#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Секретаріат Кабінету Міністрів
#
Дубілет Дмитро
Міністр Кабінету Міністрів
Відповідальний
 • Дубілет Дмитро Олександрович
  Міністр Кабінету Міністрів

Ціль

Ціль

11. Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів

Український Уряд та всі органи виконавчої влади мають великий потенціал для підвищення ефективності. Зараз українці отримують недостатньо якісний сервіс від своєї держави при достатньо високих витратах на утримання державного апарату. Ми плануємо зробити його більш ефективним. 

Для цього ми побудуємо інтегровану систему оцінки державної політики, що об’єднає існуючі системи відстеження результативності регуляторних актів, системи оцінки результативності державних бюджетних програм та органів державної влади, доповнивши її оцінкою ефективності державних інформаційних кампаній. 

Держава повинна втручатися в життя суспільства лише там, де це необхідно для вирішення масштабних та гострих проблем, або для відвернення серйозних ризиків їх виникнення. Спосіб втручання в кожному конкретному випадку повинен обиратися такий, щоб створювати мінімальні викривлення. З цієї позиції ми проведемо функціональний аналіз всього державного апарату і ліквідуємо зайві функції та органи. Решту спростимо і автоматизуємо за допомогою ІТ.

Також ми плануємо зменшити адміністративні витрати державного апарату шляхом тотального оцифрування процесів та інформації. Все, що можна перевести з паперового документообігу у цифровий, буде переведено. 

Ми запровадимо систему маршрутизації та інтелектуального опрацювання звернень громадян, щоб зменшити кількість “формальних відписок” та формувати необхідну для роботи аналітику.

Разом з тим, ми повинні прагнути до покращення сервісу, який отримують українці від своєї держави. Нам потрібно навчитися вимірювати рівень задоволеності українців від кожної точки контакту з державою – від одержання публічної послуги до контакту через кол-центр або письмове звернення. Філософія, що громадянин – це клієнт, має стати основою світогляду державного службовця.

Ми маємо повернути довіру до державної служби. Державних службовців повинно стати значно менше, але вони мають отримувати ринкову зарплату та належні умови для роботи. Чиновник не повинен думати, де взяти гроші “на папір” для друкування документів чи пальне для виїзду на виклик.

Також ми маємо інвестувати у розвиток професійних якостей державних службовців. Для цього ми плануємо запустити програми постійного навчання та самовдосконалення. Відбір на топ-позиції категорії “А” будуть відбуватися на умовах чесного конкурсу.

Все це в сукупності дасть змогу українському громадянину витрачати менше ресурсів на державу і отримувати більше користі від неї.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 11.1 «Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Громадяни України незадоволені діяльністю держави та послугами, які отримують від органів влади, при значних фінансових затратах на утримання органів виконавчої влади
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України, які незадоволені діяльністю держави
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Серед населення зберігається зневіра в можливість впливати на дії влади. Зокрема 54% опитаних відзначили, що вони не змогли б нічого зробити у разі порушення їхніх прав з боку Уряду України; ще близько 31% не змогли визначитися в цьому питанні і лише 15% сказали, що можливості відповідного впливу на Уряд є.[1]

Більш ніж третина (34,4%) українців зазначають, що вони досі не відчули жодних наслідків реформ. Тим часом, 27,9% відчули як позитивні, так і негативні наслідки. Негативний досвід також був поширений: кожний четвертий респондент (26,7%) мав негативний досвід, в той час як лише 4,5% пощастило мати позитивний.[2]

 

[1] Джерело: https://dif.org.ua/article/monitoring2018-osnovni-tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki

[2] Джерело: https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini_5

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Рівень задоволення громадян діяльністю держави залишається незмінно низьким, про що свідчать опитування громадської думки.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Незрозумілість урядових рішень для громадян через слабкий їх зв’язок з реальними потребами громадян
Причина 2 – Неефективна організація функціонування системи органів виконавчої влади
Причина 3 – Низька якість надання публічних послуг
Причина 4 – Неефективна державна служба
1.7. Показники ефективності політики
 • Мінімальне відхилення реальних результатів державної політики від запланованих
 • Зменшення витрат на функціонування органів державної виконавчої влади (у % від загальної витратної частини бюджету)
 • Рівень задоволеності українців після контакту з державою

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Урядові рішення спрямовані на вирішення суспільних проблем та зрозумілі тим, на кого вони впливають
Показники результативності:
 • Інформація про плани та результати діяльності Уряду доступна через зручний інтерфейс online
 • 100% документів політики містять показники результативності
 • Щодо 100% урядових законопроектів проведено консультації з заінтересованими сторонами
 • Документи державної політики відповідають стандартам (плани реалізації, розрахунок вартості впровадження та зв’язок з бюджетом)
Завдання до підцілі:
 • Оновлення процесу розроблення та прийняття урядових рішень, зокрема шляхом внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів та інших нормативно-правових актів
 • Розробка стандартів та системи контролю якості урядових документів; проведення відповідних навчань
 • Переведення процесу підготовки проектів актів Кабінету Міністрів, а також іншого документообігу в електронний формат
 • Забезпечення підготовки концепцій державних політик, спрямованих на досягнення цілей з Програми діяльності Уряду
 • Запровадження в Секретаріаті Кабінету Міністрів системи контролю якості проектів урядових рішень, координації та узгодження державних політик
 • Впровадження системи постійного моніторингу та періодичного оцінювання реалізації державних політик
 • Побудова ефективної та публічної системи дашбордів, які будуть показувати ефективність державних політик (прогрес по досягненню показників ефективності)
 • Забезпечення збору статистичних даних, необхідних для формування та реалізації державних політик
 • Запровадження оцінювання діяльності керівників обласних державних адміністрацій
2. Держава має раціональну організацію та управлінські процеси, працює прозоро та ефективно, з використанням сучасних ІТ інструментів
Показники результативності:
 • Чисельність державного апарату (державні службовці та інші працівники в центральних органах виконавчої влади) скорочено на 10%
 • Кількість державних органів виконавчої влади, які працюють в «безпаперовому» режимі
 • Відсоток процесів в державних органах, які переведені в електронний формат
 • Ліквідовані / делеговані надлишкові функції державних органів виконавчої влади
Завдання до підцілі:
 • Оптимізація апарату виконавчої влади - раціоналізація організаційної структури центральних органів виконавчої влади та позбавлення органів влади від невластивих їм функцій, а також відповідне скорочення чисельності державних службовців
 • Впровадження єдиної юридичної особи держави - держава виступає єдиним суб’єктом у стосунках з громадянами та бізнесом
 • Оптимізація та автоматизація управлінських процесів, зокрема функцій забезпечення
 • Централізація функцій підтримки діяльності органів влади, впровадження спільних послуг
 • Реформа міністерств - запровадження директоратів політики, спрощення організаційної структури
3. Держава надає якісні послуги громадянам
Показники результативності:
 • Рівень задоволеності громадян після контакту з державою через різноманітні канали (центри надання послуг, кол-центри, звернення тощо)
 • Частка послуг, правила надання яких відповідають універсальним правилам адміністративної процедури
 • 90% адміністративних послуг відповідають вимогам загальної адміністративної процедури
Завдання до підцілі:
 • Впровадження електронної системи перепису населення до рівня районів
 • Запровадження вимірювання задоволеності громадян послугами, які надає держава
 • Побудова системи постійного вдосконалення на підставі зворотного зв’язку від громадян
 • Прийняття та впровадження законодавства про адміністративну процедуру
 • Поліпшення якості обслуговування та реагування на звернення громадян - запровадження маршрутизації та інтелектуального опрацювання звернень громадян з метою зменшення кількості «формальних відписок» та формування необхідної для роботи аналітики
 • Створення єдиного демографічного реєстру
4. Побудова сучасної та привабливої державної служби
Показники результативності:
 • Всі міністерства підключені до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (HRMIS)
 • На вакантну посаду державної служби претендує в середньому 3 кандидата
 • Фіксована частина заробітної плати в структурі загального фонду заробітної плати органу (фонд посадового окладу та інших обов’язкових виплат) становить не менше 60 відсотків
Завдання до підцілі:
 • Запровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (HRMIS)
 • Впровадження планів із чіткими показниками ефективності та на основі бюджету у всіх центральних органах виконавчої влади
 • Трансформація організаційної культури державної служби
 • Забезпечення конкурсних відборів на посади державної служби
 • Запровадження програм постійного навчання та самовдосконалення державних службовців
 • Впровадження прозорої класифікації посад на державній службі та конкурентної системи оплати праці

