#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
#
Кулеба Дмитро
Віце-прем'єр-міністр
Відповідальний
 • Кулеба Дмитро Іванович
  Віце-прем'єр-міністр

Ціль

Ціль

17.1. Україна відповідає критеріям членства в Європейському Союзі

Для досягнення цих індикаторів Уряд здійснюватиме необхідні реформи в усіх секторах, охоплених Угодою про асоціацію. У законодавство України буде впроваджено не менше 80% актів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію. Ми ініціюємо приведення Угоди у відповідність із реальним потенціалом політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС.

Уряд забезпечить громадянам і бізнесу можливість повноцінного користування перевагами свободи руху людей, товарів, послуг та капіталу між Україною та ЄС. Одним із результатів вжиття цих заходів стане послідовне зростання підтримки громадянами України європейської інтеграції нашої держави.

У діалозі із ЄС ми забезпечимо зростання прямих інвестицій до України від компаній з країн ЄС та збільшення фінансової допомоги Євросоюзу для України.

Уряд забезпечить створення в усіх областях України офісів євроінтеграції, з першочерговим фокусом на південних та східних областях, з метою наближення можливостей євроінтеграції до громадян та бізнесу у регіонах. Це буде досягнуто, насамперед, шляхом сприяння розвитку культурних та освітніх проектів, бізнес-контактів, а також економіки  та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС. Фокус на регіоналізації євроінтеграції дозволить нам спрямувати додаткові ресурси в області та громади для того, щоб мешканці регіонів безпосередньо відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС. 

Уряд виходитиме з того, що інтеграція України до Євросоюзу остаточно визначена приналежністю України до родини європейських народів та підтверджена Революцією Гідності, а кінцевим і головним бенефіціаром інтеграції є громадянин України.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 17.1. «Україна відповідає критеріям членства в Європейському Союзі» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Незадовільний темп реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, внаслідок чого рівень життя українців не відповідає європейським стандартам
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни, які підтримують вступ до ЄС
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського курсу України закріплені у преамбулі Конституції України, 62% громадян підтримують вступ до ЄС[1]. Існує потреба у підвищенні рівня використання регіонами України євроінтеграційних можливостей та їх комунікації для пересічних громадян

 

[1] https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_September%202019%20survey_Public_vf.pdf (слайд 26)

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Обмежена можливість повноцінного користування перевагами свободи руху людей, товарів, послуг та капіталу між Україною та ЄС, незадовільний рівень життя населення, який не відповідає європейському, неналежна комунікація можливостей, які відкриває європейська інтеграція. Зокрема, станом на кінець 2018 року близько половини українців (48 %) не вважали себе європейцями через відсутність європейського рівня добробуту[1]. Станом на червень 2019 року у цілому по країні необхідність проведення «євроінтеграційних реформ» як свідомого вибору підтримувало тільки 55 % населення[2]. При цьому, найбільшим зовнішнім викликом курсу України на інтеграцію з ЄС було названо можливе розчарування з боку європейських партнерів (47 % опитаних)[3].

 

[1] https://dif.org.ua/article/evropeyska-integratsiya-u-vimiri-gromadskoi-dumki

[2] https://www.kmu.gov.ua/news/72-ukrayinciv-potrebuyut-bilshe-informaciyi-pro-yes-ta-yevrointegraciyu-52-pro-nato (слайд 8)

[3] https://www.kmu.gov.ua/news/72-ukrayinciv-potrebuyut-bilshe-informaciyi-pro-yes-ta-yevrointegraciyu-52-pro-nato (слайд 7)

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), включає зобов’язання в 24 сферах суспільного життя та передбачає імплементацію майже 400 актів права ЄС. За останні роки Україна досягла помітного прогресу у виконанні Угоди про асоціацію — 44 % з 2014 року дотепер, незважаючи на триваючу агресію з боку Російської Федерації (що значно ускладнює виконання Угоди про асоціацію).

Починаючи з 2014 року підтримка громадянами України вступу до ЄС невпинно зростає[1] з 54 % у 2014 році до 62 % у 2019 році. Водночас цілі, визначені Програмою діяльності Уряду щодо досягнення відповідності Копенгагенським економічним критеріям, потребують пришвидшення темпів виконання Угоди

 

[1] http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_062019_press.pdf (слайд 21)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Порушення встановлених строків та неналежна якість виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію
Причина 2 – Складний довготривалий бюрократичний процес оновлення Угоди про асоціацію (додатків до Угоди про асоціацію) з метою врахування актуального законодавства ЄС та динаміки відносин між Україною та ЄС, зокрема, у пріоритетних сферах секторальної інтеграції
Причина 3 – Недостатня залученність Європейської Комісії до виконання зі свого боку Угоди про асоціацію на щоденній основі
Причина 4 – Недостатній рівень комунікації євроінтеграційних можливостей на регіональному рівні
1.7. Показники ефективності політики
 • Максимальне наближення до усіх економічних критеріїв, яким мають відповідати країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу (Копенгагенські критерії)
 • Україна приєдналася до спільного економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Забезпечення своєчасного та належного виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію
Показники результативності:
 • Реалізація 80 % завдань, визначених планом заходів з виконання Угоди про асоціацію (постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106)
Завдання до підцілі:
 • Проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію, у тому числі наповнення публічної інформаційно-аналітичної системи «Пульс Угоди»
 • Вжиття координаційних заходів з виконання Угоди про асоціацію та надання методологічної допомоги центральним органам виконавчої влади
2. Оновлення Угоди про асоціацію
Показники результативності:
 • Оновлено 100 % додатків до Угоди про асоціацію, які потребують приведення у відповідність з актуальним законодавством ЄС та врахування рішень двосторонніх органів асоціації Україна — ЄС
Завдання до підцілі:
 • Розроблення та прийняття рішень органами асоціації щодо внесення змін до Угоди про асоціацію, зокрема до Додатків I-A, XV, XVII-2, XVII-3, XVII-4, XVII-5, XXII-A, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV—XLI
 • Включення нового додатку у сфері юстиції, свободи та безпеки до Угоди про асоціацію
3. Підвищення рівня залученості Європейської Комісії до виконання Угоди про асоціацію завдяки створенню необхідних умов для забезпечення секторальної інтеграції України з ЄС, зокрема до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС
Показники результативності:
 • Висока динаміка секторальної інтеграції України у пріоритетних секторах та поступове відкриття ринків
Завдання до підцілі:
 • Досягнення необхідних домовленостей (операційні висновки, рішення) щодо подальшого поступу у секторальній інтеграції між Україною та ЄС у рамках проведення засідань двосторонніх органів асоціації Україна — ЄС
 • Забезпечення постійної взаємодії з державами-членами ЄС з метою їх інформування про взаємні вигоди від поступової інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС та заручення їх підтримкою при просуванні відповідних ініціатив в інституціях ЄС
 • Створення міжвідомчих робочих груп з питань секторальної інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС (затверджуються актом Кабінету Міністрів)
 • Приєднання України до Конвенції про спільний режим транзиту
 • Взаємне визнання інституту уповноваженого економічного оператора
 • Створення умов для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів з ЄС
 • Забезпечення правової еквівалентності та інституційної спроможності у сфері телекомунікаційних послуг відповідно до актуального права ЄС
 • Створення умов для укладення угоди з ЄС про взаємне визнання електронних довірчих послуг
 • Забезпечення правової еквівалентності та вжиття інфраструктурних заходів задля забезпечення інтеграції України до енергетичного ринку ЄС у секторах газу та електроенергії
 • Забезпечення повноцінного залучення українського культурного середовища до професійного середовища ЄС, участь у майбутній програмі «Креативна Європа», залучення до програми «Європейські культурні столиці», розвиток міжлюдських контактів митців та реалізація успішного досвіду взаємного співробітництва
 • Вжиття заходів з метою ратифікації Україною Конвенції про угоди про вибір суду та впровадження правової бази для поступового включення України до правових інструментів судового співробітництва ЄС
4. Регіоналізація європейської інтеграції
Показники результативності:
 • Функціонування єдиної інформаційної платформи для поширення офіційної інформації щодо впровадження поглибленого курсу інтеграції України до ЄС
 • Якісна координація та об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників місцевого бізнесу, громадськості
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення повноцінної реалізації в усіх регіонах України проекту щодо утворення та забезпечення функціонування «офісів євроінтеграції»

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію, у тому числі наповнення публічної інформаційно-аналітичної системи «Пульс Угоди»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення здійснення перекладу актів acquis ЄС на українську мову 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; інші заінтересовані органи державної влади
Аналіз щоквартальних звітів з реалізації плану заходів з виконання Угоди про асоціацію 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Визначення статусу виконання завдань та заходів; передбачених планом заходів з виконання Угоди про асоціацію 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Наповнення інформаційно-аналітичної системи з виконання Угоди про асоціацію «Пульс Угоди» 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Вжиття координаційних заходів з виконання Угоди про асоціацію та надання методологічної допомоги центральним органам виконавчої влади
Завдання: Розроблення та прийняття рішень органами асоціації щодо внесення змін до Угоди про асоціацію, зокрема до Додатків I-A, XV, XVII-2, XVII-3, XVII-4, XVII-5, XXII-A, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV—XLI
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка пропозицій щодо оновлення Угоди про асоціацію 01.11.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; Мін’юст; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; Мінінфраструктури; Мінрегіонбуд; Мінцифри; МВС; Національний банк (за згодою); НЦКПФР (за згодою); Нацкомфінпослуг (за згодою); Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою); інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Опрацювання пропозицій зі Стороною ЄС 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мін’юст; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; Мінінфрастуктури; Мінрегіон; Мінцифри; МВС; Національний банк (за згодою); НЦКПФР (за згодою); Нацкомфінпослуг (за згодою); Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою); інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Прийняття відповідних рішень в рамках органів асоціації між Україною та ЄС 01.01.2020 31.12.2022 Мінекоенерго; Мін’юст; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Мінцифри; МВС; Національний банк (за згодою); НЦКПФР (за згодою); Нацкомфінпослуг (за згодою); Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою); інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Включення нового додатку у сфері юстиції, свободи та безпеки до Угоди про асоціацію
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Опрацювання з Стороною ЄС питання щодо включення нового додатку у сфері юстиції, свободи та безпеки до Угоди про асоціацію 01.12.2019 31.12.2020 МЗС; Мін'юст; Мінцифри; МВС; інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Прийняття відповідних рішень в рамках органів асоціації між Україною та ЄС 01.01.2020 31.12.2022 МЗС; Мін'юст; Мінцифри; МВС; інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Досягнення необхідних домовленостей (операційні висновки, рішення) щодо подальшого поступу у секторальній інтеграції між Україною та ЄС у рамках проведення засідань двосторонніх органів асоціації Україна — ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення усіх засідань двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС згідно з графіком, погодженим між Українською Стороною та Стороною ЄС 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; інші заінтересовані органи державної влади
Узгодження операційних висновків/прийнят-тя рішень за результатами таких засідань 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; інші заінтересовані органи державної влади
Завдання: Забезпечення постійної взаємодії з державами-членами ЄС з метою їх інформування про взаємні вигоди від поступової інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС та заручення їх підтримкою при просуванні відповідних ініціатив в інституціях ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка концепції щодо постійної взаємодії з державами-членами ЄС з питань взаємної вигоди від поступової інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС 01.12.2019 31.12.2020 МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Реалізація концепції щодо постійної взаємодії з державами-членами ЄС з питань взаємної вигоди від поступової інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС 01.01.2020 31.12.2024 МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; інші заінтересовані органи державної влади
Завдання: Створення міжвідомчих робочих груп з питань секторальної інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС (затверджуються актом Кабінету Міністрів)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проекту акта про створення відповідних робочих груп та їх персональний склад 01.12.2019 30.06.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Затвердження проекту акта Кабінетом Міністрів України 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Приєднання України до Конвенції про спільний режим транзиту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Тестування національного компоненту комп'ютеризованої системи митного оформлення товарів 01.12.2019 31.12.2020 Мінфін; МЗС; ДПС;  Держмитслужба; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Проведення оціночної місії ЄС щодо стану готовності України до приєднання до Конвенції 01.01.2020 31.12.2021 Мінфін; МЗС; ДПС;  Держмитслужба; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Взаємне визнання інституту уповноваженого економічного оператора
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення консультацій зі Стороною ЄС 01.12.2019 31.12.2020 Мінфін; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Прийняття двостороннього рішення між Україною та ЄС про взаємне визнання інституту авторизованого економічного оператора 01.01.2020 31.12.2021 Мінфін; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Створення умов для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів з ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законодавства, необхідного для забезпечення правової еквівалентності у сфері технічного регулювання та ринкового нагляду 01.12.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Оновлення дорожньої карти щодо укладення Угоди АСАА та передача її Стороні ЄС 01.12.2019 31.03.2020 Мінекономіки
Забезпечення роботи місії ЄС з оцінки стану наближення законодавства та інституційної спроможності у сфері технічного регулювання 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Подання запиту Стороні ЄС щодо укладення Угоди АСАА за позитивної оцінки місії ЄС 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Забезпечення правової еквівалентності та інституційної спроможності у сфері телекомунікаційних послуг відповідно до актуального права ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття закону, який імплементує Європейський кодекс електронних комунікацій 2018 року 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри; МЗС; Мін'юст; Мінекономіки; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ (за згодою)
Прийняття рішення двосторонніх органів асоціації щодо оновлення Доповнення XVII-3 до Угоди про асоціацію 01.12.2019 31.12.2021 Мінекономіки; Мінцифри; МЗС; Мін'юст; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ (за згодою)
Перевірка принципів діяльності НКРЗІ з метою виявлення та усунення прогалин у роботі з точки зору відповідності європейським підходам та правилам 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри; МЗС; Мін'юст; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ (за згодою)
Завдання: Створення умов для укладення угоди з ЄС про взаємне визнання електронних довірчих послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Здійснення самооцінки стану правового наближення у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг, її представлення Стороні ЄС в рамках двосторонніх органів асоціації, здійснення запиту щодо визначення відповідальної контактної особи від Сторони ЄС 01.12.2019 31.03.2020 Мінцифри; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Створення умов для приїзду місії ЄС з метою оцінки стану правового наближення у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг та інституційної спроможності 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Досягнення позитивної динаміки переговорного процесу щодо укладення з ЄС Угоди про взаємне визнання довірчих послуг 01.01.2020 31.12.2023 Мінцифри; Мін'юст; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Забезпечення правової еквівалентності та вжиття інфраструктурних заходів задля забезпечення інтеграції України до енергетичного ринку ЄС у секторах газу та електроенергії
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Максимальне наближення національного законодавства до права ЄС, зокрема, відповідно до оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціацію, виконання заходів, передбачених оновленим планом заходів з виконання Угоди про асоціацію 01.12.2019 31.12.2023 Мінекоенерго; МЗС; Мін'юст; Мінрегіон; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Розроблення дорожньої карти інтеграції України до енергетичного ринку ЄС у секторах газу та електроенергії, яка містититиме правовий та інфраструктурних компоненти, передача її Стороні ЄС 01.01.2020 31.12.2023 Мінекоенерго; МЗС; Мін'юст; Мінрегіон; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Забезпечення повноцінного залучення українського культурного середовища до професійного середовища ЄС, участь у майбутній програмі «Креативна Європа», залучення до програми «Європейські культурні столиці», розвиток міжлюдських контактів митців та реалізація успішного досвіду взаємного співробітництва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Участь у відповідних програмах ЄС щодо залучення українського культурного середовища до професійного середовища ЄС 01.12.2019 31.12.2024 МКМС; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Укладання угоди щодо приєднання до програми «Креативна Європа» 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; МЗС
Укладання угоди щодо приєднання до програми «Європейські культурні столиці» 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; МЗС
Завдання: Вжиття заходів з метою ратифікації Україною Конвенції про угоди про вибір суду та впровадження правової бази для поступового включення України до правових інструментів судового співробітництва ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Ратифікація Конвенції про угоди про вибір суду 01.12.2019 31.12.2022 Мін'юст; ДСА; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Розвиток співробітництва між Україною та Європейською судовою мережею у цивільних і комерційних справах 01.01.2020 31.12.2024 Мін'юст; ДСА; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Забезпечення повноцінної реалізації в усіх регіонах України проекту щодо утворення та забезпечення функціонування «офісів євроінтеграції»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація експериментального проекту щодо утворення та забезпечення функціонування установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області» 01.11.2019 31.12.2020 Мінрегіон; МЗС; Мінфін
Реалізація проекту щодо функціонування установ «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» у всіх регіонах України 01.01.2021 31.12.2024 Мінрегіон; МЗС; Мінфін

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

20 листопада 2019 р. проведено “євроінтеграційне” засідання Уряду, за результатами якого, зокрема:

    –    з метою актуалізації завдань у сфері європейської інтеграції та імплементації останніх тенденцій у розвитку права ЄС в національне законодавство України оновлено план заходів з виконання Угоди про асоціацію (постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1005);

    –    відкрито публічний доступ до інформаційної системи планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію “Пульс Угоди” (до цього доступ до системи мали лише органи державної влади);

Довідково: система “Пульс Угоди” (http://pulse.eu-ua.org/ua) є всеохоплюючою та включає чіткі завдання, що згруповані за 24 сферами суспільного життя, і оновлюється кожних два тижні. Показники системи відображають прогрес у виконанні Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію.

    –    започатковано роботу щодо запуску пілотного проекту зі створення Офісу євроінтеграції у м. Херсон як центру, спрямованого на максимальне залучення регіонів до освітніх, наукових, культурних, ділових проектів / програм ЄС. Цей крок покликаний забезпечити децентралізацію європейської інтеграції та покращити доступ населення регіонів до інформації про нові можливості, що відкриваються у рамках співробітництва України з ЄС;

    –    запроваджено на національному рівні систему управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми, що відкрило Україні доступ до ресурсів Європейського інструменту сусідства (5  млн.  євро для фінансування участі України у зазначеній програмі) на підтримку політики інтеграції у Дунайському регіоні та сприяння реалізації проектів за участю українських партнерів у рамках Дунайської транснаціональної програми (постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1038);

    –    прийняті рішення про укладення додаткових угод з ЄС для продовження підтримки у сфері управління міграційними процесами та надання притулку, регіонального розвитку та реформи у сфері юстиції. Також Урядом ухвалено відповідні зміни щодо заходів по реформуванню державного управління в Україні, виконанням яких обумовлено отримання фінансування від Сторони ЄС (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1094 та №  1095);

    –    на підтримку в актуальному стані Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) відповідно до змін в Гармонізованій системі опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС) схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про Митний тариф України” (реєстраційний номер  2482 від 21 листопада 2019 р.);

    –    для удосконалення законодавчого регулювання організаційних та правових засад мультимодальних перевезень вантажів в Україні, а також державної підтримки мультимодальних перевезень схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TРACEКA” (реєстраційний номер 0010 від 21 листопада 2019 р.) та проект Закону України “Про мультимодальні перевезення” (реєстраційний номер 2685 від  27 грудня 2019 р.). Їх прийняття та подальша реалізація сприятиме використанню більш екологічно чистих видів транспорту, що створить передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення, зниження рівня забруднення атмосферного повітря;

    –    схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки” (реєстраційний номер 2562 від 10 грудня 2019 р.), спрямований на упорядкування процедури віднесення майнових комплексів суб’єктів господарювання до об’єктів підвищеної небезпеки (ідентифікації), зменшення адміністративного тиску на суб’єкти господарювання шляхом скасування погоджень плану локалізації та ліквідації аварій, передачі функцій із забезпечення безпеки та захисту населення за межами об’єктів підвищеної небезпеки на місцеві органи виконавчої влади.

З метою розроблення спільного робочого плану між Україною та ЄС для інтеграції України у Єдиний цифровий ринок ЄС розпочато роботу експертною місією ЄС з оцінки національного законодавства та інституційної спроможності.

18–19 листопада 2019 р. на четвертому засіданні Комітету асоціації Україна – ЄС (м. Брюссель) українська сторона зробила запит про взаємне визнання електронних довірчих послуг між Україною та ЄС. Крім того, за ініціативи української сторони було запропоновано започаткувати неформальний переговорний процес стосовно перегляду та модернізації Угоди про асоціацію з метою подальшої лібералізації тарифних та нетарифних заходів між Сторонами. Вже розпочато формування запитальної позиції української сторони, яка створюватиме базис для подальшої дискусії зі стороною ЄС.

З метою приєднання України до Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI) у грудні 2019 року вперше проведено соціологічне дослідження цифрових навичок громадян, ініційоване Міністерством цифрової трансформації.

У сфері зміни клімату Україна висловила намір синхронізувати свою політику з політикою ЄС відповідно до цілей, визначених в новій ініціативі ЄС “Європейська зелена угода” (“European Green Deal”).

24 січня 2020 р. рішенням Уряду створено міжвідомчу робочу групу з питань подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії “Європейська зелена угода” під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Д. Кулеби.

28 січня 2020 р. відбулось шосте засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, ключовими результатами якого стало:

    –    домовленість продовжувати поглиблення економічної інтеграції і регуляторної адаптації України з ЄС у таких секторах як цифрова економіка, сприяння торгівлі, митне співробітництво та юстиція і внутрішні справи;

    –    відзначення оновлення Додатку XXVII до Угоди про асоціацію щодо енергетики, а також необхідність його належної імплементації відповідно до узгоджених керівних  принципів;

    –    домовленість працювати над оновленням інших додатків, де це необхідно;

    –    визнання прагнень України до продовження адаптації її законодавства до acquis ЄС у сфері цифрової економіки та готовності ЄС до подальшої підтримки цифрової трансформації України, зокрема за допомогою програми щодо електронного урядування та цифрової економіки;

    –    в рамках Європейської зеленої угоди, домовленість сторін продовжувати співпрацювати щодо декарбонізації та захисту навколишнього середовища;

    –    визнання важливості якнайшвидшого укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС;

    –    в контексті початку переговорів щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), сторони підтвердили взаємне зобов’язання щодо проведення та сприяння місії з попередньої оцінки стану української системи якості та адаптації національного законодавства до права ЄС;

    –    відзначення важливості залучення регіонів України та кроків Української Сторони, спрямованих на відкриття регіональних Офісів євроінтеграції, завданням яких є підтримка зв’язків регіонів з ЄС;

    –    відзначення сфери взаємного інтересу в сфері юстиції, свободи та безпеки: інтегроване управління кордонами, національні системи притулку та управління ідентифікацією на основі біометричних засобів, протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, боротьба з організованою злочинністю та тяжкими міжнародними злочинами. Україна представила ЄС свою пропозицію щодо Нового порядку денного Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки;

    –    підтвердження наміру обох сторін докладати спільних зусиль для забезпечення підтримки підготовки українських державних службовців у співпраці з Коледжем Європи в Натоліні (Республіка Польща).

Створено спільну Урядово-Парламентську платформу для вжиття системних, спільних, послідовних кроків щодо наближення законодавства України до права ЄС.

У взаємодії з Верховною Радою України проведено значну нормотворчу роботу у сфері європейської інтеграції, за результатами якої ухвалено основоположні євроінтеграційні закони, зокрема, щодо:

у сфері інтелектуальної власності

    –    впровадження європейських стандартів якості товарів (Закон України від 20  вересня 2019 р. № 123-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень”);

    –    спрощення умов отримання і захисту права власності на компонування мікросхем як для великих компаній, так і для простих громадян (Закон України від 19 вересня 2019 р. №  111-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів”);

    –    боротьби з контрафактом та підробками, потік яких йде через митний кордон до нашої держави. Завдяки новому рівню захисту інтелектуальної власності, яка перетинає кордони України, фальшиві товари, які наносять шкоду виробникам та економіці, будуть зупинятись на кордоні (Закон України від 17 жовтня 2019 р. №  202-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”);

у сфері транспорту, інфраструктури, безпеки перевезень

    –    впровадження технічних умов експлуатації доріг, підвищення безпеки дорожнього руху, ефективного використання бюджетних коштів під час ремонту автомобільних доріг (Закон України від 11 вересня 2019 р. № 54-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю”);

    –    впровадження механізму аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування, який використовують, у тому числі, країни ЄС (Закон України від 17  жовтня 2019 р. № 200-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг”);

    –    залучення приватного капіталу до управління держмайном без приватизації (Закон України від 3 жовтня 2019 р. № 155-IX “Про концесію”);

    –    встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей з метою підвищення рівня безпеки дітей на дорозі, сприяння зменшенню дитячого травматизму і смертності під час дорожньо-транспортних пригод (Закон України від 29 жовтня 2019 р. № 224-IX “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей”);

у сфері захисту прав громадян, у соціальній сфері

    –    оперативного реагування на порушення прав громадян, які стали споживачами неякісних фінансових послуг (Закон України від 20 вересня 2019  р. №  122- IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”);

у сфері сприяння та захисту бізнесу, митниці, боротьби з корупцією

    –    вдосконалення нормування у будівництві для боротьби з корупцією в будівельній галузі (Закон України від 3 жовтня 2019 р. № 156-IX “Про внесення змін до Закону України “Про будівельні норми” щодо удосконалення нормування у будівництві”);

    –    добровільності застосування національних стандартів (Закон України від 20  вересня 2019 р. №  124-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію”);

    –    вдосконалення публічних закупівель, яке надає можливість відкриття ринку публічних закупівель ЄС для українських компаній у різних секторах економіки (Закон України від 19 вересня 2019 р. № 114-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”);

    –    перезапуску НАЗК (Закон України від 2 жовтня 2019 р. № 140-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції”);

    –    запровадження в українському законодавстві положень Конвенції про процедуру спільного транзиту, яку підписали 35 країн Європи (Закон України від 12  вересня 2019 р. №  78- IX “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”);

    –    створення інституту авторизованих економічних операторів (Закон України від 2 жовтня 2019 р. № 141-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів”);

    –    внесення змін до Додатка І-А до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині зміни зобов’язань ЄС щодо обсягів тарифних квот на м’ясо птиці, що зробить можливим забезпечити збереження інтересів українських виробників м’яса птиці (Закон України від 5 грудня 2019 р. № 345-IX “Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м’яса птиці та переробленого м’яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони”);

    –    удосконалення законодавства в сфері державного ринкового нагляду (Закон України від 12 грудня 2019 р. № 367-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду”);

    –    запровадження захисту прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (Закон України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (набрання чинності – 28 квітня 2020 р.);

    –    скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів у фінансовому секторі, забезпечення конкурентного середовища та нівелювання діяльності недобросовісних компаній (“спліт”) (Закон України від 12 вересня 2019  р. № 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (набрання чинності – 1 липня 2020 р.);

у сфері захисту довкілля та енергетики

    –    впровадження європейських стандартів поводження з радіоактивними відходами і довгострокової безпеки остаточного їх захоронення (Закон України від  17 жовтня 2019 р. № 208-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами”);

    –    регулювання правовідносин щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, що впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління (Закон України від 12 грудня 2019 р. № 376-IX “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” та Закон України від 12 грудня 2019 р. № 377-IX “Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів”);

    –    реформування ринку природного газу України з метою досягнення його лібералізації, ефективності, прозорості та подальшої інтеграції з ринком ЄС (Закон України від 31 жовтня 2019 р. № 264-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу”);

    –    забезпечення встановлення високого рівня радіаційної безпеки та радіаційного захисту при застосуванні ядерної енергії у різних сферах економіки та безпеки життєдіяльності людини (Закон України від 18 вересня 2019 р. № 107-IX “Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії”).

Щодо залучення допомоги ЄС:

    –    забезпечено підвищення ефективності використання допомоги ЄС, зокрема розблоковано 472 млн. євро кредитних та грантових коштів від міжнародних фінансових організацій (що були заблоковані близько двох років) – Верховною Радою України ратифіковано міжнародні фінансові угоди. Ці кошти підуть на реалізацію інфраструктурних проектів в Україні;

    –    з метою посилення фінансової підтримки аграрного сектору, розвитку малих і середніх фермерських господарств та підприємств ЄС буде надано 26 млн. євро в рамках нової програми;

    –    забезпечено підтримку ЄС регіону українського Приазов’я, який безпосередньо постраждав від російської агресії та фактичної морської блокади Росією українських портів м. Маріуполя і м. Бердянська. За результатами роботи оціночної місії ЄС з питань підтримки регіону Приазов’я, загальна сума реально акумульованих ЄС коштів для потреб Приазов’я становить 60 млн. євро, очікуваний пакет має сягнути 450 млн. євро. У листопаді 2019 р. за участі ЄС в м.  Маріуполі відбулась Інвестиційна конференція з підтримки Приазов’я. У м.  Маріуполь було відкрито Офіс ЄС з імплементації проектів з децентралізації та боротьби з корупцією;

    –    у 2019 році залучено гуманітарну допомогу ЄС для України на суму 23  млн.  євро, зокрема для подолання соціально-економічних і гуманітарних наслідків російської агресії;

    –    забезпечено відкриття ЄС кредитних ліній для України через свої фінансові установи, зокрема Європейський інвестиційний банк. Станом на 31 грудня 2019 р. загальний обсяг наданих ЄІБ фінансових ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі, складає більше 6,4 млрд. євро.

Щодо підтримки України:

    –    в ускладнених умовах перезавантаження інституцій ЄС забезпечено збереження єдності держав-членів ЄС, а також послідовності дій Євросоюзу на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, забезпечено посередницьку роль ЄС та його підтримку позиції України у рамках тристоронніх переговорів Україна – ЄС – Російська Федерація щодо укладення українсько-російського контракту про умови транзиту російського газу територією України відповідно до норм законодавства ЄС;

    –    забезпечено продовження на наступні періоди обмежувальних заходів у рамках “кримського”, “секторального”, “індивідуального” санкційних пакетів ЄС, а також запровадження додаткових санкцій ЄС у зв’язку з актом агресії Російської Федерації у Керченській протоці;

    –    забезпечено впровадження на загальноєвропейському рівні інструкцій щодо ідентифікації російських паспортів, що незаконно видаються Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях сходу України та застосування обмежень щодо видачі державами-членами ЄС віз за такими документами.

Подальші заплановані дії

у митній сфері:

 • розроблення підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для впровадження програми авторизованого економічного оператора, розроблення ІТ- рішень, тренування та інформування із запуску авторизованого економічного оператора;
 • прийняття двостороннього рішення між Україною та ЄС про взаємне визнання уповноважених економічних операторів;
 • адаптація програмного забезпечення, необхідного для реалізації національного компонента нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) в Україні;
 • повномасштабне тестування національної складової системи NCTS;
 • проведення попередньої всебічної діагностичної місії ЄС для визначення дій, необхідних Україні для приєднання до Конвенції про спільну транзитну процедуру та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами;
 • приєднання України до Конвенції про загальний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами після успішного завершення встановлених процедур;
 • інтеграція національної складової системи NCTS до загальноєвропейської NCTS;

у цифровій сфері:

 • оновлення Доповнення ХVІІ-3 до Угоди про асоціацію з метою імплементації нових актів права ЄС та отримання “режиму внутрішнього ринку” у телекомунікаційному секторі;
 • укладання угоди про транскордонне визнання довірчих послуг між Україною та ЄС;
 • приєднання України до Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI);
 • розроблення спільного робочого плану дій з ЄС щодо розвитку додаткових форм співробітництва з метою інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС;

щодо Угоди АСАА:

 • проведення попередньої оцінки експертною місією ЄС інституцій української інфраструктури;
 • досягнення домовленостей зі стороною ЄС щодо початку проведення переговорів з метою підписання Угоди АСАА;

щодо актуалізації Угоди про асоціацію:

 • започаткування переговорного процесу щодо параметрів лібералізації торгівлі та інших питань, пов’язаних з торгівлею;
 • продовження роботи щодо актуалізації взаємних зобов’язань за Угодою про асоціацію, у тому числі з урахуванням розвитку права ЄС (зокрема оновлення Додатків I-A, XV, XVII-2, XVII-3, XVII-4, XVII-5, XXII-A, XXII-D, XXVIII, XXX, XXXI, XXXV, XXXIХ—XLI);

у транспортній сфері:

 • забезпечення якнайшвидшого укладення Угоди про спільний авіаційний простір;
 • вжиття заходів щодо прискорення адаптації законодавства України у сфері транспорту;

у сфері енергетики:

 • подальша імплементація актів права ЄС, передбачених у Додатку XXVII до Угоди про асоціацію, зокрема щодо забезпечення незалежності Енергетичного регулятора і Державної інспекції ядерного регулювання та створення конкурентних і прозорих ринків електроенергії та природного газу;

щодо подальшого тиску на Російську Федерацію:

 • забезпечення збереження єдиної позиції ЄС у підтримці суверенітету і територіальної цілісності та подальшого політико-дипломатичного і економічного тиску на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення та удосконалення санкційних режимів, спрямованих проти Російської Федерації. Опрацювання зі Стороною ЄС питання щодо встановлення санкцій у зв’язку із проведенням Російською Федерацією незаконних місцевих виборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також протиправного запуску залізничного сполучення між територією Російської Федерації та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим;
 • вжиття заходів для сприяння застосуванню до Російської Федерації санкційного режиму ЄС за здійснення кіберзлочинів та нового глобального правозахисного санкційного механізму у контексті реагування на порушення прав людини в окупованому Криму;

щодо залучення допомоги ЄС:

 • залучення допомоги ЄС для відновлення та розвитку постраждалих регіонів від агресії Російської Федерації;
 • забезпечення отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги ЄС  обсягом 500 млн. євро;
 • залучення допомоги та ресурсів ЄС з метою підтримки реалізації соціально-економічних реформ в Україні;

щодо інших напрямків інтеграції:

 • узгодження позицій України та ЄС щодо модальностей перегляду окремих положень Угоди про асоціацію в частині функціонування зони вільної торгівлі;
 • подальша робота над Новим порядком денним Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки;
 • забезпечення підтримки Європейським Союзом та його державами-членами подальшої секторальної інтеграції України з ЄС.