#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Ходаковський Павло Вікторович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

6.2. Платники податків мають нижче податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування

Ми завершимо створення і забезпечимо ефективне функціонування Державної податкової служби (ДПС) з не менше 50% нових людей на керівних посадах центрального апарату та територіальних органів ДПС та наданням 100% послуг, які дотичні до оподаткування, онлайн через електронний кабінет платника податків. ДПС буде сервісною службою, а не силовим підрозділом. 

Ми підвищимо прозорість та ефективність податкових аудитів та запровадимо ефективний механізм розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку, щоб 75% розбіжностей узгоджувалися досудово.

Ми впровадимо стратегію стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни (добровільної сплати податків) з урахуванням специфіки груп та категорій платників податків.

Ми проведемо деофшоризацію економіки, послідовно втіливши план дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS), спрямованого на запобігання зловживанням міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування. Добросовісні платники податків будуть захищені від недобросовісних конкурентів.

Щороку ми прагнутимемо до відносного зменшення коштів, що перерозподіляються через державу. Це дасть змогу поступово зменшувати роль держави в економіці.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «Платники податків мають нижче податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Для платників податків податкове навантаження за окремими видами податків є зависоким та їх адміністрування для них є достатньо обтяжливим
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Платники податків України: юридичні особи та фізичні особи – платники податків
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Питання податкового навантаження є загальнонаціональним, оскільки правила стосовно оподаткування встановлюються для всіх платників податків на загальнодержавному рівні.

Згідно даних Державної податкової служби України станом на 01.11.2019 кількість платників податків: 1,4 млн. юридичних осіб, в т.ч. 2 594 – великі платники податків; 1,89 млн. – фізичних осіб – підприємців; 44,48 млн. - фізичних осіб.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Гострота проблеми з точки зору рівня оподаткування є значною для всіх категорій платників податків (згідно Індексу настроїв малого бізнесу ЕВА за 2018 рік, рівень податкового навантаження турбує 42% респондентів, 2-ге місце). В першу чергу це стосується податкового навантаження на виплату заробітної плати. Гострота проблеми щодо витрат платників податків на адміністрування є також достатньо високою (7-ме місце у згаданому вище Індексі). Це стосується питань блокування податкових накладних, надмірної та деталізованої податкової звітності, способу здійснення та результатів податкових перевірок, процедур адміністративного оскарження тощо. На даний момент особливої гостроти набула проблема фіскалізації господарських операцій для фізичних осіб – підприємців через введення РРО. Згідно рейтингу Doing Business 2019 однією з найбільших проблем в адмініструванні податків в Україні є час, що витрачається на адміністрування ПДВ.

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Змішана – з одного боку є фактори, які впливатимуть на зменшення гостроти проблеми, зокрема в частині податкового навантаження відбулося зменшення ставки ЕСВ з близько 40% в період до 2015 року, до 22% - після 2016 року. Також в частині адміністрування на зменшення проблеми впливають, зокрема, такі фактори як реформування ДПС (2019 рік), запровадження більшої кількості електронних сервісів (протягом 2014-2019 рр.), спрощення окремих податкових процедур (зокрема запровадження ритмічного відшкодування ПДВ 2017-2019 рр.) тощо. З іншого боку на збільшення гостроти проблеми впливають спроби детінізації економіки, вирівнювання податкового поля для всіх платників податків, процес фіскалізації, можлива імплементація BEPS (2020 рік).

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Ефективне застосування стимулюючої моделі оподаткування економіки
Причина 2 – Зловживання з боку бізнесу податковими правилами
Причина 3 – Недостатньо ефективна взаємодія податкових органів з платниками податків
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення витрат та часу платників податків на податкове адміністрування
 • Зниження загального податкового навантаження
 • Зменшення перерозподілу ВВП через зведений бюджет і загалом через державний сектор
 • Зменшення кількості судових справ у податкових спорах
 • Підвищення рейтингу України в Doing Business за показником “Оподаткування” до 25 за результатами 2024 року

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Ефективне застосування стимулюючої моделі оподаткування економіки
Показники результативності:
 • Проведення реформи оподаткування у 2020 році
Завдання до підцілі:
 • 1. Розробка змін до Податкового Кодексу України з метою зменшення податкового навантаження платників податків (в частині податку на доходи фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб))
 • 2. Вдосконалення процедур оподаткування нерухомого майна (земельних ділянок)
 • 3. Перегляд екологічного податку
2. Ефективна протидія зловживанням з боку бізнесу податковими правилами
Показники результативності:
 • Розширення бази оподаткування по податку на прибуток на 25%
Завдання до підцілі:
 • 1. Прийняття пакету законів по реалізації BEPS
 • 2. Запровадження FATCA та стандарту CRS
 • 3. Ефективне використання механізмів трансфертного ціноутворення
3. Вибудування ефективної взаємодії податкових органів з платниками податків
Показники результативності:
 • Рівень довіри до Державної податкової служби зріс на 25%
Завдання до підцілі:
 • 1. Запровадження горизонтального моніторингу
 • 2. Розширення застосування новітніх електронних технологій і сервісів, запровадження електронної документальної перевірки (е-аудиту) спочатку великих платників податків, а в подальшому всіх платників
 • 3. Збільшення кількості випадків досудового врегулювання податкових спорів
 • 4. Спрощення податкової звітності по основним видам податків
 • 5. Зменшення кількості часу, який витрачається платниками податків на підготовку та подання податкової звітності згідно Doing business
 • 6. Забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Розробка змін до Податкового Кодексу України з метою зменшення податкового навантаження платників податків (в частині податку на доходи фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб))
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів щодо змін до Податкового кодексу 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 2. Вдосконалення процедур оподаткування нерухомого майна (земельних ділянок)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів 01.12.2019 01.07.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 3. Перегляд екологічного податку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів 01.12.2019 01.07.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 1. Прийняття пакету законів по реалізації BEPS
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Прийняття Верховною радою законопроекту №1210, (у разі неприйняття - розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів власний законопроект щодо реалізації BEPS) 01.12.2019 01.02.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 2. Запровадження FATCA та стандарту CRS
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до закону "Про банки та банківську діяльність, Податкового кодексу та ін." 01.12.2019 01.01.2020 Мінфін
Підписати угоду про Автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією (МСАА) 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін
Завдання: 3. Ефективне використання механізмів трансфертного ціноутворення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробити та затвердити відповідними наказами алгоритм дій органів ДПС по удосконаленню контролю за трансфертним ціноутворенням 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін; ДПС
Завдання: 1. Запровадження горизонтального моніторингу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Для ефективного управління системою горизонтального моніторингу податковою службою розробляються чіткі інструкції для посадових осіб податкових органів, які будуть працювати за програмою горизонтального моніторингу 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 2. Розширення застосування новітніх електронних технологій і сервісів, запровадження електронної документальної перевірки (е-аудиту) спочатку великих платників податків, а в подальшому всіх платників
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка відповідних нормативно-правових актів 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 3. Збільшення кількості випадків досудового врегулювання податкових спорів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Пришвидшення адміністративного розгляду органами ДПС скарг платників, шляхом удосконалення нормативно-правової бази 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін; ДПС
2) Впровадження системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження 01.12.2019 01.09.2020 ДПС
3) Підготовка та оприлюднення звіту про результати розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку, який міститиме огляд найбільш поширених спірних питань, що стають предметом оскарження, та належного шляху їх вирішення (який враховуватиме висновки, викладені у Постановах Верховного Суду) 01.12.2019 01.09.2020 ДПС
4) Узагальнення практики розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядках, інформування за результатами територіальних органів ДПС 01.12.2019 01.09.2020 ДПС
5) Розроблення та супроводження проектів актів стосовно внесення змін до законодавства щодо забезпечення єдиного підходу до розгляду скарг в адміністративному порядку, розширення можливості всебічного дослідження матеріалів скарг платників ЄСВ, впровадження кращих світових практик, забезпечення дотримання принципів адміністративної процедури належного врядування (good governance, good administration) 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 4. Спрощення податкової звітності по основним видам податків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка нормативно-правової бази 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін; ДПС
2) Нормативно-правове забезпечення імплементації законодавчих норм щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін; ДПС
3) Створити умови для подання платниками ЄСВ, платниками податків, у тому числі податковими агентами, контролюючим органам єдиної звітності з ЄСВ та ПДФО 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін; ДПС; Держказначейство
Завдання: 5. Зменшення кількості часу, який витрачається платниками податків на підготовку та подання податкової звітності згідно Doing business
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Збільшити відсоток послуг, які дотичні до оподаткування, що надаються онлайн через електронний кабінет платника податків 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін; ДПС
Завдання: 6. Забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти проект Закону щодо функціонування ДПС як єдиної юридичної особи 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін; ДПС

