#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку громад та територій України
#
Шмигаль Денис
Міністр
Відповідальний
 • Чаплінський Юліан Михайлович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

10.4. Українці мають комфортне та доступне житло

57% громадян України не задоволені існуючими житловими умовами і це проблема, яку Уряд не може ігнорувати. Ми прагнемо досягти показника задоволення громадян існуючими житловими умовами на рівні 80% та розв’язати їх ключові проблеми на ринку житла. Передусім ми визначимося, що саме означає “право на житло”, і проаналізуємо в чому насправді полягає незадоволення українців у реалізації громадянами конституційного права на житло, щоб знайти реалістичний шлях до вирішення цієї проблеми. Проте окремі кроки зрозумілі уже зараз. 

Для громадян, які проживають у багатоквартирних будинках, ми вдосконалимо механізми управління, що максимально продовжить строк їх експлуатації, зокрема встановимо порядок передачі безоплатно у власність співвласникам багатоквартирних житлових будинків земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також унормуємо на законодавчому рівні спірні питання управління спільним майном у багатоквартирному будинку.

Ми переконані, що механізм ефективного управління дасть змогу запровадити вкрай необхідну модернізацію існуючого житлового фонду через спільне співфінансування капітальних ремонтів співвласниками, органами місцевого самоврядування та державою. Для цього ми передбачимо необхідні стимули. 

Стосовно житла, яке вже не підлягає модернізації, – запропонуємо дієвий механізм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. В результаті ми хочемо, щоб щороку кількість об’єктів аварійного житла зменшувалася принаймні на 2%.

Для громадян, які знаходяться в пошуках свого власного житла, ми плануємо збільшити доступність будівництва нового житла за рахунок здешевлення вартості кредитних ресурсів (як багатоквартирних будинків, так і об’єктів індивідуального будівництва) та шляхом зниження собівартості будівництва (зменшення адміністративного навантаження на забудовників та стимулювання конкуренції).

Ми переглянемо існуючі бюджетні програми в сфері житлової політики з метою зміщення державної допомоги в сторону найбільш соціально незахищених верств населення. Бюджетна підтримка буде більш конкретною та спрямованою на конкретні цільові групи громадян. 

З метою надання українським громадянам більших можливостей для реалізації свого конституційного права на житло ми також удосконалимо механізм функціонування ринку оренди житла, що приведе до його розвитку – збільшення пропозиції.

Окрему увагу ми приділимо тим громадянам, які мешкають в гуртожитках на незрозумілих юридичних підставах. Їх права повинні бути захищені.

Все це сприятиме підвищенню рівня народжуваності та зменшить рівень тривожності серед населення, що не забезпечене житлом, та сприятиме зменшенню кількості людей, що емігрують з України.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 10.4 «Українці мають комфортне та доступне житло» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. 43% громадян не задоволені існуючими житловими умовами
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема призводить до порушення безпеки та комфорту проживання населення та  частково до міграції найбільш працездатних верств населення, зокрема молоді. Станом на кінець 2014 року 657,2 тис. сімей та одинаків перебувають на обліку для поліпшення житлових умов. [1].

Неефективність державної житлової політики привезла до консервації радянської житлової системи та схеми розселення населення; поступового погіршення технічного та естетичного стану житлового фонду; складнощів в побудові системи ефективного управління житловим фондом, появі дисбалансу щодо використання житла в комерційних/інвестиційних цілях при високій потребі у забезпеченні соціальним (доступним) житлом.

Проблема також загострюється у зв’язку з необхідністю облаштування внутрішньо переміщених осіб (близько 1,5 млн. осіб)[2]. Для участі у державних житлових програмах зареєстровано майже 20 тис. сімей, з яких більше 8 тис. – це сім‘ї внутрішньо переміщених осіб, 2 тис. – сім’ї учасників АТО, понад 6 тис. – молодь[3].

Станом на 1 жовтня 2019 року із 180 тис. багатоквартирних будинків управління 32 тис. будинків здійснюють утворені в них ОСББ (17,6 %). У 53 тис. будинків нині здійснено перехід до надання послуги з управління багатоквартирним будинком – управителя обрано співвласниками самостійно або призначено за результатами конкурсу органом місцевого самоврядування. Самоорганізація співвласників залишається на досить низькому рівні – самостійно обрано управителя лише у трохи більше, ніж 12 тис. будинків (6,8 %). 43 % багатоквартирних будинків «живуть» за старим законодавством[4].

 

[1] Державна служба статистки України – Статистичний бюлетень «Квартирний облік та кількість наданих квартир в Україні у 2014 році» – http://www.ukrstat.gov.ua/ (Державне статистичне спостереження за формою № 4-житлофонд (річна) "Квартирна черга та надання житлових приміщень" скасовано наказом Держстату від 11.08.215 № 185, починаючи зі звіту за 2015 рік.)

[2] Міністерство соціальної політики України – Облік внутрішньо переміщених осіб – https://www.msp.gov.ua/news/17892.html

[3] Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву – дані регіональних відділень про кількість анкет-заяв для участі у державних житлових програмах

[4] Міністерство розвитку громад та територій України – моніторинг про житловий фонд та управління ним в Україні (щоквартальний)

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Проблема призводить до порушення безпеки та комфорту проживання; містить загрозу життю та/або безпечному існуванню; призводить до міграції найбільш працездатних верств населення, зокрема молоді

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Більше 60 % житлових будинків в нашій країні було зведено ще у роки радянського індустріального будівництва за типовими серіями (до 1970 року) і нині нагально потребує проведення заходів з модернізації[1] . При цьому, за даними Держстату 4,3 млн. кв. м. житла є ветхим та/або визнано аварійним[2]

 

[1] Державна служба статистки України – Статистичний бюлетень «Житловий фонд України у 2010 році» – http://www.ukrstat.gov.ua/ (починаючи зі звіту за 2011 рік показник відсутній);

[2] Державна служба статистки України – Статистичний бюлетень «Житловий фонд України у 2010 році» – http://www.ukrstat.gov.ua

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Низька доступність житла для громадян
Причина 2 – Наявність великої кількості застарілих об’єктів житлового фонду та відсутність їх реконструкції
Причина 3 – Неврегульованість питань захисту права власності на спільне майно (перелік, обсяги, вартість), зокрема набуття співвласниками права власності (безоплатного постійного користування) на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія
Причина 4 – Неефективність економічного механізму галузі та методів управління будівництвом та експлуатацією будівель і споруд, що гальмує та здорожує житлове будівництво та експлуатацію будинків, робить непрозорим ціноутворення, породжує корупцію і ухилення від сплати податків
Причина 5 – Відсутність прозорого ринку орендного житла та переважна спрямованість на придбання нерухомості у власність
Причина 6 – Недостатня кількість та якість статистичних даних про стан ринку житла
1.7. Показники ефективності політики
 • Зростання індексу задоволеності громадян житловими умовами на 5% щороку
 • Збільшення кількості багатоквартирних житлових будинків, які визначилися із формою управління, на 10% щороку

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення умов для надання державної допомоги для вирішення житлового питання (власність, оренда) найбільш соціально вразливих груп населення в межах фінансових можливостей держави
Показники результативності:
 • Зростання кількості громадян, які поліпшили житлові умови, на 5% щороку
Завдання до підцілі:
 • Створити нову системну законодавчу базу, яка регулює основні засади державної житлової політики
 • Удосконалити механізм забезпечення житлом населення на випадок надзвичайних ситуацій (житлом з фонду для тимчасового проживання); переглянути критерії надання громадянам житла з фонду соціального призначення, умов користування ним
 • Створити фонди житла соціального призначення та житла для тимчасового проживання
 • Удосконалити механізми кредитно-фінансової допомоги на будівництво (придбання) житла, у т. ч. перегляд та удосконалення порядку фінансування існуючих житлових програм, відновлення фінансування молодіжного кредитування
 • Встановити критерії надання житла громадянам безоплатно або за доступну плату в найм (оренду); визначити групи (категорії) населення щодо першочергового забезпечення житлом та удосконалення існуючих механізмів для задоволення житлових потреб громадян, потребуючих поліпшення житлових умов
 • Надати державну підтримку забезпечення громадян доступним житлом
 • Запровадити механізм співфінансування заявниками капітальних ремонтів житла
2. Здійснення модернізації та реконструкції застарілого житлового фонду
Показники результативності:
 • Зменшення кількості об’єктів аварійного (ветхого) житла на 2% щороку
Завдання до підцілі:
 • Удосконалити відносини, пов’язані із проведенням заходів щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду
 • Сформувати стимулюючі інструменти щодо модернізації існуючого житлового фонду за рахунок співфінансування органами місцевого самоврядування та державою
3. Розвиток інституту ефективного власника
Показники результативності:
 • Збільшення кількості багатоквартирних житлових будинків, які визначилися із формою управління, на 10% щороку
Завдання до підцілі:
 • Урегулювати питання набуття співвласниками БКБ права власності (безоплатного постійного користування) на земельну ділянку, на якій розташовані БКБ і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія)
 • Створити механізми правових гарантій та захисту житлових прав, у т. ч. на управління житлом, і відповідальності щодо впровадження державної житлової політики, а також механізмів реалізації та захисту прав з управління житлом та виконання обов'язків з управління
 • Наповнити Державний реєстр речових прав на нерухоме майно інформацією про всіх співвласників БКБ
 • Підвищити професійний рівень осіб, які здійснюють управління БКБ
 • Спростити процедури ухвалення рішень в БКБ, в тому числі у ОСББ
 • Провести інформаційно-освітні кампанії
4. Удосконалення економічних та управлінських механізмів галузі, що впливають на якість та вартість житла
Показники результативності:
 • Скорочення принаймні на 10% вартості (ціни) будівництва та капітального ремонту, що здійснюється із залученням бюджетних коштів
Завдання до підцілі:
 • Перехід до управління життєвим циклом будівель і споруд
 • Удосконалити кошторисне нормування і ціноутворення у будівництві
 • Застосувати будівельне інформаційне моделювання в управлінні життєвим циклом будівель і споруд державної і комунальної власності
5. Створення дієвого ринку орендного житла
Показники результативності:
 • Збільшення кількості домогосподарств, які реалізують своє право на житло за допомогою механізму оренди
Завдання до підцілі:
 • Вдосконалити механізм врегулювання відносин на ринку орендного житла як окремого механізму реалізації громадянами конституційного права на житло
6. Актуалізація інформації про задоволення потреб громадян у житлі та про стан житлового фонду
Показники результативності:
 • 95% інформації (про задоволення потреб громад у житлі та про стан житлового фонду) є повною, структурованою (за встановленими критеріями) та доступною через електронні засоби
Завдання до підцілі:
 • Удосконалити механізм моніторингу стану житлового фонду, зокрема віднесення до ветхого та аварійного
 • Удосконалити критерії віднесення громадян до категорії таких, що мають право на державну підтримку
 • Удосконалити систему обліку житлового фонду
 • Зменшити кількість БКБ, в яких відсутня технічна документація та які не списано з балансу органів місцевого самоврядування

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створити нову системну законодавчу базу, яка регулює основні засади державної житлової політики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики 01.12.2019 30.06.2020 Мінрегіон
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України 01.12.2019 01.09.2020 Мінрегіон
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України 02.09.2020 01.03.2021 Мінрегіон
Завдання: Удосконалити механізм забезпечення житлом населення на випадок надзвичайних ситуацій (житлом з фонду для тимчасового проживання); переглянути критерії надання громадянам житла з фонду соціального призначення, умов користування ним
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення необхідних змін в підзаконні акти, якими регулюються окремі бюджетні програми 01.01.2020 31.12.2022 Мінрегіон
Завдання: Створити фонди житла соціального призначення та житла для тимчасового проживання
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердження місцевих програм формування фондів житла соціального призначення та житла для тимчасового проживання 01.01.2020 31.12.2024 Мінрегіон
Завдання: Удосконалити механізми кредитно-фінансової допомоги на будівництво (придбання) житла, у т. ч. перегляд та удосконалення порядку фінансування існуючих житлових програм, відновлення фінансування молодіжного кредитування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення необхідних змін в підзаконні акти, якими регулюються окремі бюджетні програми 01.01.2020 31.12.2022 Мінрегіон
Завдання: Встановити критерії надання житла громадянам безоплатно або за доступну плату в найм (оренду); визначити групи (категорії) населення щодо першочергового забезпечення житлом та удосконалення існуючих механізмів для задоволення житлових потреб громадян, потребуючих поліпшення житлових умов
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України 01.12.2019 01.09.2020 Мінрегіон
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України 02.09.2020 01.03.2021 Мінрегіон
Завдання: Надати державну підтримку забезпечення громадян доступним житлом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація бюджетних програм направлених на забезпечення громадян житлом, де головним розпорядником коштів визначено Мінрегіон 01.01.2020 31.12.2020 Мінрегіон
Завдання: Запровадити механізм співфінансування заявниками капітальних ремонтів житла
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження бюджетної програми капітальних ремонтів БКБ за умови співфінансування зі сторони співвласників 01.01.2021 31.12.2024 Мінрегіон
Завдання: Удосконалити відносини, пов’язані із проведенням заходів щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законопроекту щодо програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 01.01.2020 31.12.2022 Мінрегіон
Завдання: Сформувати стимулюючі інструменти щодо модернізації існуючого житлового фонду за рахунок співфінансування органами місцевого самоврядування та державою
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики 01.12.2019 30.06.2020 Мінрегіон
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України 01.12.2019 01.09.2020 Мінрегіон
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України 02.09.2020 01.03.2021 Мінрегіон
Завдання: Урегулювати питання набуття співвласниками БКБ права власності (безоплатного постійного користування) на земельну ділянку, на якій розташовані БКБ і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законопроекту щодо набуття співвласниками БКБ права власності (безоплатного постійного користування) на земельну ділянку, на якій розташовані БКБ і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія) 01.01.2020 31.12.2020 Мінрегіон; Держгеокадастр; Мін’юст
Завдання: Створити механізми правових гарантій та захисту житлових прав, у т. ч. на управління житлом, і відповідальності щодо впровадження державної житлової політики, а також механізмів реалізації та захисту прав з управління житлом та виконання обов'язків з управління
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту законодавчого акту щодо удосконалення прийняття рішень співвласників багатоквартирного будинку 01.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон
Надання господарським товариствам та іншим організаціям, створеним у процесі приватизації (корпоратизації), компенсації за передачу гуртожитків у власність територіальних громад 01.01.2020 31.12.2021 Мінрегіон
Завдання: Наповнити Державний реєстр речових прав на нерухоме майно інформацією про всіх співвласників БКБ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення пропозицій до Мін’юсту щодо розширення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про права власності на об’єкти нерухомого майна, оформлені бюро технічної інвентаризації (до 2013 року) 01.01.2020 31.12.2022 Мінрегіон; Мін’юст
Завдання: Підвищити професійний рівень осіб, які здійснюють управління БКБ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення навчання та професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» осіб, які здійснюють управління БКБ 01.01.2020 31.12.2024 Мінрегіон
Завдання: Спростити процедури ухвалення рішень в БКБ, в тому числі у ОСББ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження електронних сервісів для процедури ухвалення рішень в БКБ, в тому числі в ОСББ 01.01.2021 31.12.2023 Мінрегіон
Завдання: Провести інформаційно-освітні кампанії
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запроваджено інформування населення про права та обов’язки як власників житла, та особливості здійснення прав власності в БКБ 01.01.2020 31.12.2024 Мінрегіон
Завдання: Перехід до управління життєвим циклом будівель і споруд
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка пропозицій та внесення змін до нормативної бази проектування, експертизи, контрактних відносин і закупівель, будівництва, утримання та ремонтів, експлуатації та ліквідації будівель і споруд 01.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон
Завдання: Удосконалити кошторисне нормування і ціноутворення у будівництві
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Удосконалення системи ціноутворення у будівництві 01.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон
Удосконалення порядку визначення вартості проектування та будівництва об’єктів, що здійснюються за державні кошти 01.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон
Завдання: Застосувати будівельне інформаційне моделювання в управлінні життєвим циклом будівель і споруд державної і комунальної власності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення і схвалення КМУ проекту Концепції застосування будівельного інформаційного моделювання в управлінні життєвим циклом державних і комунальних об’єктів 02.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон
Розроблення і схвалення КМУ проекту Дорожньої карти (концепції і програми) розвитку будівельного інформаційного моделювання та цифрової трансформації будівельної галузі 02.12.2019 31.12.2020 Мінрегіон
Реалізація пілотних проектів застосування ВІМ у інвентаризації та модернізації житлового фонду 01.01.2020 31.12.2024 Мінрегіон
Завдання: Вдосконалити механізм врегулювання відносин на ринку орендного житла як окремого механізму реалізації громадянами конституційного права на житло
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики 01.12.2019 30.06.2020 Мінрегіон
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України 01.12.2019 01.09.2020 Мінрегіон
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України 02.09.2020 01.03.2020 Мінрегіон
Завдання: Удосконалити механізм моніторингу стану житлового фонду, зокрема віднесення до ветхого та аварійного
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення моніторингу житлового фонду 01.01.2020 31.12.2021 Мінрегіон; Держстат
Завдання: Удосконалити критерії віднесення громадян до категорії таких, що мають право на державну підтримку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики 01.12.2019 30.06.2020 Мінрегіон
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України 01.12.2019 01.09.2020 Мінрегіон
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України 02.09.2020 01.03.2021 Мінрегіон
Завдання: Удосконалити систему обліку житлового фонду
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення інвентаризації житлового фонду, у т. ч. моніторинг житлового фонду комунальної власності 01.01.2020 31.12.2024 Мінрегіон
Завдання: Зменшити кількість БКБ, в яких відсутня технічна документація та які не списано з балансу органів місцевого самоврядування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування за невиконання вимог житлового законодавства у частині управління житлом 01.01.2020 31.12.2021 Мінрегіон

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З вересня 2019 року 1130 сім’ям надано державну підтримку на придбання доступного житла та іпотечного кредитування під 3 % (242 учасників АТО, 752 – внутрішньо переміщених осіб, 136 – інші сім’ї) на загальну суму 600 млн. грн. (внесено зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, якими передбачено збільшення обсягу державної підтримки з 100 млн. грн. до 400  млн. грн. та запровадження нової бюджетної програми на суму 200 млн. грн.).

В 2020 році виділено 100,0 млн. грн. на реалізацію бюджетної програми “Доступне житло” та 39,1 млн. грн. на реалізацію бюджетної програми “Індивідуальне житлове будівництво на селі”.

Схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020–2021 роки” (реєстраційний номер 2418 від  11  листопада 2019 р.). У 2020 році передбачено фінансування в розмірі 160,9  млн.  грн. з державного бюджету для реалізації права на житло мешканців 144  гуртожитків  – 24 201 мешканець отримає право власності на житло в гуртожитках.

З метою оновлення складу Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 201”.

З огляду на необхідність збереження і належного утримання приватного житла, забезпечення оновлення житлового фонду і гарантування сталого забезпечення громадян житлом, зокрема тих, хто потребує державної підтримки, розроблено проект Концепції житлової політики. Проводяться засідання Робочої групи з розроблення проекту Концепції та отримання пропозицій до проекту Житлового кодексу України.

Подальші заплановані дії

 • Забезпечення житлом (зокрема, за програмами “Доступне житло”, “Індивідуальне житлове будівництво на селі”, “Молодіжне кредитування”) 600 сімей у 2020 році та 4600 сімей – у 2021–2024  роках.
 • Розроблення нової бюджетної програми, спрямованої на пільгове іпотечне кредитування.
 • Затвердження Концепції житлової політики та розроблення нової редакції Житлового кодексу.
 • Визначення порядку передачі у власність прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків.