#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
#
Кулеба Дмитро
Віце-прем'єр-міністр
Відповідальний
 • Кулеба Дмитро Іванович
  Віце-прем'єр-міністр

Ціль

Ціль

17.2. Україна відповідає принципам та критеріям, необхідним для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору

Для досягнення цих індикаторів Уряд вестиме активний діалог з НАТО, щоб наше співробітництво було взаємовигідним та результативним. Україна і надалі робитиме свій внесок в операції Альянсу.

Уряд забезпечуватиме, щоб допомога Альянсу для України в рамках програм та інших механізмів НАТО максимально відповідала нашим потребам і амбіціям у стосунках з Альянсом.

Для обміну бойовим досвідом та набуття взаємосумісності із силами НАТО Уряд продовжуватиме практику спільних навчань та тренінгів з відповідними підрозділами НАТО та збройними силами держав-членів НАТО.

На тлі незаконної російської окупації та мілітаризації Криму ми приділятимемо особливу увагу спільним з НАТО заходам для зміцнення безпеки Чорного моря.

В інтересах громадян та національної безпеки буде сформований дієвий механізм здійснення демократичного цивільного контролю над діяльністю сектору безпеки і оборони. Також буде створено Національну систему стійкості відповідно до критеріїв та практик НАТО для посилення спроможності держави запобігати надзвичайним ситуаціям усіх типів, ефективно реагувати на них та повномасштабно відновлюватися, що відповідає очікуванням громадян.

Уряд забезпечить, щоб в повсякденну діяльність та освітній процес сектору безпеки і оборони був повністю інтегрований ґендерний компонент.

Одним з результатів вжиття цих заходів очікується послідовне зростання підтримки громадянами України євроатлантичної інтеграції нашої держави. Євроатлантична інтеграція зміцнить безпеку України, а отже, її кінцевим і головним бенефіціаром є громадянин.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 17.2. «Україна відповідає принципам та критеріям, необхідним для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Українці не задоволені тим, що Україна не достатньо наполегливо наближається до повноправного членства в НАТО
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України, які підтримують вступ в НАТО
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

62% громадян України виступають за членство України в НАТО

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Відсутні прямі гарантії безпеки для України. За результатами соціальних опитувань проблематика безпеки турбує 71% громадян України, які відзначили, що сьогодні Україні серед інших проблемних питань найбільше бракує миру, при цьому, за динамікою останніх трьох місяців ця думка зростає

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

За результатами дослідження, проведеного Центром стратегічного розвитку територій на державне замовлення Держкомтелерадіо у травні-червні 2019 року, з 2012 року на 46% зросла кількість українців, які підтримують вступ до НАТО. Вступ до НАТО підтримують 62% українців, 21% - проти. 57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією безпеки України

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Політичні спекуляції на темі вступу в НАТО як внутрішні, так і зовнішні створюють підґрунтя для невпевненості та розгубленості окремих верств населення
Причина 2 – Зовнішні виклики перешкоджають активному політичному діалогу на вищому рівні та, відповідно, євроатлантичному курсу України
Причина 3 – Недостатня інституційна спроможність державних органів, у більш широкому контексті ніж сектор безпеки і оборони, забезпечити стабільність, послідовність та ефективність реалізації політики набуття членства України в НАТО
1.7. Показники ефективності політики
 • Максимальне наближення до відповідності базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, зокрема політичним, економічним і військовим критеріям
 • Максимальне впровадження визначених стандартів і процедур НАТО у секторі безпеки і оборони України
 • Річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО за змістом та формою максимально наближені до Плану дій щодо членства в НАТО та повноцінно реалізуються

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Наявна політична та практична підтримка з боку НАТО та держав – членів Альянсу євроатлантичних прагнень України
Показники результативності:
 • % досягнутих цілей та реалізованих завдань Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО
 • Кількість проведених консультацій з НАТО на вищому рівні з питань реалізації внутрішньодержавних реформ, у форматі Комісії Україна – НАТО, Спільних робочих груп Україна – НАТО та галузевих Комітетів НАТО
Завдання до підцілі:
 • Відновити політичний діалог з НАТО на високому та вищому рівнях у рамках Комісії Україна - НАТО
 • Забезпечити ефективне використання Комплексного пакету допомоги для України
 • Впровадити у процес розроблення Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО сучасну світову методологію розробки документів стратегічного характеру «Управління орієнтоване на результат» (RBM), прийняту у державах – членах НАТО та в міжна
 • Запровадити незалежний зовнішній моніторинг виконання Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО
2. Зміцнено інституційну складову державних органів з метою реалізації євроатлантичних прагнень України, посилено спроможність державних інституцій своєчасно попереджати, виявляти, здійснювати моніторинг та мінімізувати вплив загроз усіх видів, зокрема гібридних
Показники результативності:
 • % державних органів, де сформовано окремі структурні підрозділи з питань євроатлантичної інтеграції та укомплектовано їх професійними працівниками
 • Створена та функціонує Національна система стійкості
Завдання до підцілі:
 • Ухвалити та впровадити типове Положення про структурні підрозділи з питань євроатлантичної інтеграції для всіх центральних органів виконавчої влади на основі проведеного функціонального обстеження
 • Унормувати створення Національної системи стійкості, визначити суб’єкти забезпечення стійкості та державний орган, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері захисту та попередження загроз усіх видів
 • Сформувати ефективний механізм залучення до функціонування Національної системи стійкості громадськості та приватного бізнесу
3. Громадяни України обізнані з питань євроатлантичної інтеграції та свідомо підтримують набуття повноправного членства держави в НАТО
Показники результативності:
 • Рівень підтримки громадянами України стратегічного курсу держави на набуття членства України в НАТО (у розрізі областей та об’єднаних територіальних громад)
Завдання до підцілі:
 • Здійснити необхідні заходи для отримання громадянами неупередженої та актуальної інформації стосовно діяльності державних органів на шляху до членства в НАТО, а також запровадити роз’яснювальні кампанії для протидії дезінформації
 • Здійснити інформаційне забезпечення населення, яке мешкає в регіонах, що межує або географічно наближене до тимчасово окупованих територій України, стосовно державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Відновити політичний діалог з НАТО на високому та вищому рівнях у рамках Комісії Україна - НАТО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити належний захист та реалізацію прав національних меншин та корінних народів і задоволення їх етнокультурних потреб 01.01.2020 31.12.2020 МКМС; МОН; Мін’юст; МЗС; Апарат ВРУ (за згодою)
Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу в державах - членах НАТО, зокрема у політико-дипломатичному форматі за напрямом обміну інформацією щодо стану реалізації державних реформ та приведення національного законодавства у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин у відповідність до міжнародних зобов'язань 01.01.2020 31.12.2020 МЗС; МКМС; МОН; Мін’юст
Активізувати процеси досягнення відповідності критеріям членства в НАТО шляхом прискорення внутрішньодержавних реформ та забезпечити виконання у повному обсязі заходів, передбачених річними національними програмами під егідою Комісії Україна – НАТО 01.01.2020 31.12.2020 Державні органи, залучені до виконання річних національних програм
Забезпечити ефективну урядово-парламентську взаємодію у сфері євроатлантичної інтеграції України з метою досягнення відповідності критеріям членства в НАТО шляхом прискорення внутрішньодержавних реформ, надавати сприяння у межах компетенції Уряду діяльності Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Постійна делегація ВРУ у ПА НАТО (за згодою); МЗС; інші центральні органи виконавчої влади та державні органи
Надати сприяння Верховній Раді України у забезпеченні належної організації та проведенні в Україні весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО 01.01.2020 30.06.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; МЗС
Завдання: Забезпечити ефективне використання Комплексного пакету допомоги для України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити систему моніторингу та аналізу діяльності Трастових фондів НАТО, інших Програм, Проектів та Ініціатив НАТО з метою забезпечення ефективного використання допомоги Альянсу у підтримці національних реформ 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Забезпечити ефективну міжвідомчу координацію діяльності державних органів, залучених до виконання заходів у рамках Комплексного пакету допомоги для України 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Налагодити взаємодію з державами-членами Альянсу в рамках Трастових фондів НАТО, інших Програм, Проектів та Ініціатив НАТО з метою забезпечення ефективного використання допомоги НАТО у підтримці національних реформ 01.01.2020 31.12.2020 МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Впровадити у процес розроблення Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО сучасну світову методологію розробки документів стратегічного характеру «Управління орієнтоване на результат» (RBM), прийняту у державах – членах НАТО та в міжна
