#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство культури, молоді та спорту України
#
Бородянський Володимир
Міністр
Відповідальний
 • Шумілін Володимир Олександрович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

4.4. Українці розуміють важливість фізичної активності і регулярно займаються нею

Оскільки систематична та правильна фізична активність підвищує якість життя людей та здоров’я нації, державна політика буде більше сконцентрована саме на масовому спорті та фізичній культурі. 

В партнерстві з місцевими громадами ми запустимо програму з будівництва мультифункціональних спортивних комплексів, максимально розширимо доступ до існуючої спортивної інфраструктури (тренувальні бази, стадіони тощо). 

Державна підтримка спорту високих досягнень буде враховувати забезпечення федераціями успішної популяризації та активного функціонування масового спорту. Для цього потрібно змінити пріоритетну підтримку державою спорту вищих досягнень через обов’язкову підтримку і залучення широких мас до занять спортом, як одного з факторів фінансування. Зменшити кількість пріоритетних видів спорту, які фінансово підтримує держава. 

Безумовно, існуючі ресурсні обмеження вимагають концентрації на обмеженій кількості пріоритетних видів спорту, фінансово підтримуваних державою, що призведе до значного підвищення успішності і престижу нашої держави у цих видах спорту. Створити необхідні стимули для  інвестування в спортивну інфраструктуру.

Це сприятиме підвищенню частки культурного, креативного продукту, спорту і туризму до 12–14% ВВП.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 4.4. "Українці розуміють важливість фізичної активності і регулярно займаються нею" Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Якість фізичного здоров’я жителя України знижується
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Близько 85% українців ведуть пасивний спосіб життя
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

На 41,8 млн. населення України лише 6,3 млн. осіб охоплено оздоровчою руховою активністю

1.4. Гострота проблеми
Гостра

95 % дітей закінчують школу з хронічними захворюваннями (за даними досліджень Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, управління ЛМР та БФ «Ти не один»)

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Спостерігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності лише на 1%  в рік, у 2017 році - 14,2 %, у 2018 році – 15,0%. За умови продовження чинної політики Україна досягне показників рекомендованих ВООЗ (85% активних людей) у 2089 році

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Недостатній рівень обізнаності жителів України щодо переваг використання фізичної активності
Причина 2 – Низький рівень проникнення спорту в життя української родини, громади, суспільства
Причина 3 – Обмежена кількість спортсменів та жителів України мають доступ до сучасної спортивної інфраструктури
Причина 4 – Суб'єкти спортивної галузі (клуби, федерації, ДЮСШ) недостатньо мотивовані та не мають рівних конкурентних умов для розвитку
Причина 5 – Держава ставиться до спорту як до соціальної функції та не розглядає спорт як частину економіки країни. Держава не стимулює розвиток спорту як бізнесу, а також інших суміжних зі спортом бізнес індустрій
1.7. Показники ефективності політики
 • Зростання до 40% кількості людей, що регулярно займаються спортом або фізичною активністю

