#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство оборони України
#
Загороднюк Андрій
Міністр
Відповідальний
 • Марценюк Олексій Еразмович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

15.5. Рівень корупції в силах оборони суттєво знижено

Для виконання цілі буде переглянуто виконання антикорупційних цілей та програм, оновлені процеси внутрішнього контролю та здійснюватиметься на постійній основі ротація особового складу відповідних органів. 

Нами будуть запроваджені методи, спрямовані на результативну протидію зловживанню повноваженнями та ресурсами під час підготовки та застосування сил оборони та використання бюджету для закупівель озброєння та військової техніки, реалізації інфраструктурних об'єктів та державних закупівель матеріальних цінностей за всіма логістичними класами постачання в інтересах військ (сил).

Буде проведена робота із особовим складом щодо ставлення до корупції. Вона не має сприйматися як нормальне явище чи таке явище, вплив якого не можна кардинально зменшити. Будуть підтримуватися звернення громадян про корупційні явища та переглянуті принципи опрацювання таких звернень і збереження інформації.

Корупційні ризики будуть системно аналізуватися, а процеси будуть змінюватися для зменшення таких ризиків. Ми будемо підтримувати постійну спільну роботу з визначеними громадськими та експертними організаціями, у тому числі з міжнародними, для запровадження системи внутрішнього управління та контролю відповідно до провідних світових принципів.

Міністерство оборони та Збройні Сили України мають позбавитися невластивих функцій, що спричиняють корупційні ризики та не забезпечують ефективного використання активів держави. Землі оборони та інші активи будуть обліковані, їх використання буде максимально врегульованим і прозорим. Ми запровадимо нові підходи до управління активами та інвестиціями для забезпечення Збройних Сил України, інших складових сил оборони необхідною інфраструктурою.

Буде підтримуватися постійна робота із правоохоронними органами для подальшої роботи над протидією корупційним явищам.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 15.5. «Рівень корупції в силах оборони суттєво знижено» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Корупція в секторі оборони знижує рівень обороноздатності та спроможність складових сил оборони захищати державу
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Військовослужбовці та члени їх сімей; Платники податків
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Корупція безпосередньо призводить закупівлі та використання менш якісного обладнання і знижує операційну ефективність, що ставить під загрозу життя і безпеку військових і громадян. Через корупцію втрачаються дефіцитні ресурси, а кошти, спрямовані на армію, можуть опинитись не в тих руках, в тому числі -руках ворога. Опосередковано корупція в сфері оборони підриває довіру до сектору оборони і Збройних сил, провокує такі загрози як міжнародна та організована злочинність, терористична діяльність, підриває верховенство права і культивує безкарність

1.4. Гострота проблеми
Гостра

У 2015-му рейтинг The Government Defence Anti-Corruption Index відніс Україну до держав групи D2, що свідчить про високий ризик корупції. З того часу за три роки (2016-2018) фінансування оборонно-промислового комплексу було збільшено у понад 100 разів, у 2018 році Міністерство оборони України (Міноборони) витратило на озброєння та військову техніку більше 24 млрд грн. Проте через існування громіздкої та неефективної системи державного оборонного замовлення та внаслідок браку конкуренції, відсутності реального розвитку ринку оборонно-промислового комплексу через застарілу систему планування виробництва частина цих коштів втрачається через розтрату, шахрайство та зловживання владою. Так, за даними НАБУ, найбільш поширена схема корупції в оборонній сфері, які розслідують детективи, - це закупівля через фірми-«прокладки», в результаті яких держава отримує неякісну продукцію за завищеною ціною. При цьому надмірна засекреченість договорів обмежує можливості громадянського суспільства, платників податків та парламенту знати, а правоохоронних органів -виявляти і розслідувати такі злочини, а отже, збільшує ризики безкарності причетних до корупційних схем осіб і продовження існування самих схем. Неефективне управління і корупція призводять до втрат в усіх сферах діяльності Міноборони. Наприклад, неефективне управління і корупція у системі житло забезпечення спричинили формування черги, на забезпечення якої за підрахунками незалежних експертів знадобиться більше 600 років. У той самий час за результатами перевірки Рахункової палати, через неефективне управління підпорядкованими Міноборони державними підприємствами і численні порушення, які в тому числі розслідуються антикорупційними органами, не виконуються статутні завдання зі зміцнення обороноздатності держави, а держава втрачає десятки мільйонів гривень.