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Оновлення процесу розроблення та прийняття урядових рішень, зокрема шляхом внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів та інших нормативно-правових актів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів оновленого Регламенту Кабінету Міністрів 01.12.2019 31.12.2019 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Оновлення нормативно-правових актів щодо прийняття урядових рішень 01.01.2020 31.03.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Створення навчально-методичного центру для посилення спроможності державних службовців щодо запровадження нового Регламенту 01.04.2020 30.06.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Розробка стандартів та системи контролю якості урядових документів; проведення відповідних навчань
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів 01.01.2020 31.03.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Організація та проведення навчальних тренінгів щодо запровадження стандартів якості 01.04.2020 31.12.2020 НАДС; Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Переведення процесу підготовки проектів актів Кабінету Міністрів, а також іншого документообігу в електронний формат
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка модуля підготовки проектів актів Кабінету Мінстрів, як складової частини системи електронного документообігу 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри
Інтеграція модуля підготовки проектів актів до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади 01.04.2020 30.06.2020 Мінцифри
Завдання: Забезпечення підготовки концепцій державних політик, спрямованих на досягнення цілей з Програми діяльності Уряду
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка відповідних проектів концепцій та подання їх на розгляд Прем’єр-міністру України 01.12.2019 31.12.2019 Міністерства
Доопрацювання та схвалення проектів концепцій Прем’єр-міністром України 01.01.2020 31.01.2020 Міністерства
Завдання: Запровадження в Секретаріаті Кабінету Міністрів системи контролю якості проектів урядових рішень, координації та узгодження державних політик
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та затвердження порядку здійснення контролю якості проектів урядових рішень 01.01.2020 16.02.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Утворення структурного підрозділу в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів з відповідними функціями 17.02.2020 15.03.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Заповнення вакантних посад в утвореному структурному підрозділі, забезпечення його роботи 16.03.2020 31.05.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Впровадження системи постійного моніторингу та періодичного оцінювання реалізації державних політик
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та затвердження порядку здійснення моніторингу та періодичного оцінювання реалізації державних політик 01.01.2020 16.02.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Покладення відповідних функцій на утворений структурний підрозділ в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальний за контроль якості проектів урядових рішень, координації та узгодження державних політик 17.02.2020 29.02.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Побудова ефективної та публічної системи дашбордів, які будуть показувати ефективність державних політик (прогрес по досягненню показників ефективності)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та тестова експлуатація відповідної електронної інформаційно-аналітичної системи 01.01.2020 30.06.2020 Мінцифри
Запровадження відповідної електронної інформаційно-аналітичної системи 01.07.2020 31.07.2020 Мінцифри
Доопрацювання електронної інформаційно-аналітичної системи за результатми отриманого зворотнього зв’язку від користувачів 01.08.2020 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Забезпечення збору статистичних даних, необхідних для формування та реалізації державних політик
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка переліку необхідної статистичної інформації 01.01.2020 29.02.2020 Держстат
Збір та опрацювання необхідної статистичної інформації згідно з переліком 01.03.2020 31.12.2020 Держстат
Щоквартальне інформування Кабінету Міністрів 01.06.2020 15.01.2021 Держстат
Завдання: Запровадження оцінювання діяльності керівників обласних державних адміністрацій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів відповідного проекту нормативно-правового акту 01.01.2020 29.02.2020 НАДС
Затвердження КРІ для керівників обласних державних адміністрацій 01.03.2020 31.03.2020 Кабінет Міністрів України
Оцінювання досягнутих результатів відповідно до затверджених КРІ для керівників обласних державних адміністрацій 01.01.2021 28.02.2021 Кабінет Міністрів України
Завдання: Оптимізація апарату виконавчої влади - раціоналізація організаційної структури центральних органів виконавчої влади та позбавлення органів влади від невластивих їм функцій, а також відповідне скорочення чисельності державних службовців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроектів про внесення змін до законів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів невластивих повноважень 01.01.2020 31.03.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Супроводження у Верховній Раді законопроектів про внесення змін до законів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів невластивих повноважень 01.07.2020 31.12.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 01.01.2020 30.06.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Супроводження у Верховній Раді законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 01.07.2020 31.12.2020 Мін’юст; Секретаріат Кабінету Міністрів
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроекту про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" 01.01.2020 30.06.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Супроводження у Верховній Раді законопроекту про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" 01.07.2020 31.12.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Затвердження оновлених положень про міністерства, струкутур та штатного розпису 01.01.2021 31.03.2021 Міністерства
Проведення скорочення державних службовців 01.04.2021 31.12.2021 Міністерства
Завдання: Впровадження єдиної юридичної особи держави - держава виступає єдиним суб’єктом у стосунках з громадянами та бізнесом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів 01.01.2020 30.06.2020 Мін’юст; Секретаріат Кабінету Міністрів
Здійснення необхідних регламентних процедур відповідного до оновленого законодавства 01.07.2020 31.12.2020 Органи державної влади
Завдання: Оптимізація та автоматизація управлінських процесів, зокрема функцій забезпечення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення комплексного аналізу наявних управлінських процесів, зокрема функцій забезпечення 01.01.2020 30.04.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
З урахуванням результатів проведеного аналізу підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів 01.05.2020 31.07.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Запровадження оновлених управлінських процесів 01.08.2020 31.12.2020 Міністерства; інші ЦОВВ
