#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку громад та територій України
#
Шмигаль Денис
Міністр
Відповідальний
 • Живицький Дмитро Олексійович
  Перший заступник міністра

Ціль

Ціль

10.5. Українці отримують якісні комунальні послуги

Для забезпечення споживачів якісними комунальними послугами ми пропонуємо передати права регулювання діяльності надавачів комунальних послуг на місцевий рівень із збереженням на національному рівні функцій контролю або таких, що не можуть бути ефективно здійснені в межах однієї громади.

Для безперебійного отримання споживачами якісних комунальних послуг створимо умови для розвитку підприємств житлово-комунального господарства (допомога у підвищення спроможності, доступ до фінансових ресурсів тощо), надамо їм можливість приймати рішення в межах укладених ними договорів (з особливостями для територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, – там працюватимемо з військово-цивільними адміністраціями). 

Запровадимо довгострокове планування ефективних систем централізованого теплопостачання міст (з урахуванням впливу проектів термомодернізації будівель) шляхом розроблення схем теплопостачання, їх затвердження та впровадження ефективного теплопостачання.

Для вирішення проблеми відсутності централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в усіх населених пунктах ми проаналізуємо проекти впровадження централізованого питного водопостачання у населених пунктах, що забезпечуються привізною водою, та централізованого водовідведення в населених пунктах з кількістю населення (популяційним еквівалентом) більше 2 тис. жителів.

Все це в сукупності зробить життя значної частини людей більш комфортним.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 10.5 «Українці отримують якісні комунальні послуги» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Споживачі не отримують безперервних та якісних комунальних послуг
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Споживачі центрального водопостачання, централізованого водовідведення, централізованого теплопостачання та постачання гарячої води, суб’єкти господарювання у сфері надання комунальних послуг з центрального водопостачання, централізованого водовідведення, централізованого теплопостачання та постачання гарячої води, органи місцевого самоврядування, НКРЕКП
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Неефективність державного регулювання суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках протягом 2011 – 2019 рр., призвела до відсутності фінансового ресурсу (15,5 млрд грн) для проведення розрахунків за енергоносії та перекладання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) відповідальності за наслідки такого регулювання на органи місцевого самоврядування (у 2017 році НКРЕКП було повернуто на місцевий рівень 207 підприємств ТКЕ та 88 підприємств ВКГ, із значними обсягами збитків, кредиторської та дебіторської заборгованості, різниці в тарифах).

Відсутнє централізоване водопостачання у 3 містах України (у мм. Судова Вишня і Турка, Львівська обл. та у м. Вашківці, Чернівецька обл.), у 11 % смт та 70 % сіл. Питна вода є привізною у близько 800 населених пунктів (9 областей) з населенням близько 270 тис. людей. Лише 2% сіл забезпечені централізованим водовідведенням.

Загальна протяжність теплових мереж (у двотрубному обчисленні) складає 20 326 км. Визнані ветхими та аварійними 8 519 км теплових мереж, що складає 41,9 % від загальної кількості. Із 145 754 багатоквартирних будинків забезпечено централізованим опаленням 80 909 будинків (55,5 %)

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Для споживача життєво необхідно своєчасно та безперебійно отримувати якісні комунальні послуги. Неякісне питне водопостачання або його відсутність – загроза здоров’ю нації. Неякісне надання послуги з централізованого теплопостачання – загроза безпечним умовам проживання населення в зимовий період

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Питома вага нестандартних проб питної води, відібраних із водопровідної мережі за мікробіологічними показниками, у 2018 році становила 7,8%, що на 1,3 % більше ніж у 2016 році.

Питома вага нестандартних проб питної води, відібраних із водопровідної мережі за санітарно-хімічними показниками становила 18,5%, що на 2,3 % більше ніж у 2016 році (у тому числі зростання показників вмісту нітратів, органолептики, загальної мінералізації).

Втрати теплової енергії в інженерних мережах за 2018 рік становили 10,6 млн Гкал, що становить 10,8% від загальної кількості реалізованої теплової енергії. На якість тепла систем централізованого теплопостачання негативно впливає незадовільний стан мереж, відсоток їх зношеності, що становить у різних регіонах від 30 % до 70 %, несвоєчасні проведення капітальних та поточних планово-профілактичних ремонтів та ліквідації аварій.