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

За останні роки підтримка громадянського, експертного, міжнародного середовища допомогла започаткувати в Міноборони важливі ініціативи та процеси, спрямовані на підвищення прозорості, підзвітності і подолання корупції в Міноборони. Проте підтримка цих ініціатив керівництвом мала декларативний характер, що не дозволило забезпечити побудову ефективної системи внутрішнього контролю та не усунуло корупційних ризиків. Враховуючи фактичне збільшення витрат з державного бюджету, невирішеність проблеми може призвести до неефективного витрачання коштів платників податків з потенційно деструктивним впливом на обороноздатність та спроможність складових сил оборони захищати державу

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Відсутність ефективного внутрішнього контролю та управління ризиками
Причина 2 – Заплутані, непрозорі, надміру бюрократизовані процедури, інструкції, порядки,. нормативно-правові акти і процеси, які створюють умови для корупції
Причина 3 – Відсутність відповідальності за корупцію
Причина 4 – Толерування корупції в системі Міноборони та Збройних Сил України
1.7. Показники ефективності політики
 • Суттєво зменшені ризики корупції та прояви корупційних явищ в силах оборони
 • Посилення системи управління силами оборони, спрямованої на підвищення рівня доброчесності

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Забезпечено ефективний внутрішній контроль та управління ризиками
Показники результативності:
 • % випадків корупційних правопорушень (від загальної кількості) в МОУ та ЗСУ, викритих системою внутрішнього контролю, про які стало відомо незалежно від джерела інформування
Завдання до підцілі:
 • Забезпечити координацію внутрішнього контролю
 • Організувати систему з управління ризиками
2. Усунено умови корупції у 5 пріоритетних сферах
Показники результативності:
 • 100% земель оборони та нерухомих об’єктів обліковується в електронному вигляді та занесено до державних електронних реєстрів (зараз близько 50% земель зареєстровані)
 • Споживання 100% пального, що закуповується для потреб ЗСУ, відстежується через автоматизовану систему моніторингу (зараз відсоток - 0.01%)
 • 100% об’єктів (від загальної кількості) і хід виконання робіт по ним доступні для перегляду через веб-інтерфейс, за умови авторизації (зараз відсоток - 0%)
 • Не менше 50% (від загального обсягу) цільових бюджетних коштів, призначених на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання, витрачено за новими прозорими і конкурентними процедурами (зараз близько 5%)
 • Кількість непрофільних галузевих державних підприємств в підпорядкуванні Міністерства оборони України зменшено не менше ніж втричі (зі 100+ зараз до не більше 30, а в перспективі - не більше 10)
Завдання до підцілі:
 • Оптимізувати управління землями оборони і об’єктами нерухомості
 • Запровадити автоматизовану систему логістики (закупівля, поставки, зберігання, розподіл і споживання) та автоматизовану систему контролю якості пального
 • Запровадити централізований проектний менеджмент проектів капітального будівництва на базі ІТ-рішень
 • Забезпечити прозоре та конкурентне використання бюджетних коштів призначених на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання
 • Забезпечити ефективне управління майном та активами, закріпленими за державними підприємствами
3. Забезпечено невідворотність відповідальності (адміністративної, дисциплінарної, кримінальної) за корупцію
Показники результативності:
 • % випадків корупційних правопорушень в МОУ та ЗСУ (від загальної кількості, про які стало відомо незалежно від джерела інформування), за які понесено відповідальність
 • % внутрішніх розслідувань (від загальної кількості), рекомендації яких були повністю виконані
 • % направлених до правоохоронних органів повідомлень про правопорушення (від загальної кількості), за якими були розпочаті кримінальні провадження
Завдання до підцілі:
 • Підвищити ефективність внутрішніх перевірок і розслідувань для реагування на неналежну поведінку посадових осіб для запобігання корупції і викриття фактів корупції
 • Запровадити механізм звітування та контролю за виконанням рекомендацій внутрішнього контролю
 • Налагодити постійну співпрацю із правоохоронними та антикорупційними органами для належного реагування на можливі та зафіксовані факти корупції
4. Сформовано нетерпимість до корупції
Показники результативності:
 • % повідомлень від викривачів, які отримали відповідну реакцію та/чи реагування протягом 30 днів з моменту повідомлення
 • Кількість продуктів (аналітичних звітів, розслідувань тощо), створених у співпраці з представниками громадського та експертного середовища, в тому числі міжнародного
 • % особового складу та працівників сил оборони, що пройшли навчання/тренування з питань запобігання корупції та виховання доброчесності (цей показник взяли з проекту показників до РНП-2020)
Завдання до підцілі:
 • Запровадити ефективну систему роботи з викривачами корупції
 • Підтримувати постійну спільну роботу з визначеними громадськими та експертними організаціями, у тому числі з міжнародними
 • Забезпечити навчання та тренування з питань доброчесності для військового та цивільного персоналу керівного складу та відповідальність за дотримання цих принципів

