#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
#
Милованов Тимофій
Міністр
Відповідальний
 • Кухта Павло Андрійович
  Перший заступник міністра

Ціль

Ціль

7.4. Українці отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах

Ми будемо сприяти розвитку приватного сектору, який більш продуктивний та ефективний, ніж державний. Для цього ми проведемо приватизацію, яка дасть змогу передати сотні суб’єктів господарювання державного сектору ефективним власникам, які створять нові робочі місця та ліквідують корупцію. Це дасть змогу міністерствам зосередитися на формуванні політики, а не на управлінні власністю. Понад тисячу неефективних підприємств буде ліквідовано – держава більше не буде витрачати кошти платників податків на підтримку неефективних збиткових підприємств.

Ми реформуємо систему управління державними підприємствами згідно із сучасними міжнародними стандартами. На стратегічних підприємствах будуть утворені наглядові ради, які забезпечать ефективне та прозоре корпоративне управління. Кожне підприємство матиме зрозумілу мету перебування у державній власності, передбачену в політиці власності.

Ми створимо Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства. Створення Фонду дозволить централізувати управління, підвищити його ефективність та забезпечити громадянам України адекватний рівень дохідності їх активів.

Ми розробимо політики власності з чітким визначенням мети державного володіння і ключових показників ефективності діяльності для всіх державних підприємств. Ми корпоратизуємо всі державні підприємства, що провадять комерційну діяльність, шляхом перетворення їх в акціонерні товариства.

Ці дії підвищать дохід, який отримує українець з державної власності. 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 7.4 «Українці отримають більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Переважна більшість українців незадоволені доходами, які вони отримують від діяльності суб’єктів господарювання державної форми власності
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Працівники державного сектору економіки
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Понад 70 % від близько 750 тис. працюючих на підприємствах державного сектору економіки

1.4. Гострота проблеми
Середня

Не вирішення проблеми матиме наслідком погіршення фінансового стану громадян, зниження рівня їх життя, невдоволення своїм становищем у країні

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

За роками кількість українців незадоволених заробітною платою, становить:

2017 рік – 72 %;

2018 рік – 85 %;

2019 рік – 78 %.

За умови збереження існуючої системи управління державних підприємств кількість незадоволених українців очікувано не зменшиться

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Низька ефективність господарської діяльності державних підприємств
Причина 2 – Відсутність оптимізації державного сектору економіки
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств з 2,1% у 2018 році до 5% у 2024 році
 • Зменшення частки держави в економіці до 5%

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Передача суб’єктів господарювання державного сектору економіки ефективним власникам
Показники результативності:
 • За рахунок приватизації – зменшення частки держави в економіці (у вигляді власності на активи, що є джерелом неефективності та корупції) з 9% до 5%
Завдання до підцілі:
 • Проведення масової малої приватизації, ліквідації непрацюючих державних підприємств
 • Проведення приватизації великих компаній
 • Продаж непрофільних активів та реформування процедур оренди державного майна
 • Забезпечення оновлення Основних засад здійснення державної власності, законодавства про корпоративне управління та законодавче врегулювання питань володіння, користування та розпорядження державним майном (у т.ч. вирішення питання процедур продажу, оренди та списання майна підприємств, якими володіє держава, а також наділення повноцінними повноваженнями та відповідальністю наглядових рад таких підприємств)
2. Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств з 2,1% у 2018 році до 5% у 2024 році
Показники результативності:
 • Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств з 2,1% у 2018 році до 5% у 2024 році
Завдання до підцілі:
 • Створення Фонду національного багатства (ФНБ), передача до нього суспільно важливих підприємств та інших активів, якими володіє держава, та які не підлягають приватизації
 • Реформування державної політики власності та модернізація законодавства щодо корпоративного управління державними підприємствами у відповідності до стандартів ОЕСР, законодавче врегулювання питань володіння, користування та розпорядження державним майном державними компаніями
 • Реформування систем корпоративного управління найбільших державних підприємств відповідності до стандартів ОЕСР