Підприємствами й організаціями протягом 2018 року на виробничо-експлуатаційні та комунально-господарські потреби було використано 60,1 млн Гкал теплоенергії, що на 2,0 % більше, ніж у попередньому році.

Значне зростання обсягів збитків (за 2011 рік – 2,0 млрд грн, а за 9 місяців 2019 року – 5,9 млрд грн):

зростання кредиторської (станом на 01.01.2011 – 13,2 млрд грн, а станом на 01.10.2019 – 51,4 млрд грн), та дебіторської (станом на 01.01.2011 – 8,9 млрд грн, а станом на 01.10.2019 – 23,4 млрд грн) заборгованостей;

приріст заборгованості з різниці в тарифах (станом на 01.01.2016 –
3,4 млрд. грн (по підприємствах ТКЕ та ВКГ), а станом на 01.09.2019 лише по підприємствах ТКЕ – 14,7 млрд. грн.).

До 2017 року близько 97% ринку виробництва і надання комунальних послуг було охоплено суб’єктами господарювання, діяльність яких регулювалася НКРЕКП.

Передавши повноваження з ліцензування та встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, НКРЕКП переклало власну відповідальність за наслідки регулювання підприємств на місцеві органи влади.

Неефективність державного регулювання є наслідком значного обсягу заборгованості підприємств ТКЕ за спожитий газ (станом на 01.10.2019 – 26 млрд грн, з яких 10,9 млрд грн (29 %) за ліцензіатами, які регулюються НКРЕКП) та нарахованих штрафних санкцій (станом на 01.10.2019 – 9,8 млрд грн, з яких 1,59 млрд грн (19 %) за ліцензіатами, які регулюються НКРЕКП)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Неефективна діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Неефективне регулювання НКРЕКП в т.ч. несвоєчасний перегляд тарифів на теплову енергію та комунальні послуги уповноваженим органом (НКРЕКП), а також невідповідність фактичних обсягів реалізації теплової енергії обсягам теплової енергії, що враховані у тарифах, встановлених НКРЕКП

Причина 2 – Незадовільний фінансово-господарський стан підприємств житлово-комунального господарства

Незадовільний фінансово-господарський стан підприємств центрального водопостачання, централізованого водовідведення, централізованого теплопостачання та постачання гарячої води, а також відсутність фінансування аварійно-відновлювальних робіт мереж теплопостачання

Причина 3 – Інвестиційна непривабливість сфери житлово-комунальних послуг

Інвестиційна непривабливість сфери централізованого водопостачання та централізованого теплопостачання (незадовільний технічний стан, зношеність основних фондів, висока енергоємність систем, високий рівень втрат та витрат питної води, високий рівень втрат та витрат тепла, застосування застарілих технологій)

Причина 4 – Зношеність основних фондів житлово-комунальної інфраструктури

Зношеність, застарілість інфраструктури та технологій водопостачання, водовідведення та теплопостачання (на рівні 70 %), енергозатратність виробництва та транспортування послуг: незадовільний технічний стан та значна зношеність систем централізованого водопостачання: в аварійному стані знаходиться 35 % водопровідних мереж, потребує заміни 23% насосного обладнання; визначені ветхими та аварійними 8 519 км теплових мереж, що складає 41,9 % від загальної кількості

Причина 5 – Недофінансування централізованого водопостачання, теплопостачання і постачання гарячої води органами місцевого самоврядування

Недостатнє виділення коштів органами місцевого самоврядування на заходи із забезпечення населення централізованим водопостачанням, централізованим теплопостачанням, постачання гарячої води

Причина 6 – Низька якість питної води

Низька якість питної води в джерелах питного водопостачання: 21,5 % забруднених стічних вод скидаються у водні об’єкти, відсутність фінансування Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України»

Причина 7 – Відсутність довгострокового планування теплопостачання
Причина 8 – Низька обізнаність споживачів житлово-комунальних послуг щодо своїх прав та ключових елементів реформи сфери комунальних послуг

Низька обізнаність споживачів щодо ключових елементів реформи сфери комунальних послуг та про свої права та обов’язки

Причина 9 – Незахищеність споживача житлово-комунальних послуг

Споживачу не перераховують вартість комунальних послуг у разі їх не надання або надання їх не в повному обсязі та не відповідної якості

1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами, до 80%
 • Зменшення обсягу скарг споживачів на якість комунальних послуг

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Передача повноважень з регулювання діяльності надавачів комунальних послуг на місцевий рівень
Показники результативності:
 • 100% встановлення тарифів на комунальні послуги для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення на місцевому рівні (з 2021 року)
Завдання до підцілі:
 • Встановлення тарифів на місцевому рівні органами місцевого самоврядування
2. Забезпечення безперебійної діяльності підприємств, що надають послуги тепло-, водопостачання та водовідведення
Показники результативності:
 • Зниження на 100% боргу за енергоносії, утвореного після 01.07.2016, що забезпечить безперебійну діяльність підприємств, що надають послуги тепло-, водопостачання та водовідведення
Завдання до підцілі:
 • Списання 100% штрафних санкції, утворених після 01.07.2016 року, та уточнення процедури реструктуризації боргів суб’єктів господарювання у сфері теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства
 • Врегулювати питання заборгованості населення за комунальні послуги
3. Запровадження комплексу заходів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Показники результативності:
 • 10% населених пунктів, що зараз забезпечуються привізною водою, забезпечені централізованим водопостачанням
 • У 25% населених пунктах з кількістю населення (популяційним еквівалентом) більше 2 тис. жителів впроваджено централізоване водовідведення
Завдання до підцілі:
 • Забезпечити централізованим водопостачанням населенні пункти України та впровадити централізоване водовідведення населені пункти з кількістю населення (популяційним еквівалентом) більше 2 тис. жителів
 • Реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів МФО
4. Запровадження довгострокового планування ефективних систем централізованого теплопостачання міст
Показники результативності:
 • Щороку затверджено 30 од. схем теплопостачання органами місцевого самоврядування
Завдання до підцілі:
 • Організувати ефективне теплопостачання населених пунктів
 • Реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів МФО
5. Підвищення рівня обізнаності населення про реформу житлово-комунального господарства, про права та обов’язки споживачів, відносини з виконавцями послуг
Показники результативності:
 • 80% споживачів проінформовані про свої права, обов’язки, нововведення та основні напрями реформи у сфері ЖКП
Завдання до підцілі:
 • Затвердити порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості
 • Реалізувати Комунікаційну стратегію реформи житлово-комунального господарства

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Встановлення тарифів на місцевому рівні органами місцевого самоврядування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» 01.12.2019 30.09.2020 Мінрегіон
Розроблення та схвалення КМУ Ліцензійних умов та Порядку здійснення контролю за ліцензійними умовами 01.04.2020 30.11.2020 Мінрегіон
Передача Ліцензійних справ від НКРЕКП органам місцевого самоврядування 01.07.2020 31.12.2020 Мінрегіон; НКРЕКП (за згодою); органи місцевого самоврядування
Закріплення на національному рівні функцій контролю у сфері ЖКП 01.04.2020 01.07.2020 Мінрегіон
Підготовка посібників та Методичних рекомендацій 01.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон
Запровадження обов'язкового навчання для працівників підприємств ТКЕ і ВКГ 01.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон
Визначення закладів освіти, що здійснюватимуть навчання та перепідготовку кадрів 01.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон; МОН; Мінфін; Мін’юст; Мінекономіки
Завдання: Списання 100% штрафних санкції, утворених після 01.07.2016 року, та уточнення процедури реструктуризації боргів суб’єктів господарювання у сфері теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення та супроводження до ВРУ проекту Закону України «Про внесення змін до закону України №1730» (перенесення дати врегулювання кредиторської заборгованості на 01.10.2019) 01.12.2019 01.03.2020 Мінрегіон
Відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася на 01.01.2016 (- 3,4 млрд грн); спрямування субвенції 01.01.2020 01.03.2020 Мінрегіон
Законодавче урегулювання заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася після 2016 року (визначення механізму відшкодування та напрямів) 01.12.2019 01.03.2020 Мінрегіон
Завдання: Врегулювати питання заборгованості населення за комунальні послуги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту закону щодо визначення механізму реструктуризації заборгованості населення та обов'язкових умов укладення боржниками договорів реструктуризації 01.12.2019 01.07.2020 Мінрегіон
Визначення переліку адміністративних та інших послуг, надання яких припинятиметься за умови наявності заборгованості у громадянина 01.12.2019 01.07.2020 Мінрегіон
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту щодо удосконалення законодавства про судовий збір 01.12.2019 01.07.2020 Мінрегіон; Мін’юст; Мінфін; Мінекономіки; ДРС; інші заінтересовані сторони
Завдання: Забезпечити централізованим водопостачанням населенні пункти України та впровадити централізоване водовідведення населені пункти з кількістю населення (популяційним еквівалентом) більше 2 тис. жителів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту законодавчого акту щодо водовідведення 01.01.2020 31.12.2020 Мінрегіон
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Загальнодержавна програми «Питна вода України» на 2021-2030 роки», який дозволить забезпечити питною водою населені пункти без централізованого водопостачання 01.01.2020 31.12.2021 Мінрегіон; органи місцевого самоврядування
Реалізації проектів за програмою «Загальнодержавна програми «Питна вода України» на 2021-2030 роки» 01.01.2022 31.12.2024 Мінрегіон; органи місцевого самоврядування
Розроблення та схвалення КМУ Концепції реалізації державної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 01.01.2020 31.12.2020 Мінрегіон
Розроблення та супроводження до Офісу Президента України проекту Закону України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» 01.01.2020 30.04.2020 Мінрегіон; МЗС
Розроблення та супроводження до Офісу Президента України проекту Закону України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» 01.12.2019 31.12.2019 Мінрегіон; МЗС
Завдання: Реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів МФО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проектів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення у рамках проектів «Проект розвитку міської інфраструктури - 2», «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв», «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія І» 01.01.2020 31.12.2020 Мінрегіон; Миколаївська міська рада; МКП «Миколаївводоканал»; Чернівецька міська рада
Завдання: Організувати ефективне теплопостачання населених пунктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про затвердження методики з розроблення схем теплопостачання» 01.01.2020 31.08.2020 Мінрегіон
Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 08.08.2012 № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 р. за № 1474/21786 «Про затвердження порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тис. осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання» 01.01.2020 30.06.2020 Мінрегіон
Розроблення та схвалення КМУ проекту Стратегії теплозабезпечення населених пунктів України 01.01.2020 31.12.2021 Мінрегіон
Завдання: Реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів МФО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проектів у сфері централізованого теплопостачання у рамках проектів «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» та «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» 01.01.2020 31.12.2020 Мінрегіон; Кінцеві бенефіціари
Завдання: Затвердити порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту акту щодо перерахунку 01.01.2020 01.06.2020 Мінрегіон
Завдання: Реалізувати Комунікаційну стратегію реформи житлово-комунального господарства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та прийняття проекту наказу Мінрегіону «Комунікаційна стратегія реформи житлово-комунального господарства» 01.11.2019 31.12.2019 Мінрегіон
Розроблення та прийняття проекту наказу Мінрегіону «Плану заходів з реалізації Комунікаційної стратегії реформи житлово-комунального господарства» 01.11.2019 29.02.2020 Мінрегіон
Впровадження Плану заходів з реалізації Комунікаційної стратегії реформи житлово-комунального господарства 01.03.2020 31.12.2020 Мінрегіон

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Проведено перерахунки за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для усіх категорій споживачів, починаючи з грудня 2019 року (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1082 “Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу”). До перерахунку ціна природного газу в тарифі становила 6235,51 грн. за тис. куб. метрів (без ПДВ та інших надбавок), а за результатами перерахунку – відшкодування споживачем ціни газу здійснювали за ціною 4276,70 грн. за тис. куб. метрів (ціна природного газу зменшилась на 31,4 %).

