#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
#
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
 • Головатенко Володимир Вікторович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

9.6. Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні ресурси

Сталий розвиток надрокористування можливий за умови забезпечення інвестиційної привабливості галузей, підвищення рівня технологічних процесів та адаптування законодавства до кращих світових стандартів для створення позитивного інвестиційного клімату.

Ми розвинемо центр обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань, відкриємо доступ до геоінформації та бази метаданих шляхом створення інтерактивних dataroom та впровадження онлайн-кабінету надрокористувача. 

Ми гарантуємо проведення відкритих, конкурентних та якісно підготовлених аукціонів та конкурсів на право користування надрами на державному та місцевому рівні з метою залучення інвестицій та провідних практик розробки багатої мінеральної бази України.

Створимо нову систему моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.6. «Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні ресурси» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Українці не отримують належних матеріальних благ від неефективного та неощадливого використання природних ресурсів, які їм належать на конституційному праві власності
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Населення України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

[1]

 

[1] Чисельність населення на 1 вересня 2019 року склала 41960033 осіб - Демографічна та соціальна статистика / Населення та міграція. Державна служба статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/

1.4. Гострота проблеми
Гостра

За попередніми підрахунками сума недоотриманих матеріальних благ українців від неефективного та неощадливого використання природних ресурсів складає 251,57 млрд. гривень в 2018 році[1]

 

[1] Ця сума включає: 10 млрд. доларів США, які Україна витрачає на імпорт паливно-енергетичних ресурсів; 2,8 млн. доларів США, які втрачають суб’єкти господарювання від неможливості використання 12% резерву промислового вилову водних біоресурсів; 60 млн. грн. втрачається від не здачі в оренду усіх можливих водних об’єктів; 35,8 млн. грн. втрачається від не проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти; 116,7 млн. грн. втрачається від незаконних рубок деревини; 200 млн. грн. втрачається від функціонування нелегальних лісопилок; 140 млн. гривень втрачається від продажу необлікованої деревини; 60 млн. доларів США втрачається від нелегального видобування бурштину тільки в Житомирській області.

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Природні ресурси використовуються не на повний потенціал: 1/3 водних об’єктів України перебувають в оренді[1]; 16% родовищ корисних копалин освоєно[2]. Природні ресурси, які перебувають у користуванні, використовуються нераціонально і неощадливо: показник видобутку природного газу та нафти є недостатнім[3] – у 2018 році склав 2,5% та 1,3% відповідно[4], в той час як Україна витрачає на імпорт паливно-енергетичних ресурсів 10 млрд. доларів США; фактичний дохід суспільства з оренди 1 га дзеркала поверхні прісних водойм є у 4,5 рази менше за нормативно-визначений[5]; показник рибопродуктивності ставкової інтенсивної аквакультури складає лише 25% від нормативно-встановленого[6]. Окрім цього, використання деяких природних ресурсів відбувається незаконно, наприклад, бурштину, лісових ресурсів, водних біоресурсів: сума збитків від незаконних рубок за період 2015-2018 рр. збільшилась на 30%[7], а загальна сума збитків від незаконних рубок за цей же період склала 498,3 млн. грн.; кількість нелегальних лісопилок склала 12 тис., що в 1,3 рази більше ніж легальна діяльність і спричиняє щорічні збитки державі від недоотримання податкових надходжень у розмірі 200 млн. гривень; 60% загального об’єму промислового рибальства в Україні є незаконним, непідзвітним та неконтрольованим рибальством, що складає приблизно 42 тис. тонн в рік та завдає збитків державі у розмірі 839,3 млн. грн.; самовільне зайняття водного об’єкта призводить до втрати місцевими бюджетами щорічно мінімум 60 млн грн.[8].

 

Якщо існуюча політика не буде змінена, то гострота проблеми буде збільшуватися, оскільки українці продовжуватимуть втрачати щонайменше 251,57 млрд. гривень щороку, а стан навколишнього природного середовища буде погіршуватися через неощадливе використання природних ресурсів.

 

[1] За даними Державного водного агентства України станом на 01.01.2019 із наявних в Україні 47450 водних об’єктів загальною площею водного дзеркала 276,29 тис. га в оренду передано 17440 водних об’єктів загальною площею 119,62 тис. га.

[2] Маючи понад 20000 родовищ корисних копалин, промисловістю України освоєно лише 16% з них, а саме 3286 родовищ, що містять від 40 до 75% розвіданих запасів різноманітних корисних копалин - Щорічник “Мінеральні ресурси України” - Київ, 2018 - http://geoinf.kiev.ua/publikatsiyi/shchorichnyky/mineralni-resursy-ukrayiny/

[3] Показник видобутку нафти в Мексиці у 2018 році склав 9,3%, у США – 9,1%; показник видобутку нафти в Канаді у 2018 році склав 9,7%, у США – 6,9% - BP Statistical Review of World Energy, 2019

[4] Щорічник “Мінеральні ресурси України” - Київ, 2018: балансові (видобувні) запаси природного газу на 01.01.2018 року = 829449 млн.м.куб., видобуток в 2017 р. = 20509 млн.м.куб.;  балансові (видобувні) запаси нафти на 01.01.2018 року = 109574 тис.тонн, видобуток в 2017 р. = 1515 тис.тонн - http://geoinf.kiev.ua/publikatsiyi/shchorichnyky/mineralni-resursy-ukrayiny/

[5] За даними Державного агентства водних ресурсів України фактичний дохід з оренди 1 га дзеркала поверхні прісних водойм складає 86,6 грн, а нормативна середня вартість оренди 1 га складає 386,58 грн., що визначена відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013  № 236

[6] За даними Державного агентства рибного господарства України у 2018 році фактична рибопродуктивність ставкової аквакультури склала 3,5 ц/га, а нормативна мінімальна розрахункова рибопродуктивність при інтенсивному веденні ставкової аквакультури склала 14 ц/га, відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України» від 30.01.2013 № 45

[7] За інформацією Державного агентства лісових ресурсів України сума збитків від незаконних рубок за 2015 рік склала 87 млн. грн, а у 2018 році - 116,7 млн. грн.

[8]  60569354,4 грн. = 156,67 тис. га * 386,58 грн (середня вартість оренди 1 га, що визначена відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 року № 236)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Природні ресурси надаються у користування, продаються без застосування відкритих, конкурентних та прозорих процедур
Причина 2 – Інформація про природні ресурси та їх використання є обмеженою або закритою
Причина 3 – Незаконне використання природних ресурсів
Причина 4 – Неефективні заходи з моніторингу та попередження втрати якості природних ресурсів
Причина 5 – За користування природними ресурсами справляється занижена плата
Причина 6 – Існування значної кількості важковидобувних запасів, що глибоко залягають і розкидані серед родовищ
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення доходу на використання 1 га земель лісового фонду
 • Збільшення доходу на використання 1 га дзеркала поверхні прісних водойм
 • Збільшення доходу від користування та відсотку вилучення корисних копалин при видобуванні

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Запровадження конкурентного та прозорого способу отримання права на користування всіма видами надр, правил торгівлі деревиною
Показники результативності:
 • Усі види надр надаються у користування через конкурентні та прозорі механізми
 • 60% продажу деревини здійснюється з дотриманням принципу конкуренції
 • 100% водних об’єктів передаються у користування через конкурентні та прозорі механізми, крім заборонених Водним Кодексом України
Завдання до підцілі:
 • 1. Створення електронного кабінету надрокористувача
 • 2. Розповсюдження конкурентних способів видачі дозволів на всі надра
 • 3. Розробка та прийняття прозорих та рівних правил торгівлі деревиною, а також її продажу на електронних торгах
 • 4. Запровадження моніторингу внутрішнього споживання деревини
 • 5. Спрощення процедури надання водних об’єктів в користування через конкурентні та прозорі механізми
2. Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси
Показники результативності:
 • Збільшення кількості оцифрованих геологічних даних та викладення он-лайн на 20%
 • Відкритість геологічних даних на 100%
 • Поширення електронного обліку деревини на 100% лісокористувачів
 • 100% інвентаризації лісів за 5 років
Завдання до підцілі:
 • 1. Створення національного репозитарію геологічних даних, розвиток центру обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань, створення каталогу геологічної інформації, оцифрування геологічної інформації
 • 2. Надання доступу до геологічної інформації, відкриття доступу до бази метаданих, створення інтерактивних dataroom
 • 3. Забезпечення геологічного вивчення корисних копалин та нарощування мінерально-сировинної бази
 • 4. Запровадження Єдиної державної системи електронного обліку деревини
 • 5. Проведення інвентаризації лісів
3. Забезпечення законного використання природних ресурсів
Показники результативності:
 • 100% рубок проводиться на підставі лісорубних квитків, виданих Держлісагентством в електронному форматі
 • Протягом 2020 року до он-лайн порталу рубок приєднані всі області
 • 0% незаконно заготовленої деревини купується
 • Зменшення навантаження на одного працівника лісової охорони з 1000 га до 600 га
 • Законний обсяг виловленої риби в прісних водоймах зросте на 50%
 • 3,5 тис. суден флоту рибної промисловості підпадають під систему дистанційного моніторингу
Завдання до підцілі:
 • 1. Видача лісорубних квитків усім лісокористувачам Держлісагентством
 • 2. Створення єдиного електронного лісового порталу, який передбачає он-лайн порталу рубок, видачу лісорубних квитків в електронному вигляді, перевірку походження деревини, систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних квитків, проведення аукціонних торгів, реєстр сертифікатів походження деревини
 • 3. Забезпечення відповідальності за незаконне використання природних ресурсів (запровадження відповідальності за купівлю незаконно заготовленої деревини та підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування)
 • 4. Збільшення чисельності працівників лісової охорони
 • 5. Створення електронної системи управління рибною галуззю (E-Fish)
 • 6. Запровадження системи простежуваності походження водних біоресурсів
 • 7. Запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості
4. Забезпечення ефективних превентивних заходів з недопущення погіршення якості природних ресурсів
Показники результативності:
 • Зменшення всихання площ лісових насаджень на 20%
 • Система моніторингу підземних вод вибудована за басейновим принципом управління
Завдання до підцілі:
 • 1. Підвищення біологічної стійкості лісів
 • 2. Створення нової системи моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів
5. Забезпечення справляння реальної вартості за використання природних ресурсів
Показники результативності:
 • Плату за спеціальне використання водних біоресурсів збільшено в 3 рази
 • Дохід до бюджету зріс мінімум на 35 млн. Гривень за рахунок перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти
 • «Сплячі» спеціальні дозволи на користування надрами скоротяться на 25%
 • Доходи до бюджету зростуть на 200 млн. гривень за рахунок боротьби зі «сплячими» спеціальними дозволами на користування надрами
Завдання до підцілі:
 • 1. Збільшення плати за спеціальне використання водних біоресурсів
 • 2. Проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти
 • 3. Боротьба зі "сплячими" спеціальними дозволами на користування надрами
6. Забезпечення заходів з інтенсифікації видобутку корисних копалин
Показники результативності:
 • Обсяг видобутку надр зріс на 20%
Завдання до підцілі:
 • 1. Стимулювання буріння нових свердловин з метою видобутку вуглеводнів
 • 2. Стимулювання розробки покладів способом, який відрізняється від звичайного або традиційного (нетрадиційних покладів)
 • 3. Застосування новітніх технологій на старих родовищах та сучасних методів інтенсифікації видобутку

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Створення електронного кабінету надрокористувача
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка програмного забезпечення, його тестування та впровадження: 1-етап (дозвільна система) 01.11.2019 01.03.2020 Держгеонадра
2. Розробка програмного забезпечення, його тестування та впровадження:2-етап (звітність) 01.11.2019 31.12.2020 Держгеонадра
Завдання: 2. Розповсюдження конкурентних способів видачі дозволів на всі надра
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра щодо проведення електронних торгів 01.11.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про внесення змін до порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами 01.11.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Держгеонадра
3. Підготовка лотів та проведення відкритих, конкурентних та якісно підготовлених аукціонів та конкурсів на право користування надрами на державному та місцевому рівні (Відбір ділянок, підготовка аукціонної чи конкурсної документації, оцінка початкової вартості лоту та геологічної інформації на не менше 100 спеціальних дозволів) 01.11.2019 31.12.2020 Держгеонадра
Завдання: 3. Розробка та прийняття прозорих та рівних правил торгівлі деревиною, а також її продажу на електронних торгах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо ринку деревини 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Підготовка і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо порядку продажу деревини 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держлісагентство
3. Забезпечити адміністративно-організаційні дії щодо впровадження торгівлі деревиною на конкурсних засадах (внесення інформації про проведення торгів на он-лайн ресурс; організація торгів і проведення торгів) 01.01.2020 31.12.2020 Держлісагентство
Завдання: 4. Запровадження моніторингу внутрішнього споживання деревини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Підготовка і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених 01.01.2020 31.03.2020 Мінекоенерго; Держлісагентство
Завдання: 5. Спрощення процедури надання водних об’єктів в користування через конкурентні та прозорі механізми
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками 01.01.2020 31.03.2021 Мінекоенерго
2. Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом 01.01.2020 31.03.2021 Мінекоенерго; Держводагентство
Завдання: 1. Створення національного репозитарію геологічних даних, розвиток центру обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань, створення каталогу геологічної інформації, оцифрування геологічної інформації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Створення фізичного сховища геологічних матеріалів 01.11.2019 30.06.2020 Держгеонадра
2. Створення програмного забезпечення для зберігання даних у електронному форматі, наповнення сховища геологічними матеріалами та геологічними даними у цифровому форматі 01.11.2019 31.12.2020 Держгеонадра
3. Забезпечення безперебійного функціонування центру обробки даних та оцифрування геологічної інформації 01.01.2020 31.12.2020 Держгеонадра
4. Створення каталогу геоінформації, відцифрування актуальної геоінформації 01.01.2020 31.12.2020 Держгеонадра
Завдання: 2. Надання доступу до геологічної інформації, відкриття доступу до бази метаданих, створення інтерактивних dataroom
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ про внесення змін до порядку розпорядження геологічною інформацією 01.11.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; Держгеонадра
2. Створення віртуальних dataroom для доступу до відцифрованих геологічних даних та інформації (1-етап: створення фізичних dataroom для поточних конкурсів УРП в 2019 році) 01.11.2019 30.11.2019 Держгеонадра
3. Створення віртуальних dataroom для доступу до відцифрованих геологічних даних та інформації (2-етап: створення віртуальних dataroom для майбутніх аукціонів та конкурсів) 01.11.2019 31.12.2020 Держгеонадра
4. Забезпечення ознайомлення потенційних інвесторів з наявними геологічними даними та інформацію через її зібрання в спеціально створених фізичних та віртуальних dataroom 01.11.2019 31.12.2024 Держгеонадра
Завдання: 3. Забезпечення геологічного вивчення корисних копалин та нарощування мінерально-сировинної бази
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.Забезпечення збільшення видатків на проведення геологорозвідувальних робіт 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
Завдання: 4. Запровадження Єдиної державної системи електронного обліку деревини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробити та внести на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо впровадження електронного обліку деревини 01.01.2020 30.06.2020 Мінекоенерго
2. Провести інформаційно-комунікаційну компанію щодо ефективності діяльності систем електронного обліку деревини 01.01.2020 30.06.2020 Держлісагентство
Завдання: 5. Проведення інвентаризації лісів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробити та внести на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо національної інвентаризації лісів 01.01.2020 30.06.2020 Мінекоенерго
2. Розробити та внести на розгляд КМУ проект постанови КМУ щодо порядку інвентаризації лісів 01.01.2020 30.06.2020 Мінекоенерго; Держлісагентство
3. Розробити та затвердити наказ Мінекоенерго про затвердження методики проведення інвентаризації лісів 01.01.2020 30.06.2020 Мінекоенерго; Держлісагентство
4. Забезпечити фінансову підтримку проведення інвентаризації лісів 01.01.2020 30.09.2023 Мінекоенерго; Держлісагентство
5. Здійснення дій щодо проведення національної інвентаризації (проведення аерофотозйомки, оцифровування інформації, обробка даних) 01.01.2021 30.09.2023 Держлісагентство
Завдання: 1. Видача лісорубних квитків усім лісокористувачам Держлісагентством
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробити та внести на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо покладення повноважень на Держлісагентство з видачі лісорубних квитків усім користувачам 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Розробити та внести на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо порядку видачі лісорубних квитків 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держлісагентство
Завдання: 2. Створення єдиного електронного лісового порталу, який передбачає он-лайн порталу рубок, видачу лісорубних квитків в електронному вигляді, перевірку походження деревини, систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних квитків, проведення аукціонних торгів, реєстр сертифікатів походження деревини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Підготовка та затвердження Мінекоенерго наказу про функціонування лісового порталу 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держлісагентство
2. Запуск єдиного електронного лісового порталу (забезпечення фінансування створення порталу, внесення даних) 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держлісагентство
3. Проведення інформаційно-комунікаційної роботи щодо функціонування електронного лісового порталу (публікація матеріалів, проведення круглих столів, тощо) 01.01.2020 31.12.2020 Держлісагентство
Завдання: 3. Забезпечення відповідальності за незаконне використання природних ресурсів (запровадження відповідальності за купівлю незаконно заготовленої деревини та підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробити та внести на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо впровадження відповідальності за купівлю незаконно заготовленої деревини (без спецдозволу, без чіпу, без дотримання порядку правил торгівлі деревиною з дотриманням принципу конкуренції) 01.03.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Розробка та внесення на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
Завдання: 4. Збільшення чисельності працівників лісової охорони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та внесення на розгляд ВРУ проекту Закону України про внесення змін до Лісового кодексу України щодо функціонування лісової охорони 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ про порядок діяльності лісової охорони 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держлісагентство
3. Забезпечити збільшення фінансування на лісову охорону 01.01.2021 31.12.2021 Мінекоенерго
4. Збільшити штат чисельності лісової охорони 01.01.2021 31.03.2023 Держлісагентство
Завдання: 5. Створення електронної системи управління рибною галуззю (E-Fish)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо створення електронної системи управління рибною галуззю 01.01.2020 30.06.2020 Мінекоенерго; Держрибагентство
2. Запуск електронної системи управління рибною галуззю (розробка та тестування електронної системи, внесення даних, забезпечення фінансування) 01.03.2020 31.12.2020 Держрибагентство
Завдання: 6. Запровадження системи простежуваності походження водних біоресурсів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо затвердження порядку придбання та збуту водних біоресурсів 01.01.2020 31.03.2021 Мінекоенерго; Держрибагентво
3. Проведення інформаційно-комунікаційної роботи щодо запровадження простежуваності походження водних біоресурсів (публікація матеріалів, проведення круглих столів, тощо) 31.12.2020 30.06.2021 Держрибагентво
Завдання: 7. Запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості 01.01.2020 30.09.2020 Держрибагентство; Мінекоенерго
2. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог системи моніторингу риболовних суден 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
3. Проведення інформаційно-комунікаційної роботи щодо запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості (публікація матеріалів, проведення круглих столів, тощо) 01.09.2020 31.12.2020 Держрибагентво
Завдання: 1. Підвищення біологічної стійкості лісів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.Здійснення безперебійного попередження виникнення захворювання лісів (зокрема, шляхом забезпечення фінансування) 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держлісагентство
2.Розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо спрощення процедури призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів 01.01.2020 30.06.2021 Мінекоенерго; Держлісагентство
3.Забезпечити фінансову підтримку заходів з посадки змішаних лісів з метою підвищення їх біологічної стійкості 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держлісагентство
4.Здійснити необхідні заходи щодо посадки змішаних лісів з метою підвищення їх біологічної стійкості 01.01.2020 31.12.2024 Держлісагентство
5.Проведення інформаційно-комунікаційних заходів щодо повідомлень населення про зміну підходів у процесі лісовідновлення 01.01.2020 31.12.2024 Держлісагентство
Завдання: 2. Створення нової системи моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Адаптація системи моніторингу підземних вод для впровадження інтегрованих підходів з метою управління ресурсами за басейновим принципом та осучаснення системи моніторингу небезпечних геологічних процесів 01.11.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держгеонадра
Завдання: 1. Збільшення плати за спеціальне використання водних біоресурсів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ про порядок справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів і її розміри 01.01.2020 30.09.2020 Мінекоенерго; Держрибагентство
Завдання: 2. Проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Внесення змін до існуючих договорів оренди водних об'єктів 01.01.2021 31.12.2022 Обласні державні адміністрації; сільські; селищні; міські ради
2. Надання методичної допомоги щодо внесення змін до існуючих договорів оренди водних об'єктів у форматі листів-роз'яснень для облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадськості 01.01.2021 31.12.2022 Держводагентство
Завдання: 3. Боротьба зі "сплячими" спеціальними дозволами на користування надрами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та внесення на розгляд ВРУ проекту Закону України про введення плати за користування ділянкою надр, на які видано спецдозволи, проте видобуток не ведеться 01.11.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Забезпечення ефективного геологічного контролю 01.11.2019 31.12.2020 Держгеонадра
3. Переглянути підписані угоди про розподіл продукції, діяльність за якими не проводиться, та вжити відповідних заходів. 01.11.2019 31.12.2020 Держгеонадра
Завдання: 1. Стимулювання буріння нових свердловин з метою видобутку вуглеводнів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та внесення на розгляд ВРУ нормативно-правового акту з метою розповсюдження стимулюючих ставок ренти на рідкі вуглеводні при бурінні нових свердловин 01.11.2019 31.03.2020 Мінекоенерго
Завдання: 2. Стимулювання розробки покладів способом, який відрізняється від звичайного або традиційного (нетрадиційних покладів)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та внесення на розгляд ВРУ нормативно-правового акту з метою визначення поняття "нетрадиційних покладів" 01.01.2021 31.12.2021 Мінекоенерго
2. Розробка та внесення на розгляд ВРУ проекту Закону України з метою надання податкових пільг підприємствам, які здійснюють видобуток "нетрадиційних покладів" 01.01.2021 31.12.2021 Мінекоенерго
Завдання: 3. Застосування новітніх технологій на старих родовищах та сучасних методів інтенсифікації видобутку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Проведення інформаційно-комунікаційної компанії з метою залучення іноземних гравців на цей ринок до участі в аукціонах та конкурсах з укладання угод про розподіл продукції для популяризації приходу іноземних гравців шляхом промоції аукціонів та конкурсів з укладання угод про розподіл продукції 01.11.2020 31.12.2024 Держгеонадра
2. Оновлення Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості 01.01.2021 31.12.2021 Держгеонадра; Держпраці

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Забезпечення онлайн-доступу громадян до інформації про надра та законного використання корисних копалин (зокрема, бурштину)

Для реалізації урядової політики open door policy у сфері розробки надр, на офіційній веб-сторінці Держгеонадра з 6 грудня 2019 року почав діяти “Інвестиційний Атлас Надрокористувача” http://www.geo.gov.ua/investicijnij-atlas-nadrokoristuvacha/.

Інвестиційний Атлас Надрокористувача – це постійно діючий сервіс ведення переліку ділянок надр, які пропонуються суб’єктам господарювання для придбання шляхом електронних торгів.

Всі об’єкти в Атласі розподілено за видами корисних копалин у шість кошиків: вуглеводнева сировина, неметалічні корисні копалини, металічні корисні копалини, підземні води, горючі тверді корисні копалини, дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння. На даний час інвесторам пропонують близько 100 ділянок, але їх перелік постійно оновлюється, а кількість пропозицій збільшується.

Потенційний покупець може ініціювати проведення аукціону по об’єктах, запропонованих Держгеонадра лише заповнивши просту форму. Водночас, якщо бажаної ділянки в Атласі немає, її можна номінувати на електронні торги, дотримавшись нескладної процедури.

Створено “data-room” геологічної інформації, що забезпечує реалізацію новел законодавства стосовно відкриття доступу до геологічної інформації згідно з кращими світовими практиками. Відтепер ознайомитися з усіма матеріалами по ділянках вуглеводнів, наприклад, які пропонувались Урядом в рамках механізму Угод про розподіл продукції (Охтирська, Грунівська та Ічнянська), можна у спеціально відведеному приміщенні (м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 204), де зібрано усі необхідні матеріали для того, щоб інвестор міг прийняти рішення про участь у конкурсі. Також створена онлайн-data-room http://www.geo.gov.ua/data-room/ для забезпечення дистанційного доступу до геологічної інформації.

Відбулась низка зустрічей із представниками іноземних компаній, інвестиційних фондів, дипломатичних установ та міжнародних торгових місій. Держгеонадра та лідер постачання технологій для видобувної галузі міжнародна сервісна компанія “Schlumberger” підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає обмін досвідом з метою втілення кращих світових практик у діяльність Держгеонадра в контексті підвищення інвестиційної привабливості сфери надрокористування України.

Проведено відкриті, конкурентні та якісно підготовлені аукціони та конкурси на право користування надрами на державному рівні з метою залучення інвестицій та провідних практик розробки багатої мінеральної бази України. За 2019 рік проведено 8 електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Загальна сума, яка надійшла до Державного бюджету від організації та проведення електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, становить 504 млн. гривень. 4 лютого 2020 року Мінекоенерго розкрило конкурсні пропозиції на укладення угод про розподіл продукції на Грунівській, Ічнянській і Охтирській нафтогазових ділянках. На участь у конкурсі подали заявки п’ять компаній.

Припинено незаконне видобування бурштину, врегульовано відносини щодо користуванням надрами з метою видобування бурштину, а також створено сприятливі умови для забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель. Незаконний видобуток бурштину призводить до порушення цілісності геологічних пластів, збіднення бурштиноносних надр, знищення лісів, трав’яного покриву і родючого шару ґрунту. А серед економічних наслідків – недоотримання митних зборів, загальнодержавних та місцевих податків.

Тому, Урядом підготовлено, а Верховною Радою України 19 грудня 2019 р. прийнято Закон України № 402-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин”.

Крім того, з метою закріплення на законодавчому рівні передумов для впровадження додаткових стимулюючих факторів суб’єктам господарювання для провадження законної діяльності з видобування бурштину, виведення даної діяльності з “тіні” та, відповідно, збільшення податкових надходжень, Верховною Радою України 4 лютого 2020 р. прийнято Закон України “Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину” (реєстраційний номер 2241, поданий Кабінетом Міністрів України), що передбачає зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25 % до 10 %.

З метою вирішення проблеми “сплячих” спеціальних дозволів на користування надрами Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр” (реєстраційний номер  2807 від 27 січня 2020 р.).

Однією із найважливіших проблем, що стримує розвиток газовидобувної галузі, є обмеженість пропозиції доступних на продаж ділянок нафтогазоносних надр, які могли б зацікавити потенційних інвесторів (вітчизняних та іноземних), а також досить низький рівень розробки існуючих ділянок. На даний час майже 30 % від усіх виданих спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами можна віднести до категорії “сплячих”, тобто таких, що не використовуються ефективно.

Тому, з метою ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр, проектом Закону пропонується запровадити щомісячну плату за користування площею ділянок нафтогазоносних надр залежно від розміру площі та строку з моменту отримання відповідного спеціального дозволу, яка нараховуватиметься після спливу 3 років з дати його видачі та до моменту початку сплати рентної плати за видобування вуглеводнів, що відповідає світовому досвіду та застосовується в ряді країн, таких як Азербайджан, Велика Британія, Норвегія, США, Хорватія тощо.

Прийняття зазначеного законопроекту також потребує внесення змін до Бюджетного кодексу України, тому розроблено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до статті 29  Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр” (реєстраційний номер 2808 від 27  січня 2020 р.).

Забезпечення законного обігу деревини, моніторингу обігу деревини та заходів з проведення інвентаризації лісів

Запроваджено обов’язкове ведення електронного обліку деревини всіма лісокористувачами України, що дозволяє здійснювати моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і забезпечити контроль за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на основі систематизації та узагальнення інформації про їх походження, заготівлю та реалізацію.

Так, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 4 грудня 2019 р. №  1142 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених”, що дозволить зменшити обіг незаконно заготовленої деревини та наблизити діяльність вітчизняних лісокористувачів і деревообробників до європейських стандартів у сфері раціонального використання і збереження лісових ресурсів.

За інформацією Держлісагентства 414 лісокористувачів приєдналось до системи електронного обліку деревини, з них за організаційно-правовою формою: 2  виробничих кооперативи, 7 державних організацій (установ, закладів), 316  державних підприємств, 85  комунальних підприємств, 1 приватне акціонерне товариство, 2 приватних підприємства, 1 товариство з обмеженою відповідальністю.

З метою забезпечення прозорості ринку деревини та справедливого ціноутворення, Урядом прийнято постанову від 4 грудня 2019 р. № 1178 “Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини”, якою встановлено, що з 1 лютого 2020 року вся необроблена деревина усіма лісокористувачами, у тому числі і комунальними, що реалізується в Україні, має продаватись лише через електронні аукціони. Це забезпечить відхід від практики укладання “прямих договорів” поза аукціонами, при яких держава не розуміла ціноутворення та обсяги реалізованої деревини іншими (крім підприємств Держлісагентства) лісокористувачами.

Також з метою відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси та проведення інвентаризації лісів, у Верховній Раді України супроводжується проект Закону України “Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів” (реєстраційний номер 2379 від 5 листопада 2019 р.), який 5 лютого 2020 р. прийнято в першому читанні.

Запровадження конкурентних механізмів у сфері спеціального використання водних біоресурсів та спрощення процедури надання водних об’єктів у користування через конкурентні та прозорі механізми

З метою залучення до здійснення промислового рибальства більшої кількості суб’єктів рибного господарства, створення можливості для планування їх економічної діяльності, формування прозорих конкурентних умов серед суб’єктів рибного господарства та забезпечення розвитку ефективного бізнес-середовища прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1139 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів”. Постановою відкрито доступ до використання 15 % резерву водних біоресурсів в рамках промислового вилову. Прогнозовано це забезпечить збільшення доходів суб’єктів господарювання на 2,8 млн. доларів США.

Також для запровадження прозорого та конкурентного механізму з продажу права на спеціальні товарні рибні господарства прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1138 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів”, якою запроваджено аукціони з продажу права на спеціальні товарні рибні господарства, зокрема, запроваджено реалізацію 100 % режимів спеціалізованих товарних рибних господарств через електронні аукціони. На даний час доступно для виставлення на аукціони 323 водні об’єкти площею понад 50  тис.  га, на яких можна здійснювати діяльність у спеціалізованих товарних рибних господарствах.

З метою спрощення процедури надання водних об’єктів у користування та посилення захисту прав вітчизняних сільськогосподарських виробників у Верховній Раді України супроводжується проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками” (реєстраційний номер 0853 від 29  серпня 2019 р.).

Подальші заплановані дії

 • Розповсюдження конкурентних способів видачі дозволів на всі надра, шляхом внесення змін до законодавчих актів.
 • Створення електронного кабінету надрокористувача для комфортних умов інвесторів та забезпечення прозорого механізму дистанційного подання заяв з пакетами документів для отримання, продовження, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, а також для участі в електронних аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Протягом 2020 року 10 % надрокористувачів мають використовувати онлайн-кабінет.
 • Створення національного репозитарію геологічних даних, створення каталогу геологічної інформації, оцифрування геологічної інформації, створення інтерактивних data-room.
 • Боротьба зі “сплячими” спеціальними дозволами на користування надрами.
 • Створення нової системи моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів.
 • Розроблення та прийняття прозорих та рівних правил торгівлі деревиною, а також її продажу на електронних торгах (на рівні Закону).
 • Забезпечення впровадження Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Підключення 100 % лісокористувачів до системи електронного обліку деревини.
 • Проведення інвентаризації лісів.
 • Створення єдиного електронного лісового порталу, який передбачає онлайн-карту рубок, видачу лісорубних квитків в електронному вигляді, перевірку походження деревини, систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних квитків, проведення аукціонних торгів, реєстр сертифікатів походження деревини.
 • Підвищення біологічної стійкості лісів.
 • Підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування та запровадження кримінальної відповідальності за купівлю незаконно заготовленої деревини.
 • Прийняття стратегії розвитку галузі рибного господарства України на період до 2024 року, з метою забезпечення конкурентоспроможності та нарощування інвестиційного потенціалу рибної галузі України.
 • Запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості.
 • Збільшення плати за спеціальне використання водних біоресурсів.
 • Проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти.
 • Створення ECO Platform управління спільними обмеженими ресурсами, що буде включати наступні блоки: відкритий доступ до інформації про природні ресурси, електронні послуги, електронна простежуваність, електронна звітність, екологічне інспектування, екологічний моніторинг, Feedback Window. Дана платформа буде включати створення електронної системи управління рибною галуззю (E-Fish) та запровадження системи простежуваності походження водних біоресурсів.