#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство оборони України
#
Загороднюк Андрій
Міністр
Відповідальний
 • Поліщук Олександр Миколайович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

15.3. Українці мають реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони

Ми запровадимо реально діючі інструменти демократичного цивільного контролю, у тому числі через законодавство, відповідно до євроатлантичних стандартів та забезпечимо їх реалізацію. 

Ми підтримаємо обізнаність та популяризацію принципів цивільного контролю серед військовослужбовців та широких верств населення.

Суттєво підвищимо прозорість оборонного бюджету відповідно до нових принципів віднесення інформації до державної таємниці.

Запровадимо вдосконалену систему захисту прав військовослужбовців, що базується на можливості військовослужбовців отримати забезпечення своїх законних прав та гарантування їх державними органами.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 15.3. «Українці мають реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Українці відчувають брак інструментів цивільного контролю над силами оборони
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Український народ
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Станом на початок листопада 2019 року 17% громадян вважають[1], що рівень демократії в Україні покращується, водночас на погіршення вказують 14% респондентів, зміни у стані обороноздатності країни опитувані оцінюють відповідно 19% і 16%. Водночас, проведене у лютому 2018 року соціологічне дослідження[2] виявило, що лише 47% громадян (близько 20 млн. осіб) вважають себе поінформованими щодо прогресу у реформуванні українського війська

 

[1] http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-2

[2] https://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/2017.09.pdf

1.4. Гострота проблеми
Середня

Оборонний сектор є одним із найбільш закритих сегментів урядування в державі. Обмежений доступ громадян до інформації щодо діяльності Збройних Сил та інших складових сил оборони лімітує залучення громадських активістів та незалежних експертів до прийняття рішень у сфері оборони. Натомість забезпеченням безпеки[1] України задоволені лише 11% громадян, не задоволені – 64%. Більша невдоволеність громадян пов’язана лише з економічним становищем в Україні, відповідно 5% та 83% громадян.

Проблеми налагодження ефективного демократичного цивільного контролю над силами оборони є також об’єктом критики України з боку міжнародних партнерів, зокрема у контексті реалізації її прагнень до членства у НАТО та ЄС

 

[1] http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=882&page=3&y=2019

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Зміни у системі цивільного контролю над силами оборони, передбачені Законом України «Про національну безпеку» (прийнятий у 2018 році) залишилися не реалізованими, зокрема в частині запровадження громадського контролю.

Рівень довіри громадян до армії, як соціального інституту залишається впродовж останніх трьох років достатньо високим (до 51%)[1]. Водночас, баланс довіри-недовіри знизився на 6 пунктів (з 30% до 24%). За регіональним розподілом ЗСУ найбільше довіряють в Західному регіоні (62%), найменше – у Східному (28%). Це свідчить про стійку тенденцію збереження інтересу громадян до урядування у секторі оборони та прогнозовану активізацію впродовж наступних п’яти років діяльності громадських організацій щодо реалізації своїх законних прав із здійснення демократичного цивільного контролю над силами оборони

 

[1] https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=817&page=1

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Недостатнє використання наявних інструментів демократичного цивільного контролю за діяльністю Збройних Сил та інших складових сил оборони, зокрема у питаннях контролю розроблення та виконання державних оборонних цільових програм
Причина 2 – Недосконалий інструмент оперативного та достовірного інформування громадян про діяльність Збройних Сил та інших складових сил оборони спричиняє репутаційні ризики, що мають масштабний і довготривалий ефект
Причина 3 – Надмірне втаємничення та недостатня комунікація з громадянським суспільством лімітує інструментарій залучення його активної частини до формування і реалізації державної політики у сфері оборони
Причина 4 – Засоби реалізації соціальних програм у Збройних Силах є незрозумілими та непрозорими як для військовослужбовців, так і для суспільства в цілому
1.7. Показники ефективності політики
 • Забезпечується надійний цивільний демократичний контроль над силами оборони у відповідності до євроатлантичних стандартів
 • Забезпечується захист прав військовослужбовців та членів їх сімей