За даними обласних та Київської міської державних адміністрацій щодо проведення перерахунку за грудень 2019 р. у 18 обласних центрах України базовими підприємствами комунальної теплоенергетики прийнято рішення про проведення відповідного перерахунку для населення.

Довідково: за рішенням органу місцевого самоврядування у м. Тернополі, перерахунок для населення здійснено додатково за три місяці: жовтень – грудень 2019 року.

У зв’язку із проведенням перерахунку, зменшення плати для населення за грудень 2019 року склало:

    –    від 7 % (м. Біла Церква), 8 % (м. Херсон) та 9 % (м. Чернігів) до 27 % (м. Вінниця) – послуги з централізованого опалення;

    –    від 10 % (м. Івано-Франківськ) до 24 % (м. Вінниця) – послуги з централізованого постачання гарячої води.

В цілому по Україні перерахунок для населення проведено 143 підприємствами комунальної теплоенергетики.

У 7 містах України зменшено рахунки за тепло для бюджетних установ та організацій та інших споживачів (в містах Вінниця, Житомир, Сєвєродонецьк, Харків, Чернівці, Львів, Київ).

Унормовано правовідносини, що виникають між суб’єктами господарювання (виконавцями послуги) та споживачами (індивідуальними, колективними) у процесі надання послуги з постачання гарячої води, визначено вимоги до якості такої послуги, порядок оплати послуги (постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 “Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води”).

100 % об’єктів житлової та соціальної сфери підключено до опалення.

Для отримання номінацій природного газу знижено мінімально можливий рівень розрахунків з 90 % до 60 % для теплоелектроцентралей (ТЕЦ), управління майном яких здійснює Фонд державного майна України (до 1 травня 2020 року).

Вперше за 5 років підконтрольні території Донецької та Луганської областей вчасно розпочали опалювальний сезон.

В містах Сміла, Новояворівськ та Новий Розділ вчасно розпочато опалювальний сезон (виділено кошти з резервного фонду державного бюджету).

З метою отримання належної якості послуги водопостачання оновлено порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1107 (постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 11).

З метою забезпечення рівня обізнаності споживачів житлово-комунальних послуг щодо можливостей захисту своїх прав у сфері ЖКГ, форм управління багатоквартирним будинком, а також організації відносин із виконавцями житлово-комунальних послуг затверджено Комунікаційну стратегію та План заходів з її реалізації.

Верховною Радою України 19 грудня 2019  р. прийнято Закон України № 416- IX “Про ратифікацію Грантової угоди (Проект “Миколаївводоканал” (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою “E5P” між Україною та Європейським інвестиційним банком”.

Схвалено та внесено до Офісу Президента України проект розпорядження Президента України “Про уповноваження О. Маркарової на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком”.

Схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)” (реєстраційний номер 0028 від 13 січня 2020 р.).

Розроблено проекти Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів України та Порядку погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тис. осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання.

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про поховання та похорону справу” (щодо Національного військового меморіального комплексу)”.

Уточнено коло осіб, яким надана пільга з безоплатного поховання за кошти місцевих бюджетів (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. №  991).

З метою забезпечення дерегуляції ринку ритуальних послуг, запровадження прозорого механізму надання адміністративних послуг, створення здорового конкурентного середовища серед суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, запобігання корупції, а також розвитку такого виду поховання як кремація розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення галузі поховання”.

Подальші заплановані дії

 • Врегулювання питання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.
 • Передача повноважень з ліцензування та встановлення тарифів з національного рівня на місцевий.
 • Вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів за спожиті житлово-комунальні послуги.
 • Забезпечення проведення перерахунків розміру плати за послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.
 • Врегулювання на законодавчому рівні питання водовідведення стічних вод в населених пунктах України, контролю у цій сфері та відповідальності за порушення суб’єктами господарювання та споживачами послуг законодавства у сфері водовідведення.
 • Впровадження “стимулюючого” тарифу в системі ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг з метою залучення інвестицій у галузь.
 • Забезпечення питною водою 10 % населених пунктів в межах 9 областей з централізованим питним водопостачанням, які на даний час забезпечуються привізною водою.