Завдання: Централізація функцій підтримки діяльності органів влади, впровадження спільних послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення на розгляд Кабінету Міністрів проекту постанови Кабінету Міністрів "Про уніфікацію та цифровізацію основних та супровідних робочих процесів" 01.01.2020 31.01.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Міністерства
Реалізація плану заходів з оптимізації та цифровізації основних та супровідних робочих процесів 01.02.2020 31.12.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Міністерства
Завдання: Реформа міністерств - запровадження директоратів політики, спрощення організаційної структури
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів відповідного проекту нормативно-правового акта 01.12.2019 31.12.2019 Секретаріат Кабінету Міністрів
Затвердження оновлених структур апарату міністерств та штатного розпису 01.01.2020 29.02.2020 Міністерства
Заповнення вакантних посад шляхом переведення та за результами проведених конкурсів 01.03.2020 31.03.2020 Міністерства
Завдання: Впровадження електронної системи перепису населення до рівня районів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження електронної системи перепису населення до рівня районів 01.01.2020 29.02.2020 Держстат
Впровадження електронної системи перепису населення до рівня населених пунктів 01.03.2020 30.04.2020 Держстат
Опрацювання результатів опитування, підготовка та оприлюднення аналітичного звіту 01.05.2020 31.12.2020 Держстат
Завдання: Запровадження вимірювання задоволеності громадян послугами, які надає держава
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та тестова експлуатація відповідної електронної системи моніторингу 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри
Запровадження відповідної електронної системи моніторингу 01.04.2020 30.04.2020 Мінцифри
Проведення вимірювання задоволеності громадян, підготовка та оприлюднення аналітичного звіту 01.05.2020 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Побудова системи постійного вдосконалення на підставі зворотного зв’язку від громадян
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та тестова експлуатація відповідної електронної системи моніторингу 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри; Міністр Кабінету Міністрів; Секретаріат Кабінету Міністрів
Запровадження відповідної електронної системи моніторингу 01.04.2020 30.04.2020 Мінцифри; Міністр Кабінету Міністрів; Секретаріат Кабінету Міністрів
Аналіз отриманих результатів з метою подальшого їх впровадження, підготовка та оприлюднення аналітичного звіту 01.05.2020 31.12.2020 Мінцифри; Міністр Кабінету Міністрів; Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Прийняття та впровадження законодавства про адміністративну процедуру
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Погодження змін до законопроекту про адміністративну процедуру з програмою SIGMA 01.01.2020 29.02.2020 Мін`юст; Мінцифри
Доопрацювання законопроекту про адміністративну процедуру відповідно до принципів SIGMA 01.03.2020 31.05.2020 Мін`юст; Мінцифри
Внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроекту про адміністративну процедуру 01.06.2020 30.06.2020 Мін`юст
Супроводження у Верховній Раді законопроекту про адміністративну процедуру 01.07.2020 31.12.2020 Мін`юст
Завдання: Поліпшення якості обслуговування та реагування на звернення громадян - запровадження маршрутизації та інтелектуального опрацювання звернень громадян з метою зменшення кількості «формальних відписок» та формування необхідної для роботи аналітики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів 01.01.2020 31.03.2020 Міністр Кабінету Міністрів; Секретаріат Кабінету Міністрів
Узагальнення аналітичних матеріалів та підготовка уніфікованих відповідій на масові питання 01.04.2020 31.12.2020 Урядовий контактний центр
Завдання: Створення єдиного демографічного реєстру
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вдосконалення єдиного демографічного реєстру 01.01.2020 31.03.2020 ДМС
Забезпечення обміну даними єдиного демографічного реєстру з іншими реєстрами (базами даних) 01.04.2020 31.12.2020 ДМС Мінцифри
Завдання: Запровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (HRMIS)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення модулів системи HRMIS і підключення до неї міністерств 01.12.2019 31.12.2020 НАДС міністерства
Підключення до системи HRMIS інших центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) 01.01.2021 31.12.2021 НАДС; інші ЦОВВ (крім міністерств)
Завдання: Впровадження планів із чіткими показниками ефективності та на основі бюджету у всіх центральних органах виконавчої влади
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів відповідного проекту нормативно-правового акту 01.01.2020 29.02.2020 Мін’юст; Секретаріат Кабінету Міністрів
Підготовка та затвердження планів діяльності 01.03.2020 30.04.2020 Міністерства; інші ЦОВВ
Завдання: Трансформація організаційної культури державної служби
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Ухвалення Концепції культури державної служби 01.01.2020 29.02.2020 НАДС
Проведення щорічного моніторингового опитування державних службовців з питань організаційної культури 01.09.2020 31.12.2020 НАДС
Проведення професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б”, за напрямом “Управління персоналом у державному органі» 01.01.2020 31.12.2020 НАДС
Проведення щоквартальних зустрічей з обміну найкращими практиками управління персоналом 01.01.2020 31.12.2020 НАДС
Завдання: Забезпечення конкурсних відборів на посади державної служби
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проекту нормативно-правового акту щодо удосконалення конкурсних процедур з метою підвищення їх ефективності 01.01.2020 31.03.2020 НАДС
Оголошення та проведння конкурсів відповідно до оновлених процедур 01.04.2020 31.12.2020 Міністерства; інші ЦОВВ
Завдання: Запровадження програм постійного навчання та самовдосконалення державних службовців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Оновлення навчальних програм, орієнтованих на розвиток компетентностей відповідно до кращих світових практик у відповідних сферах 01.01.2020 29.02.2020 НАДС
Визначення потреб у професійному навчанні державних службовців 01.03.2020 31.03.2020 НАДС
Проведення навчання (лекції, тренінги, семінари та ін) 01.04.2020 31.12.2020 НАДС
Завдання: Впровадження прозорої класифікації посад на державній службі та конкурентної системи оплати праці
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо класифікації посад на державній службі, а також вимог до професійної компетентності 01.01.2020 29.02.2020 НАДС
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актівщодо класифікації посад та оплати праці державних службовців 01.03.2020 30.06.2020 НАДС
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державну службу" 01.03.2020 30.06.2020 НАДС
Супроводження у Верховній Раді законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державну службу" 01.07.2020 31.12.2020 НАДС