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Запроваджено реально діючі інструменти демократичного цивільного контролю, у тому числі через законодавство, відповідно до євроатлантичних стандартів та забезпечено їх реалізацію
Показники результативності:
 • Використання різнопланових інструментів демократичного цивільного контролю відповідними суб’єктами законодавчо врегульовано, організаційно та інформаційно забезпечено
 • Позитивна динаміка, за результатами соціологічних опитувань, щодо оцінки громадянами України характеру впливу та дій влади у сфері оборони на своє особисте становище
Завдання до підцілі:
 • Налагодити ефективну взаємодію з комітетами Верховної Ради України
 • Запровадити дієві комунікації між органами військового управління та громадськими організаціями, неурядовими дослідницькими установами, засобами масової інформації
 • Налагодити ефективну роботу консультативно-дорадчих органів, утворених при Міністерстві оборони України
 • Здійснити системне налаштування громадських обговорень проектів нормативно-правових актів та проведення громадських експертиз окремих питань діяльності сил оборони інститутами громадянського суспільства
 • Організувати роботу щодо звернень громадян, забезпечення неухильного дотримання їх права на доступ до публічної інформації
2. Забезпечено обізнаність та популяризацію принципів демократичного цивільного контролю серед громадськості та військовослужбовців
Показники результативності:
 • Позитивна динаміка, за результатами соціологічних опитувань, щодо оцінки населенням України рівня своєї поінформованості про реформи та дії влади у сфері оборони
 • Військовослужбовці ознайомлені з основами демократичного цивільного контролю
Завдання до підцілі:
 • Розробити комунікаційну стратегію з популяризації питань демократичного цивільного контролю за силами оборони у засобах масової інформації (в т.ч. військових)
 • Організувати надання та використання консультативно-дорадчої допомоги недержавних експертно-аналітичних організацій, вітчизняних та іноземних експертів під час розроблення нового комплекту документів оборонного планування
 • Включити основи цивільного контролю до навчальних програм вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти
 • Організувати вивчення у рамках тематики занять з національно-патріотичної підготовки основних засад цивільного контролю
 • Провести тренінги з ключових напрямів демократичного цивільного контролю для офіцерів органів військового управління у військах (силах)/у військових гарнізонах
3. Запроваджено прозорий оборонний бюджет відповідно до нових принципів віднесення інформації до державної таємниці
Показники результативності:
 • Спостерігається збільшення деталізації оборонного бюджету та зменшення частки таємних закупівель
 • Проект і фінальна версія оборонного бюджету викладається у вільному доступі – для громадянського суспільства та донорів
Завдання до підцілі:
 • Забезпечити формування прозорого Бюджетного запиту Міністерства оборони України для здійснення конкурентних процедур закупівель товарів, робіт і послуг для потреб оборони з урахуванням нових принципів віднесення інформації до державної таємниці, в т.ч. розроблення постанови КМУ щодо порядку розрахунку очікуваної вартості при закупівлі у єдиного в Україні виробника
 • Створити ефективну систему внутрішнього контролю та управління ризиками, яка забезпечує запобігання фактам незаконного, неефективного і нерезультативного використання бюджетних коштів та інших ресурсів, відшкодування збитків, усунення інших порушень та ризиків, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у виявлених порушеннях
 • Організувати щоквартальне висвітлення результатів діяльності Служби внутрішнього аудиту на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України
4. Вдосконалено систему захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, що базується на можливості отримання ними своїх законних прав та гарантування їх державними органами
Показники результативності:
 • Позитивна динаміка, за результатами соціологічних опитувань військовослужбовців, щодо рівня їх задоволеності власним соціальним та правовим захистом
Завдання до підцілі:
 • Запровадити щорічний моніторинг поточного стану дотримання прав і свобод військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Збройних Сил України
 • Створити дієвий механізм координації з представником Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо повної реалізації законодавчо визначених прав та гарантій персоналу сил оборони (в т.ч. удосконалення процедур доступу до військових частин та роботи з військовослужбовцями)
 • Забезпечити системне громадське обговорення та експертизу проєктів нормативно-правових актів у сфері соціального захисту персоналу сил оборони
 • Розробити і реалізувати програми рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, досягнення їх паритетного становища в усіх сферах життєдіяльності сил оборони, в т.ч. програму запобігання гендерно-зумовленому насильству

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Налагодити ефективну взаємодію з комітетами Верховної Ради України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Включити представників Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до складу робочих груп щодо опрацювання законопроектів 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Забезпечити супроводження розгляду Верховною Радою України проектів законів України, які визначають і регулюють діяльність органів сектору оборони та їх повноваження 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Запровадити дієві комунікації між органами військового управління та громадськими організаціями, неурядовими дослідницькими установами, засобами масової інформації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити порядок взаємодії органів військового управління з громадськими організаціями, неурядовими дослідницькими установами, засобами масової інформації 01.12.2019 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Налагодити ефективну роботу консультативно-дорадчих органів, утворених при Міністерстві оборони України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Сприяти діяльності консультативно-дорадчих органів, утворених при Міністерстві оборони України, зокрема: Громадській раді при Міністерстві оборони України, Раді у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України; Раді волонтерів при Міністерстві оборони України; Проектному офісу реформ Міністерства оборони України; Галузевій двосторонній соціально-економічній раді 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Здійснити системне налаштування громадських обговорень проектів нормативно-правових актів та проведення громадських експертиз окремих питань діяльності сил оборони інститутами громадянського суспільства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організувати обговорення проектів законодавчих актів з відповідними консультативно-дорадчими органами утвореними при Міністерстві оборони України та громадськістю 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Видати наказ Міністерства оборони України з питань, що належать до відповідної компетенції структурного підрозділу МО України (після надходження запитів на проведення громадської експертизи від інститутів громадянського суспільства у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 976 (зі змінами) 01.12.2019 31.12.2023 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Реалізувати заходи щодо сприяння проведенню громадських експертиз (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 976 (зі змінами) 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Організувати роботу щодо звернень громадян, забезпечення неухильного дотримання їх права на доступ до публічної інформації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розгляд звернень (запитів) громадян, реалізація їх права на доступ до публічної інформації 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розробити комунікаційну стратегію з популяризації питань демократичного цивільного контролю за силами оборони у засобах масової інформації (в т.ч. військових)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити (на постійній основі) проведення інформаційної кампанії у засобах масової інформації, спрямованої на підтримання позитивного іміджу Збройних Сил у суспільстві, висвітлення (популяризацію) питань демократичного цивільного контролю 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Організувати надання та використання консультативно-дорадчої допомоги недержавних експертно-аналітичних організацій, вітчизняних та іноземних експертів під час розроблення нового комплекту документів оборонного планування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити розроблення нового комплекту документів оборонного планування з використанням консультативно-дорадчої допомоги недержавних експертно-аналітичних організацій, вітчизняних та іноземних експертів 01.02.2023 31.12.2023 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Включити основи цивільного контролю до навчальних програм вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організувати викладання факультативного курсу основ демократичного цивільного контролю у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Організувати вивчення у рамках тематики занять з національно-патріотичної підготовки основних засад цивільного контролю
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Включити відповідну тематику до занять з національно-патріотичної підготовки 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Провести тренінги з ключових напрямів демократичного цивільного контролю для офіцерів органів військового управління у військах (силах)/у військових гарнізонах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити проведення тренінгів, в рамках співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, для офіцерів органів військового управління у військах (силах) в місцях дислокації найбільших військових гарнізонів за участю іноземних фахівців 01.01.2021 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Забезпечити формування прозорого Бюджетного запиту Міністерства оборони України для здійснення конкурентних процедур закупівель товарів, робіт і послуг для потреб оборони з урахуванням нових принципів віднесення інформації до державної таємниці, в т.ч. розроблення постанови КМУ щодо порядку розрахунку очікуваної вартості при закупівлі у єдиного в Україні виробника
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вивчити питання щодо можливості зняття надмірної втаємниченості з окремих документів, що регламентують державне оборонне замовлення та залучення громадянського суспільства до формування і реалізації державної політики у сфері оборони 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Прийняти участь у розроблені проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про державну таємницю” 01.12.2019 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Провести аналіз нормативно правової бази Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, що потребує оновлення (переопрацювання) після внесення змін до проекту Закону України “Про державну таємницю” 01.12.2019 31.12.2023 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Створити ефективну систему внутрішнього контролю та управління ризиками, яка забезпечує запобігання фактам незаконного, неефективного і нерезультативного використання бюджетних коштів та інших ресурсів, відшкодування збитків, усунення інших порушень та ризиків, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у виявлених порушеннях
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Переглянути та оновити політику і процедури внутрішньго контролю та управління ризиками з метою підвищення ефективності розподілу оборонних ресурсів, запровадження відповідальності та підзвітності посадових осіб за управління бюджетними котами та іншими оборонними ресурсами 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Організувати щоквартальне висвітлення результатів діяльності Служби внутрішнього аудиту на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організувати розміщення матеріалів аудиту на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Запровадити щорічний моніторинг поточного стану дотримання прав і свобод військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Збройних Сил України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організувати проведення щорічного моніторнигу поточного стану дотримання прав і свобод військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, підготовка пропозицій керівництву Міністерства оборони України щодо врегулювання проблемних питань 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Налагодити системне інформування особового складу та громадськості про соціальні програми у Збройних Силах, гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, які закріплені в Конституції та законах України 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Створити робочу групу у складі військових юристів та представників громадськості з питань інформування особового складу щодо їх прав, пільг та соціальних гарантій 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Створити дієвий механізм координації з представником Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо повної реалізації законодавчо визначених прав та гарантій персоналу сил оборони (в т.ч. удосконалення процедур доступу до військових частин та роботи з військовослужбовцями)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підтримувати комунікації з Уповноваженим у справах захисту прав військовослужбовців Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України щодо моніторингу дотримання прав людини 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Забезпечити системне громадське обговорення та експертизу проєктів нормативно-правових актів у сфері соціального захисту персоналу сил оборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести моніторинг нормативно-правової бази для запровадження диференційованої системи соціальних гарантій (захисту) військовослужбовців та членів їх сімей 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розробити і реалізувати програми рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, досягнення їх паритетного становища в усіх сферах життєдіяльності сил оборони, в т.ч. програму запобігання гендерно-зумовленому насильству
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проаналізувати прояви гендерно-зумовленого насильства серед військовослужбовців в умовах збройної агресії Російської Федерації та визначити заходи щодо його запобігання військовослужбовцями). 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Забезпечити щорічне надання відповідної інформації до Кабінету Міністрів України щодо впровадження державної гендерної політики у Збройних Силах України 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

В рамках співробітництва Міністерства оборони та Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2019 році організовано і забезпечено реалізацію проекту “Посилення демократичного контролю над Збройними Силами України”. Головною метою проекту (програми) є розбудова спроможностей українських органів військового управління щодо підготовки військового персоналу (старшого офіцерського складу) з питань демократичного контролю над збройними силами.

З метою популяризації принципів демократичного цивільного контролю здійснюється розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства оборони відповідної інформації.

З метою вдосконалення системи захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей практично налагоджено ефективну взаємодію з комітетами Верховної Ради України. До складу робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, яка створена у Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, включено представників Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

Робочою групою опрацьовується проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, яким урегульовуються питання щодо надання військовослужбовцям відпусток в особливий період (в тому числі відпусток на навчання та відпусток учасникам бойових дій), запровадження норми стосовно надання військовослужбовцям права, за їх бажанням, замінювати частину щорічної основної відпустки грошовою компенсацією, визначення мінімального розміру посадового окладу та окладу за військовим званням залежно від прожиткового мінімуму, уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом тощо.

Організовано системне інформування особового складу та громадськості про соціальні програми у Збройних Силах України, гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, які закріплені в Конституції та законах України.

З метою реалізації демократичного контролю над Збройними Силами України створено робочу групу з питань інформування військовослужбовців Збройних Сил України щодо їх прав, пільг і соціальних гарантій. До складу зазначеної групи включено представників апарату Міноборони, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України та громадських організацій “Ліга офіцерів” і “Майбуття”.

Подальші заплановані дії

 • Опрацювання питання щодо можливості продовження реалізації у 2020 році відповідного спільного проекту Міністерства оборони та Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань посилення демократичного контролю над Збройними Силами України.