#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство культури, молоді та спорту України
#
Бородянський Володимир
Міністр
Відповідальний
 • Сівірін Олексій Станіславович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

4.3. Українці (особливо молодь) мають можливість брати активну участь у суспільному житті

Ми хочемо змінити сприйняття “своє” та “суспільне” і залучити активну, пасіонарну частину суспільства до того, аби вони розуміли і відчували свій вплив на зміни навколо себе через свої прямі дії – участь в громадських організаціях та будь яких інших діях на користь суспільства. 

Ми будемо досягати цього шляхом підтримки програм волонтерства і соціальної активності. Створювати умови та стимули, які будуть спонукати до заняття соціально корисною діяльністю. Благодійність та волонтерство повинні стати сферою, де будуть зрозумілі та прозорі правила, які будуть забезпечені інструментами саморегулювання та співрегулювання. 

Це сприятиме підвищенню соціальної активності та мобільності населення, що позитивно вплине на мобільність економіки та продуктивність праці.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 4.3. «Українці (особливо молодь) мають можливість брати активну участь у суспільному житті» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Населення України (особливо молодь) мають низьку залученість до суспільного життя, що позбавляє можливості адвокатувати та відстоювати власні інтереси та, в кінцевому результаті, погіршує якість життя
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Активні громадяни
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Загальнонаціональна: рівень залученості населення до активної громадської діяльності складає 7,5% (дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 2019 р.)

1.4. Гострота проблеми
Негостра

Низький рівень залученості населення до суспільного життя впливає на можливість активної частини суспільства змінювати якість життя, суспільних послуг і просторів та центрів (слабка підтримка ініціатив активних громадян не дозволяє впроваджувати якісні зміни)

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Після значного зростання у 2014-2016 році, спостерігалося зниження активності/залученості громадян до теперішнього рівня; за умов збереження статусу-кво очікується збереження поточного рівня в наступні 1-3 роки

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Низький рівень довіри людей до суспільних ініціатив і громадянського суспільства
Причина 2 – Низький рівень мобільності населення в тому числі молоді: 40% людей ніколи не виїжджали за межі своєї області (з негативною динамікою в русі на схід); 55% молоді за останні 3 роки не виїжджало за межі області
Причина 3 – Слабкий розвиток інфраструктури громадянського суспільства (в тому числі, молодіжної): відсутність потужних національних організацій, здатних залучати значну кількість людей; недостатня кількість фахівців, спроможних допомагати соціалізації і активізації молоді; відсутність розвинутої інфраструктури, суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів
Причина 4 – Патерналістські цінності, збережені з часів тоталітарного режиму, які передбачають низьке почуття власної відповідальності за життя і розвиток суспільства (джерело Global Values Survey)
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення вдвічі частки населення, яке бере участь в суспільному житті (до 12% – дорослого населення, до 25% – молоді)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Забезпечення спроможності організацій громадянського суспільства
Показники результативності:
 • Залученість населення (в тому числі, молоді) до участі в організаціях громадянського суспільства
Завдання до підцілі:
 • Запуск інституційної підтримки організацій громадянського суспільства
 • Надання фінансової підтримки для розвитку соціальної активності молоді
 • Залучення організацій громадянського суспільства до кроссекторальних проектів – пріоритизація проєктів, в які залучені держава і організації громадянського суспільства
 • Розвиток співрегулювання та саморегулювання – включення організвацій громадянського супсльства (в тому числі об’єднань гравців за сферами) до прийняття рішень державою
2. Підвищення мобільності та культурної і соціальної інтегрованості молоді
Показники результативності:
 • Відсоток населення (особливо молоді), що виїжджали за межі області за останні 3 роки
Завдання до підцілі:
 • Запуск національної програми мобільності молоді – залучення молоді всіх регіонів (до 100000 учасників в перший рік) до програми обмінів, що має на меті заохотити і дати інструменти для активної участі в суспільному житі; ідентифікувати себе українцями – членами єдиного суспільства, поважаючи різноманіття; розвинути спроможність регіональних організацій громадянського суспільства
 • Підвищення самостійності, життєстійкості та спроможності молоді
 • Налагодження міжнародного молодіжного співробітництва та активізація участі молоді у суспільно-політичному житті
 • Налагодження міжрегіональної взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної національної системи цінностей
 • Впровадження KPI залучення молодої аудиторії для закладів культури
3. Розвиток і підвищення прозорості секторів волонтерства і благодійності
Показники результативності:
 • Відсоток населення, що бере участь у волонтерстві та благодійності за секторами (допомога військовим, охорона здоров’я, соціальна сфера, тощо)
 • Відсоток населення, що довіряє благодійним та волонтерським організаціям
Завдання до підцілі:
 • Стимулювання прозорості і звітування благодійних і волонтерських організацій – фіскальне та інше стимулювання доступне виключно для прозорих організацій, які розкривають звітність
 • Впровадження участі у волонтерстві або благодійності як додаткового елементу оцінювання при вступі до ВНЗ (додаткові бали до ЗНО за участь у надійних благодійних чи волонтерських організаціях)
 • Запровадження індивідуальної фіскальної підтримки громадянами благодійних, волотнтерських та громадських організацій
4. Розвиток інфраструктури залучення населення (особливо молоді): фахівці, що здатні працювати із молоддю, простори та центри для соціалізації
Показники результативності:
 • Кількість об’єктів суспільної інфраструктури (спільні простори та центри, доступні до використання різними соціальними групами громади, за прикладом community engagement centers) на 100000 населення
 • Кількість фахівців, що працюють із молоддю на 100000 молоді
Завдання до підцілі:
 • Введення суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів в стандарти планування територій і забудови
 • Впровадження стандартів якості діяльності суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів
 • Розвиток програми підготовки молодіжних працівників та здійснення підготовки фахівців, що працюють із молоддю