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Забезпечити координацію внутрішнього контролю
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити центр для координації внутрішнього контролю і управління ризиками 01.12.2019 29.02.2020 Міноборони
Затвердити положення про внутрішній контроль та управління ризиками 01.12.2019 31.01.2020 Міноборони
Переглянути розподіл повноважень між підрозділами і ліквідувати дублюючі функції 01.01.2020 30.06.2020 Міноборони
Оновити профільні підрозділи (Головна інспекція, Управління із запобігання корупції, Центр виховання доброчесності), в тому числі шляхом ротації особового складу Адміністративно-організаційного забезпечення січень 2020 року червень 2020 року Міноборони 01.01.2020 30.06.2020 Міноборони
Перейти на електронний документообіг (як господарсько-адміністративний, так і військовий) 01.02.2020 28.02.2021 Міноборони
Завдання: Організувати систему з управління ризиками
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Зробити оцінку, план управління і базу даних з управління ризиками 01.12.2019 31.03.2020 Міноборони
Переглянути на ефективність антикорупційні інструкції, вимоги, накази, плани, програми. Розробити нову Антикорупційну програму Міноборони 01.01.2020 31.12.2020 Міноборони
Завдання: Оптимізувати управління землями оборони і об’єктами нерухомості
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести документальну та фактичну звірку земель оборони з Держгеокадастром 01.12.2019 28.02.2023 Міноборони
Упорядкувати електронний реєстр для обліку та контролю земель оборони 01.02.2020 31.12.2023 Міноборони
Провести реєстрацію земель оборони 01.01.2020 31.12.2023 Міноборони
Провести інвентаризацію будівель Міноборони 01.02.2020 31.12.2023 Міноборони
Визначити перелік втрачених земель та будівель, атакож об'єктів незаконного будівництва. Передати правоохоронним органам для розслідування фактів незаконного відчуження і виділення земель і будівель оборони, підготувати судові позови 01.02.2020 31.12.2023 Міноборони
Повернути до державної власності незаконно виділені та відчужені землі і будівлі оборони 01.02.2020 31.12.2023 Міноборони
Переглянути і внести необхідні зміни до нормативно-правових актів, які регулюють порядок і процес виділення, відчуження і використання земель оборони 01.03.2020 31.12.2020 Міноборони
Завдання: Запровадити автоматизовану систему логістики (закупівля, поставки, зберігання, розподіл і споживання) та автоматизовану систему контролю якості пального
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити і затвердити типові договори для використання під час публічних закупівель пального через відкриті торги, вивчити можливість запровадження формульного ціноутворення 01.02.2020 30.06.2020 Міноборони
Запровадити ефективні санкції для порушників умов договорів 01.02.2020 31.08.2020 Міноборони
Створити електронну систему моніторингу закупівлі, поставок, зберігання, розподілу і споживання пального 01.02.2020 31.10.2020 Міноборони
Провести пілотне випробування системи, проаналізувати дані і внести відповідні корективи 01.06.2020 31.12.2020 Міноборони
Масштабувати автоматизовану систему на закупівлю, поставку, зберігання, розподіл і споживання пального 01.12.2020 31.12.2022 Міноборони
Вивчити можливість запровадження автоматизованої системи логістики для інших класів поставок 01.09.2020 31.12.2022 Міноборони
Завдання: Запровадити централізований проектний менеджмент проектів капітального будівництва на базі ІТ-рішень
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести ревізію (аудит) об’єктів, які будує Міністерство оборони 01.12.2019 29.02.2020 Міноборони
Розробити альтернативні варіанти соціального забезпечення військовослужбовців і стратегію виконання існуючих соціальних зобов’язань на перехідний період 01.02.2019 31.12.2021 Міноборони
Провести аудит існуючої житлової черги 01.12.2019 29.02.2020 Міноборони
Забезпечити передачу правоохоронним органам для розслідування фактів зловживань на будівництві об’єктів Міноборони Адміністративно-організаційного забезпечення грудень 2019 року грудень 2021року Міноборони 01.12.2019 31.12.2021 Міноборони
Запровадити систему низового моніторингу та використовувати та/або запровадити електронні системи (Майно, Житло тощо) для підвищення прозорості, підзвітності і ефективності в питаннях інфраструктури, черг та закупівельних процедур 01.02.2020 31.12.2022 Міноборони
Розробити і внести зміни до нормативно-правових актів, які регулюють питання будівництва,придбання, розподілу житла (закони, постанови, накази, положення, вкл. Закон України “Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей”) 01.03.2020 31.12.2020 Міноборони
Завдання: Забезпечити прозоре та конкурентне використання бюджетних коштів призначених на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити і впровадити нове законодавство у сфері оборонних закупівель, що забезпечить прозорість, конкурентність та максимально ефективне використання оборонних ресурсів 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони
Запровадити систему 5-річного програмування оборонного ресурсу (планування, програмування, бюджетування та виконання (PPBES) 01.02.2020 31.12.2020 Міноборони
Розробити нові типові контракти, підвищити кваліфікації з управління контрактами 01.02.2020 30.11.2020 Міноборони
Взяти участь у розробці нового законодавства у сфері охорони державної таємниці, що забезпечить зниження рівня надмірної засекреченості,встановить нові критерії визначення грифу таємності, а також запровадить нову систему відповідальності за прийняття рішень щодо державної таємниці 01.12.2019 01.07.2020 Міноборони
Забезпечити проведення зовнішнього аудиту 100% контрактів від єдиного постачальника (2016-2019рроку згідно Стратегічного оборонного бюлетеню України) 01.12.2019 30.09.2020 Міноборони
Утворити міжвідомчу комісію з закупівель у єдиного постачальника/виробника на чолі з Міноборони, куди мають входити представники інших відомств (наприклад, Мінфін, МЕРТ) у разі якщо вартість контракту досягає певного порогу 01.03.2020 30.09.2020 Міноборони
Провести антикорупційну експертизу НПА, які регулюють порядок здійснення оборонних закупівель 01.02.2020 30.11.2020 Міноборони
Створити механізми для розсекречування інформації про контракти, за якими сплив термін давності грифу таємності 01.12.2019 30.11.2020 Міноборони
Завдання: Забезпечити ефективне управління майном та активами, закріпленими за державними підприємствами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести інвентаризацію та фінансову діагностику (duediligence) суб’єктів господарювання, підпорядко-ваних Міноборони 01.02.2020 31.03.2021 Міноборони
Виявлені порушення направити до правоохоронних органів для проведення розслідувань 01.02.2020 31.12.2021 Міноборони
За результатами діагностики: 1) ліквідувати недіючі, 2) робочі військового типу  передати в управління Укроборонпрому; 3) робочі, але не необхідні для цілей Міноборони  віддати на приватизацію; 4) робочі, необхідні для цілей Міноборони  передати у в/ч 01.03.2021 31.03.2022 Міноборони
Завдання: Підвищити ефективність внутрішніх перевірок і розслідувань для реагування на неналежну поведінку посадових осіб для запобігання корупції і викриття фактів корупції
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Переглянути повноваження з проведення аудиту, заходів із запобігання корупції, інспекцій і розслідувань між відповідними структурними підрозділами, закріпити чіткий розподіл повноважень і горизонтальну координацію діяльності 01.02.2020 30.09.2020 Міноборони
Забезпечити постійну оцінку стратегічних цілей та пов'язаних з ними ризиків для зосередження обмежених ресурсів аудиту, оцінки та звітності внутрішнього контролю у зонах високого ризику 01.02.2020 31.12.2024 Міноборони
Завдання: Запровадити механізм звітування та контролю за виконанням рекомендацій внутрішнього контролю
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити електронну систему відстеження і контролю за виконанням рекомендацій за результатами внутрішніх (аудитів, службових розслідувань тощо) та зовнішніх (Державної аудиторської служби, Рахункової палати тощо) перевірок 01.02.2020 30.06.2020 Міноборони
Завдання: Налагодити постійну співпрацю із правоохоронними та антикорупційними органами для належного реагування на можливі та зафіксовані факти корупції
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організувати централізовану комунікацію з правоохоронними органами (створити єдиного відповідального за дану комунікацію) 01.01.2020 30.06.2020 Міноборони
Завдання: Запровадити ефективну систему роботи з викривачами корупції
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Централізувати канали для повідомлень від викривачів корупції 01.01.2020 30.04.2020 Міноборони
Створити систему оперативного аналізу та реагування на отриману від викривачів інформацію 01.02.2020 30.06.2020 Міноборони
Забезпечити інформування викривачів та суспільство про результати роботи з повідомленнями від викривачів корупції 01.02.2020 31.12.2024 Міноборони
Організувати систему захисту викривачів (в т.ч. захист персональних даних) 01.02.2020 29.02.2020 Міноборони
Завдання: Підтримувати постійну спільну роботу з визначеними громадськими та експертними організаціями, у тому числі з міжнародними
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проводити раз на місяць зустрічі з представниками громадського та експертного середовища для інформування про результати/процеси та координації співпраці 01.12.2019 31.12.2024 Міноборони
Створити і відкрити для участі громадського і експертного середовища робочі групи за 5 пріоритетними напрямками з усунення корупції 01.02.2020 31.03.2020 Міноборони
Організувати підготовку спільних аналітичних звітів, досліджень тощо 01.02.2020 30.04.2020 Міноборони
Завдання: Забезпечити навчання та тренування з питань доброчесності для військового та цивільного персоналу керівного складу та відповідальність за дотримання цих принципів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проводити навчання та тренування з питань доброчесності для військового та цивільного персоналу керівного складу на базі Наукового центру проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони 01.01.2020 31.12.2024 Міноборони
Проводити щорічні міжнародні антикорупційні конференції (у співпраці з міжнародними партнерами) для обміну досвідом та найкращими практиками 01.02.2020 31.12.2024 Міноборони

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

В апараті Міністерства оборони створено Відділ координації внутрішнього контролю. Здійснюється пошук персоналу, підготовка штатно-посадових обов’язків. Розроблений проект положення – триває опрацювання. Функції координатора внутрішнього контролю покладені на Головну інспекцію.

Змінено керівництво Головної інспекції, нове керівництво здійснює планування подальшої діяльності, в тому числі оновлення особового складу.

Структурними підрозділами Міністерства оборони та Збройних Сил України (внутрішній аудит і ВСП) проведено ряд аудитів і перевірок, результати яких було передано до правоохоронних органів. Низка перевірок триває.

Формується перелік внутрішніх нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до вимог антикорупційного законодавства (інструкції, вимоги, накази, плани, програми).

Забезпечено моніторинг і виконання заходів Антикорупційної програми Міноборони на 2018–2020 роки.

У комітетах Верховної Ради України на розгляді перебуває проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (реєстраційний номер Верховної Ради України № 2343 від 29 жовтня 2019 р.).

Верховною Радою України 5 грудня 2019 р. прийнято за основу проект Закону України “Про оборонні закупівлі” (реєстраційний № 2398-д від 27 листопада 2019  р.), в розробленні та супроводженні якого брало участь Міноборони. Законопроект закріплює основні принципи державного регулювання у сфері планування та здійснення оборонних закупівель та окремо зосереджується на питаннях проведення закупівель за визначеними проектом процедурами. Законопроект розширює застосування процедур Закону України “Про публічні закупівлі”, описуючи особливості їх застосування у сфері оборони, а також заміняє Закони України “Про державне оборонне замовлення” та “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”.

Періодично відбуваються чек-наради керівництва Міноборони, Мінекономіки та Служби безпеки України з питань розроблення нового законодавства у сфері охорони державної таємниці, що забезпечить зниження рівня надмірної засекреченості державного оборонного замовлення.

Проведена перевірка готовності роботи каналів для повідомлень про корупцію в Міністерстві оборони.

13 грудня 2019 р. проведено зустріч з представниками Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” з обговорення порядку виконання антикорупційних заходів в Міноборони та погодили питання співпраці.

Розроблені календарні плани проведення курсів, визначені категорії персоналу, терміни і місця проведення та розміщені на сайті Міноборони в розділі “Запобігання проявам корупції”.

З антикорупційними експертами Великої Британії проведені перемовини стосовно організації проведення Міжнародного антикорупційного тижня на базі Наукового центру проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України ім.Івана Черняховського.

Протягом 2019 року проведено 62 навчальних антикорупційних заходи і підготовлено 2915 осіб, у тому числі:

    –    на базі Національного університету оборони України проведено 42  навчальних заходи (курси, спеціалізовані заняття) і підготовлено 2379 осіб;

    –    у закладах вищої освіти проведено 8 курсів і підготовлено 111  військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;

    –    антикорупційними експертами НАТО проведено 12 навчальних заходів (курси, семінари, тренінги) і підготовлено 425 осіб.

За навчальними планами підготовки слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня денної та заочної форми навчання за всіма спеціальностями проводиться факультативний курс за темою “Виховання доброчесності та запобігання корупції” обсягом 30 годин.

Подальші заплановані дії

 • Упорядкування електронного реєстру для обліку та контролю земель оборони.
 • Проведення реєстрації земель оборони.
 • Визначення переліку втрачених земель та будівель, а також об’єктів незаконного будівництва. Передача правоохоронним органам для розслідування фактів незаконного відчуження і виділення земель і будівель оборони, підготовка судових позовів.
 • Розроблення і затвердження типових договорів для використання під час публічних закупівель пального через відкриті торги, вивчення можливості запровадження формульного ціноутворення.
 • Запровадження ефективних санкцій для порушників умов договорів.
 • Розроблення альтернативних варіантів соціального забезпечення військовослужбовців і стратегії виконання існуючих соціальних зобов’язань на перехідний період.
 • Запровадження системи низового моніторингу та використання та/або запровадження електронної системи (Майно, Житло тощо) для підвищення прозорості, підзвітності і ефективності в питаннях інфраструктури, черг на житло та закупівельних процедур.
 • Розроблення нових типових контрактів, підвищення кваліфікації з управління контрактами.
 • Проведення інвентаризації та фінансової діагностики (due diligence) суб’єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству оборони.
 • Направлення виявлених порушень до правоохоронних органів для проведення розслідувань.