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

З метою запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та продовження імплементації норм, передбачених Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS), забезпечення умов для реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків та зборів 16 січня 2020 р. Верховна Рада України прийняла проекти Законів України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (реєстраційний номер 1210 від 30  серпня 2019 р.) та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (реєстраційний номер 1209-1 від 19  вересня 2019 р.), участь у розробленні та супроводженні яких брав Мінфін. Прийняті закони дозволять удосконалити:

    –    правила податкового контролю для учасників міжнародної торгівлі відповідно до загальноприйнятих світових стандартів, запобігти використанню податкових схем за участю офшорних юрисдикцій та оподатковувати прибуток у країні його створення, що забезпечить деофшоризацію економіки та додаткові надходження до бюджету;

    –    процедуру розгляду матеріалів перевірки контролюючими органами.

З метою забезпечення подальшої реалізації податкової реформи, в частині спрощення та уніфікації процедур заповнення та подання платниками податків до контролюючих органів звітності створено законодавчі підстави для об’єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з податку на доходи фізичних осіб, що дозволить скоротити кількість звітів для платників податків – страхувальників (підприємств та самозайнятих осіб) (Закони України від 19 вересня 2019 р. № 115- IX “Про внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб” та № 116- IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб”, у розробленні та супроводженні яких брав участь Мінфін).

Створено законодавчі умови для запровадження системи сплати податків і зборів (крім ПДВ, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями), єдиного соціального внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на Державну податкову службу, через єдиний рахунок, який відкривається на центральному рівні Державної казначейської служби на ім’я Державної податкової служби (Закон України від 4 жовтня 2019 р. № 190-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (реєстраційний номер 1049 від 29 серпня 2019 р., який прийнято Верховною Радою України), у розробленні та супроводженні яких брав участь Мінфін). Перевагами запровадження єдиного рахунку є:

    –    спрощення сплати платниками податкових платежів;

    –    зменшення кількості помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платником;

    –    підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.

З метою поглиблення міжнародного співробітництва у сфері оподаткування:

    –    ратифіковано міжурядову українсько-американську Угоду щодо застосування положень FATCA, що забезпечить здійснення обміну інформацією між Державною податковою службою України та податковою службою США щодо рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових установах) (Закон України від 29 жовтня 2019 р. № 229-IX “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)”). У зв’язку з ратифікацією Угоди щодо застосування положень FATCA внесено зміни у національне законодавство, зокрема прийнято Закони України від 3 грудня 2019 р. № 322-IX та №  323-IX;

    –    ратифіковано протоколи про внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (зокрема, з державами: Кіпр, Велика Британія, Швейцарія, Туреччина, Сінгапур) та Угоду про уникнення подвійного оподаткування (Малайзія), що встановлюють правила оподаткування певних видів доходів, одержаних резидентами однієї Договірної Держави з джерел в іншій Договірній Державі, з метою уникнення подвійного оподаткування та відповідають положенням Модельної конвенції ОЕСР щодо податків на доходи і капітал.

З метою врегулювання питань у податковій сфері прийняті рішення Уряду щодо:

    –    удосконалення протидії використанню платниками податків України організаційно-правових форм господарювання в іноземних юрисдикціях при здійсненні контрольованих операцій для мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019  р. № 1100);

    –    підвищення обізнаності платників в частині отримання подання на повернення коштів помилково або надміру сплачених до бюджетів (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1107);

    –    посилення боротьби із незаконним обігом підакцизних товарів шляхом залучення громадськості до контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням мережі Інтернет через удосконалення порядку виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів (постанова Кабінету Міністрів України від  11 грудня 2019 р. № 1144).

Довідково: утворено Міжвідомчу робочу групу з питань запровадження електронної акцизної марки, яка узгоджує консолідовану позицію щодо системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів та алкогольних напоїв з усіма зацікавленими представниками ринку підакцизної продукції (наказ Мінфіну від 11 жовтня 2019 р. № 426).

    –    упередження безпідставного відшкодування ПДВ та забезпечення можливості для платників податків адміністративного оскарження всіх рішень про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, реєстрація яких зупинена, що сприятиме прискоренню урегулювання питань з розгляду спорів без звернення до суду (постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”).

Покращено адміністрування акцизного податку з пального (Закон України від 18 грудня 2019 р. № 391-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку”, у розробленні та супроводженні якого брав участь Мінфін), зокрема в частині:

    –    спрощено подання звітності суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з пальним;

    –    удосконалено роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

    –    спрощено умови ліцензування зберігання пального, яке використовується для власних потреб.