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Кожний житель України розуміє цінність здоров’я, як власного капіталу
Показники результативності:
 • 100% українців проінформовані про залежність власного здоров’я від регулярного заняття спортом, фізичною активністю та мають можливість займатися ними
Завдання до підцілі:
 • Скоригувати державну політику щодо розвитку масового спорту та фізичної активності
 • Розробити механізм реалізації державної стратегії розвитку масового спорту та фізичної активності в умовах децентралізації
 • Запровадити грантову систему підтримки спортивно-масових івентів і програм
 • Забезпечити рівні права для бюджетного фінансування ДЮСШ та приватних клубів
 • Програму інформаційної підтримки масового спорту та фізичної активності зробити на постійно діючій основі з реалізацією на державному та регіональному рівні
2. Кожний житель України пишається досягненнями українського спорту, а кожний український спортсмен мотивований силою національної підтримки його успіху
Показники результативності:
 • Україна входить до рейтингу ТОП-20 за результатами зимових ОІ-2022 (21 місце на сьогодні) та літніх ОІ-2024 (32 місце на сьогодні), ТОП-5 зимових ДІ-2021, ПІ-2022 та літніх ДІ-2023, ПІ-2024
 • 50 % українців знають імена чемпіонів та призерів Олімпійських та Паралімпійських Ігор в Токіо-2020 та Парижі-2024
 • Україна покращила показники в Global Sports Impact Report 2024 на 10 пунктів (82 місце из 90 учасників за результатами 2018 року)
Завдання до підцілі:
 • Створити умови для залучення та проведення в Україні міжнародних подій світового рівня
 • Розробити інформаційно-комунікаційну програму щодо супроводу підготовки та виступу спортсменів, які є гордістю нації та прикладом для молодого покоління, у найпрестижніших світових змаганнях
 • Організувати належну підготовку збірної команди України до участі у топових міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських Іграх
3. Інфраструктура спорту України є складовою частиною світової інфраструктури спорту
Показники результативності:
 • Українська спортивна інфраструктура є доступною для суб'єктів спорту та громадян
Завдання до підцілі:
 • Провести комплексний аналіз існуючої інфраструктури спорту та зробити моніторинг поточних програм будівництва об'єктів спорту з бюджетним фінансуванням
 • Розробити національну програму будівництва та реконструкції спортивних споруд для розвитку пріоритетних видів спорту та спортивних активностей
 • Розробити новий Державний стандарт у сфері фізичної культури та спорту, яким буде визначено комплекс соціальних норм і нормативів щодо надання послуг у сфері фізичної культури та спорту
 • Розробити систему показників ефективної експлуатації спортивних споруд
4. Справедливий, відкритий і сильний спортивний сектор, вільний від корупції
Показники результативності:
 • 100% державних коштів Міністерства культури, молоді та спорту України та коштів місцевих бюджетів, виділених на спорт та спортивні активності, розподіляються на основі перевірених даних, затверджених проектів та програм
Завдання до підцілі:
 • Реформувати систему організації та управління діяльності спорту України
 • Розробити єдину цифрову платформу, яка дозволить усім суб’єктам екосистеми спорту взаємодіяти у відкритому конкурентному полі та отримувати реальні статистичні та аналітичні дані
 • Надати доступ приватним компаніям і клубам до управління державною, комунальною та муніципальною спортивною інфраструктурою на взаємовигідних умовах
5. Індустрія спорту, як невід'ємна частина економіки України
Показники результативності:
 • Доля індустрії спорту в ВВП щороку зростає
Завдання до підцілі:
 • Розробити програму стимулювання розвитку професійного спорту в Україні
 • Врегулювати і надати можливостей для розвитку суміжним спорту галузям
 • Надати рівні можливості суб’єктам спорту (клуби, ДЮСШ, федерації та ін.) розвивати спорт та фізичну активність через державно-приватне партнерство
 • Розробити програму стимулювання виробництва спортивного інвентарю, одягу, ІТ розробок, розвитку спортивної науки, медицини та технологій
 • Створити умови для розвитку меценатства та спонсорства
 • Стимулювати запуск освітніх програм для спеціалістів галузі