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Запуск інституційної підтримки організацій громадянського суспільства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законодавчих механізмів інституційної підтримки організацій громадянського суспільства 01.10.2019 30.06.2020 МКМС
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності організацій 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Проведення конкурсу на інституційну підтримку організацій громадянського суспільства 01.04.2020 30.06.2020 МКМС
Завдання: Надання фінансової підтримки для розвитку соціальної активності молоді
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Удосконалення існуючої системи визначення пріоритетів та критеріїв відбору програм, проєктів, заходів 01.01.2020 30.06.2020 МКМС
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності виконання (реалізації) проєктів, програм, заходів 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Проведення конкурсу та надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для реалізації їх проєктів 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Проведення конкурсу та надання фінансової підтримки громадським об'єднанням на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання для реалізації їх проєктів 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Залучення організацій громадянського суспільства до кроссекторальних проектів – пріоритизація проєктів, в які залучені держава і організації громадянського суспільства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка нормативного забезпечення включення додаткового KPI 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності проєктів 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Впровадження нових правил і принципів підтримки проєктів установами і закладами культури 01.04.2020 30.09.2020 МКМС
Завдання: Розвиток співрегулювання та саморегулювання – включення організвацій громадянського супсльства (в тому числі об’єднань гравців за сферами) до прийняття рішень державою
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення функцій, етапності і плану впровадження саморегулювання і співрегулювання за сферами політик, в тому числі визначення пілотних сфер 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Розробка нормативного забезпечення для впровадження саморегулювання або співрегулювання у визначених сферах політик 01.01.2020 30.06.2020 МКМС
Внесення змін в нормативно-правові акти для запуску співрегулювання і саморегулювання у визначених сферах політик 01.07.2020 31.12.2020 МКМС
Створення саморегулівних організацій у визначених сферах політик 01.04.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Запуск національної програми мобільності молоді – залучення молоді всіх регіонів (до 100000 учасників в перший рік) до програми обмінів, що має на меті заохотити і дати інструменти для активної участі в суспільному житі; ідентифікувати себе українцями – членами єдиного суспільства, поважаючи різноманіття; розвинути спроможність регіональних організацій громадянського суспільства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення нормативно-правової бази, концепції та методології реалізації програми мобільності молоді 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Здійснення пілотних обмінів молоддю між кількома регіонами України 01.04.2020 30.06.2020 МКМС; МОН; інші центральні органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Здійснення обмінів молоддю між різними регіонами України 01.10.2020 31.12.2020 МКМС; МОН; інші центральні органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Підвищення самостійності, життєстійкості та спроможності молоді
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проєктів та проведення заходів, спрямованих на розвиток компетенцій молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Налагодження міжнародного молодіжного співробітництва та активізація участі молоді у суспільно-політичному житті
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Здійснення міжнародних молодіжних обмінів 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Налагодження міжрегіональної взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної національної системи цінностей
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення заходів національно-патріотичного виховання 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Впровадження KPI залучення молодої аудиторії для закладів культури
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Зміна нормативних актів для зміни принципу фінансування закладів культури, які включатимуть осучаснення репертуару та залучення молоді 01.12.2019 31.12.2019 МКМС
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності 01.12.2019 31.12.2019 МКМС
Впровадження пілотного проекту зміни фінансування в окремих закладах підпорядкування міністерства 01.01.2020 30.07.2020 МКМС
Завдання: Стимулювання прозорості і звітування благодійних і волонтерських організацій – фіскальне та інше стимулювання доступне виключно для прозорих організацій, які розкривають звітність
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення норматив-правових актів, що створюватимуть фіскальні стимули для тих благодійних організацій, які публікують аудійовані звіти 01.01.2020 30.06.2020 МКМС
Створення національної бази даних відповідності благодійних і громадських організацій 01.04.2020 30.06.2020 МКМС
Завдання: Впровадження участі у волонтерстві або благодійності як додаткового елементу оцінювання при вступі до ВНЗ (додаткові бали до ЗНО за участь у надійних благодійних чи волонтерських організаціях)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка концепції введення участі в відповідальних громадських та волонтерських організаціях до рейтингування учнів при подачі в ВНЗ 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; МОН
Впровадження пілотного проекту на базі вибраних ВНЗ/регіонів 01.07.2021 30.09.2021 МОН
Завдання: Запровадження індивідуальної фіскальної підтримки громадянами благодійних, волотнтерських та громадських організацій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка концепції введення принципу індивідуальної часткової контрибуції в благодійний і громадський сектор (перерахування відсотку від ПДФО на вибрану організацію) 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Внесення змін до чинного законодавства для впровадження індивідуальної часткової контрибуції в благодійний і громадський сектор 01.04.2020 30.06.2020 МКМС
Завдання: Введення суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів в стандарти планування територій і забудови
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка концепції і розрахунків покриття суспільними (в тому числі, молодіжними) просторами та центрами 01.12.2019 31.12.2019 МКМС
Внесення змін до чинного законодавства для включення стандартів покриття суспільними (в тому числі, молодіжними) просторами та центрами 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Побудова пілотних проектів суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Здійснення навчання для суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Впровадження стандартів якості діяльності суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Здійснення навчання для суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Розвиток програми підготовки молодіжних працівників та здійснення підготовки фахівців, що працюють із молоддю
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності програм 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Реалізація програми підготовки молодіжних працівників та підготовка фахівців, що працюють із молоддю 01.01.2020 31.12.2020 МКМС