Для належного здійснення державної податкової політики з урахуванням утворення Державної податкової служби України Верховною Радою України 16  січня 2020 р. прийнято проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (реєстраційний номер 1210 від 30 серпня 2019 р.), у розробленні та супроводженні якого приймав участь Мінфін), що забезпечить:

    –    реалізацію концепції однієї юридичної особи та визначення законодавчих умов їх належного функціонування;

    –    побудову Державної податкової служби України за функціональним принципом, відновлення в ній управлінської вертикалі, яка буде спрямована на якісне та своєчасне виконання покладених на орган обов’язків.

Здійснено необхідні заходи для початку діяльності Державної податкової служби. Створено 25 головних управлінь Державної податкової служби в областях та м. Києві, Офіс великих платників податків та Інформаційно-довідковий департамент та забезпечено початок їх діяльності.

З метою детінізації ринку підакцизної продукції, збільшення надходжень до бюджету здійснювалось запровадження оновленої системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ), а саме:

    –    здійснено ліцензування виробництва, оптової, роздрібної торгівлі пальним та його зберігання. Проведено роботу щодо максимального забезпечення видачі наведених вище ліцензій та оперативного оприлюднення (інформація про видані ліцензії розміщується на офіційному веб-порталі ДПС);

Довідково: видано 11,2 тис. ліцензій на здійснення операцій з пальним, у тому числі на виробництво пального – 31, зберігання – 1,5 тис., оптова торгівля пальним, за відсутності місць оптової торгівлі – 1,9 тис., оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі – 0,4 тис. та роздрібна торгівля пальним – 7,3 тис. ліцензій.

    –    посилено контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, а саме:

-    створено єдиний державний реєстр витратомірів – лічильників обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції;

-    опломбовано 50 витратомірів – лічильників обсягу виробленого спирту етилового на 25 заводах – виробниках спирту етилового та спиртовмісної продукції;

-    проведено 7314 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на ринку підакцизних товарів, за результатами яких застосовано фінансові санкції на 161,9 млн. гривень;

    –    трансформовано застарілу систему електронного адміністрування акцизного податку з реалізації пального в систему електронного адміністрування акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ).

Довідково: внаслідок трансформації застарілої системи електронного адміністрування зареєстровано 3,7 тис. платників, які здійснюють реалізацію пального (проти 6,9 тис. до впровадження СЕАРПСЕ);

11,6 тис. акцизних складів – фактичних місць знаходження пального.

З метою забезпечення надання платникам податків більш зручних електронних сервісів ДПС вжито заходи щодо доопрацювання Електронного кабінету, зокрема:

    –    доопрацьовано інтерфейс Електронного кабінету залежно від типу платника, зокрема вдосконалено інтерфейс діючих режимів для громадян з метою зрозумілого та швидкого отримання необхідної інформації;

    –    спрощено сервіс щодо стану розрахунків з бюджетом, у тому числі для громадян в частині сплати податків;

    –    забезпечено фінансовим установам передачу даних фінансової звітності до контролюючих органів.

31 грудня 2019 р. завершено реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, за результатами якого:

    –    8 новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які брали участь в експериментальному проекті, було включено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

    –    створено правові підстави для запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій як альтернативи класичним (Закон України від 20 вересня 2019 р. № 128-IX “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг”, у розробленні та супроводженні якого брав участь Мінфін);

    –    передбачено, що на рівні з технологією захисту та передачі даних щодо розрахункових операцій, розробленою НБУ, може застосовуватись електронний підпис та/або печатка, кваліфікована електронна позначка часу з дотриманням Закону України “Про електронні довірчі послуги” та/або інші, дозволені в Україні засоби захисту інформації, передбачені законодавством України.

Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання” (реєстраційний номер 2711 від 2 січня 2020 р.). Законопроект передбачає пом’якшення відповідальності фізичних осіб – підприємців (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) за порушення, пов’язані із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, та впровадження ризик-орієнтованого підходу для здійснення контролюючими органами перевірок фізичних осіб – підприємців.

Подальші заплановані дії

 • Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів стосовно перегляду екологічного податку з метою стимулювання підприємств-забруднювачів до зменшення забруднення навколишнього природного середовища.
 • Вдосконалення процедур оподаткування податку на майно у частині плати за землю.
 • Імплементація положень Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку”, спрямованих на вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ).