#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
#
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
 • Ковалевський Станіслав Сергійович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

9.5. Українці менше страждають від накопичення відходів

В Україні щороку утворюється близько 500 млн. т. різних відходів (промислових, небезпечних, побутових, відходів виробництва продукції сільського господарства тощо). Слід відзначити, що кількість промислових відходів знижується, проте побутових, відходів виробництва продукції сільського господарства та інших специфічних відходів зростає. Необхідним є запровадження ієрархії відходів для зменшення кількості утворення відходів, активізації українського бізнесу у сфері поводження відходів та покращення життя українців за рахунок зменшення екологічної шкоди від відходів.

Уряд підготує на основі директив ЄС, що регламентують поводження з відходами, пакет законів, якими унормує приведення строків у відповідність з директивами ЄС, запровадить ієрархію операцій поводження з відходами, принцип розширеної відповідальності виробника/депозитну систему, принцип “забруднювач платить”. 

Також визначимо перелік відходів, перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з відходами, запровадимо систему ефективних екологічних податків, що стимулюватимуть запобігання утворенню відходів та зроблять захоронення максимально економічно невигідним. Запровадимо відповідальність виробника за утилізацію відпрацьованих батарейок та акумуляторів, відходів електричного та електронного обладнання. 

Створимо електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, яка забезпечить видачу дозволів на здійснення операцій поводження з відходами, подання декларацій про відходи, подання та зберігання звітної інформації від суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, зберігання інформаційно – реєстраційних документів у сфері поводження з відходами.

Наповнимо реєстр незаконних звалищ та полігонів, структуруємо порушення на відповідних об’єктах, суттєво збільшимо екологічний податок на захоронення відходів, що сприятиме іншим способам поводження з відходами, зокрема повторному використанню, переробленню, утилізації, та спрямуємо його на фінансування рекультивації екологічно небезпечних звалищ. Також буде посилена відповідальність за несанкціоноване поводження з відходами.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.5. «Українці менше страждають від накопичення відходів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Критична ситуація з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Населення України та всі підприємства, що мають відходи виробництва
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Українці страждають від накопичення відходів як у промисловому, так і побутовому секторі, що негативно (критично) впливає на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей. Здійснення неналежним чином утилізації та видалення як промислових так і небезпечних відходів, відсутність ефективного нагляду та належного відшкодування стає причиною росту рівня тяжких захворювань, в першу чергу наймолодшого населення.

Згідно результатів дослідження щодо ставлення українців до проблеми поводження з відходами Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва 88% українців вважають проблему поводження з відходами важливою, а 49% респондентів оцінили її як надзвичайно важливу

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

В Україні зростає кількість відходів разом зі зменшенням рівня їх переробки.

 

Щороку 300-350 кг побутових відходів (ПВ) продукує одна людина в Україні – показник тільки зростає у часі.

 

Щороку на спалення йде 2,71 відсотка (1,3 млн. куб. метрів) - Завод «Енергія», Київ.

Показник спалення при роботі заводу без відключення стабільний.

 

94% відходів розміщено на полігонах та сміттєзвалищах. За 5 років показник не зменшується.

 

За останні роки зросла частка вилучення вторинної сировини до 3,09 відсотка (1,53 млн. куб. метрів) - спрямовано переробні комплекси.

 

Загальна маса упаковки за експертними підрахунками, складе 3,9 млн т або понад 90 кілограм на кожного жителя. Цей показник зростає кожен рік.

 

Налічується полігонів 5470 одиниць, з них 305 (5,6 відсотка) перевантажені, а

1646 одиниць (30 відсотків) не відповідають нормам екологічної безпеки.

За експертними оцінками більше  99 відсотків функціонуючих полігонів не відповідають європейським вимогам.

 

Катастрофічна ситуація з небезпечними відходами. Небезпечні відходи утилізуються сьогодні лише на 50%, інші 50% потрапляють у воду, ґрунти та забруднюють повітря. При цьому оборот таких відходів в промисловості і сільському господарстві зростає та  негативно впливає на живі організми та здоров’я населення.

 

Слід відзначити, що кількість промислових відходів знижується, проте побутових, відходів виробництва продукції сільського господарства та інших специфічних відходів зростає.