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Проведення масової малої приватизації, ліквідації непрацюючих державних підприємств
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Передача 500 державних підприємств до сфери управління Фонду державного майна України для подальшої малої приватизації через аукціонну систему Прозорро.Продажі 01.09.2019 31.12.2020 Мінекономіки; Фонд державного майна України
Завдання: Проведення приватизації великих компаній
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запуск підготовки 5 великих державних компаній до приватизації із залученням радників 01.11.2019 31.12.2019 Мінекономіки; Фонд державного майна України
Проведення аукціонів з продажу 20 об’єктів великої приватизації 01.01.2020 31.12.2022 Фонд державного майна України; Мінекономіки
Продаж стратегічним інвесторам або первинне публічне розміщення (ІРО) міноритарних пакетів акцій великих державних підприємств 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки; органи управління
Завдання: Продаж непрофільних активів та реформування процедур оренди державного майна
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження нових прозорих процедур оренди державного та комунального майна 01.11.2019 30.04.2020 Мінекономіки; Фонд державного майна України
Виокремлення та реалізація 3 млрд. грн. балансової вартості непрофільних активів державних підприємств та органів влади через Прозорро.Продажі 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Фонд державного майна України; органи управління державні підприємства
Виокремлення та реалізація 20 млрд. грн. балансової вартості непрофільних активів державних підприємств та органів влади через Прозорро.Продажі 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки; Фонд державного майна України; органи управління; державні підприємства
Завдання: Забезпечення оновлення Основних засад здійснення державної власності, законодавства про корпоративне управління та законодавче врегулювання питань володіння, користування та розпорядження державним майном (у т.ч. вирішення питання процедур продажу, оренди та списання майна підприємств, якими володіє держава, а також наділення повноцінними повноваженнями та відповідальністю наглядових рад таких підприємств)
Завдання: Створення Фонду національного багатства (ФНБ), передача до нього суспільно важливих підприємств та інших активів, якими володіє держава, та які не підлягають приватизації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та подання законопроекту про ФНБ разом зі списком заборонених до приватизації підприємств 15.11.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Створення ФНБ, передача суспільно важливих підприємств до ФНБ 01.03.2020 30.06.2020 Мінекономіки; органи управління
Визначення переліку інших державних активів (нерухомості, землі, інфраструктури), якими надалі володітиме держава та які повинні бути передані до ФНБ із подальшою передачею таких активів до ФНБ 01.07.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Передача визначених суспільно важливих державних активів до ФНБ 01.01.2021 31.12.2021 Мінекономіки; органи управління
Проведення щорічного моніторингу результатів діяльності ФНБ із коригування у разі необхідності Основних засад здійснення державної власності та законодавчої бази, а також передачею окремих підприємств чи інших активів ФНБ на приватизацію 01.12.2021 31.12.2024 Мінекономіки
Завдання: Реформування державної політики власності та модернізація законодавства щодо корпоративного управління державними підприємствами у відповідності до стандартів ОЕСР, законодавче врегулювання питань володіння, користування та розпорядження державним майном державними компаніями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка, подання та супроводження нового законодавства щодо корпоративного управління державними підприємствами 01.11.2019 31.03.2020 Мінекономіки
Спрощення процедури корпоратизації державних підприємств 01.02.2020 30.06.2020 Мінекономіки
Завдання: Реформування систем корпоративного управління найбільших державних підприємств відповідності до стандартів ОЕСР
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка планів реформування корпоративного управління для 10 найбільших державних підприємств відповідно до стандартів ОЕСР 01.11.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Приведення структур корпоративного управління 10 найбільших державних підприємств у відповідність до стандартів ОЕСР 01.11.2019 31.03.2021 Мінекономіки; органи управління
Корпоратизація усіх державних компаній, які є реальними господарськими суб’єктами, а не сервісними підрозділами чи де факто некомерційними структурами 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки; органи управління

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (реєстраційний номер 2831 від 3 лютого 2020 р.), яким пропонується затвердити перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема:

    –    перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50 % + 1 акція та не підлягає приватизації – 9 об’єктів;

    –    перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100 %, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації – 105 об’єктів;

    –    перелік об’єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації – 105  об’єктів.

Прийняття зазначеного проекту Закону України забезпечить зменшення навантаження на державний сектор економіки, а також посилення контролю держави за збереженням і використанням майна акціонерних товариств, казенних та державних підприємств, установ і організацій, що не підлягають приватизації.

З метою зменшення частки держави в економіці, оптимізації державного сектору економіки Урядом передано до сфери управління Фонду державного майна для подальшої приватизації:

    –    339 об’єктів цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій із сфери управління Мінекономіки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1101);

    –    повноваження з управління корпоративними правами держави щодо приватного акціонерного товариства “Готель “Дніпро” із сфери управління Державного управління справами (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1154);

    –    37 об’єктів – цілісних майнових комплексів державних підприємств, які перебували в управлінні Мінагрополітики (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1406);

    –    єдині майнові комплекси державних підприємств із сфери управління Мінінфраструктури (3 об’єкти) та Укравтодору (1 об’єкт) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1357).

Довідково: готується передача із сфери управління Державного управління справами єдиних майнових комплексів державних підприємств: “Центр-сервіс”; “Технобуд” та “Українські інформаційні та телекомунікаційні мережі”.

Передано на приватизацію 17 % державних підприємств в країні на неокупованій території (2/3 з них безпосередньо з Мінекономіки): 530  державних підприємств. Найближчим часом очікується передача на приватизацію ще 194 державних підприємств.

Приватизація цих підприємств забезпечить надходження коштів до державного бюджету, а також залучення приватних інвестицій у розвиток таких підприємств.

Уніфіковано процедури відчуження об’єктів державної власності та запроваджено їх продаж виключно через електронну торгову систему (постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 884 “Деякі питання відчуження об’єктів державної власності”).

У 2019 році державними органами приватизації виставлено на електронні аукціони через електронну торгову систему ProZorro.Продажі 467 об’єктів малої приватизації. За результатами торгів відбулись електронні аукціони з продажу 368  об’єктів на загальну суму 560 893,66 тис. грн., що на 40 % перевищує їх загальну стартову ціну. Фактичне надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації об’єктів малої приватизації становить 536 516,27 тис. гривень.

Визначено радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу, відповідно, пакета акцій АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, пакета акцій ПАТ “Одеський припортовий завод”, єдиного майнового комплексу ДП “Завод “Електроважмаш” та єдиного майнового комплексу ДП “Вугільна компанія “Краснолиманська” (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019  р. №  883, № 884, № 885 та № 886).

З метою посилення спроможності Фонду державного майна здійснювати покладені на нього функції, що забезпечить досягнення задекларованих Урядом цілей та показників у сфері приватизації державного та комунального майна, Урядом розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пришвидшення і удосконалення процесу приватизації”.

Для встановлення законодавчих підстав щодо утворення і забезпечення діяльності Фонду національного багатства, розроблено проект Закону України “Про Фонд національного багатства”, а також інші нормативно-правові акти щодо запуску роботи Фонду.

Продовжується реформа корпоративного управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки відповідно до стандартів корпоративного управління ОЕСР.

Удосконалено процедури конкурсного відбору керівників та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки, у тому числі особливо важливих для економіки підприємств, зокрема роботу комітету з призначення (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 927), а також відбір та призначення керівників державних унітарних підприємств, у яких утворено наглядову раду відповідно до вимог законодавства.

Урядом схвалено План заходів щодо приведення системи управління десяти найбільших державних компаній у відповідність до стандартів корпоративного управління ОЕСР (протокол засідання Уряду від 18 грудня 2019 р. № 26) та пропозиції до структури Індивідуальної політики власності державних компаній, а саме: АТ “НАК “Нафтогаз України”, АТ “Українська залізниця”, ДП “НАЕК “Енергоатом”, АТ “НЕК “Укренерго”, ПрАТ “Укргідроенерго”, ДП “Адміністрація морських портів України”, ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, ДК “Укроборонпром”, АТ “Укрпошта”, АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”.

Згідно з Планом заходів державні компанії мають привести свої статути, положення про Наглядову раду та Правління у відповідність до принципів корпоративного управління ОЕСР, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради державної компанії та очікувані показники роботи наглядової ради державних компаній, сформувати незалежні наглядові ради, затвердити та погодити з Мінекономіки індивідуальні політики власності тощо.

В індивідуальних політиках власності має бути визначена мета державного володіння, основні цілі діяльності державних компаній, основні напрями діяльності та ключові показники ефективності їх діяльності.

Довідково: на даний час затверджено 5 індивідуальних політик власності щодо АТ “НАК “Нафтогаз України”, АТ “Українська залізниця”, ДП “Адміністрація морських портів України”, ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, АТ  “Укрпошта”.

Сформовано незалежні наглядові ради на 7 великих державних компаніях: АТ  “НАК “Нафтогаз України”, АТ “Українська залізниця”, АТ  “НЕК  “Укренерго”, ПрАТ “Укргідроенерго”, ДП “Адміністрація морських портів України”, ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, АТ “Укрпошта”.

Крім того, з метою реформування системи управління державними компаніями згідно із сучасними міжнародними стандартами корпоративного управління ОЕСР, мінімізації витрат на утримання непрофільних активів, зростання рентабельності компаній, Урядом розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава”, прийняття якого забезпечить:

    –    врегулювання питання щодо використання та розпорядження державними компаніями державного майна, в тому числі, що не підлягає приватизації;

    –    надання повноважень наглядовій раді щодо затвердження річних фінансових планів, призначення та звільнення з посад керівників державних компаній, визначення умов оплати їх праці тощо;

    –    визначення порядку сплати дивідендів господарськими товариствами, які згідно закону мають подавати консолідовану фінансову звітність тощо.

Подальші заплановані дії

 • Створення та забезпечення діяльності Фонду національного багатства, передача до його статутного капіталу та в управління об’єктів державної власності, в тому числі тих, що не підлягають приватизації.
 • Забезпечення реформування процедур передачі в оренду державного та комунального майна шляхом розроблення та впровадження Мінекономіки нової прозорої, конкурентної процедури передачі майна в оренду (на виконання вимог Закону України “Про оренду державного та комунального майна”).
 • Проведення масової малої приватизації, ліквідації непрацюючих державних підприємств.
 • Проведення приватизації 20 великих компаній.
 • Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”.
 • Підготовка рішення, яким пропонується передача до сфери управління Фонду державного майна єдиних майнових комплексів державних підприємств, які перебувають в управлінні Державного управління справами, з метою їх подальшої приватизації.
 • Затвердження індивідуальних політик власності щодо інших найбільших державних компаній.
 • Приведення статутів найбільших державних компаній у відповідність до стандартів ОЕСР.
 • Забезпечення ухвалення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава” та після його прийняття – приведення статутів та інших внутрішніх документів державних компаній у відповідність до вимог цього Закону.