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Оптимізація структурних підрозділів та граничної чисельності райдержадміністрацій

У зв’язку з реформою децентралізації та активним процесом об’єднання територіальних громад проведено функціональне обстеження райдержадміністрацій (вертикальний підхід: міністерства – облдержадміністрації – райдержадміністрації).

Підготовлено зведені рекомендації щодо оптимізації структурних підрозділів райдержадміністрацій та граничної чисельності працівників таких підрозділів, з урахуванням яких Урядом прийняті акти щодо:

    –    скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій: скорочено на 18 334 од., з яких вакантних посад близько 7978 од. (43,5 %). При цьому, чисельність працівників окремих облдержадміністрацій збільшилася з урахуванням скасування пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від  28  лютого 2015 р. № 106 (постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 926);

    –    рекомендаційного переліку структурних підрозділів райдержадміністрацій: зменшено кількість структурних підрозділів з 18 до 9, зокрема, рекомендовано ліквідувати підрозділи економічного розвитку та торгівлі, агропромислового розвитку, туризму та курортів, охорони здоров’я, взаємодії з громадськістю, а окремі підрозділи – об’єднано (постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019  р. № 923);

    –    оптимізації структури апаратів райдержадміністрацій: запроваджено гнучкий підхід до формування структури апарату райдержадміністрацій. Удосконалено процедуру утворення і функціонування: підрозділу контролю; відділу ведення Державного реєстру виборців; архівного відділу; юридичної служби; уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання корупції (постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 973).