 

За відсутності пропонованої діяльності тенденція залишиться повільної з переходом до негативної. Кількість полігонів та несанкціонованих звалищ буде тільки зростати

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Українську економіку визначали і надалі визначають високі показники утворення, накопичення відходів. Управління відходами орієнтовано на їх захоронення на звалищах та розміщення промислових відходів на відвалах та полігонах
Причина 2 – Застаріла нормативна база, яка практично не використовує сучасні європейські підходи до вирішення проблем з усіма видами відходами, і з відходами споживання зокрема
Причина 3 – Відсутність сучасної термінології, п’ятиступеневої ієрархії управління відходами та принципу розширеної відповідальності виробника одночасно заважають чіткому формування та реалізації ефективної екологічній політики у сфері управління відходами
Причина 4 – Не впровадження промисловими підприємствами заходів щодо зменшення утворення відходів. Відсутність інфраструктури поводження з відходами. Відсутність координації в управлінні відходами на всіх рівнях державного управління від національного до місцевого
Причина 5 – Відсутні економічні стимули розвитку перероблення відходів
Причина 6 – Відсутність прозорої та ефективної структури державного природоохоронного нагляду (контролю), в тому числі належної системи поводження з побутовими, промисловими та небезпечними відходами
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення кількості населення, яке здійснює роздільне збирання побутових відходів
 • Збільшення повторного використання та перероблення відходів упаковки від загальної маси
 • Збільшення обсягів відходів, що утилізуються, разом з виробництвом енергії – до 2 млн. т. (у тому числі побутових відходів, до 1 млн. т.)
 • Зменшення загальний обсяг відходів, що захоронюються на 30%, а побутових відходів до 50%

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Збільшення кількості населення, яке здійснює роздільне збирання побутових відходів
Показники результативності:
 • Розширення практики роздільного збирання побутових відходів з охопленням до 23% населення у 2024 році
Завдання до підцілі:
 • 1. Законодавче врегулювання запровадження роздільного збирання ТПВ, що запровадить ієрархію операцій поводження з відходами, принцип розширеної відповідальності виробника/депозитну систему, принцип “забруднювач платить”
 • 2. Вдосконалення інституційної структури сфери управління відходами
 • 3. Запровадження економічних інструментів стимулювання роздільного збирання (принцип "плати за то, що викидаєш"). Перетворити захоронення на економічно найменш вигідний варіант поводження з відходами
 • 4 Створення об’єктів інфраструктури роздільного збирання та сортування
 • 5.Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами. Проведення інформаційно-просвітницьких компаній серед населення щодо вигід та переваг роздільного збирання ТПВ
2. Збільшення повторного використання та перероблення відходів упаковки від загальної маси
Показники результативності:
 • Збільшення перероблення/рециклінгу побутових відходів до 15% у 2024 році та їх відновлення шляхом створення відповідної інфраструктури з оброблення та реалізації інших додаткових заходів
Завдання до підцілі:
 • 1. Законодавче врегулювання управління відходами упаковки. Запровадження принципі «забруднювач платить» та механізму розширеної відповідальності виробника (РВВ)
 • 2. Вдосконалення інституційної структури сфери управління відходами упаковки
 • 3. Створення інфраструктури повторного використання та перероблення відходів упаковки
 • 4.Популяризація у засобах масової інформації заохочення належного поводження з відходами упаковки
3. Збільшення обсягів відходів, що утилізуються, разом з виробництвом енергії
Показники результативності:
 • Збільшення обсягів відходів, що утилізуються, разом з виробництвом енергії – до 2 млн. т. (у тому числі побутових відходів, до 1 млн. т.)
Завдання до підцілі:
 • 1 Законодавче врегулювання питання термічного оброблення відходів
 • 2 Запровадження та використання економічних інструментів для стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів (екологічний податок, тариф)
4. Зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються
Показники результативності:
 • Зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються на 30%, а побутових відходів до 50%
Завдання до підцілі:
 • 1. Законодавче врегулювання питання захоронення відходів. Впровадження п’ятиступеневої ієрархії управління відходами
 • 2. Встановити економічні інструменти щодо зменшення обсягів захоронення відходів та стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів
 • 3. Створення нових потужностей управління відходами (сортувальні, сміттєпереробні комплекси, комплекси термічної обробки та нові полігони за європейськими стандартами)
5. Зменшення кількості несанкціонований сміттєзвалищ та створення нових полігонів за європейскими стандартами
Показники результативності:
 • Створення ефективної та рентабельної системи збирання та вивезення побутових відходів та забезпечення охопленням 70% населення цими послугами у 2024 році
 • Зменшення кількості полігонів й сміттєзвалищ з 6000 до 500 шляхом створення мережі регіональних полігонів, які проектуються та експлуатуються за найкращими європейськими практиками, замість існуючих полігонів й сміттєзвалищ, що не відповідають цим практик
Завдання до підцілі:
 • 1. Реформування системи державного екологічного контролю в Україні
 • 2. Вдосконалення системи ліцензування у сфері управління небезпечними відходами та здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов
 • 3.Запровадження інформаційної системи управління відходами
 • 4. Посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері управління відходами та створення дієвої системи притягнення до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Законодавче врегулювання запровадження роздільного збирання ТПВ, що запровадить ієрархію операцій поводження з відходами, принцип розширеної відповідальності виробника/депозитну систему, принцип “забруднювач платить”
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття рамкового закону «Про управління відходами» (Директива № 2008/98/ЄС). Розроблення та прийняття Закону України «Про управління муніципальними відходами» Розроблення та прийняття Закону України «Про захоронення відходів» (Директива Ради № 1999/31/ЄС). Пакет законопроектів щодо запровадження РВВ щодо певних категорій відходів споживання 01.01.2019 31.03.2020 Мінекоенерго; Мінрегіон; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Мінфін; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МВС; Міноборони; МКМС; ДРС
Підготовка та затвердження регіональних планів щодо управління відходами згідно із п’ятиступеневою ієрархією відходів та програм щодо попередження утворення відходів (Глава V Директиви № 2008/98/ЄС) 01.01.2019 31.12.2021 Мінекоенерго Мінрегіон; інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Завдання: 2. Вдосконалення інституційної структури сфери управління відходами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Зміцнення інституціональної спроможності компетентних органів Мінекоенерго 01.11.2019 31.12.2021 Мінекоенерго Мінрегіон; інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Завдання: 3. Запровадження економічних інструментів стимулювання роздільного збирання (принцип "плати за то, що викидаєш"). Перетворити захоронення на економічно найменш вигідний варіант поводження з відходами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження РВВ. Підвищення ставок екологічного податку на захоронення відходів. Регулювання тарифів на надання послуг поводження з ТПВ 31.12.2019 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС
Завдання: 4 Створення об’єктів інфраструктури роздільного збирання та сортування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, контейнерний парк, сміттєперевантажувальні станції) 31.12.2019 31.12.2024 Мінрегіон; центральні органи влади: ОМС; ОДА
Створення в рамках регіональних планів інфраструктури управління відходами в обласних центрах, а також мережі пунктів збирання вторинної сировини 01.01.2022 31.12.2024 Мінрегіон; центральні органи влади: ОМС,ОДА
Завдання: 5.Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами. Проведення інформаційно-просвітницьких компаній серед населення щодо вигід та переваг роздільного збирання ТПВ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Утворення інформаційного центру для збирання, оброблення, аналізу та поширення інформації про управління відходами 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
Включення в навчальні програми обов’язкового проведення тематичного позакласного заходу щодо управління відходами. Впровадження роздільного сбіру відходів у дошкільних та закладах середньої освіти 01.01.2020 31.12.2024 МОН; заклади освіти (за згодою); обласні та Київська міська держадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Мінекоенерго
Збільшувати обізнаність населення щодо сортування та переробки відходів через інформаційні компанії та тематичні заходи 01.01.2020 31.12.2024 ОРВВ; ОМС; ОДА; Мінекоенерго
Організація конференцій та круглих столів з управління відходами 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; МОН; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Залучення засобів масової інформації для популяризації належного поводження з побутовими відходами 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; МОН; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Завдання: 1. Законодавче врегулювання управління відходами упаковки. Запровадження принципі «забруднювач платить» та механізму розширеної відповідальності виробника (РВВ)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття рамкового закону «Про управління відходами» (Директива № 2008/98/ЄС). Розроблення та прийняття Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» (Директива № 94/62/ЄС) 01.01.2019 31.03.2020 Мінекоенерго; Мінрегіон
Запровадження принципу «забруднювач платить» для промислових підприємств. Запровадження розширеної відповідальності виробника (РВВ) 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Встановлення мінімальних норм перероблення (рециклінгу) відходів упаковки 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінфін; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Встановлення вимог до організацій РВВ, їх акредитації та ведення реєстру 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Розробка форми звіту для учасників РВВ та процедури його приймання 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Встановлення вимог до роздільного збирання та сортування тари та упаковки 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон
Впровадження екологічних стандартів упаковки. (Встановлення вимог до маркування та дизайну упаковки; обмежень щодо використання небезпечних речовин в упаковці та інше) 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Врегулювання взаємовідносин між ОРВВ та ОМС (органи місцевого саморегулювання) 01.01.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінрегіон
Завдання: 2. Вдосконалення інституційної структури сфери управління відходами упаковки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Зміцнення інституціональної спроможності компетентних органів Мінекоенерго та закріплення за ним регулювання відносин між ОРВВ та контроль за виконанням показників та використанням коштів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Завдання: 3. Створення інфраструктури повторного використання та перероблення відходів упаковки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення місця та ролі РВВ в рамках схем саночищення та регіональних планів управління відходами 01.01.2020 31.12.2021 ОМС; ОДА; Мінекоенерго; Мінрегіон
Інвентаризація існуючих потужностей для повторного використання та перероблення відходів тари та упаковки 01.01.2020 31.12.2021 ОМС; ОДА; Мінекоенерго
Оцінка потреби в створені нових потужностей для переробки відходів 01.01.2021 31.12.2022 ОМС; ОДА; Мінекоенерго
Створення нових потужностей для перероблення відходів 01.01.2020 31.12.2024 ОМС; ОДА
Завдання: 4.Популяризація у засобах масової інформації заохочення належного поводження з відходами упаковки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організація конференцій та засідань за круглими столами, присвячених тематиці поводження з відходами упаковки 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; МОН; МКМС; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Популяризація у засобах масової інформації заохочення належного поводження з відходами упаковки 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; МОН; МКМС; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Завдання: 1 Законодавче врегулювання питання термічного оброблення відходів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття рамкового закону «Про управління відходами» (Директива № 2008/98/ЄС). Розроблення та прийняття Закону України «Про управління муніципальними відходами» Розроблення та прийняття Закону України «Про захоронення відходів» (Директива Ради № 1999/31/ЄС) Розроблення та прийняття Закону України "Про термічне оброблення відходів" 01.01.2019 31.03.2020 Мінекоенерго; Мінрегіон; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Мінфін; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МВС; Міноборони; МКМС; ДРС
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про: порядок проведення інвентаризації об’єктів з поводження відходів, методику проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів, порядок отримання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження відходами 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон
Встановлення системи екологічних вимог до підприємств сміттєпереробної галузі. Імплементація вимог директиви 2010/75/ЄС щодо промислових викидів та контролю в національне законодавство 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Врегулювання законодавчого питання щодо використання палива, виготовленого з твердих побутових відходів (SRF/RDF) як одного з потенційних джерел енергії 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Завдання: 2 Запровадження та використання економічних інструментів для стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів (екологічний податок, тариф)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реформування принципів оподаткування у сфері поводження з відходами та забезпечення цільового використання коштів 01.01.2020 31.12.2021 КМУ; Мінфін,; Мінекоенерго
Встановлення прогресуючої ставки екологічного податку на захоронення відходів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Реформування тарифів на поводження з ТПВ. (принцип "плати за те, що викидаєш") 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон; НКРЕКП
Завдання: 1. Законодавче врегулювання питання захоронення відходів. Впровадження п’ятиступеневої ієрархії управління відходами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття рамкового закону «Про управління відходами» (Директива № 2008/98/ЄС). Розроблення та прийняття Закону України «Про управління муніципальними відходами» Розроблення та прийняття Закону України «Про захоронення відходів» (Директива Ради № 1999/31/ЄС) 01.01.2019 31.03.2020 Мінекоенерго; Мінрегіон; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Мінфін; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МВС; Міноборони; МКМС; ДРС
Запровадити Європейську класифікацію відходів та створити перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з відходами 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Нормативне регулювання порядку визначення категорії небезпечності відходів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; МОЗ
Нормативне регулювання розміщення відходів на полігонах різних категорій 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон; МОЗ
Завдання: 2. Встановити економічні інструменти щодо зменшення обсягів захоронення відходів та стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Встановлення економічних інструментів для стимулювання зменшення обсягів утворення небезпечних відходів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Встановлення механізму фінансових гарантій, що надаються операторами полігонів різних категорій 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон
Створити умови для максимально ефективного використання відходів з досягненням енергетичної, екологічної та економічної цілей 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон
Створення умов для розвитку підприємств з оброблення відходів 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінфін; Мінекономіки; Мінрегіон; інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Завдання: 3. Створення нових потужностей управління відходами (сортувальні, сміттєпереробні комплекси, комплекси термічної обробки та нові полігони за європейськими стандартами)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження в установленому порядку регіональних планів управління відходами 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Визначення місць розміщення регіональних комплексів поводження з відходами в рамках регіональних планів управління відходами на основі кластерного підходу 01.01.2019 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Будівництво регіональних комплексів з відновлення відходів, запланованих в рамках регіональних планів управління відходами на основі кластерного підходу 01.01.2020 31.12.2030 Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Будівництво регіональних полігонів відходів за європейскими стандартами 01.01.2021 31.12.2030 Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Створення умов для будівництва та розвитку потужностей для утилізації небезпечних відходів 01.01.2021 31.12.2030 Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА
Завдання: 1. Реформування системи державного екологічного контролю в Україні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реформування Державної екологічної інспекції 01.01.2019 31.12.2021 Мінекоенерго; Держекоінспекція; КМУ
Імплементація рекомендацій ЄС № 2001/331/ЕС та вимог Директив 2010/75/ЕС та регламентів Додатку 30 Угоди про асоціацію Україна-ЄС у частині контролю (нагляду) 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Держекоінспекція; КМУ
Закріплення принципів прозорості та ризик орієнтованості при здійсненні інспекційно-контрольних функцій 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Держекоінспекція; КМУ
Стимулювання роботи муніципальних інспекцій та громадських інспекторів ОМС 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держекоінспекція; ОМС; ОДА
Завдання: 2. Вдосконалення системи ліцензування у сфері управління небезпечними відходами та здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення вимог до проведення операцій управління небезпечними відходами із застосуванням найкращих доступних технологій 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
Запровадження автоматизованої системи управління відходами. Відслідковування руху відходів від утворення до утилізації 01.01.2021 31.12.2024 Мінекоенерго
Реформування процедури перевірок на відповідність ліцензійним вимогам 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
Завдання: 3.Запровадження інформаційної системи управління відходами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Ведення електронних реєстрів у сфері управління відходами 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
Запровадження електронного обліку руху відходів в системі утворювач-перевізник-утилізатор 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Запровадження відеофіксації операцій з небезпечними відходами 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Завдання: 4. Посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері управління відходами та створення дієвої системи притягнення до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення доповнень КУпАП та Кримінального Кодексів України для посилення відповідальності за порушення екологічного законодавства 01.01.2020 31.12.2021 Держекоінспекція; Мінекоенерго; КМУ
Запровадження дієвого механізму відповідальності операторів місць видалення відходів за збитки завдані довкіллю. Зобов’язання щодо фінансування відновлення компонентів навколишнього природного середовища, які зазнали негативного впливу від місць видалення відходів 01.01.2021 31.12.2024 Мінекоенерго; Мінфін; Держекоінспекція; ОМС; ОДА інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Забезпечено супроводження у Верховній Раді Україні законопроектів у сфері управління відходами, основні положення яких підготовлено Мінекоенерго з метою вдосконалення законодавства у цій сфері. Зокрема, проекту Закону України “Про управління відходами” (реєстраційний номер 2207-1 від 16 жовтня 2019 р.), яким у національне законодавство впроваджуються основні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами – запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Також, Мінекоенерго бере активну участь у засіданнях робочої групи з питань реформування системи управління відходами, створеній Комітетом Верховної Ради України з екологічної політики та природокористування за участю народних депутатів України, представників, Європейської Комісії, громадськості та експертів, з питань обговорення проекту “Про управління відходами”.