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Скоригувати державну політику щодо розвитку масового спорту та фізичної активності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та прийняття Стратегії розвитку спорту до 2032 року 31.12.2019 31.03.2020 МКМС
Розробка бренд-буку U-sport 01.03.2020 30.09.2020 МКМС
Політику інклюзивності в розвитку масового спорту та фізичної активності реалізовувати на постійній основі 01.03.2020 31.12.2021 МКМС
Розробка та затвердження плану дій з реалізації Стратегії 01.03.2020 31.12.2020 МКМС
Розробити систему контролю та моніторингу державної політики масового спорту та фізичної активності 01.03.2020 31.12.2021 МКМС
Завдання: Розробити механізм реалізації державної стратегії розвитку масового спорту та фізичної активності в умовах децентралізації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготувати проект змін до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" 01.12.2019 31.05.2020 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст
Підготувати проект змін до Закону України "Про громадські об'єднання" 01.12.2019 30.06.2020 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст
Підготувати проект змін до Бюджетного кодексу в частині фіксованого відсотка фінансування програми масового спорту в бюджетах усіх рівнів 01.02.2020 30.07.2020 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст
Стимулювати спортивні федерації розвивати систему масових змагань та фізичної активності в кожному регіоні України 01.03.2020 31.12.2020 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст
Створити умови для запровадження механізму “гроші ходять за спортивною послугою” на рівні органів місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад 01.09.2020 31.05.2021 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст
Розробити методичні рекомендації з фізичної активності та зробити їх доступними для всіх верств населення України 01.11.2020 30.06.2021 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст
Розробити та впровадити інформаційно-комунікаційну підтримку щодо реформування та запропонованих змін 01.06.2020 31.12.2021 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст
Завдання: Запровадити грантову систему підтримки спортивно-масових івентів і програм
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити "Фонд розвитку спорту" та діджитал-платформу 01.01.2020 31.12.2021 МКМС; Мінфін
Завдання: Забезпечити рівні права для бюджетного фінансування ДЮСШ та приватних клубів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготувати проект змін до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" 01.03.2020 30.09.2020 МКМС; Мін'юст
Підготувати проект змін до Закону України "Про громадські об'єднання" 01.03.2020 30.09.2020 МКМС; Мін'юст
Завдання: Програму інформаційної підтримки масового спорту та фізичної активності зробити на постійно діючій основі з реалізацією на державному та регіональному рівні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Поширення соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
Залучення до пропаганди здорового способу життя громадських об’єднань, державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
Популяризація організованої рухової активності та підтримка успішних низових ініціатив 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
Завдання: Створити умови для залучення та проведення в Україні міжнародних подій світового рівня
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Стимулювати спортивних федерацій з видів спорту щодо проведення рейтингових змагань в Україні 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; громадські організації (за згодою)
Забезпечити співпрацю з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою якісного проведення міжнародних спортивних заходів 01.01.2020 31.12.2021 МКМС; громадські організації (за згодою)
Стандартизувати майбутні та існуючі об'єкти спортивної інфраструктури до вимог міжнародних спортивних федерацій 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; громадські організації (за згодою)
Завдання: Розробити інформаційно-комунікаційну програму щодо супроводу підготовки та виступу спортсменів, які є гордістю нації та прикладом для молодого покоління, у найпрестижніших світових змаганнях
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Широке висвітлення спортивних подій та популяризація спортсменів і тренерів у засобах масової інформації та мережі Інтернет, зокрема соціальних мережах 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
В контрактах членів олімпійської збірної команди України ввести пункт про обов’язкову участь у проектах підтримки програм масового спорту та фізичної активності на регулярній основі 01.01.2021 31.12.2021 МКМС
Стимулювати розвиток фан-напрямку в підтримку спортивних клубів 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
Завдання: Організувати належну підготовку збірної команди України до участі у топових міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських Іграх
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити Організаційний комітет з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХІІ Олімпіади та ХVI Паралімпійських Іграх-2020 року в Токіо (Японія) 01.12.2019 31.12.2023 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Забезпечити виконання Планів підготовки до ОІ-2020 та ПІ-2020, ОІ-2022 та ПІ-2022, ОІ-2024 та ПІ-2024 01.12.2019 31.12.2023 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України №689 від 18.09.2013 р. "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" 01.12.2019 31.12.2020 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (щодо сфери застосування цього закону) 01.09.2020 31.12.2021 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України №378 від 31.05.1995р. "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищої категорії" 01.12.2020 31.12.2021 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Створити програму адресної цільової підготовки "ТОП-100" елітної групи спортсменів для участі в рейтингових змаганнях 01.09.2021 31.10.2022 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Реалізувати програму надання автономії діяльності спортивних федерацій з передачею відповідальності за розвиток виду спорту в країні 01.12.2021 31.12.2022 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Забезпечити належну антидопінгову профілактику та медичне забезпечення спортсменів 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Забезпечити у повному обсязі процес підготовки та участі національних збірних команд України у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх 01.12.2019 31.12.2023 МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК
Завдання: Провести комплексний аналіз існуючої інфраструктури спорту та зробити моніторинг поточних програм будівництва об'єктів спорту з бюджетним фінансуванням
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збір інформації щодо наявної спортивної інфраструктури 01.01.2020 31.07.2021 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Перегляд державних будівельних норм України (будинки і споруди, спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди ДБН В.2.2-13-2003) з урахуванням вимог національних та міжнародних спортивних федерацій, ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд з урахуванням дотримання державних будівельних норм для осіб з інвалідністю" 01.01.2020 30.11.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розробка Плану дій щодо забезпечення всіх груп та категорій населення спортивними спорудами 01.01.2020 01.01.2021 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Визначити кількість першочергових об'єктів для проведення в Україні міжнародних змагань та тренувань національних збірних команд 01.06.2020 31.05.2021 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Проведення оцифрування та інвентаризація об’єктів всієї спортивної інфраструктури сфери фізичної культури та спорту України, в т.ч. шляхом створення Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд 01.10.2020 31.07.2021 МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Розробити національну програму будівництва та реконструкції спортивних споруд для розвитку пріоритетних видів спорту та спортивних активностей
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та впровадження механізму інтеграції національних спортивних федерацій в процес проектування і будівництва об'єктів спорту 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розробити стратегію розвитку спортивної інфраструктури України та методичні рекомендації з її реалізації 01.09.2020 31.05.2021 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Реалізація проектів "БАЗОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СПОРТУ України" в 24 регіонах: - 24 мультиспортивні центри; - 24 мультиспортивні парки; - 100 стадіонів; - 1 місто спорту; - 1 міжнародний олімпійський центр; 01.01.2021 31.12.2023 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Сприяти розробці та реалізації проектів будівництва інфраструктури спорту для проведення рейтингових міжнародних змагань в Україні, а також тренувань для національних збірних команд за пріоритетними видами спорту 01.01.2021 31.12.2022 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розробити на законодавчому рівні механізми впровадження фіскальних стимулів для інвестицій, які стосуються будівництва спортивних споруд 01.01.2022 31.12.2023 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Розробити новий Державний стандарт у сфері фізичної культури та спорту, яким буде визначено комплекс соціальних норм і нормативів щодо надання послуг у сфері фізичної культури та спорту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до Законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" 01.01.2020 31.03.2021 МКМС
Затвердити та впровадити Державний стандарт у сфері фізичної культури та спорту на державному та регіональному рівнях 01.01.2020 31.12.2021 МКМС
Завдання: Розробити систему показників ефективної експлуатації спортивних споруд
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внести зміни до порядку етапів планування, проектування та будівництва спортивних споруд із обов'язковою фіксацією показника відповідності об’єкта вимогам міжнародних асоціацій з видів спорту 01.01.2020 31.03.2021 МКМС
Розробка та впровадження системи показників ефективної експлуатації спортивних споруд 01.09.2020 31.12.2021 МКМС
Впровадження програми підвищення кваліфікації кадрів управління спортивними об’єктами 01.01.2021 31.12.2022 МКМС
Започаткування плану стандартизації та сертифікації спортивних споруд відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій 01.01.2022 31.12.2023 МКМС
Завдання: Реформувати систему організації та управління діяльності спорту України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити нову структуру взаємовідносин та відповідальності суб'єктів спорту 01.01.2020 31.12.2021 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Внести зміни до Законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про місцеві самоврядування в Україні", "Про фонд державного майна" 01.01.2021 31.12.2022 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розробити програму поетапного впровадження та переходу на роботу за новими правилами 01.01.2022 31.12.2023 МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Розробити єдину цифрову платформу, яка дозволить усім суб’єктам екосистеми спорту взаємодіяти у відкритому конкурентному полі та отримувати реальні статистичні та аналітичні дані
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка технічного завдання до діджитал платформи з урахуванням всіх необхідних функцій 01.01.2020 30.04.2020 МКМС
Розробка програмного забезпечення 01.05.2020 30.09.2020 МКМС
Запуск та тестування платформи 01.10.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Надати доступ приватним компаніям і клубам до управління державною, комунальною та муніципальною спортивною інфраструктурою на взаємовигідних умовах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація вимог Закону України "Про Концесію" 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Реалізація вимог Закону України "Про державно-приватне партнерство" 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Внесення змін до Закону України "Про фонд державного майна України" 01.01.2020 31.12.2021 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Впровадження системи фіскальних стимулів для інвестування у фізичну культуру та спорт 01.01.2021 31.12.2022 МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Затвердження та впровадження системи контролю за виконанням стандартів на інституційних засадах саморегулювання 01.01.2021 31.12.2023 МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Розробити програму стимулювання розвитку професійного спорту в Україні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внести зміни в Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 01.01.2020 31.12.2021 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Створити умови для залучення інвестицій у сферу фізичної культури і спорту 01.01.2021 31.12.2023 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Врегулювати і надати можливостей для розвитку суміжним спорту галузям
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та затвердити зміни до пакету законів щодо фіскального стимулювання економіки 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; МКМС
Змінити принцип фінансування державних та муніципальних суб'єктів спорту з переходом від прямого дотування до фінансування через надання спортивних послуг населенню 01.01.2021 31.12.2021 Мінекономіки; МКМС
Завдання: Надати рівні можливості суб’єктам спорту (клуби, ДЮСШ, федерації та ін.) розвивати спорт та фізичну активність через державно-приватне партнерство
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження системи фіскальних стимулів для інвестування у фізичну культуру та спорт (зниження орендних ставок) 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Забезпечити виконання Закону України "Про державно-приватне партнерство" 01.01.2020 31.12.2022 МКМС
Затвердження та впровадження системи контролю за виконанням стандартів на інституційних засадах саморегулювання 01.01.2021 31.12.2022 МКМС
Завдання: Розробити програму стимулювання виробництва спортивного інвентарю, одягу, ІТ розробок, розвитку спортивної науки, медицини та технологій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Опрацювання питання щодо створення сприятливих економічних умов для підтримки українського виробника 01.01.2020 31.12.2020 МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Створити умови для розвитку меценатства та спонсорства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття проектів Законів України: "Про меценатство у фізичній культурі і спорті"; "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо меценатства у фізичній культурі і спорті"; Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо меценатства у фізичній культурі і спорті 01.01.2020 31.12.2020 МКМС; МВС
Дотримання виконання умов Закону України "Про концесію" 01.01.2020 31.12.2020 МКМС; МВС
Завдання: Стимулювати запуск освітніх програм для спеціалістів галузі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та запровадити проект з навчання спеціалістів галузі за міжнародними грантовими програмами 01.12.2019 31.12.2023 МКМС; МОН