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та затвердити зміни до положення про річні національні програми у частині використання державними органами методології RBM під час розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО 01.01.2020 31.05.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; МЗС
Забезпечити проведення стратегічних сесій (тренінгів) для державних органів стосовно впровадження в державний планувальний процесі методології RBM 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Запровадити незалежний зовнішній моніторинг виконання Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготувати технічну документацію стосовно необхідних вимог до проведення незалежного зовнішнього моніторингу виконання державними органами Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік 01.01.2020 29.02.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Забезпечити організацію та проведення тендерних процедур для проведення незалежного зовнішнього моніторингу виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік, налагодження взаємодії між переможцем тендеру та державними органами, залученими до виконання РНП, та формування незалежного звіту для його подальшого оприлюднення 01.01.2020 31.05.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Ухвалити та впровадити типове Положення про структурні підрозділи з питань євроатлантичної інтеграції для всіх центральних органів виконавчої влади на основі проведеного функціонального обстеження
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадити постійно діючий механізм визначення потреб державних органів у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції під головуванням визначеного Національного координатора співробітництва України з НАТО. 01.01.2020 31.12.2020 НАДС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Провести функціональні обстеження в державних органах, які залучені до співробітництва з НАТО, на предмет необхідності створення окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції 01.01.2020 31.12.2020 НАДС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
У рамках Політики Програми Україна-НАТО з професійного розвитку запровадити систему підвищення рівня професійної компетентності у сфері євроатлантичної інтеграції для працівників державних органів 01.01.2020 31.12.2020 НАДС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Унормувати створення Національної системи стійкості, визначити суб’єкти забезпечення стійкості та державний орган, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері захисту та попередження загроз усіх видів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та затвердити Концепцію створення та функціонування Національної системи стійкості України. 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; МВС; Міноборони; Мінекономіки; Мінекоенерго
Провести спільний з експертами НАТО та держав-членів НАТО аналіз наявних нормативно-правових актів, що регулюють процедури готовності, реагування та відновлення на кризи різного характеру, на відповідність базовим критеріям НАТО та сучасним викликам міжнародній безпеці. 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; МВС; Міноборони; Мінекономіки; Мінекоенерго
Завдання: Сформувати ефективний механізм залучення до функціонування Національної системи стійкості громадськості та приватного бізнесу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести аналіз спроможностей та існуючих потреб операторів критичної інфраструктури, які знаходяться у приватній власності 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Мінекономіки; МВС
Створити комунікаційну платформу взаємодії представників громадської спільноти, бізнес-кіл (операторів об'єктів критичної інфраструктури) з державними органами та заінтересованими представниками приватного сектору 01.01.2020 31.12.2021 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Мінекономіки; МВС
З урахуванням виявлених потреб та спроможностей розробити узгоджений з приватним сектором план дій на випадок криз різного характеру 01.01.2021 31.12.2021 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Мінекономіки; МВС
Провести на регіональному рівні інформаційно-роз'яснювальні кампанії для населення стосовно порядку дій у випадку надзвичайних ситуацій різного характеру 01.01.2020 31.12.2021 МВС; Мінрегіон
Завдання: Здійснити необхідні заходи для отримання громадянами неупередженої та актуальної інформації стосовно діяльності державних органів на шляху до членства в НАТО, а також запровадити роз’яснювальні кампанії для протидії дезінформації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити впровадження територіальними підрозділами державних органів та обласними державними адміністраціями інформаційних заходів з питань євроатлантичної інтеграції. 01.01.2020 31.12.2020 Мінрегіон; МКМС; Держкомтелерадіо
Залучити об'єднані територіальні громади до інформування громадськості у регіоні з питань євроатлантичної інтеграції України 01.01.2020 31.12.2020 Мінрегіон; МКМС; Держкомтелерадіо
Запровадити моніторинг дезінформації та пропаганди у публічному просторі, що перешкоджає євроатлантичним прагненням України 01.01.2020 31.12.2020 МКМС; Держкомтелерадіо
Завдання: Здійснити інформаційне забезпечення населення, яке мешкає в регіонах, що межує або географічно наближене до тимчасово окупованих територій України, стосовно державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадити інформаційно-роз’яснювальні програми з питань євроатлантичної інтеграції в регіонах України 01.01.2020 31.12.2020 МКМС; Держкомтелерадіо; Мінрегіон

