реалізацію конкурсу міждисциплінарних проектів, програми міжрегіональних обмінів кращими місцевими практиками зі збереження народної творчості та аматорського мистецтва, всеукраїнського конкурсу-огляду аматорських колективів;

    - реалізація інноваційних програм Українського інституту книги у партнерстві з бібліотеками, книговидавцями, ІТ-індустрією спрямованих на повернення моди на читання, створення цифрових майданчиків для читання, підвищення рівня критичного мислення громадян.

 • Формування екосистеми сучасного мистецтва, зокрема:

    - створення Музею сучасного мистецтва для переосмислення сучасної ідентичності та здобутків українського мистецтва;

    - забезпечення спрямування 20 млн. грн. на закупівлю творів мистецтва до державної частини Музейного фонду України;

    - врегулювання ринку та переміщення творів мистецтва (зокрема, приватних колекцій та авторських прав митців) для захисту національного культурного надбання України та прав власності колекціонерів, для збільшення прибутку українських митців, збільшення робочих місць, доступності та відкритості приватних колекцій для науковців та громадськості, збільшення виставкових та галерейних проектів;

    - фінансування довгострокової оренди (до 20 років) у центральній локації “Арсенале” на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва для постійної промоції українських митців.

 • Збереження і оживлення культурної спадщини та культурних цінностей, їх спеціальний захист на тимчасово окупованій території:

    - створення електронного інформаційного ресурсу для об’єктів рухомої та нерухомої культурної спадщини, а також втрачених (викрадених, залишених) на тимчасово окупованій території культурних цінностей;

    - початок реставрації Будинку органної музики – костьолу Святого Миколая, реставрація приміщень Національного заповідника “Софія Київська”;

    - розблокування та продовження будівництва “Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності” та продовження будівництва Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”;

    - завершення роботи над створенням Концепції комплексного розвитку Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, музею тоталітарних режимів;

    - розроблення національного законодавства, яке забезпечить захист місць пам’яті національного та міжнародного значення, допоможе встановити спеціальні охоронні режими їх територій (відповідальність за порушення цілісності місць, означення обов’язків та прав щодо збереження та утримання), але в той же час стимулюватиме розвиток супутньої інфраструктури, покращить їх доступність;

    - імплементація положень Нікосійської конвенції 2017 року про загрози культурній спадщині, що введе кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини, забезпечить створення спеціалізованих підрозділів (культурної поліції) із захисту та фізичної охорони культурної спадщини;

    - створення системи Lost Art Ukraine для постійного збору інформації про цінності українського походження у приватних колекціях, музеях, архівах закордоном; проведення ідентифікації українських цінностей, розшуканих на території інших держав, та їх фізичного повернення в Україну.

 • Посилення інтегрованості у загальноєвропейський цивілізаційний простір:

    - ратифікація угод та фінансування участі в Програмі “Креативна Європа” 2021–27, європейських преміях (EUPL, EFFE, Europa Nostra та ін.), EURIMAGES та угоді Ради Європи про культурні маршрути для підвищення впізнаваності України за ознаками “культура” та “туризм”, збільшення туристичних потоків та доходів українських туристичних і культурних операторів, позиціонування України у світі як безпечного мультикультурного середовища;

    - створення умов для подальшого розвитку секторів культурних і креативних індустрій (наближенні національного законодавства до європейських стандартів надання аудіовізуальних медіа послуг);

    - зміцнення спроможності культурного сектору щодо реалізації успішних міжнародних проектів (інформаційні і навчальні заходи, в тому числі в регіонах онлайн, а також створення онлайн CRM-системи);

    - підготовка до внесення в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чорнобильської зони, археологічного комплексу “Кам’яна могила”, культури Трипілля, Білгород-Дністровської фортеці (Аккерман).

 • Розроблення та подання до Верховної Ради України проекту Закону України щодо порядку реалізації прав корінних народів та національних меншин, який унормує рівноправні відносин між українською етнічною нацією, корінними народами та національними меншинами на принципах міжетнічної толерантності та злагоди, рівних можливостей для самореалізації громадян незалежно від статі, раси, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, політичних чи релігійних переконань, мовних та інших ознак.
 • Розроблення та запуск роботи безкоштовної онлайн-платформи з вивчення української мови із залученням бібліотек, що підвищить компетентності громадян у частині застосування мови у повсякденному житті, знизить комунікаційні бар’єри та підвищить залученість різних груп населення до спільного інформаційно-культурного простору.