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Утворено Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства  – центральний орган виконавчої влади, основним завданнями якого є реалізація державної політики у молодіжній сфері, у сфері національно-патріотичного виховання та сприяння розвитку громадянського суспільства (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995) та затверджено Положення про нього (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1171).

Розроблено та винесено на публічне обговорення Стратегію розвитку молоді до 2030 року, реалізація якої допомагатиме молодим людям проявляти ініціативу, самостійно визначати власні цілі та цінності, мати змогу і бажання самореалізовуватися в Україні, підвищить включеність молодих людей в українському суспільстві та світі.

Підготовлено до запуску найбільшу в Східній Європі програму внутрішньої мобільності молоді у форматі обмінів між різними регіонами України (із залученням до 70–100 тис. учасників віком від 14 до 21 року), на яку виділено 500  млн. гривень. Програма спрямована на збільшення залученості молоді до волонтерства та інших форм громадської активності, формування ідентичності та ключових громадянських компетентностей, підвищення спроможності організацій громадянського суспільства в регіонах України.

Розроблено проект створення сучасних молодіжних просторів у 6 пілотних областях (для міст в понад 20 тис. жителів), через які до 2 млн. молоді отримає доступ до неформальної освіти (у тому числі сучасних цифрових технологій), психологічної підтримки, допомогу у працевлаштуванні та соціалізацію у вільний час, що забезпечить умови для змістовного дозвілля молоді, її особистісного розвитку та самореалізації, а також формування свідомих молодіжних спільнот.

Переможцем конкурсу та Молодіжною столицею України 2020 року стало місто Тернопіль, як найкраще місто для проживання, розвитку та залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.

Подальші заплановані дії

 • Реалізація національної програми мобільності молоді в 2020–2021 роках (до  70–100 тис. безпосередніх учасників, 500 тис. залучених), яка дасть можливість молоді усвідомити себе частиною суспільства, набути суб’єктності через реалізацію понад 500 проектів, посилить її здатність до соціальної комунікації та взаємодії, надасть змогу відчути та поділитися розмаїттям культурних традицій і практик, характерних для різних регіонів.
 • Розроблення механізму інституційної підтримки для організацій громадянського суспільства, спрямованої на стимулювання розвитку спроможності громадянського суспільства адвокувати потреби різних соціальних груп, реагувати на запит суспільства, делегування частини “контрольних” функцій держави громадянському суспільству.
 • Розвиток мережі молодіжних центрів в Україні, які стануть просторами для розвитку та самореалізації молодих людей.
 • Підвищення прозорості сектора благодійності та волонтерства, опрацювання питання щодо створення стимулів для благодійних та волонтерських організацій.