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Утворено Державне агентство спорту – центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. №  995), та затверджено Положення про нього (постанова Кабінету Міністрів України від 24  грудня 2019 р. № 1160).

Розроблено Концепцію розвитку масового спорту та спортивних активностей, однією з головних складових якої є Програма “Гроші ходять за спортивною послугою” (пілотний проект реалізується у м. Маріуполь), реалізація якої дозволить українським родинам отримувати адресне фінансування на дитину і самостійно обирати для неї види спорту чи активності. Це створить конкурентне середовище щодо надання спортивних послуг в Україні та сприятиме підвищенню якості наданих таких послуг.

Розроблено та винесено на публічне обговорення з громадськістю проект Стратегії розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 року “U-Sport”, спрямованої на популяризацію і закріплення навичок здорового способу життя, заняття масовими видами спорту та підвищення спортивного іміджу України в світі.

У рамках підготовки до Олімпійських Ігор Токіо-2020:

    –    створено Оргкомітет з підготовки до Олімпійських Ігор та Паралімпійських Ігор Токіо-2020;

    –    підготовлено національний медійний проект “Разом до Токіо” для українців в Україні та за її межами, метою якого є максимальне розширення аудиторії перегляду Олімпійських ігор та підтримки спортсменів, підвищення їх впізнаваності для широкої аудиторії, залучення українців до занять масовим спортом, створення позитивного сприйняття ролі держави у підготовчому процесі олімпійців;

    –    створено медіа-центр “U-Sport” МКМС з новинами зі спортивних майданчиків світу та прямими репортажами від наших спортсменів та тренерів, які представляють понад 160 національних федерацій з видів спорту про результати виступів на змаганнях національного та міжнародного рівнів, а також інформацію про спортивні події в Україні та світі. Медіа-центр стане першоджерелом спортивних новин для ЗМІ.

