#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
#
Милованов Тимофій
Міністр
Відповідальний
 • Висоцький Тарас Миколайович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном

Обмеження розпоряджатися власністю перешкоджає розвитку економіки та призводить до втрат для українця. Відсутність ефективних ринків призводить до неправильного використання ресурсів та відтерміновує розвиток бізнесу та суспільства. 

У сільському господарстві мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення заважає розвитку українського аграрного сектору та призводить до бідності в українському селі. Українці отримують на 40% меншу ціну за розпорядження своєю власністю. Продуктивність та ефективність використання землі залишається низькою.

У фінансовій галузі відсутній ринок капіталу. Це призводить до неефективного розподілу наявних обмежених фінансових ресурсів, підвищення вартості капіталу, зменшення інвестицій, стримує розвиток бізнесу та унеможливлює приватні заощадження через інвестиції на ринку капіталу. 

Ми скасуємо мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення. Як результат, ефективність та продуктивність використання сільськогосподарських земель зростатиме до 6% щороку за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції. Земельний ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року, що, зокрема, призведе до збільшення вартості оренди за 1 га в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році.

Ми проведемо дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняємо податки на землю, введемо запобіжники проти земельного рейдерства та запровадимо сучасну інфраструктуру просторових даних. 100% відомостей  про земельні ділянки буде внесено до Державного земельного кадастру до кінця 2020 року. Це зробить земельний ринок ефективним та прозорим для громадян та бізнесу.

Ми надамо державну фінансову підтримку фермерам на купівлю землі сільськогосподарського призначення та розвиток свого бізнесу. Під час купівлі менше 500 га землі фермери матимуть можливість отримати дешевий кредитний ресурс за ставкою, що не перевищує рівня інфляції.

Ми будемо створювати ринок капіталу через забезпечення вирівнювання регулювання реального та фінансового секторів економіки, усунення бар’єрів для притоку капіталу в реальний сектор економіки. Ці дії передбачають розвиток корпоративного управління, покращення системи фінансової звітності, детінізацію економіки.

Це дасть можливість українцю вільно розпоряджатися своєю власністю, включно із землею та капіталом, та отримувати за розпорядження нею справедливу вартість.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Громадяни України позбавлені можливості в повній мірі реалізувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Власники земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та земельних часток (паїв)
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Близько 37 млн га (90 %) сільськогосподарських земель, підпадають під дію заборони на відчуження земельних ділянок. Серед них близько 65 % (27 млн. га) – це пайові земельні ділянки, що стали приватною власністю 6,9 млн. колишніх працівників колгоспів. Ці землевласники та їх спадкоємці позбавлені права вільно розпоряджатися своєю приватною власністю[1].

 

[1] Джерело: статистична інформація Держгеокадастру станом на 01.01.2016 згідно форми 6-зем. актуальна інформація відсутня. Необхідно впроваджувати систему моніторингу земельних відносин.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Близько 7 мільйонів громадян - власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення та їх спадкоємці позбавлені можливості вільної реалізації права власності щодо них.

Вартість земельних ділянок під забороною відчуження за нормативно грошовою оцінкою становить близько 740 млрд. гривень. Це кошти фактично вилучені з економіки; дані ділянки не можуть бути об'єктом застави, що обмежує власників землі у залученні банківського фінансування під заставу своєї земельної ділянки.

Наразі власник землі з одного гектару отримує в середньому 2000 грн., а міг би отримувати – 4000 грн. за умови більш досконалої конкуренції. Таким чином, із середнього паю власник щорічно втрачає на рік 8000 грн., в цілому втрати по країні становлять 32 млрд. гривень. За ці гроші він міг би створити невеличкий бізнес, модернізувати своє житло, направити на лікування чи навчання дітей[1].

 

[1] Джерело: статистична інформація Держгеокадастру. Інформація оціночна. Необхідно впроваджувати систему моніторингу земельних відносин

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Щорічно помирає близько 100 тисяч власників земельних ділянок, які внаслідок мораторію позбавлені права на відчуження свого майна. За час дії заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення померло близько 2 млн. власників земельних ділянок[1].