Здійснюється постійна координація створення регіональних планів управління відходами обласними державними адміністраціями, які мають закласти основи для створення інфраструктури управління відходами на місцях.

 Подальші заплановані дії

 • Супроводження у Верховній Раді Україні законопроектів, спрямованих на запровадження в Україні нової системи управління різними видами відходів, зокрема “Про відходи електричного та електронного обладнання” (реєстраційний номер 2350 від 30 жовтня 2019 р.) та “Про батареї і акумулятори” (реєстраційний номер № 2352 від 30 жовтня 2019 р.).
 • Підготовка та затвердження регіональних планів щодо управління відходами згідно з п’ятиступеневою ієрархією відходів та програм щодо попередження утворення відходів (Глава V Директиви № 2008/98/ЄС), що обумовлено необхідністю створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами на інноваційних засадах, а також впровадження на регіональному рівні стратегічного планування, що передбачатиме виконання ряду заходів, спрямованих на реформування та удосконалення системи управління відходами.
 • Запровадження інформаційної системи управління відходами, яка дасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.
 • Запровадження Європейської класифікації відходів шляхом гармонізації вітчизняної практики класифікації відходів з європейськими стандартами та створення переліку найкращих доступних технологій операцій поводження з відходами.
 • Реформування системи державного екологічного контролю в Україні з метою створення ефективної державної системи запобігання екологічним правопорушенням та належного контролю за порушенням екологічного законодавства.
 • Забезпечення внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення екологічного законодавства з метою створення дієвої системи притягнення до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства.