#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку громад та територій України
#
Шмигаль Денис
Міністр
Відповідальний
 • Негода В’ячеслав Андронович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

10.3. Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад

Українець має право впливати на те, як організовано його життєвий простір. Важливим інструментом для цього є територіальна громада, в межах якої він живе. Для того, щоб громада реально могла вирішувати локальні проблеми та задачі організації життєвого простору громадянина, вона має бути спроможною (мати достатні ресурси та організаційні спроможності надавати публічні послуги).

Ми послідовно продовжуватимемо політику створення спроможних громад, передаючи на місця ресурси, повноваження та відповідальність за їх реалізацію. Натомість, для того, щоб громадянин гарантовано отримував мінімально необхідний набір публічних послуг та сервісів, будемо стимулювати громади нарощувати спроможності та відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків.

Ми створимо нову систему надання послуг в межах адміністративних, госпітальних, безпекових, судових, міжмуніципальних округів. Це буде реалізовано завдяки створенню трирівневої системи адміністративно-територіального устрою: громада (близько 1400); район (повіт) (близько 100); область (регіон). Для реалізації ефективної політики з надання публічних послуг, повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади будуть упорядковані, а органам місцевого самоврядування будуть передані  більшість повноважень у секторальних сферах, зокрема у питаннях соціально-економічного розвитку громад. Органи префектурного типу замінять місцеві державні адміністрації і їх основним повноваженням буде забезпечення здійснення контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування.

При цьому ми сплануємо розвиток та територіальну представленість важливих державних систем (охорони здоров’я, освіти, юстиції, безпеки та екстреної допомоги) таким чином, щоб для мешканця будь-якої громади гарантовано забезпечувався Стандарт доступності публічних сервісів та послуг (додається до Програми).

Системи захисту довкілля, використання природних ресурсів, будівництво великих інвестиційних та інфраструктурних проектів також будуть проектуватися та впроваджуватися з урахуванням інтересів кожної людини як члена громади.

Так само ми стимулюватимемо інструменти прямої демократії, такі як, наприклад, “бюджети участі”, що дають можливість громадянам брати участь у визначенні пріоритетів та розподілі частки публічних коштів шляхом електронного голосування за обрані проекти для покращення соціально-економічного розвитку регіону/міста/ОТГ. 

Це дасть змогу нам підвищити соціальну активність населення, включити громадян у процес прийняття публічних рішень та відчути відповідальність за організацію власного життєвого простору.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 10.3. «Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Система місцевого самоврядування не відповідає потребам жителів територіальних громад
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Жителі територіальних громад (сіл, селищ, міст)
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

6,4 тис. територіальних громад та їх органах місцевого самоврядування майже відсутні відповідні інституційні та фінансові ресурси для надання якісних та доступних публічних та інших послуг[1]

 

[1] Дані моніторингу Мінрегіону процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування (станом на 10.11.2019), посилання:
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/494/10.11.2019.pdf

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Описана проблема характеризується високим рівнем гостроти, оскільки жителі необ’єднаних територіальних громад позбавлені можливості отримувати належні послуги в освітній, медичній та інших сферах, формувати сучасну інфраструктуру, одержувати інші переваги, якими користуються жителі спроможних територіальних громад[1]

 

[1] Адміністративно-територіальна реформа в Україні: підсумки першого етапу та шляхи подальшої реалізації: допов. зап. / Буркинський Б.В., Горячук В.Ф., Мурзановський Г.М., Чехович З.В.; НАН України, Ін-т пробл. ринку та еконо-екол. досліджень. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 22 с.

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Описана проблема характеризується позитивним рівнем динаміки, оскільки з прийняттям в 2015 році Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» станом на 10.11.2019 в Україні сформовано 1002 об’єднані територіальні громади1. З початку реформи за 2015 рік було об’єднано 159 територіальних громад, за 2016 – 366, за 2017 – 665, за 2018 – 806. Разом з тим, за умови збереження існуючих темпів об’єднання територіальних громад для завершення цього процесу, наприклад, в Одеській області потрібно ще 21 рік, у Харківській – 27, в Закарпатській – 76 [2]

 

[2] Адміністративно-територіальна реформа в Україні: підсумки першого етапу та шляхи подальшої реалізації: допов. зап. / Буркинський Б.В., Горячук В.Ф., Мурзановський Г.М., Чехович З.В.; НАН України, Ін-т пробл. ринку та еконо-екол. досліджень. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 22 с.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Подрібненість територіальних громад та відсутність чітких критеріїв їх формування

На сьогоднішній день майже 80% (6379) територіальних громад мають населення менше 3 тис. жителів.

До того ж до цього часу відсутні чіткі критерії формування спроможних територіальних громад.

Причина 2 – Диспропорційність адміністративно-територіальних одиниць районного (субрегіонального) рівня

Диспропорційність адміністративно-територіальних одиниць районного (субрегіонального) рівня. Наприклад, Поліський район  – 5,6 тис. осіб; Харківський район – 177,7 тис. осіб (чисельність населення відрізняється у понад 30 разів). Зокрема визначення змісту цього поняття, правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, чітких повноважень органів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою України

Причина 3 – Існування неефективної, централізованої системи місцевих органів виконавчої влади для управління територіями
Причина 4 – Відсутність інституції, яка б виконувала повноваження щодо здійснення нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування
1.7. Показники ефективності політики
 • 100% жителів України проживають в спроможних громадах
 • Зменшення кількості громад, що потребують підтримки держави мінімум до 30%

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Формування спроможних територіальних громад
Показники результативності:
 • Вся територія України (100%) охоплена спроможними територіальними громадами
 • Всі адміністративно-територіальні одиниці базового рівня (100%) мають чітко визначені межі
 • В територіальних громадах України сформовано мережі надання публічних послуг та сервісів
 • Публічні та інші послуги, що надаються жителю уповноваженими органами, відповідають затвердженим стандартам та нормативам
 • Більшість (близько 70%) територіальних громад фінансово самодостатні (бездотаційні) (за 5 років)
Завдання до підцілі:
 • Охопити всю території України спроможними територіальними громадами
 • Сформувати у всіх територіальних громадах мережі надання публічних послуг та сервісів
2. Формування нової системи адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня
Показники результативності:
 • Вся територія України (100%) охоплена районами, які відповідають стандартам територіального поділу країн Європейського Союзу для статистичних цілей рівня NUTS-3
 • Всі адміністративно-територіальні одиниці районного (субрегіонального) рівня (100%) мають чітко визначені межі
Завдання до підцілі:
 • Охопити всю територію України районами (округами), які відповідають європейським вимогам та стандартам
3. Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у секторальних сферах
Показники результативності:
 • Функції органів державної влади та органів місцевого самоврядування розмежовано (відсутність повноважень, що дублюються) з урахуванням принципу повсюдності
Завдання до підцілі:
 • Передати органам місцевого самоврядування повноваження органів виконавчої влади у секторальних сферах
4. Утворення префектур
Показники результативності:
 • За рішеннями органів місцевого самоврядування щодо їх законності та відповідності Конституції здійснюється адміністративний нагляд префектом (100% рішень)
Завдання до підцілі:
 • Переформатувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основним повноваженням яких буде забезпечення адміністративного нагляду за органами місцевого самоврядування

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Охопити всю території України спроможними територіальними громадами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та прийняття ВРУ Закону України про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад АР Крим, областей 29.09.2019 05.12.2019 Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Мінрегіон
Розроблення додаткових методичних рекомендацій щодо оцінки спроможності територіальних громад 01.11.2019 01.12.2019 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Утворення відповідних робочих груп на національному та регіональному рівнях 01.11.2019 30.11.2019 Мінрегіон; облдержадміністрації; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Проведення в регіонах обговорень проектів перспективних планів, проектів змін до перспективних планів, в тому числі з органами місцевого самоврядування 01.11.2019 30.12.2019 Облдержадміністрації; Мінрегіон; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розроблення облдержадміністраціями та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про затвердження, внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей 01.11.2019 30.01.2020 Облдержадміністрації; Мінрегіон
Моделювання адміністративно-територіальних одиниць базового рівня з урахуванням перспективних планів формування територій громад областей 01.12.2019 28.02.2020 Мінрегіон; облдержадміністрації; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Конституції України стосовно територіальної організації влади (надання пропозицій Комісії з питань правової реформи) 01.11.2019 31.12.2019 Мінрегіон
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів України «Про адміністративно-територіальний устрій», «Про засади адміністративно-територіального устрою», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 01.01.2020 30.06.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання вищезазначених законів 30.07.2020 30.09.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Надання державної фінансової підтримки на розвиток об’єднаних територіальних громад шляхом розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 01.01.2020 30.06.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Висвітлення реалізації політики через регіональні та національні медіа, на офіційних веб-сайтах органів державної влади, в соціальних мережах 01.12.2019 30.12.2020 Облдержадміністрації; Мінрегіон; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади
Завдання: Сформувати у всіх територіальних громадах мережі надання публічних послуг та сервісів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Аналіз існуючих та моделювання потенційних мереж надання публічних послуг та сервісів 29.09.2019 10.11.2019 Облдержадміністрації; Мінрегіон; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади
Затвердження облдержадміністраціями моделей мереж надання публічних послуг та сервісів 10.12.2019 30.12.2019 Облдержадміністрації; Мінрегіон; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади
Завдання: Охопити всю територію України районами (округами), які відповідають європейським вимогам та стандартам
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Утворення відповідних робочих груп на національному та регіональному рівнях 01.11.2019 30.12.2019 Мінрегіон; облдержадміністрації; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Проведення в регіонах обговорень щодо моделей адміністративно-територіального устрою областей, в тому числі з органами місцевого самоврядування 01.11.2019 01.03.2020 облдержадміністрації; Мінрегіон; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Моделювання адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня 01.12.2019 28.02.2020 Мінрегіон; облдержадміністрації; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Конституції України стосовно територіальної організації влади (надання пропозицій Комісії з питань правової реформи) 01.11.2019 31.12.2019 Мінрегіон
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів України «Про адміністративно-територіальний устрій», «Про засади адміністративно-територіального устрою» та інших 01.01.2020 30.06.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання вищезазначених законів 30.07.2020 30.09.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Висвітлення реалізації політики через регіональні та національні медіа, на офіційних веб-сайтах органів державної влади, в соціальних мережах 01.12.2019 30.12.2020 Облдержадміністрації; Мінрегіон; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади
Завдання: Передати органам місцевого самоврядування повноваження органів виконавчої влади у секторальних сферах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Конституції України стосовно територіальної організації влади (надання пропозицій Комісії з питань правової реформи) 01.11.2019 31.12.2019 Мінрегіон
Утворення робочої групи при Мінрегіоні 01.11.2019 30.11.2019 Мінрегіон; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розроблення та обговорення концепції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція) 01.11.2019 28.02.2020 Мінрегіон; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція) 01.01.2020 30.06.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 30.07.2020 30.09.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Висвітлення реалізації політики через регіональні та національні медіа, на офіційних веб-сайтах органів державної влади, в соціальних мережах 01.12.2019 30.12.2020 Облдержадміністрації; Мінрегіон; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади
Завдання: Переформатувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основним повноваженням яких буде забезпечення адміністративного нагляду за органами місцевого самоврядування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Конституції України стосовно територіальної організації влади (надання пропозицій Комісії з питань правової реформи) 01.11.2019 31.12.2019 Мінрегіон
Утворення робочої групи при Мінрегіоні 01.11.2019 30.11.2019 Мінрегіон; облдержадміністрації; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розроблення та обговорення концепції запровадження інституту префектів 01.01.2020 28.02.2020 Мінрегіон; облдержадміністрації; народні депутати України (за згодою); асоціації ОМС (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою)
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону щодо префекта 01.01.2020 30.06.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону щодо префекта 30.07.2020 30.09.2020 Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; Мін'юст; облдержадміністрації; асоціації ОМС (за згодою)
Висвітлення реалізації політики через регіональні та національні медіа на офіційних веб-сайтах органів державної влади, в соціальних мережах 01.12.2019 30.12.2020 облдержадміністрації; Мінрегіон; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З 1 вересня 2019 р. утворено 78 об’єднаних територіальних громад , що на 42 % більше ніж за відповідний період 2018 року (всього утворено 1029 об’єднаних територіальних громад), визнано спроможними 10 об’єднаних територіальних громад.

Довідково: до кінця лютого 2020 року ще 38 новоутворених об’єднаних територіальних громад буде визнано спроможними (всього буде визнано спроможними 876  об’єднаних територіальних громад). Додатково 174  об’єднані територіальні громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини у 2020  році (всього близько 980 об’єднаних територіальних громад).

Розроблено стандарти послуг для формування оптимальної мережі соціальної інфраструктури в громадах: 26 мереж, 100 шарів геоданих, проведено інвентаризацію 150 300 об’єктів соціальної інфраструктури та створено геоінформаційну базу даних усіх надавачів публічних сервісів та послуг на рівні територіальних громад.

Схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей” (Закон України від 5 грудня 2019 р. № 348-IX), що дозволить удосконалити процедуру розроблення більш збалансованих перспективних планів областей, що відповідають Методиці формування спроможних територіальних громад.

Розроблено Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад з урахуванням критерію розвитку оптимальної мережі соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг, а також затверджено нову редакцію Методики формування спроможних територіальних громад, що дозволить більш комплексно оцінити рівень спроможності існуючих та проектних об’єднаних територіальних громад при аналізі існуючих і підготовці нових редакцій перспективних планів формування територій громад.

Здійснено аналіз існуючих перспективних планів формування територій громад областей з урахуванням Методичних рекомендацій щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад і пропозицій з їх оптимізації та проведено щодо них консультації з асоціаціями органів місцевого самоврядування, народними депутатами України.

Охоплено 90,3 % площі території України перспективними планами формування територій спроможних громад областей (прийнято 9 розпоряджень Кабінету Міністрів України, якими внесено зміни до перспективних планів формування територій громад Івано-Франківської, Житомирської, Одеської, Чернігівської, Луганської, Тернопільської, Полтавської, Харківської областей та затверджено перспективний план Закарпатської області).

З метою визначення основних засад адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів Кабінетом Міністрів України схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про засади адміністративно-територіального устрою України” (реєстраційний номер 2804 від 24 січня 2020 р.).

Спрощено процедуру реєстрації статутів об’єднаних територіальних громад, що створить передумови для забезпечення участі громадян в управлінні місцевими справами шляхом застосування різних форм місцевої демократії (з прийняттям постанови  Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1058 “Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад”).

Оптимізовано структуру районних державних адміністрацій з урахуванням стану утворення об’єднаних територіальних громад, усунуто дублювання повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, що дозволило скоротити з 18 до 9 рекомендованих підрозділів райдержадміністрацій (прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 3  листопада 2019 р. № 923 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. №  606”).

Розроблено спільно з народними депутатами проекти законів України “Про внесення змін до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” щодо вдосконалення порядку об’єднання (приєднання) територіальних громад, що розташовані на територіях суміжних адміністративно-територіальних одиниць” (реєстраційний номер 2554 від 6 грудня 2019 р.) та “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (реєстраційний номер 2653 від 20 грудня 2019 р.).

Розроблено концептуальні засади законопроекту “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині визначення системи місцевого самоврядування, статусу, організації роботи органів місцевого самоврядування, пропозицій щодо перерозподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів та місцевими органами виконавчої влади з урахуванням принципу субсидіарності.

Подальші заплановані дії

 • Формування нового адміністративно-територіального устрою шляхом:

-    супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (реєстраційний номер 2653 від 20 грудня 2019 р.), який прийнято у першому читанні 17 січня 2020 року;

-    прийняття рішення щодо адміністративно-територіального устрою базового рівня (утворення близько 1400 спроможних громад);

-    схвалення та подання до Верховної Ради України проекту Закону України щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня (утворення близько 100 районів).

 • Посилення фінансової та інституційної спроможності територіальних громад шляхом:

-    схвалення та подання до Верховної Ради України нових редакцій законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”;

-    розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на виконання нових редакцій Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”;

-    схвалення та подання до Верховної Ради України законопроектів щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України з питань фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування (з урахуванням нових редакцій законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”);

-    розроблення пропозицій щодо внесення змін до секторальних законів в частині децентралізації та розмежування повноважень;

-    розроблення пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” в частині оптимізації повноважень центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів з урахуванням принципу субсидіарності;

-    стимулювання розвитку форм (інструментів) прямої демократії на місцевому рівні.