 

[1] Джерело: статистична інформація Держгеокадастру. Інформація оціночна. Необхідно впроваджувати систему моніторингу земельних відносин.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Законодавча заборона на вільну реалізацію права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
Причина 2 – Державні послуги у сфері земельних відносин не клієнтоорієнтовані
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення втрат від обмежень прав розпоряджатися своєю власністю на 60 %
 • Ціна, яку українець отримує за розпорядження своєю власністю, є максимально близькою до ринкової, але, крім виключних випадків, ніколи не становить менше 90% ринкової

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Надання власникам земельних ділянок права вільно ними розпоряджатися
Показники результативності:
 • За підсумками 2020 року власники паїв розпочали реалізовувати право на продаж пайових сільськогосподарських земель - відбулися перші продажі
Завдання до підцілі:
 • Розробити та подати до Верховної Ради України проект Закону, що скасовує заборону на відчуження земельних ділянок
2. Зробити державні послуги у сфері земельних відносин доступними та зручними для користувача
Показники результативності:
 • За підсумками 2020 року більше 30 % користувачів отримали державні послуги, які необхідні для реалізації права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення через електронні сервіси
Завдання до підцілі:
 • Оптимізація та дерегуляція функцій у сфері земельних відносин
 • Створення єдиного вікна доступу до інформації про земельні ділянки їх власників та користувачів, будинки, водні лісові та інші природні ресурси
 • Впровадження заходів і інструментів щодо захисту і набуття прав на землю
 • Проведення роз’яснювальної роботи та навчальних заходів для громадян і органів місцевого самоврядування
 • Взаємодія з населенням через соціальні мережі, засоби масової комунікації та ЗМІ
 • Створення системи публічного моніторингу земельних відносин

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Розробити та подати до Верховної Ради України проект Закону, що скасовує заборону на відчуження земельних ділянок
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" 02.09.2019 01.10.2019 Кабінет Міністрів України
Супроводження законодавчих змін щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення 01.10.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Проведення 18 регіональних земельних форумів 01.10.2019 31.12.2019 Мінекономіки
Завдання: Оптимізація та дерегуляція функцій у сфері земельних відносин
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (реєстр. № 2194 від 01.10.2019) 01.10.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Сприяння провадженню електронної форми землевпорядної документації 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Переформатування роботи Держгеокадастру, як центрального органу виконавчої влади, з метою подолання корупційних чинників шляхом покращення сервісної складової для громадян (повна клієнтоорієнтованість) 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Супроводження законодавчих змін щодо здійснення децентралізації повноважень розпорядження землями та контролю за їх використанням 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Запровадження пілотного проекту з реєстрації земельних ділянок сертифікованими інженерами-землевпорядниками 01.10.2019 31.12.2020 Кабінет Міністрів України
Завдання: Створення єдиного вікна доступу до інформації про земельні ділянки їх власників та користувачів, будинки, водні лісові та інші природні ресурси
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та подання до Верховної Ради України Проекту Закону "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" 01.10.2019 01.11.2019 Кабінет Міністрів України
Уповноваження Держгеокадастру на створення, наповнення та адміністрування національної інфраструктури геопросторових даних 01.10.2019 31.12.2021 Кабінет Міністрів України
Наповнення Державного земельного кадастру 100 % інформацією про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності 02.09.2019 31.08.2020 Держгеокадастр
Завдання: Впровадження заходів і інструментів щодо захисту і набуття прав на землю
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству" (реєстр. № 0858 від 29.08.2019) 02.09.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (реєстр. № 2195 від 01.10.2019) 01.10.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Супроводження законодавчих змін щодо посилення переважного права орендарів на придбання орендованих земельних ділянок 01.10.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Запровадження державної програми із надання часткових кредитних гарантій для сільськогосподарських товаровиробників, у разі придбання земельних ділянок у власність 01.10.2019 01.10.2020 Мінекономіки
Запровадження державної програми здешевлення кредитів для придбання земельних ділянок 01.10.2019 01.10.2020 Мінекономіки
Завдання: Проведення роз’яснювальної роботи та навчальних заходів для громадян і органів місцевого самоврядування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Регіональні зустрічі із представниками агросектору, власниками землі та органами місцевого самоврядування 01.10.2019 31.12.2021 Мінекономіки
Налагодження співпраці та проведення спільних просвітницьких заходів з Міністерством юстиції України в рамках освітницьких проектів щодо прав громадян 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Взаємодія з населенням через соціальні мережі, засоби масової комунікації та ЗМІ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення інформаційного веб-сайту, що містить інформацію про земельну реформу, можливості громадян та органів місцевого самоврядування по реалізації прав на земельні ділянок 01.10.2019 31.12.2019 Мінекономіки
Публікація інформації про реформи, зміни законодавства, а також інформації про статистику земельних відносин на офіційних сторінках відповідних центральних органів виконавчої влади в соціальних мережах 02.09.2019 31.12.2023 Мінекономіки
Завдання: Створення системи публічного моніторингу земельних відносин
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення системи моніторингу земельних відносин з метою систематизації та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками 01.11.2019 01.08.2020 Мінекономіки
Розроблення, подання до Верховної Ради України, а також супроводження законодавчої ініціативи щодо збору інформації про ціну (вартість) прав на земельні ділянки при їх відчуженні/набутті 01.10.2019 01.08.2020 Мінекономіки Кабінет Міністрів України

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З метою створення умов для повноцінної реалізації права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення громадянами України забезпечено супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (реєстраційний номер 2178-10 від 10 жовтня 2019  р.), який 13 листопада 2019 р. прийнято в першому читанні. Законопроект спрямовано на:

–      встановлення об’єктивної ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обігу та зростання капіталізації землі;

    –    збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектору, зокрема, через розвиток іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення;

    –    раціональний перерозподіл земель сільськогосподарського призначення та оптимізація їх використання;

    –    підвищення рівня мотивації праці через поєднання в особі громадянина України власника землі та виробника сільськогосподарської продукції;

    –    забезпечення прозорості операцій із землею;

    –    підвищення економічного благополуччя населення, створення на селі міцного економічно активного середнього класу.

Для створення умов з реформування системи управління у сфері земельних відносин забезпечено супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (реєстраційний номер 2194 від 1 жовтня 2019 р.), який 14 листопада 2019  р. прийнято в першому читанні. Реалізація положень законопроекту сприятиме:

    –    зняттю штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою;

    –    запровадженню незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування;

    –    наданню відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних;

    –    інтеграції та уніфікації землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    –    запровадженню страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю;

    –    зменшенню вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою;

    –    зменшенню ризиків хабарництва та корупції.

Забезпечено захист майнових прав власників і користувачів земельних ділянок та запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств (Закон України від 5 грудня 2019 р. № 340-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству”).

З метою впровадження нових правил продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони забезпечено супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (реєстраційний номер 2195 від 1 жовтня 2019 р.), який прийнято 14 листопада 2019 р. в першому читанні. Положення законопроекту спрямовані на:

    –    оптимізацію законодавства з питань продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності;

    –    удосконалення механізму та процедури продажу та передачі в користування відповідних земельних ділянок, прискорення вказаних процесів;

    –    підвищення економічної ефективності проведення аукціонів на продаж та передачу в користування земельних ділянок;

    –    збільшення надходження до державного та місцевих бюджетів.

Проведено інформаційно-комунікативні заходи з питання запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення, з метою його ефективного суспільного обговорення. Крім того, здійснювалось обговорення прийнятих Верховною Радою України у першому читанні законопроектів “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (реєстраційний номер 2178-10 від 10 жовтня 2019 р.), “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (реєстраційний номер 2194 від 1 жовтня 2019 р.), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (реєстраційний номер 2195 від 1 жовтня 2019 р.).

Довідково. За участю власників земельних паїв, представників аграрної спільноти, керівників райдержадміністрацій, депутатів районних та обласних рад, голів сільських рад, представників об’єднаних територіальних громад та головних Управлінь Держгеокадастру проведено 17 земельних форумів в регіонах України. Крім того, проведено 3 земельні форуми у м. Києві, а також 4 селекторні наради на тему “Земельна реформа”.

Передбачено встановлення єдиної державної політики з питань створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури просторових даних, що забезпечить:

    –    ефективне прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування;

    –    виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення просторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування;

    –    задоволення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації;

    –    інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури просторових даних.

Відповідний проект Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” (реєстраційний номер 2370 від 1 листопада 2019 р.) 5 грудня 2019 р. прийнято Верховною Радою України в першому читанні.

Імплементовано кращі практики якісного та ефективного регулювання, відображені Групою Світового банку у методології рейтингу “Doing Business”, зокрема щодо покращення інвестиційного клімату у сфері ведення Державного земельного кадастру шляхом удосконалення Порядку його ведення (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1140), а саме:

    –    запроваджено механізм оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру у досудовому порядку;

    –    надано доступ до відомостей Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж земельних ділянок суб’єктам, які отримали доступ до Державного земельного кадастру у режимі читання;

    –    удосконалено механізм доступу до Державного земельного кадастру у режимі читання для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів, визначених Порядком ведення Державного земельного кадастру.

Довідково: протягом перших 14 днів з моменту впровадження функціональної можливості щодо надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж земельних ділянок суб’єктам, які отримали доступ до Державного земельного кадастру у режимі читання, задоволено 30 665 запитів від зазначених суб’єктів на таку послугу.

З метою забезпечення прозорості та публічності дій під час погодження документації із землеустрою та розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності запроваджено функціонал щодо оприлюднення висновків про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та наказів про розпорядження землями. Таке нововведення дало змогу здійснювати ефективний громадський контроль та забезпечило доступність та публічність рішень, які приймаються територіальними органами Держгеокадастру.

Довідково: відсоток відмов при погодженні проектів землеустрою зменшився з 25 % до 14 %.

Здійснено інтеграцію державних кадастрів до Державного земельного кадастру  відповідно до покрокового плану-графіка.

Довідково. На сьогодні на веб-порталі “Публічна кадастрова карта України” розміщено такі інформаційно-довідкові шари:

-    “Умовна прибережна захисна смуга” – шар умовної прибережної захисної смуги, який отримано в автоматичному режимі з урахуванням норм статті 60 Земельного кодексу України (без урахування крутизни схилів);

-    “Ліси” – шар меж земель лісового фонду (отримано в рамках інформаційної взаємодії з Державним лісовим кадастром);

-    “Природно-заповідний фонд” – шар відображає межі об’єктів природно-заповідного фонду України;

-    “Геонадра (спец. дозволи)” – шар відображає спецдозволи, які видано Державною службою геології та надр України на користування надрами;

-    “Родовища корисних копалин” – точковий шар, який відображає місця скупчення корисних копалин;

-    “Нафтогазові свердловини” – точковий шар, який відображає розміщення нафтогазових свердловин;

-    “Смарагдова мережа” – шар, що відображає мережу, яка включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу;

-    “Класифікація посівів 2019 (Ярові)” – шар відображає інформацію про площі посівів однорічних рослин, висіяних навесні 2019 року (ярові), та дозволяє відстежити актуальний стан посівів сільськогосподарських культур;

-    “Класифікація посівів 2019 (Озимі)” – шар відображає інформацію про площі посівів однорічних рослин, висіяних восени 2019 року (озимі), та дозволяє відстежити актуальний стан посівів сільськогосподарських культур;

-    “Посіви на незареєстрованих землях у 2019 році” – шар відображає інформацію про площі посівів сільськогосподарських культур на незареєстрованих землях у 2019 році та дозволяє відстежити актуальний стан посівів сільськогосподарських культур.

Наповнення інформаційно-довідкових шарів веб-порталу “Публічна кадастрова карта України” відомостями про об’єкти державних кадастрів природних ресурсів продовжується відповідно до інформації, яка надходить від держателів державних та галузевих кадастрів і реєстрів. Зокрема, на сьогодні здійснюються заходи щодо наповнення даними таких інформаційно-довідкових шарів:

    –    адресний реєстр (відповідно до даних Мін’юсту);

    –    інформація щодо сплати земельного податку (відповідно до даних ДПС);

    –    статистична інформація (відповідно до даних Держстату);

    –    інформація щодо мережі автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (відповідно до даних Укравтодору).

Подальші заплановані дії

 • Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про обіг сільськогосподарських земель”.
 • Створення Фонду гарантування фермерських кредитів.
 • Запуск пілотного проекту впровадження електронного моніторингу земельних відносин в Україні “Державний моніторинг земельних відносин”.
 • Впровадження механізмів, які дадуть можливість розширеного доступу до відомостей Державного земельного кадастру, удосконалення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими кадастрами та інформаційними системами, інтеграції кадастрів інших природних ресурсів на базі Державного земельного кадастру, надання офіційного статусу геопросторовим даним інших кадастрів та інформаційних систем, розміщеним на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів і атрибутів.
 • Проведення інвентаризації земель державної власності на площі 0,823 млн. гектарів.