#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство юстиції України
#
Малюська Денис
Міністр
Відповідальний
 • Банчук Олександр Анатолійович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

12.3. Українці рідше стикаються із злочинами завдяки зменшенню кількості рецидивів (повторних злочинів)

Людина, яка скоїла злочин, повинна мати можливість усвідомити свою помилку і повернутися до нормального життя. Однак нинішня кримінально-виконавча система не орієнтована на ресоціалізацію злочинця. Більше того, вона фактично допомогає йому “підвищити кваліфікацію” до рівня рецидивіста та часто робить його частиною “кримінальної культури”. Отже, Україна має побудувати гуманістичну систему кримінальних покарань, яка гарантуватиме безпеку суспільства та забезпечуватиме соціальне зцілення людини, що порушила кримінальний закон.

Для досягнення цілі ми диференціюємо та індивідуалізуємо систему кримінальних покарань шляхом розширення переліку видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Ми також створимо належні умови тримання засуджених відповідно до європейських стандартів, розбудуємо прогресивну систему попереднього ув’язнення та забезпечимо пенітенціарну систему ефективними інструментами для зміни прокримінального мислення. 

Крім того, ми забезпечимо застосування до засуджених та осіб, узятих під варту, програм соціально-психологічної підтримки, корекційних та освітніх програм, що даватимуть змогу реалізувати позитивний потенціал особи. 

Ми також запровадимо дієві механізми підготовки засуджених до звільнення шляхом надання їм відповідних соціальних та освітніх послуг, а також забезпечимо розбудову ІТ-інфраструктури пенітенціарної системи (впровадимо Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, відкриємо центри спостереження та запровадимо сучасні технічні засоби нагляду). 

Все це у своїй сукупності значно зменшить шкоду, завдану злочинами.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики по досягненню цілі 12.3 «Українці рідше стикаються із злочинами завдяки зменшенню кількості рецидивів (повторних злочинів)» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Українці знаходяться під загрозою стати жертвою злочину, зокрема внаслідок рецидиву (повторного злочину)
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Кожен українець, який постраждав чи може постраждати від повторних правопорушень; засуджені та особи взяті під варту
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема носить загальнонаціональний характер. Значна частина населення стикається з кримінальними правопорушеннями. Так кількість потерпілих в 2018 році становить 344 780 осіб, а в 2017 та 2016 роках 374 238 осіб і 444 617 осіб відповідно.

Високим лишається показник рецидивної злочинності. Так, у 2016 році з усіх засуджених осіб близько 27 % мали незняту та непогашену судимість, у 2017 році цей показник становив 26 %, у 2018 – близько 25 %.

В Україні 53 376 засуджених та ув’язнених тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Свобода, справедливість та гідність є одними із фундаментальних прав людини. Відповідно до соціологічного опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” перше місце посідає свобода (86 % респондентів), друге - справедливість (70 %), безпека - третє місце серед основних ціннісних пріоритетів людини (67% опитаних).

Умови тримання, медичне та матеріально-технічне забезпечення засуджених та ув’язнених не відповідають сучасним вимогам та Європейським пенітенціарним правилам, що не сприяє виправленню засуджених, а призводить до:

- великої кількості рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та ув’язнених в Україні та додаткових витрат коштів державного бюджету на виплату компенсацій та негативного впливу на формування іміджу України у світовому співтоваристві;

- поширення суспільно-небезпечних захворювань, наркоманії та психічних розладів, що створює додаткову небезпеку для суспільств

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Згідно інформації Генеральної прокуратури України щодо кількості вчинених кримінальних правопорушень у розрізі ступеня їх тяжкості, статистика на 2018 рік та в порівнянні з іншим роками становить:

особливо тяжких злочинів - 15 691, в порівнянні з минулими роками: у 2017 році - 16 586, у 2016 році - 19 021;

тяжких злочинів - 167 986, в порівнянні з минулими роками: у 2017 році - 198 074, у 2016 році - 213 521;

злочинів середньої тяжкості - 196 688, в порівнянні з минулими роками: у 2017 році - 202 424, у 2016 році - 236 418;

злочинів невеликої тяжкості - 106 768, в порівнянні з минулими роками: у 2017 році - 106 827, у 2016 році - 123 644.

Так, у 2018 році вчинено 13 435 злочинів особами які раніше вчиняли злочини (тяжкі та особливо тяжкі), у 2017 році - 13 722, у 2016 році цей показник становив – 11 206 [1]. Таким чином можна констатувати, що стан проблеми має стабільно високі показники та не демонструє тенденції до значного зниження.

Прогнозується, що незмінність чинної політики у галузі призведе до приросту кількості осіб, що вчинили кримінальні правопорушення повторно.

 

[1] Статистичні дані Генеральної прокуратури України

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Надмірне застосування покарань у виді позбавлення волі, засноване на концепції ізоляції, що збільшує рівень рецидивної злочинності на відміну від покарань, не пов’язаних із позбавленням волі
Причина 2 – Умови тримання засуджених та ув’язнених не відповідають міжнародним стандартам та не сприяють їх виправленню
Причина 3 – Відсутність механізму реінтеграції засуджених в суспільство після звільнення, який допомагав би зменшувати ризик вчинення нових злочинів завдяки побутовому влаштуванню (суспільно-корисні зв’язки, житло, робота, лікування залежності тощо)
Причина 4 – Наявне матеріально-технічне та соціальне забезпечення персоналу не дозволяє здійснювати ефективне управління системою на всіх рівнях, залучати та утримувати високопрофесійні кадри
Причина 5 – Недостатньо ефективних інструментів мотивації засуджених, можливостей для праці та освіти, корекційно-реабілітаційних та інших програм засуджених та ув’язнених, а також відсутність кваліфікованих фахівців для ефективного впровадження таких програм
Причина 6 – Недосконалі підходи до застосування умовно-дострокового звільнення та відсутність контролю за такими звільненими особами
Причина 7 – Недостатня співпраця органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних установ та закладів, громадських об’єднань стосовно ресоціалізації та підтримки засуджених
Причина 8 – Неналежне медичне забезпечення засуджених та осіб, узятих під варту
Причина 9 – Неналежне проведення досудових розслідувань та неефективне забезпечення права осіб на захист від обвинувачення
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення рівня повторної злочинності до не більш як 10% (відсоток від загальної кількості засуджених осіб, які на момент вчинення злочину мали непогашену або незняту судимість)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Індивідуалізація системи покарань шляхом розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі та практики їх застосування
Показники результативності:
 • Співвідношення кількості засуджених, що вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості (нетяжкі злочини), яким призначено покарання та кримінально-правові заходи, не пов’язані з ізоляцією від суспільства до кількості засуджених за такі злочини, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або арешту
Завдання до підцілі:
 • 1. Доповнити перелік видів покарань, альтернативних позбавленню волі, та інших заходів кримінально-правового характеру та розширити практику їх застосування
 • 2. Поширити пробацію на осіб, звільнених умовно-достроково
 • 3. Внести зміни до Кримінального кодексу України та Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування умовно-дострокового звільнення з урахування міжнародної досвіду та відповідно до практики Європейського суду з прав людини
 • 4. Зменшити строки покарань, зокрема за ненасильницькі злочини
 • 5. Внести зміни до законодавства щодо розширення заходів впливу до осіб, які перебувають на обліку органів пробації та порушують порядок та умови відбування покарання або іспитового строку
2. Створення належних умов тримання засуджених в установах виконання покарань та розбудова прогресивної системи попереднього ув’язнення в слідчих ізоляторах
Показники результативності:
 • Відсоток УВП, що відповідають затвердженим стандартам
Завдання до підцілі:
 • 1. Створення передумов для переходу від колективної системи тримання до індивідуальної
 • 2. Оптимізувати кількість установ відповідно до затверджених критеріїв з одночасним забезпеченням дотримання принципу відбування покарання в установі максимально наближеній до останнього місця проживання чи місця проживання близьких осіб/родичів
 • 3. Провести будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів установ у залежності від потреб для приведення умов тримання у відповідність до стандартів
 • 4. Законодавчо врегулювати особливості залучення засуджених до праці: оформлення трудових відносин з засудженими; пільги для роботодавців, що беруть на роботу засуджених
 • 5. Створити прозорий та ефективний механізм внутрішніх пенітенціарних інспекцій
 • 6. Удосконалити існуючу систему розподілу, направлення та переведення засуджених
 • 7. Законодавчо закріпити динамічну безпеку та механізм її реалізації відповідно до стандартів ООН та Ради Європи
 • 8. Удосконалити систему контролю за дотриманням прав людини та попередження їх порушень, зокрема, створити систему виявлення та реагування на порушення прав ув’язнених та засуджених
 • 9. Удосконалити нормативно-правове забезпечення щодо комунально-побутового обслуговування засуджених та осіб, що тримаються під вартою
 • 10. Вжити заходів до модернізації державних підприємств установ виконання покарань
3. Запровадження дієвого механізму підготовки засуджених до звільнення та надання їм допомоги після звільнення
Показники результативності:
 • Відсоток засуджених, що вчинили нові злочини протягом 2-х років після звільнення, закінчення відбування покарання або закінчення іспитового строку
Завдання до підцілі:
 • 1. Запровадити оцінку ризиків та потреб засуджених для планування та здійснення ефективної роботи з підготовки до звільнення
 • 2. Впровадити ефективні програми підготовки до звільнення засуджених з урахуванням їхніх потреб
 • 3. Вжити заходів до закупівлі соціальних послуг та послуг з реалізації корекційних й інших програм, необхідних для осіб, які перебувають або звільняються з УВП
 • 4. Вдосконалити та впровадити алгоритм ефективної взаємодії УВП та органів пробації при підготовці засуджених до звільнення
4. Забезпечення розбудови ІТ інфраструктури та забезпечення електронізації пенітенціарної системи
Показники результативності:
 • Відсоток органів пробації, УВП та СІЗО, підключених до Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту
Завдання до підцілі:
 • 1. Впровадити та забезпечити функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту
 • 2. Забезпечити функціонування центрів відеоспостереження установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
 • 3. Розробити механізми застосування електронного моніторингу під час перебування на пробації
 • 4. Забезпечити інформатизацію та автоматизацію системи охорони, нагляду та режиму і системи внутрішньої комунікації персоналу
 • 5. Створити та впровадити в органах і установах єдину автоматизовану систему обліку матеріальних ресурсів
5. Збільшення можливостей для залучення засуджених та ув’язнених до праці, освіти та корекційних програм
Показники результативності:
 • Відсоток засуджених, що працюють
 • Відсоток засуджених, охоплених програмами відповідно до потреб
Завдання до підцілі:
 • 1. Удосконалити індивідуальне планування у роботі із засудженими з урахуванням оцінки ризиків та потреб
 • 2. Впровадити корекційно-реабілітаційні програми для засуджених та ув’язнених з урахуванням віку та статі
 • 3. Запровадити нову систему стимулювання засуджених до участі у праці, освіті та корекційно-реабілітаційних програмах
 • 4. Вдосконалити перелік та зміст програм диференційованого виховного впливу у відповідності до ключових ризиків та потреб засуджених, з урахуванням їх віку та статі
 • 5. Розробити стандарти соціально-виховної роботи із засудженими з урахуванням їх віку та статі
 • 6. Вдосконалити систему професійної освіти для засуджених, засуджені мають доступ до дистанційної освіти
 • 7. Впровадити нові пробаційні програми з урахуванням виявлених потреб суб’єктів пробації; забезпечити їх доопрацювання за результатами апробації
 • 8. Переглянути/доопрацювати пробаційні інструменти та програми за результатами оцінки їх впровадження
6. Посилення інституційної спроможності органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів пенітенціарної системи
Показники результативності:
 • Відсоток УВП, СІЗО та органів пробації, матеріально-технічне та кадрове забезпечення яких відповідає стандартам
Завдання до підцілі:
 • 1. Покращити ресурсне забезпечення органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а також органів пробації
 • 2. Підвищити професійний рівень персоналу органів пробації, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
 • 3. Удосконалити систему управління органами виконання покарань та пробації й СІЗО
 • 4. Удосконалити систему управління персоналом, зокрема впровадити стандарти оцінки ефективності роботи персоналу
 • 5. Покращити матеріальне та соціальне забезпечення персоналу органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а також органів пробації
 • 6. Забезпечити установи виконання покарань та СІЗО сучасним озброєнням, спецзасобами, формою та спецтранспортом, технічними засобами нагляду і контролю
 • 7. Впровадити сучасні інженерно-технічні заходи охорони
 • 8. Розробити та запровадити систему стандартів і критеріїв оцінки ефективності діяльності установ виконання покарань та слідчих ізоляторів з урахуванням міжнародних стандартів у сфері пенітенціарної діяльності
7. Підвищення рівня залучення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та комунальних установ та закладів, громадських об’єднань до ресоціалізації та підтримки засуджених
Показники результативності:
 • Відсоток засуджених, що отримують соціальні та інші послуги
Завдання до підцілі:
 • 1. Вжити заходів щодо розширення практики надання соціальних послуг за рахунок місцевих бюджетів для засуджених
 • 2. Впровадити систему взаємодії УВП та СІЗО з суб’єктами надання соціальних та освітніх послуг
 • 3. Розробити та впровадити комунікаційну стратегію ДКВС
8. Забезпечення належного медичного обслуговування в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах відповідно до національних та міжнародних стандартів
Показники результативності:
 • Відсоток зниження рівня захворюваності на соціально небезпечні хвороби серед осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі або тримаються під вартою
 • Відсоток зниження рівня смертності серед осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі або тримаються під вартою
Завдання до підцілі:
 • 1. Удосконалити існуючу процедуру фіксації тілесних ушкоджень засуджених та ув’язнених
 • 2. Впровадити систему послуг у сфері громадського здоров’я, включаючи протидію соціально-небезпечним захворюванням
 • 3. Забезпечити відповідність медичного персоналу національним професійним та кваліфікаційним вимогам
 • 4. Покращити матеріально-технічну базу та створити належні умови для ефективної діяльності системи надання медичної допомоги
 • 5. Впровадити пацієнт-орієнтовану модель системи охорони здоров’я
9. Забезпечення якісного розслідування правопорушень та права осіб на захист від обвинувачення
Показники результативності:
 • Відсоток кримінальних справ переданих до суду від загальної кількості зареєстрованих злочинів
Завдання до підцілі:
 • 1. Удосконалити порядок здійснення спрощеного досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проступків
 • 2. Удосконалити систему відправлення правосуддя судом присяжних у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини, що дозволить повноцінно забезпечити право осіб на справедливий судовий розгляд
 • 3. Створити систему відновного правосуддя для неповнолітніх