Для проведення міжнародних спортивних змагань розроблено концепції:

    –    реорганізації ДП ОНСЦ “Конча-Заспа” в міжнародний тренувальний центр;

    –    реорганізації ДП НСК “Олімпійський”, СК “Атлет”, “Палац спорту” в мультиспортивний кластер “Місто спорту”;

    –    створення Національного центру з художньої гімнастики.

Це стимулюватиме розвиток спорту високих досягнень через підвищення спроможності країни з реалізації міжнародних спортивних змагань та забезпечення тренувань спортсменів світового рівня інших країн в Україні.

Подальші заплановані дії

 • Забезпечення початку переходу України на сучасну модель управління спортом, спрямовану на підвищення самоорганізації населення у сфері спорту через інституціоналізацію спортивних клубів як обов’язкового елементу функціонування федерацій, залучення на регулярній основі 40 % громадян до занять масовим спортом, збільшення кількості спортивних змагань, підвищення кількості робочих місць та конкурентної оплати праці в сфері спорту, покращення результатів виступів національних збірних команд на рейтингових міжнародних змаганнях шляхом:

-    затвердження Стратегії розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 року “U-Sport” та плану заходів з її реалізації через запуск нової моделі фінансування спорту, затвердження програми управління та будівництва спортивної інфраструктури (концесії, державно-приватне партнерство, багаторівневе бюджетне фінансування), старт реалізації пілотних проектів, спрямованих на популяризацію і закріплення навичок здорового способу життя, заняття масовими видами спорту та підвищення спортивного іміджу України в світі;

-    розроблення та подання до Верховної Ради України законопроектів щодо внесення змін до Законів України “Про фізичну культуру і спорт” стосовно приведення основ управління спортом в Україні до визнаних міжнародних стандартів, “Про громадські об’єднання” в частині саморегулюючих громадських організацій спортивного спрямування, “Про спортивні організації” стосовно визначення критеріїв спортивних організацій та механізмів фінансування з державного та місцевих бюджетів, залучення інвестицій і приватних коштів, “Про Фонд державного майна України” в частині зниження орендних ставок на об’єкти спортивної інфраструктури державної та комунальної форм власності;

-    створення Фонду розвитку спорту (аналогічний до Українського культурного фонду), що дозволить запровадити пряме грантове фінансування успішних спортивних ініціатив та підвищити довіру з боку громадянського суспільства до рішень Уряду в сфері підтримки спорту;

-    перехід спортивних федерацій до автономії в управлінні різними видами спорту;

-    старт реалізації проектів з будівництва: 100 стадіонів нової формації, “Міста спорту”, Міжнародного тренувального центру “Конча-Заспа”, а також продовження реалізації проектів з будівництва плавальних басейнів, палаців спорту, біатлонних комплексів за рахунок коштів субвенції, завершення будівництва муніципального комплексу міжнародного класу в м. Полтава та плавального басейну в м. Мелітополь.

 • Якісне забезпечення та масштабне публічне висвітлення участі українських спортсменів в XXXІ Олімпійських Іграх, XVI Паралімпійських іграх 2020 року в м.  Токіо, що дасть змогу всій країні пишатись нашими спортсменами.
 • Створення національної інфраструктури даних у сфері спорту на основі Цифрової платформи, яка міститиме персоналізовані дані та реєстри спортивних споруд, спортсменів, тренерів, клубів, федерацій, змагань, що дозволить спростити обмін інформацією та розширити доступ населення до системи занять масовим спортом.

 • Вихід України з групи країн із найбільшою кількістю позитивних проб на допінг шляхом підвищення персональної відповідальності, проведення масової кампанії з підвищення обізнаності щодо шкоди допінгу для здоров’я і репутації спортсменів.