#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство соціальної політики України
#
Соколовська Юлія
Міністр
Відповідальний
 • Ніжинський Сергій Сергійович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

3.3. Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема через низькі доходи, отримують своєчасну та професійну допомогу, включаючи фінансову, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та подолання складних життєвих обставин

Проблемою є недостатня виявленість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, задавненість проблем та криз у сім’ях – не вистачає системного підходу до даного питання, методологічного та кадрового забезпечення. Тому важливим є створення  ефективної  служби та навчання фахівців із соціальної роботи, розроблення методології моніторингу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація місцевих органів влади щодо роботи із сім’ями. Соціальна допомога надається тим, хто її реально потребує.  Держава допомагає не окремій людині, а родині, враховуючи потреби та пільги всіх членів сім’ї.  Соціальна допомога  стимулює членів родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя. 

Ефективна адресна соціальна підтримка потребує моніторингу, автоматизації та цифровізації, глибокої аналітики для якісного дизайну програм підтримки родин. Внаслідок посилення адресності та консолідації фінансового ресурсу, створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) збільшиться ефективність соціальних виплат. Громадяни, які реально потребують соціальної допомоги, в тому числі субсидій, отримають її у збільшених розмірах. 

Прожитковий мінімум застосовується як критерій бідності та збільшується у програмах, які спрямовані на її подолання, до фактичного рівня. Завдяки кваліфікованій роботі фахівців із соціальної роботи, застосуванню прогресивних інформаційних систем та зручних соціальних сервісів як в електронному вигляді, так і через центри надання адміністративних послуг, збільшиться кількість сімей, які отримують соціальну підтримку на засадах адресності та завдяки виявленості.

Важливим буде продовження монетизації соціальних пільг, реорганізація інституту соціального інспектування на ризик-орієнтованих принципах для виявлення можливих зловживань під час нарахування допомоги.  

У середньостроковій перспективі відбудеться перехід на оподаткування доходів домогосподарств, поступово повністю або частково замінивши систему соціальних допомог.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «3.3. Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема через низькі доходи, отримують своєчасну та професійну допомогу, включаючи фінансову, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та подолання складних життєвих обставин» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Значна кількість сімей перебувають у складних життєвих обставинах тривалий час
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах через низькі доходи, а також один чи більше членів яких стали жертвою домашнього насильства чи постраждали від торгівлі людьми
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

У жовтні 2019 року 2,8 млн домогосподарств отримували житлову субсидію, а 218 тис сімей – державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Близько 230 тис осіб постраждали від торгівлі людьми за роки незалежності, а масштаб проблеми домашнього насильства є вражаючим - 95 тис звернень за 9 місяців 2019 року

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Кожен із проявів проблеми гостро переживається громадянами.

Середній розмір платіжки за житлово-комунальні послуги в опалювальний період (березень 2019 року - 2296,5 грн) становить більше 70 % середньої пенсії в Україні (3019,62 грн - жовтень 2019 року) та більше 20% середньої заробітної плати (10727 грн - жовтень 2019 року). При цьому соціальна допомога не стимулює членів родини (непрацюючих працездатних осіб) долати складні життєві обставини та повертатися до активного економічного та соціального життя.

Щодо домашнього насильства специфікою проблеми є традиційно вкорінена норма, яка установлена та виправдана минулими поколіннями.

На сьогодні більшість громадян не розуміє проблему торгівлі людьми, а тому вважають що не можливо стати жертвою торгівлі людьми

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Через споживацьке ставлення малозабезпечених осіб до державної допомоги та посилення утриманських настроїв щороку зростають і державні витрати на соціальну допомогу. Зокрема, у 2018 році лише на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з державного бюджету було виділено 15,5 млрд грн, у 2019 - уже 17,5 млрд гривень.

Також жертви від домашнього насильства не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов'язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства. Виникають загрози насильства щодо чоловіків, які отримали інвалідність у зв’язку з каліцтвом, якого вони зазнали під час бойових дій.

Особи, які постраждала від торгівлі людьми, мають складнощі у реінтеграції до нормального життя. Більшість з таких осіб мають проблеми зі здоров’ям, у тому числі психічні розлади, набуті форми інвалідності, проблеми з довірою до інших осіб, заниженою самооцінкою, замкнутість тощо.

Проте, незважаючи на гостроту проблеми та наслідків для здоров’я і подальшого життя людини, особи частіше за все знову стають жертвами торгівців людьми, погоджуючись на заманливі пропозиції їх вербувальників

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Високі тарифи на житлово-комунальні послуги та низькі доходи призводять до неспроможності певної частини населення самостійно оплачувати рахунки за послуги
Причина 2 – Соціальна допомога не стимулює членів родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя
Причина 3 – Недостатня виявленість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, задавненість проблем і криз у сім’ях – не вистачає системного підходу до даного питання, методологічного та кадрового забезпечення
Причина 4 – Низький рівень охоплення державною підтримкою сімей, які її найбільш потребують
Причина 5 – Неефективний контроль з боку держави за додержанням законодавства під час надання соціальної підтримки
Причина 6 – Недостатня правова обізнаність громадян щодо насильства та торгівлі людьми у різних його проявах
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення відсотка сімей, що перебувають у стані бідності (нижче фактичного прожиткового)
 • Збільшення на 50% кількості непрацюючих працездатних осіб з числа малозабезпечених сімей, які повернулися на ринок праці або відкрили власну справу
 • Скорочення тривалості перебування сімей в складних життєвих обставинах

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Збільшення розмірів допомоги найбільш вразливим верствам суспільства
Показники результативності:
 • Підвищено розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, для дітей з інвалідністю із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів
 • Збільшено рівень забезпечення прожиткового мінімум для працездатних осіб з 21 до 25% прожиткового мінімуму при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
 • Збільшено рівень забезпечення прожиткового мінімум для дітей з 85 до 130 % від прожиткового мінімуму при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Завдання до підцілі:
 • Підвищення розміру допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, для дітей з інвалідністю із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів
 • Підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімум для працездатних осіб з 21 до 25% прожиткового мінімуму при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
 • Збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімум для дітей з 85 до 130 % від прожиткового мінімуму
 • Поступове збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму до розміру прожиткових мінімумів для відповідних соціально-демографічних груп населення
2. Стимулювання економічної активності та зайнятості одержувачів соціальної допомоги
Показники результативності:
 • Кількість непрацюючих працездатних осіб з числа малозабезпечених сімей, які повернулися на ринок праці або відкрили власну справу, збільшено на 50 %
Завдання до підцілі:
 • Зміна механізмів надання допомоги малозабезпеченим сім’ям шляхом стимулювання пошуку роботи, участі у громадських роботах або у відкритті власної справи (бізнесу)
3. Удосконалення порядку надання житлових субсидій з метою посилення адресності їх надання
Показники результативності:
 • Забезпечено надання житлових субсидій домогосподарствам, які її потребують
Завдання до підцілі:
 • Спрощення отримання житлової субсидії найбільш вразливими категоріями населення
4. Збільшення доступності громадян до адміністративних сервісів щодо отримання соціальної підтримки
Показники результативності:
 • Збільшення кількості громадян, що звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, утворених в об’єднаних територіальних громадах, з документами для надання соціальної підтримки
Завдання до підцілі:
 • Спрощення доступу громадян до адміністративних сервісів щодо отримання соціальної підтримки
5. Реорганізація інституту соціального інспектування з метою виявлення можливих зловживань під час нарахування допомоги
Показники результативності:
 • Зменшення зловживань під час надання соціальної підтримки
Завдання до підцілі:
 • Запровадження дієвого контролю з боку держави за додержанням законодавства під час надання соціальної підтримки
6. Формування у громадян нетерпимого ставлення до насильства та до торгівлі людьми
Показники результативності:
 • Нульова толерантність до всіх видів та проявів насильства та торгівлі людьми
Завдання до підцілі:
 • Проведення різноманітних кампаній (у тому числі і інформаційних), метою яких є привернення уваги громадськості до проблематики насильства у різних його проявах, до торгівлі людьми та активізація роботи щодо створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та їх реєстру в усіх адміністративно-територіальних одиницях держави

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Підвищення розміру допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, для дітей з інвалідністю із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підвищення розміру допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 01.01.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Завдання: Підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімум для працездатних осіб з 21 до 25% прожиткового мінімуму при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб 01.01.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Завдання: Збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімум для дітей з 85 до 130 % від прожиткового мінімуму
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей 01.07.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Завдання: Поступове збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму до розміру прожиткових мінімумів для відповідних соціально-демографічних груп населення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб при призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям 01.01.2023 31.12.2023 Мінсоцполітики
Завдання: Зміна механізмів надання допомоги малозабезпеченим сім’ям шляхом стимулювання пошуку роботи, участі у громадських роботах або у відкритті власної справи (бізнесу)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Зміна механізмів надання допомоги малозабезпеченим сім’ям 01.01.2021 31.12.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Спрощення отримання житлової субсидії найбільш вразливими категоріями населення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до порядку надання житлових субсидій з метою забезпечення надання відповідної допомоги найбільш вразливим верствам населення 01.04.2020 31.12.2022 Мінсоцполітики
Завдання: Спрощення доступу громадян до адміністративних сервісів щодо отримання соціальної підтримки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розширення переліку структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, утворених в об’єднаних територіальних громадах, які є суб’єктами впровадження програмного комплексу «Соціальна громада» 01.01.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Завдання: Запровадження дієвого контролю з боку держави за додержанням законодавства під час надання соціальної підтримки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організаційне забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади – Державної соціальної служби України 01.01.2020 31.05.2020 Мінсоцполітики
Утворення територіальних органів Державної соціальної служби України 01.06.2020 30.09.2020 Мінсоцполітики
Розробка і прийняття нормативно-правових актів щодо запровадження механізмів контролю з боку держави за додержанням законодавства під час надання соціальної підтримки 01.07.2020 31.01.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Проведення різноманітних кампаній (у тому числі і інформаційних), метою яких є привернення уваги громадськості до проблематики насильства у різних його проявах, до торгівлі людьми та активізація роботи щодо створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та їх реєстру в усіх адміністративно-територіальних одиницях держави
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Міжвідомча взаємодія між підрозділами, які відповідають за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, місцевих державних адміністрацій та територіальними підрозділами боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції, а також іншими суб’єктами на місцевому рівні 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики; місцеві державні адміністрації; Національна поліція України; органи прокуратури; СБУ
Напрацювання змін до діючого законодавства у сфері протидії торгівлі людьми у співпраці з центральними органами виконавчої влади, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, а також міжнародними та громадськими організаціями 01.10.2019 31.05.2020 Мінсоцполітики; СБУ; ГПУ; МВС; Міністерство юстиції; Міністерство охорони здоров’я; Міністерство освіти і науки; НПУ; Державна прикордонна служба; Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом; Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донец, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин; Комітет з питань правоохоронної діяльності
Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі 01.10.2019 30.04.2020 Мінсоцполітики; Міністерство юстиції; МВС
Забезпечення функціонування Кол-центру з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей 01.10.2019 30.04.2020 Мінсоцполітики; Міністерство юстиції; МВС; Уповноважений ВР з прав людини; Уповноважений Президента з прав дитини

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З метою забезпечення соціальної підтримки сімей, які цього найбільше потребують, уніфікації принципів призначення державної допомоги сім’ям з дітьми та встановлення адресного підходу для призначення державних соціальних допомог Урядом схвалено та здійснюється супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстраційний номер 2494 від 25 листопада 2019 р.), який 14 січня 2020 р. прийнято Верховною Радою України за основу із скороченим строком підготовки.

З метою реалізації державної політики з питань державного контролю за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та з питань захисту прав дітей створено Державну соціальну службу України, а також затверджено положення про її діяльність (постанова Кабінету Міністрів України від  18 грудня 2019 р. № 1053).

Спрощено умови призначення житлових субсидій окремим категоріям громадян (постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 878), зокрема:

    –    надано можливість призначення житлової субсидії дитячим будинкам сімейного типу на понаднормову площу житла;

    –    при призначенні житлової субсидії до доходу дитячого будинку сімейного типу не враховуватиметься матеріальна допомога, яка виплачується за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, стипендія на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані дитячим будинком сімейного типу транспортні засоби;

    –    не враховуватимуться доходи одного з членів подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства;

    –    субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

    –    домогосподарства матимуть право на субсидію за наявності причепа, з дати випуску якого минуло менше 5 років.

Урядом удосконалено порядок призначення житлових субсидій, відповідно до якого громадянам, які одержували житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого побутового палива та на оплату житлово-комунальних послуг і у них відсутня прострочена заборгованість з оплати послуг, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг при наступному призначені надається у грошовій готівковій формі (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. №  1123). 

З метою визначення та затвердження реального прожиткового мінімуму, як базового державного соціального стандарту, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії, Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України законопроекти, які передбачають зміну підходів до встановлення розмірів посадових окладів, а саме не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників, що передбачається затверджувати законом про Державний бюджет України на відповідний рік (реєстраційні номери 2720, 2721 від 13 січня 2020 р.). Це, в свою чергу, має створити можливості для ефективного бюджетного планування, а також забезпечить передумови для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму.

Для надання адміністративних послуг соціального характеру із застосуванням електронного документообігу в 111 об’єднаних територіальних громадах впроваджується програмний комплекс “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада”. Програмний комплекс дозволяє забезпечити прийом первинних документів від громадян на призначення соціальних допомог, житлових субсидій, пільг в об’єднаних територіальних громадах за місцем їх проживання та передавати їх в електронному вигляді органам соціального захисту населення райдержадміністрацій. Це надає зручність для мешканців об’єднаних територіальних громад, особливо віддалених від районних управлінь соціального захисту населення.

У Законі України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” вперше визначено бюджетну програму КПКВК 2501510 “Компенсація частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення” у сумі 150 млн. грн. для розвитку системи фронт – офісів у сфері соціального захисту населення. Бюджетне фінансування забезпечить покращення роботи посадових осіб фронт-офісів об’єднаних територіальних громад, дасть змогу заохотити їх до високопродуктивної та ініціативної праці, а також підвищити її ефективність.

 Подальші заплановані дії

 • Розроблення підзаконних нормативно-правових актів щодо підвищення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, зміни умов призначення допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, щодо надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї (після прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстраційний номер 2494 від 25 листопада 2019 р.).
 • Подальше удосконалення порядку надання житлових субсидій населенню шляхом посилення їх адресності.
 • Розвиток системи фронт-офісів у сфері соціального захисту населення, які  надають зручні та доступні сервіси громадянам.
 • Запровадження грошової компенсації за надані фронт-офісами, утвореними об’єднаними територіальними громадами, послуги мешканцям територіальних громад з приймання документів для призначення соціальних допомог та їх передачу структурним підрозділам з питань соціального захисту населення в електронній формі.
 • Розширення переліку суб’єктів упровадження програмного комплексу “Соціальна громада” для надання мешканцям територіальних громад адміністративних послуг соціального характеру із застосуванням електронного документообігу.