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Доповнити перелік видів покарань, альтернативних позбавленню волі, та інших заходів кримінально-правового характеру та розширити практику їх застосування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проаналізувати міжнародний досвід щодо застосування до засуджених осіб покарань, альтернативних позбавленню волі та інших заходів кримінально-правового характеру 01.11.2019 29.02.2020 Мін’юст
Розробити та подати до Верховної Ради України зміни до законодавства 01.12.2019 31.03.2020 Мін’юст
Завдання: 2. Поширити пробацію на осіб, звільнених умовно-достроково
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити модель застосування пробації до осіб, звільнених умовно-достроково 01.12.2019 29.02.2020 Мін’юст
Підготувати зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про пробацію" та внести законопроєкт на розгляд до Верховної Ради України 01.12.2019 31.03.2020 Мін’юст; Кабінет Міністрів України
Завдання: 3. Внести зміни до Кримінального кодексу України та Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування умовно-дострокового звільнення з урахування міжнародної досвіду та відповідно до практики Європейського суду з прав людини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проаналізувати міжнародний досвід щодо практики застосування умовно-дострокового звільнення 01.03.2020 31.03.2021 Мін’юст
Проаналізувати практику Європейського суду з прав людини щодо застосування умовно-дострокового звільнення 01.03.2020 31.03.2021 Мін’юст
Підготувати законопроєкт щодо удосконалення порядку застосування умовно-дострокового звільнення та внести його на розгляд до Верховної Ради України 01.11.2020 30.04.2022 Мін’юст
Завдання: 4. Зменшити строки покарань, зокрема за ненасильницькі злочини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проаналізувати міжнародний досвід 01.01.2020 31.03.2021 Мін’юст
Підготувати пропозиції щодо внесення змін до кримінального законодавства 01.01.2020 31.01.2021 Мін’юст
Завдання: 5. Внести зміни до законодавства щодо розширення заходів впливу до осіб, які перебувають на обліку органів пробації та порушують порядок та умови відбування покарання або іспитового строку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проаналізувати міжнародний досвід щодо практики застосування заходів впливу до осіб, які ухиляються від відбування покарань не пов’язаних з позбавленням волі 01.01.2020 31.12.2020 Мін’юст
Надати пропозиції у межах компетенції щодо удосконалення санкцій, які може призначати суд за клопотанням пробації до осіб, які порушили умови відбування альтернативних видів покарання 01.01.2020 30.04.2020 Мін’юст
Підготувати відповідні зміни до законодавства та внести їх на розгляд до Верховної Ради України 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 1. Створення передумов для переходу від колективної системи тримання до індивідуальної
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести оцінку фінансових витрат необхідних для практичної реалізації таких змін з метою включення до фінансово-економічного обгрунтування до законопроєкту 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Розробити законопроєкт про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про попереднє ув’язнення". 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Розробити законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо будівництва приватних слідчих ізоляторів та внести на розгляд до Верховної Ради України 01.01.2020 30.06.2020 Мін’юст; Кабінет Міністрів України
Завдання: 2. Оптимізувати кількість установ відповідно до затверджених критеріїв з одночасним забезпеченням дотримання принципу відбування покарання в установі максимально наближеній до останнього місця проживання чи місця проживання близьких осіб/родичів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготувати пропозиції щодо установ виконання покарань, в яких наповнення становить менше 50 відсотків від лімітного наповнення. 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Підготувати наказ Мін’юсту щодо оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Провести оптимізацію установ виконання покарань щодо яких прийнято таке рішення. 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 3. Провести будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів установ у залежності від потреб для приведення умов тримання у відповідність до стандартів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Побудувати майнові комплекси для перенесення державних установ за межі центральних частин міст Києва, Львова, Одеси, Херсона, Хмельницького та Чернівців 01.01.2020 31.12.2025 Мін’юст
Переобладнати будинки структурних дільниць установ виконання покарань для блочного розміщення засуджених 01.01.2020 31.12.2025 Мін’юст
Завершити будівництво (реконструкцію) в державних установах нових об’єктів, умови тримання в яких відповідають вимогам законодавства, європейських норм і стандартів 01.01.2020 31.12.2025 Мін’юст
Реалізувати заходи з енергозбереження у державних установах ДКВС України 01.01.2020 31.12.2025 Мін’юст
Виконати капітальний ремонт будівель державних установ ДКВС України 01.01.2020 31.12.2025 Мін’юст
Надати пропозиції Мінрегіону щодо внесення змін до наказу Мінрегіону України від 06.11.2017 01.12.2019 31.12.2020 Мін’юст
Завдання: 4. Законодавчо врегулювати особливості залучення засуджених до праці: оформлення трудових відносин з засудженими; пільги для роботодавців, що беруть на роботу засуджених
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо нарахування єдиного соціального внеску на суму фактично нарахованої заробітної плати засуджених до обмеження волі та позбавлення волі та внести законопроєкт на розгляд до Верховної Ради України 01.01.2020 31.03.2020 Мін’юст; Кабінет Міністрів України
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.1999 № 653 «Про заходи щодо забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби», а саме: зменшення відсотків доходів від працевикористання з 50 до 30. 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Внести зміни до Кодексу законів про працю та Кримінально-виконавчого кодексу в частині визначення особливих умов їх праці, зокрема, щодо спрощення оформлення трудових відносин із засудженими 01.01.2021 31.12.2022 Мін’юст
Завдання: 5. Створити прозорий та ефективний механізм внутрішніх пенітенціарних інспекцій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити проведення системних (регулярних) інспектувань з метою попередження порушень прав ув’язнених та засуджених 01.12.2019 31.12.2021 Мін’юст
Забезпечити підготовку звітів за результатами інспектувань 01.12.2019 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 6. Удосконалити існуючу систему розподілу, направлення та переведення засуджених
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проаналізувати міжнародний досвід 01.01.2020 31.10.2020 Мін’юст
Підготувати зміни до нормативно-правового акту, який визначає порядок розподілу, направлення та переведення засуджених 01.01.2020 29.02.2020 Мін’юст
Завдання: 7. Законодавчо закріпити динамічну безпеку та механізм її реалізації відповідно до стандартів ООН та Ради Європи
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Законодавчо визначити поняття "динамічна безпека" 01.01.2020 31.12.2020 Мін’юст
Підготувати нормативно-правовий акт щодо механізму реалізації динамічної безпеки 01.01.2021 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 8. Удосконалити систему контролю за дотриманням прав людини та попередження їх порушень, зокрема, створити систему виявлення та реагування на порушення прав ув’язнених та засуджених
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити оперативні плани інспектування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 01.12.2019 31.12.2021 Мін’юст
Забезпечити надання рекомендацій щодо усунення виявлених під час інспектувань порушень та недоліків, а також здійснення контролю за їх реалізацією 01.12.2019 31.12.2021 Мін’юст
Запровадити практику здійснення інспекційних відвідувань установ виконання покарань та слідчих ізоляторів спільно з представниками компетентних державних органів, відповідних міжнародних та громадських організацій 01.12.2019 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 9. Удосконалити нормативно-правове забезпечення щодо комунально-побутового обслуговування засуджених та осіб, що тримаються під вартою
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проаналізувати міжнародний досвід щодо питання комунально-побутового обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту 01.01.2021 31.12.2021 Мін’юст
Підготувати зміни до нормативно-правових актів, які регулюють питання комунально-побутового обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту 01.01.2021 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 10. Вжити заходів до модернізації державних підприємств установ виконання покарань
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вжити заходів для фінансового оздоровлення підприємств шляхом списання заборгованості з податків та зборів 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Вжити заходів щодо реструктуризації заборгованості з податків та зборів 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 1. Запровадити оцінку ризиків та потреб засуджених для планування та здійснення ефективної роботи з підготовки до звільнення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготувати зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Розробити та пілотно відпрацювати методику оцінки ризиків та потреб засуджених. 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Організувати та провести навчання персоналу відділів соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими щодо успішної апробації розробленої методики 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
У разі потреби організувати надання методичної допомоги Адміністрації ДКВС щодо розроблення та впровадження оцінки ризиків та потреб засуджених під час підготовки до звільнення 01.12.2019 31.12.2020 Мін’юст
Підготувати наказ Мін’юсту, яким затвердити методику оцінки ризиків та потреб засуджених 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 2. Впровадити ефективні програми підготовки до звільнення засуджених з урахуванням їхніх потреб
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
У разі потреби організувати надання методичної допомоги Адміністрації ДКВС щодо розробленням програм підготовки до звільнення 01.01.2020 31.12.2020 Мін’юст
Видати наказ Міністерства юстиції України щодо затвердження програм підготовки до звільнення 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 3. Вжити заходів до закупівлі соціальних послуг та послуг з реалізації корекційних й інших програм, необхідних для осіб, які перебувають або звільняються з УВП
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити банк ресурсів надавачів адміністративних та соціальних послуг орієнтований на потреби засуджених 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 4. Вдосконалити та впровадити алгоритм ефективної взаємодії УВП та органів пробації при підготовці засуджених до звільнення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити алгоритм взаємодії УПВ та органів пробації при підготовці засуджених до звільнення 01.01.2020 30.04.2020 Мін’юст
Провести пілотування алгоритму взаємодії УПВ та органів пробаціїї при підготовці засуджених до звільнення 01.01.2020 30.06.2020 Мін’юст
Після пілотування за необхідності внести пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів 01.01.2021 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 1. Впровадити та забезпечити функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадити в промислову експлуатацію Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту в підрозділах пробації 01.12.2019 31.12.2020 Мін’юст; ДП “НАІС”
Розробити та затвердити План робочих заходів із запровадження Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту Адміністрації ДКВС України, міжрегіональних управлінь, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. 01.12.2019 31.12.2020 Мін’юст; ДП “НАІС”
Створити резерв комп’ютерної техніки для надійного функціонування Реєстру 01.12.2019 30.06.2020 Мін’юст
Вжити заходи з підрахунку кількості архівних даних, які можуть бути внесенні до Реєстру 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 2. Забезпечити функціонування центрів відеоспостереження установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розвиток мережі центрів відеоспостереження в органах та установах виконання покарань 01.01.2020 31.12.2023 Мін’юст
Розвиток мережі центрів відеоспостереження в слідчих ізоляторах 01.01.2020 31.12.2023 Мін’юст
Завдання: 3. Розробити механізми застосування електронного моніторингу під час перебування на пробації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготувати зміни до Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про пробацію" 01.01.2020 31.12.2023 Мін’юст
Розробити концепцію застосування електронного моніторингу 01.11.2019 31.03.2020 Мін’юст
Запровадити пілотування електронного моніторингу в обраних регіонах 01.01.2024 31.12.2025 Мін’юст
Завдання: 4. Забезпечити інформатизацію та автоматизацію системи охорони, нагляду та режиму і системи внутрішньої комунікації персоналу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити фінансування потреб ДКВС на інформатизацію та автоматизацію системи охорони, нагляду та режиму 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Забезпечити фінансування потреб ДКВС на автоматизацію системи внутрішньої комунікації персоналу 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 5. Створити та впровадити в органах і установах єдину автоматизовану систему обліку матеріальних ресурсів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити технічне завдання 01.01.2020 31.03.2021 Мін’юст
Впровадити в діяльність автоматизованої системи 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 1. Удосконалити індивідуальне планування у роботі із засудженими з урахуванням оцінки ризиків та потреб
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Видати наказ Міністерства юстиції України 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 2. Впровадити корекційно-реабілітаційні програми для засуджених та ув’язнених з урахуванням віку та статі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Дослідити міжнародну практику провадження корекційно-реабілітаційних програми для засуджених та ув’язнених 01.01.2021 31.12.2021 Мін’юст
Видати наказ Міністерства юстиції України 01.01.2021 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 3. Запровадити нову систему стимулювання засуджених до участі у праці, освіті та корекційно-реабілітаційних програмах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Дослідити міжнародну практику та розробити пропозиції змін до законодавства 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Внести зміни до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 4. Вдосконалити перелік та зміст програм диференційованого виховного впливу у відповідності до ключових ризиків та потреб засуджених, з урахуванням їх віку та статі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Дослідити практику застосування програм диференційованого виховного впливу у відповідності до ключових ризиків та потреб засуджених 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Внести зміни до наказу Міністерства юстиції України від 16.05.2016 №1418/5 "Про затвердження положень про програми диференційованого виховного впливу на засуджених" 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 5. Розробити стандарти соціально-виховної роботи із засудженими з урахуванням їх віку та статі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести дослідження міжнародного досвіду щодо розробки стандартів соціально-виховної роботи з засудженими 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Підготувати пропозиції щодо розробки стандартів соціально-виховної роботи із засудженими з урахуванням їх віку та статі 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 6. Вдосконалити систему професійної освіти для засуджених, засуджені мають доступ до дистанційної освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Переглянути перелік професій, за якими навчаються засуджені, на відповідность до вимог ринку праці та потреб підприємств установ виконання покарань. 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Створити довідник про заклади освіти, які надають послуги за дистанційною формою навчання 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Ознайомити засуджених з переліком таких закладів 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Створити умови та надавати засудженим сприяння у доступі до дистанційної освіти 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Забезпечити фінансування у відповідності до потреб 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 7. Впровадити нові пробаційні програми з урахуванням виявлених потреб суб’єктів пробації; забезпечити їх доопрацювання за результатами апробації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внести пропозиції щодо розробки нових пробаційних програм за результатами впровадження затверджених програм 01.01.2020 31.12.2024 Мін’юст
Забезпечити навчання персоналу з оволодіння знаннями щодо застосування пробаційної програми з "Формування життєвих навичок" для повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 8. Переглянути/доопрацювати пробаційні інструменти та програми за результатами оцінки їх впровадження
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Переглянути інструмент оцінки ризиків та потреб щодо повнолітніх суб’єктів пробації 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
За результатами перегляду доопрацювати інструмент оцінки ризиків та потреб щодо повнолітніх суб’єктів пробації з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів 01.01.2020 30.09.2021 Мін’юст
Завдання: 1. Покращити ресурсне забезпечення органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а також органів пробації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити формування бюджетного запиту відповідно до потреб пробації та ДКВС 01.12.2019 30.09.2020 Мін’юст
Забезпечити придбання необхідного комунально-побутового та інженерного обладнання 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Забезпечити фінансування ДКВС та пробації у відповідності до потреб 01.01.2020 31.12.2023 Мін’юст
Завдання: 2. Підвищити професійний рівень персоналу органів пробації, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити навчання персоналу органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та пробації, які працюють за трудовим договором 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Покращити матеріально-технічну базу органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та навчальних закладів ДКВС України 01.01.2020 31.12.2022 Мін’юст
Завдання: 3. Удосконалити систему управління органами виконання покарань та пробації й СІЗО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити стандарти ведення справ суб’єктів пробації 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Впровадити сучасні методи та методики управління органами та установами ДКВС України 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 4. Удосконалити систему управління персоналом, зокрема впровадити стандарти оцінки ефективності роботи персоналу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердити Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Розробити стандарти оцінки ефективності роботи персоналу 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 5. Покращити матеріальне та соціальне забезпечення персоналу органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а також органів пробації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити будівництво житлових будинків для осіб рядового і начальницького складу ДКВС України 01.01.2020 31.12.2029 Мін’юст
Пайова участь у будівництві житла для осіб рядового і начальницького складу ДКВС України 01.01.2020 31.12.2029 Мін’юст
Завдання: 6. Забезпечити установи виконання покарань та СІЗО сучасним озброєнням, спецзасобами, формою та спецтранспортом, технічними засобами нагляду і контролю
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити фінансування потреб ДКВС у формі одягу, озброєнні, спецзасобах та спецтранспорті, технічних засобах нагляду і контролю 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Підготувати наказ Міністерства "Про затвердження Правил носіння форми одягу особами рядового і начальницького складу ДКВС" 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 7. Впровадити сучасні інженерно-технічні заходи охорони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу та Закону України «Про попереднє ув’язнення» 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Видати наказ Міністерства юстиції України 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Забезпечити фінансування на впровадження сучасних технологій в органах та установах 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 8. Розробити та запровадити систему стандартів і критеріїв оцінки ефективності діяльності установ виконання покарань та слідчих ізоляторів з урахуванням міжнародних стандартів у сфері пенітенціарної діяльності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та затвердити наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення інспектування та запровадження стандартів інспектування ефективності діяльності пенітенціарних закладів» 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Запровадити практику здійснення пенітенціарного інспектування відповідно до затверджених стандартів 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 1. Вжити заходів щодо розширення практики надання соціальних послуг за рахунок місцевих бюджетів для засуджених
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити механізм взаємодії установ виконання покарань з надавачами соціальних послуг з ресоціалізації та підтримки засуджених 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Завдання: 2. Впровадити систему взаємодії УВП та СІЗО з суб’єктами надання соціальних та освітніх послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити механізм взаємодії з суб’єктами надання соціальних послуг 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Налагодити взаємодію з суб’єктами надання освітніх послуг 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст;
Завдання: 3. Розробити та впровадити комунікаційну стратегію ДКВС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести аналіз міжнародного досвіду формування комунікаційних стратегій пенітенціарних систем європейських країн 01.12.2019 31.10.2020 Мін’юст
Розробити проєкт комунікаційної стратегії ДКВС 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Створення спільного проєкту Міністерства юстиції України та Інтернет видання "Українська правда" 01.12.2019 30.11.2020 Мін’юст; видання “Українська правда”(за згодою)
Завдання: 1. Удосконалити існуючу процедуру фіксації тілесних ушкоджень засуджених та ув’язнених
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внести зміни до нормативно-правових актів, які регулюють питання надання медичної допомоги засудженим та особам, взятим під варту, в частині удосконалення процедури фіксації тілесних ушкоджень у зазначених осіб, та повідомлення про них відповідні органи. 01.01.2020 31.12.2021 Мін’юст
Закупити необхідне фотообладнання 01.01.2020 31.12.2022 Мін’юст;
Впровадження процедури фотофіксації тілесних ушкоджень медичними працівниками 01.01.2020 31.12.2022 Мін’юст
Завдання: 2. Впровадити систему послуг у сфері громадського здоров’я, включаючи протидію соціально-небезпечним захворюванням
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Безперешкодний безперервний доступ до діагностики та лікування ВІЛ-інфекції. Дотримання стратегії Fast Track 90-90-90 01.01.2020 31.10.2023 Мін’юст
Забезпечити функціонування реєстру захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих у відокремлених структурних підрозділах ЦОЗ ДКВС України 01.12.2019 30.11.2020 Мін’юст
Впровадити замісну підтримуючу терапію (ЗПТ) у відповідності до міжнародних стандартів з дотриманням безперервності та досяжності для кожного пацієнта 01.12.2019 31.12.2021 Мін’юст
Впровадити в практику схеми лікування з новими протитуберкульозними препаратами з дотриманням правил інфекційного контролю на постійній основі 01.01.2020 31.10.2023 Мін’юст
Впровадити амбулаторну модель контрольованого лікування хворих на чутливі закриті форми туберкульозу та забезпечити її постійне функціонування 01.01.2020 31.10.2023 Мін’юст
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань» від 25 червня 2014 року № 205 01.01.2020 31.01.2021 МОЗ; Мін’юст
Запобігання поширенню інфікування на ВІЛ, вірусні гепатити C та B шляхом дотримання норм інфекційного контролю, безперешкодний доступ засуджених та ув’язнених до користування безпечними індивідуальними засобами гігієни та контрацепції шляхом розміщення у локалізованих частинах закладів роздаткових ящиків з засобами захисту 01.01.2020 31.10.2023 МОЗ; Мін’юст
Забезпечити безперервний доступ до діагностики та лікування хворих на вірусний гепатит С та В 01.01.2020 31.10.2023 Мін’юст
Завдання: 3. Забезпечити відповідність медичного персоналу національним професійним та кваліфікаційним вимогам
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити комплектацію медичним персоналом відокремлених структурних підрозділів ЦОЗ ДКВС України 01.11.2019 31.12.2020 Мін’юст
Організувати щорічне підвищення кваліфікації медичного персоналу ЦОЗ ДКВС України 01.12.2019 31.10.2023 Мін’юст
Завдання: 4. Покращити матеріально-технічну базу та створити належні умови для ефективної діяльності системи надання медичної допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Оновити медичне обладнання 01.12.2019 31.12.2020 Мін’юст
Забезпечити проведення ремонтних робіт у закладах охорони здоров`я ЦОЗ ДКВС України 01.01.2020 31.10.2023 Мін’юст
Впровадити електронні системи медичного, бухгалтерського, кадрового,статистичного обліку та обліку лікарських засобів та виробів медичного призначення 01.12.2019 30.11.2020 Мін’юст
Створити доступ до мережі Інтернет в місцях провадження діяльності в межах зони, що охороняється 01.01.2020 31.12.2022 Мін’юст
Завдання: 5. Впровадити пацієнт-орієнтовану модель системи охорони здоров’я
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадити в практику міжнародні протоколи надання медичної допомоги 01.01.2020 31.10.2023 Мін’юст
Оптимізувати ліжковий фонд лікарняних закладів 01.12.2019 31.12.2021 Мін’юст
Надати пропозиції до Переліку показань і протипоказань для направлення хворих до закладів охорони здоров’я та у разі необхідності внесення відповідних змін 01.12.2019 30.04.2020 Мін’юст
Завдання: 1. Удосконалити порядок здійснення спрощеного досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проступків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України 01.12.2019 31.03.2020 Мін’юст
Внести законопроєкт на розгляд до Верховної Ради України 01.01.2020 31.03.2020 Кабінет Міністрів України
Завдання: 2. Удосконалити систему відправлення правосуддя судом присяжних у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини, що дозволить повноцінно забезпечити право осіб на справедливий судовий розгляд
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити законопроєкт про зміни в законодавство та внести на розгляд до Верховної Ради України 01.12.2019 30.04.2020 Мін’юст; Кабінет Міністрів України
Завдання: 3. Створити систему відновного правосуддя для неповнолітніх
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити законопроєкт про ювенальну юстицію та внести на розгляд до Верховної Ради України 01.12.2019 30.11.2020 Мін’юст; Мінсоцполітики; МОН МВС; Національна поліція; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Уповноважений Президента України з прав дитини; Верховний Суд (за згодою); Генеральна прокуратура України (за згодою); Кабінет Міністрів України

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З метою впровадження Єдиного реєстру засуджених та осіб узятих під варту проводиться тестування програмного забезпечення в режимі дослідного використання Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту на базі пілотних установ виконання покарань та підрозділів пробації (Голосіївський та Печерський районні відділи пробації, сектор ювенальної пробації м. Києва та державна установа “Київський слідчий ізолятор”) для визначення реального часу роботи з Реєстром для подальшої промислової експлуатації. 6 грудня 2019 року працівниками ДП “НАІС” проведено навчання для персоналу пробації та Державної кримінально-виконавчої служби. Впровадження Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту дозволить підвищити ефективність процедури формування, ведення і користування відомостями щодо засуджених та ув’язнених.

Забезпечується функціонування центрів відеомоніторингу в усіх міжрегіональних управліннях та в кожній установі виконання покарань. Протягом IV кварталу 2019 року установлено додатково 690 камер відеоспостереження (на сьогодні використовується близько 8 тис. камер). У кожній установі обладнано та введено в дію пост відеоспостереження.

Для забезпечення права осіб на захист від обвинувачення Кабінетом Міністрів України схвалено та подано до Верховної Ради України законопроекти, що покликані забезпечити реальне функціонування суду присяжних як інструменту народовладдя:

    –    “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя” (реєстраційний номер 2710 від 2 січня 2020 р.);

    –    “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо удосконалення порядку формування списку присяжних” (реєстраційний номер 2709 від 2 січня 2020 р.).

Суд присяжних вирішуватиме питання про винуватість чи невинуватість обвинуваченого у кримінальних провадженнях, у яких за вчинення злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Передбачається, що ухвалене присяжними рішення зазвичай є більш виваженим, адже ухвалюється групою людей, які мають різний життєвий досвід та погляд на ситуацію. Важливість суду присяжних для справедливого судочинства полягає ще й у тому, що вердикт ухвалюється колегією громадян, які є жителями тієї громади, де відбувається розгляд справи, тож це допомагає уникнути негативної реакції, яка часто виникає під час ухвалення рішень у резонансних кримінальних справах. Вердикт присяжних буде обов’язковим для головуючого судді і матиме наслідком ухвалення ним відповідного вироку. Вирок суду присяжних може бути оскаржено в апеляційному порядку виключно з підстав призначення покарання, звільнення від покарання та від його відбування, розв’язання цивільного позову та вирішення питання про судові витрати.

Забезпечено подальший розвиток новації судового процесу – складання та подання персоналом пробації досудової доповіді щодо обвинувачених. Досудова доповідь забезпечує суд більш детальною інформацією про особу обвинуваченого та допомагає судді у прийнятті справедливого рішення про призначення виду покарання, що сприяє як дотриманню прав самого обвинуваченого, так і інтересам держави. За IV квартал 2019 року було складено 8,7 тис. досудових доповідей – 97 % від отриманих ухвал суду (у 2018 році – 97 %). Участь у їх складанні взяли 5933  обвинувачених – 68 % від загальної кількості обвинувачених, стосовно яких складалась досудова доповідь (у  2018  році 67,5 %).

Забезпечено сталу реалізацію наглядової пробації:

    –    новим ключовим  елементом наглядової пробації є інструмент оцінки ризиків вчиненого повторного кримінального правопорушення (розроблено за підтримки експертів ЄС і Канади), що дозволяє індивідуально планувати роботу із суб’єктами пробації відповідно до їх криміногенних потреб;

    –    73 834 осіб пройшли по обліку органів пробації за IV квартал 2019 року (які відбували кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі);

    –    лише 0,7 % (533 особи) тих, які пройшли по обліку за IV квартал 2019 року, вчинили повторні злочини після ознайомлення з порядком та умовами відбування покарання;

    –    в цілому у 2019 році 96 % суб’єктів пробації успішно пройшли реабілітацію під час пробації без ізоляції від суспільства.

Забезпечено подальше впровадження таких інструментів пробації, як пробаційні програми – затверджено нову пробаційну програму окремо для роботи з неповнолітніми і повнолітніми суб’єктами пробації, затверджено Міністерством юстиції пробаційну програму формування життєвих навичок.

Також забезпечено реалізацію пенітенціарної пробації:

    –    діє підписаний Меморандум про співпрацю між Міністерством юстиції України та Благодійною організацією “FREE ZONE”, щодо впровадження пенітенціарної пробації в органах і установах виконання покарань;

    –    первинно розроблено алгоритм взаємодії установ виконання покарань та органів пробації при підготовці засуджених до звільнення. У 2019 році даний алгоритм було апробовано на 124 засуджених;

    –    надано сприяння у вирішенні питань підготовки до звільнення за IV квартал 2019 року:

    -    у пошуку місця проживання – 1577 (86 %) осіб;

    -    працевлаштування – 503 (100 %) особи;

    -    соціального патронажу – 388 (99 %) осіб;

    -    влаштування до спеціальних установ для звільнених засуджених віком старше 35 років після звільнення – 143 (91 %) особи.

Забезпечено розгортання комунікаційної політики для популяризації пробації:

    –    протягом IV кварталу було опубліковано 267 інформаційних матеріалів щодо діяльності органів пробації, читацька аудиторія яких становить понад 1,5 млн.;

    –    у грудні 2019 року за результатами діяльності протягом року Центр пробації визнано одним із лідерів Рейтингу ринку юридичних послуг LIGA ZAKON AWARDS 2019 у номінації “Кримінальне право”;

    –    23 жовтня 2019 року в м. Дубліні (Ірландія) відбулося 13 засідання Генеральної Асамблеї Конфедерації європейської пробації, на якому Державній установі “Центр пробації” надано статус постійного члена організації;

    –    підготовлено інформацію до щорічного міжнародного запитальника статистики з питань пробації Ради Європи SPACE II;

    –    у грудні 2019 року за сприяння міжнародних партнерів відкрито новий модельний офіс пробації у м. Біла Церква.

У напрямі охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби:

    –    для більш ефективного лікування хворих та діагностики захворювань закуплено 287 одиниць медичного обладнання на загальну суму 109,5 млн. грн., у тому числі 15 рентгендіагностичних комплексів на 2 робочих місця, 8 дентальних рентгенапаратів, устаткування для операційних блоків, аспіратори та кисневі концентратори, біохімічні та гематологічні аналізатори та інше;

    –    підготовлено (відремонтовано) 21 кабінет для розміщення рентгенодіагностичного обладнання, яке буде змонтоване та введене в експлуатацію у 2020 році;

    –    за кошти державного бюджету закуплено антиретровірусні препарати, які у 2020 році покриють потребу у лікуванні 60 % хворих. Це дасть можливість виконати  положення угоди між Україною та Глобальним фондом по боротьбі із туберкульозом та ВІЛ/СНІДом, та досягти один із показників Стратегії ЮНЕЙДС 2016–2020 “Прискорення у напрямку “нуль” 90-90-90;

    –    вперше закуплено 60 000 тестів для визначення вірусного гепатиту та 495  курсів лікування вірусного гепатиту С.

Забезпечено діяльність 24 консультаційних кабінетів для роботи із суб’єктами пробації за підтримки проекту USAID “Serving life” та PATH, які хворі на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз та вірусний гепатит С в підрозділах пробації.

Довідково: за IV квартал 2019 року проведено 1 140 скринінгових анкетувань – 594 громадян виявлено з підозрою на ВІЛ-інфекцію, 251 – з підозрою на туберкульоз, 460 – з підозрою на вірусний гепатит С.

Подальші заплановані дії

 • Запуск класичного суду присяжних для особливо тяжких злочинів.
 • Збільшення покарань, альтернативних позбавленню волі, з метою зменшення тюремного населення.
 • Подальша оптимізація установ виконання покарань та забезпечення сучасної системи управління.
 • Забезпечення подальшої розбудови ІТ інфраструктури та електронізації пенітенціарної системи:

-  забезпечення повноцінного функціонування реєстру засуджених та реєстру педофілів;

-  створення електронної бази ведення справ суб’єктів пробації, автоматизація статистики;

-  створення передумов впровадження моніторингу в пробації (браслетів).

 • Запровадження платних послуг в слідчих ізоляторах, що забезпечить покращення умов тримання ув’язнених.
 • Розвиток взаємодії з судами, прокуратурою, адвокатурою, центрами безоплатної правової допомоги, поліцією та іншими учасниками системи правосуддя.
 • Відкриття сучасного оновленого корпусу Київського слідчого ізолятора.
 • Розроблення проекту будівництва установ виконання покарань та СІЗО з урахуванням кращих міжнародних стандартів тримання ув’язнених.
 • Розроблення та впровадження механізмів для використання активів на оновлення та будівництво нової інфраструктури Державної кримінально-виконавчої служби.
 • Поглиблення співпраці з громадою, розширення практики підтримки пробації через регіональні програми, розвиток банку ресурсів з надання послуг клієнтам пробації.
 • Подальше удосконалення інструментів пробації щодо роботи з суб’єктами пробації.
 • Закріплення методики оцінки ризиків та потреб дорослих засуджених в установах виконання покарань на законодавчому рівні.