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Проведено візит Північноатлантичної ради на чолі з Генеральним секретарем НАТО в Україну (30–31 жовтня 2019 року, м. Київ, м. Одеса).

З метою посилення спроможностей Збройних Сил України та досягнення взаємосумісності з НАТО і подальшої участі у спільних операціях Україною у ході засідання Комісії Україна – НАТО (м. Брюссель, Королівство Бельгія) оголошено заяву щодо приєднання до Програми посилених можливостей НАТО.

Україна активно бере участь в операціях Альянсу (планується відправка національного персоналу України до 20 осіб на підтримку тренувальної Місії НАТО в Іраку).

У ході впровадження стандартів НАТО розроблено 244 національних нормативних документа у різних сферах щодо:

    –    покращення взаємосумісності Збройних Сил України з Альянсом;

    –    процесів, якісних вимог до речового, харчового та іншого забезпечення Збройних Сил України;

    –    адміністративного регулювання, процедур розроблення нормативних документів, інструкцій, настанов тощо.

На забезпечення потреб безпеки і оборони держави у державному бюджеті на 2020 рік передбачено 245,8 млрд. грн. (5,45 % ВВП, водночас вимога НАТО – 2  %).

Створено міжвідомчу робочу групу з розбудови Національної системи стійкості відповідно до підходів та принципів НАТО, до складу якої входить близько 100  фахівців з 25 державних органів. Міжвідомча робоча група працює над підготовкою правової основи для функціонування національної системи стійкості. З метою посилення інституційної спроможності українських державних органів у сфері розбудови системи стійкості досягнуто домовленості про залучення підтримки Програми професійного розвитку Україна – НАТО.

Ураховуючи суттєві зміни у середовищі безпеки та зростання гібридних загроз навколо України, підписано специфікацію спільних з НАТО командно-штабних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорному морі “Непорушна стійкість  – 2020” (“Coherent Resilience – 2020”), що відбудуться у жовтні 2020 року в м. Одесі.

Завершено виконання Річної національної програми Україна – НАТО на 2019  рік, що є дорожньою картою стратегічних реформ та інших заходів, необхідних для забезпечення ефективної, цілеспрямованої та системної підготовки України до членства в Альянсі. З метою результативного виконання програми  вперше у 2019  році було створено систему моніторингу на основі введення показників ефективності – індикаторів виконання. У процесі виконання Річної національної програми Україна-НАТО на 2019 рік брали участь більше 80  державних органів, у тому числі державні підприємства та місцеві органи влади.

У жовтні 2019 р. за результатами оціночного візиту в Україну експертів Міжнародного секретаріату НАТО та під час засідання Комісії Україна – НАТО на рівні послів (15 січня 2020 р.) стороною НАТО була надана позитивна оцінка виконання Україною Річної національної програми Україна – НАТО.

5 лютого 2020 р. Урядом схвалено проект Річної національної програми Україна  – НАТО на 2020 рік, при розробці якого використовується міжнародна методика управління, орієнтованого на результат – Results-Based Management (RBM).

У проекті Річної національної програми на 2020 рік вперше:

    –    побудоване “дерево цілей”, що забезпечує чітку ієрархію поставлених цілей, пріоритетних завдань та заходів, які необхідно впровадити з метою досягнення критеріїв членства НАТО;

    –    застосовується “людиноцентричний” підхід – у документі головний акцент поставлений на зусиллях держави, спрямованих на забезпеченні безпеки і добробуту людини, як ключового суб’єкту національної безпеки;

    –    до 2025 року розписані покрокові заходи з очікуваними результатами;

    –    здійснено синхронізацію з бюджетним процесом, що забезпечило фінансове підкріплення заходів проекту Річної національної програми.

В цілому зростає підтримка населенням України євроатлантичного курсу (55 % – станом на грудень 2019 року).

Подальші заплановані дії

 • Проведення заходів, спрямованих на прийняття НАТО позитивного рішення щодо приєднання України до Програми посилених можливостей НАТО.
 • Впровадження 219 нормативних документів НАТО.
 • Приведення процесу розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, моніторингу та оцінки їх виконання до міжнародних стандартів стратегічного планування.
 • Взаємодія з Парламентом у процесі підготовки та проведення в Україні Весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО (22–25 травня 2020 року).
 • Проведення за підтримки Посольства США та офісу оборонного співробітництва протягом 2020 року низки семінарів з розбудови системи стійкості, спрямованих на розроблення концепції створення Національної системи стійкості та посилення інституційної спроможності державних органів у відповідній сфері.
 • Проведення у м. Одесі 6–9 жовтня 2020 року спільних з НАТО командно-штабних навчань “Непорушна стійкість – 2020” з протидії гібридним загрозам критичній інфраструктурі.