З метою забезпечення єдиних підходів до реалізації зазначених постанов облдержадміністраціям надано роз’яснення щодо:

    –    забезпечення достатності, своєчасності і стабільності виплат компенсацій при вивільненні працівників (спільний лист від 12 листопада 2019 р. Мінсоцполітики № 19337/0/2-19/52 та Мінфіну № 08040-09/1-3/28951);

    –    недопустимості надмірного скорочення чисельності працівників органів соціального захисту населення (лист Мінсоцполітики від 20 листопада 2019 р. №  19942/0/2-19/53);

    –    особливостей застосування постанови Уряду, як підстави для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення (лист НАДС від 20  листопада 2019 р. № 8302/20-19).

Довідково: 6 грудня 2019 р. Верховною Радою України прийнято в цілому проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (реєстраційний номер 2260 від 11 листопада 2019 р.), який передбачає можливості працевлаштування (переведення) працівників райдержадміністрацій до органів місцевого самоврядування без проведення конкурсного відбору.

Запроваджено систему оцінки показників ефективності роботи голів облдержадміністрацій

З метою проведення оцінки ефективності управлінської діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для своєчасного забезпечення належної діяльності місцевих державних адміністрацій щодо виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та здійснення повноважень відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 24 січня 2020  р. № 35 “Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”.

Зазначеною постановою Уряду передбачається запровадження та реалізація до 31 грудня 2021 р. експериментального проекту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Моніторинг та оцінка будуть здійснюватися:

    –    за показниками, визначеними з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України та у межах виконання повноважень, покладених на місцеві державні адміністрації. Ключова мета моніторингу та оцінки ‒ якісний аналіз результатів діяльності голів місцевих державних адміністрацій, виявлення проблемних питань розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;

    –    шляхом здійснення розрахунків рейтингової оцінки (ранжування) регіонів, розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому та проведення аналізу динаміки затверджених показників, а також проведення оцінки в кожному регіоні окремо без застосування міжрегіонального порівняння.

Довідково: Моніторинг та оцінка будуть проводитись за 25 показниками, які поділені на 7 груп:

-    освіта;

-    соціальний захист;

-    охорона здоров’я;

-    громади та розвиток територій;

-    інфраструктура та будівництво;

-    екологія та енергетика;

-    економіка та фінанси.

Оптимізовано чисельність працівників органів державної статистики

З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають Держстату, подаються в електронному вигляді, утримання підрозділів районного рівня стало недоцільним.

У зв’язку з цим прийнято рішення скоротити 1770 посад в системі органів державної статистики (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. №  1072). Частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень.

Також будуть передані в оренду або на приватизацію 281 об’єкт нерухомості.

Проведено аудит і розпочато роботу щодо скорочення звітів в Держстаті

За результатами проведеного аудиту планується скасувати близько 40 % форм Держстату, які заповнюють українські підприємства. Головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави (при цьому розширити використання адміністративних даних, що містяться в інформаційних ресурсах державних органів), та інформацію, яка не використовується для прийняття управлінських рішень (“збираємо тому, що завжди збирали”). Планується скасувати 43 форми (всього їх 110), при цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави формує Держстат.

Проведено пробний перепис населення

З метою розроблення оптимальної організаційно-технологічної схеми проведення Всеукраїнського перепису населення, а також апробації проекту програми Всеукраїнського перепису населення та прийнятності її для сприйняття населенням у грудні 2019 року було проведено пробний перепис населення в частині Оболонського району м. Києва та Пісківській об’єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області з використанням інноваційних технологій збирання даних про населення, що передбачає використання переносних електронних пристроїв (планшетів) та онлайн-інструментів (Інтернету) під час опитування (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 504 “Про проведення пробного перепису населення”).

Довідково: в Оболонському районі м. Києва було заплановано залучити до пробного перепису 11 940 приміщень. Загальний відсоток переписаних приміщень склав – 75,8 %. За результатами пробного перепису населення у частині Оболонського району м. Києва було зібрано дані щодо 20 202 осіб (8839  – чоловіків, 11 363 – жінок) наявного населення та 19 347 осіб (8446 – чоловіків, 10 901 – жінка) постійного населення.

У Пісківській об’єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області було заплановано залучити до пробного перепису 3723  приміщення. Загальний відсоток переписаних приміщень склав – 77,6  %. У Пісківській об’єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області було зібрано дані щодо 7322 осіб (3347 – чоловіків, 3975  –  жінок) наявного населення та 7410 осіб (3400 – чоловіків, 4010 – жінок) постійного населення.

Проведено оцінку наявного населення

При проведенні оцінки було використано три методи: комбінований (мобільні оператори, соцопитування та  дані з державних реєстрів), комбінований (дані пенсійного фонду та екстраполяція через статево-вікову структуру) та реєстровий. Розрахунок за всіма методами дав приблизно однаковий результат з максимальною різницею 2,86 %.

Довідково: за результатами проведеної оцінки станом на 1 грудня 2019 р. наявне населення України складає – 37,29 млн. осіб (оцінка чисельності населення проводилась на підконтрольній українській владі території України). Розподіл за статтю: 20,01 млн. жінок та 17,28 млн. чоловіків. У м. Києві проживає 3,7 млн. осіб.

Протягом 1–2 років планується упорядкувати електронні реєстри, що дасть змогу щодня отримувати точні дані про кількість населення, його окремі характеристики.

Удосконалено процес підготовки урядових рішень

Запроваджено систему “чек-листів” при оцінці відповідності проектів актів Уряду для вироблення єдиних стандартів якості проектів актів та, відповідно, підвищення їх якості: під час проведення експертизи (оцінки на відповідність різного роду вимогам) проектів актів Уряду тепер використовують чіткі форми (чек-листи) з переліком можливих помилок. На даний час запроваджено чотири стандартизовані перевірки якості проектів актів: відповідність проекту акта зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, якість прогнозу впливу реалізації акта на інтереси заінтересованих сторін, відповідність законодавству, відповідність правилам нормопроектувальної техніки. Це, з одного боку, робить висновки експертиз більш фокусованими та релевантними їх предмету, а з іншого – слугує основою для вироблення стандартів відповідності та виявлення “слабких місць” в процесі розроблення проектів актів, з якими надалі можна системно працювати (зокрема, через спеціалізовані навчання державних службовців – розробників).

Впроваджено Методику підготовки прогнозів впливу реалізації акта на інтереси заінтересованих сторін та Методику проведення консультацій з заінтересованими сторонами - детальні інструкції із здійснення двох ключових етапів в процесі формування і реалізації державної політики Урядом, а саме: прогнозування впливів рішень Уряду та консультації із заінтересованими сторонами. Започатковано проведення на системній основі спеціалізованих тренінгів по зазначених вище темах.

Забезпечено підготовку  проектів концепцій державної політики та планів їх реалізації до кожної з 78 цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також їх оприлюднення на веб-сайті www.program.kmu.gov.ua.

Вперше в історії українського Уряду відбулась систематизація різних напрямів державної політики та їх оформлення у вигляді документів державної політики, щодо яких проводяться публічні консультації із заінтересованими сторонами.

За кожною пріоритетною ціллю Уряду з Програми діяльності визначено бенефіціара – людину, на яку впливає проблема, що зумовила постановку тієї, чи іншої цілі. Розуміючи, яка проблема була в основі, проведено її детальний аналіз, а саме:

-  виявлено які суспільні групи страждають від проблеми;

-  пораховано скільки таких людей (масштаб проблеми);

-  наскільки пріоритетною для них є саме ця проблема серед ряду інших (гострота проблеми);

-  оцінено як масштаб та гострота проблеми змінювалися за останні роки та спрогнозовано ці зміни на наступні декілька років (динаміка проблеми).

Також проаналізовано причини (фактори), які породжують проблему та сприяють її відтворенню, адже “боротись потрібно з причинами, а не симптомами”, визначено SMART цілі по впливу на кожну причину проблеми, складено перелік завдань та заходів, релевантних поставленим цілям (заходи нормативного, ресурсного, організаційно-розпорядчого та інформаційно-комунікаційного забезпечення).

Саме така логіка аналізу державної політики та вибору курсу державної політики дозволять через деякий час адекватно оцінити успішність такого курсу (запроваджується моніторинг та оцінювання державної політики), та, за необхідності, відкоригувати його, щоб в результаті максимально ефективно вплинути на розв’язання проблеми.

Підготовлено проект нового Регламенту Кабінету Міністрів України, який передбачає фундаментальні зміни в роботі Уряду:

    –    структурування роботи Уряду (зокрема, процесів планування) за напрямами державної політики, кожен з яких спрямований на розв’язання проблем суспільних груп;

    –    посилення участі громадськості в процесі формування державної політики та розроблення проектів актів, в першу чергу шляхом адресних консультацій щодо проектів рішень з представниками заінтересованих сторін, чиї інтереси зачіпає таке рішення (на кого воно впливатиме в разі прийняття). Відповідно до кращих європейських практик ми “привчатимемо” державних службовців працювати з людьми, чиї проблеми вони покликані вирішувати: чути їх та консультуватись з ними з приводу рішень;

    –    підвищення рівня прогнозованості урядових рішень шляхом  запровадження наскрізної системи показників з різних сфер, на які повинен бути обрахований вплив того чи іншого рішення, що пропонується прийняти, а також рівня поінформованості членів Уряду про всі ймовірні наслідки рішень шляхом  посилення вимог до аналітичних документів, які супроводжують розроблення проектів актів.

Прийнято рішення щодо удосконалення державної реєстрації нормативно-правових актів та приведення у відповідність із законодавством окремих актів, зокрема:

    –    постанову Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1031 “Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади” щодо приведення у відповідність до законодавства Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої  влади,  в частині використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, оптимізації структури територіальних органів Міністерства юстиції, цифрової експертизи, яку проводить Міністерство цифрової трансформації;

    –    постанову Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1057 “Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним” щодо приведення у відповідність із законодавством Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним в частині виключення наказів Генерального прокурора України нормативно-правового змісту з переліку актів, які підлягають включенню до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

    –    розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1018 “Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади” щодо скасування 15 наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, як таких, що не відповідають законодавству (виданих протягом 1996–2012 років);

    –    розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 р. № 1325 “Про протидію гральному бізнесу” щодо скасування наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12  грудня 2002 року № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття “електронна система”.

Оптимізовано апарат центральних органів виконавчої влади

Затверджено нові вимоги щодо формування структури міністерств, які передбачають розмежування функцій формування та реалізації державної політики, а також функцій забезпечення діяльності міністерства (постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1034). Зокрема передбачено директорати, які формують державну політику; департаменти, які виконують функції з реалізації державної політики; секретаріат, який забезпечує сервісні функції в роботі міністерства.

Таким чином, завдяки функціональній спеціалізації очікується підвищення спроможності міністерств до формування і реалізації політики. Відповідно до нових вимог в міністерствах буде створено 115 директоратів, кожен з яких працюватиме для досягнення конкретної мети політики із визначеними індикаторами результативності. Зокрема, за кожну ціль Програми діяльності Уряду визначено відповідальний директорат.

Ліквідовано 85 консультативно-дорадчих органів Уряду, функціонування яких втратило свою актуальність (постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020  р. № 5). Серед них – міжвідомчі комісії, координаційні ради, організаційні комітети та інші органи, які давно не працюють. Рішення про ліквідацію зазначених органів прийнято за результатами аналізу їх роботи та пропозицій міністерств.

Започатковано роботу Єдиної системи опрацювання звернень

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію розпочато реалізацію експериментального проекту із створення “єдиного входу” опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію (постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 972). Учасниками експериментального проекту є Урядовий контактний центр, Секретаріат Кабінету Міністрів, Міністерство соціальної політики, Державна митна служба.

Для удосконалення роботи державних органів із зверненнями, забезпечення оперативного реагування на суспільно важливі проблеми, які порушуються у зверненнях, сприяння підвищенню ефективності державного управління, якості підготовки та прийняття рішень щодо розв’язання суспільно важливих проблем з урахуванням думки громадськості, створено Єдину систему опрацювання звернень:

    –    затверджено Положення про Єдину систему опрацювання звернень; Порядок взаємодії Офісу Президента України, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи “Урядовий контактний центр” із забезпечення належного реагування на звернення, які надходять за допомогою засобів телефонного зв’язку та з використанням Інтернету та Типове положення про регіональний контактний центр (постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976);

    –    до єдиної системи підключено 3 органи влади, які працюють в пілотному режимі: Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Державну митну службу.

Розпочато проект щодо можливості спілкування з державними органами не тільки поштою і телефоном, але й через месенджери, що знизить вартість обробки одного звернення та підвищить її якість.

Довідково: передбачається, що держслужбовці  відповідатимуть  на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць, організованих не тільки в м. Києві, а й в регіонах (з акцентом на ті регіони, де найскладніше знайти роботу, в тому числі для тих держслужбовців, які потрапили під скорочення).  Такий підхід дасть змогу контролювати якість ведення діалогу – відстежуватимуться випадки неякісних консультацій, що дасть змогу побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників таких центрів.

Запущено перші чат-консультації Міністерства соціальної політики: середній час очікування відповіді – 30 секунд; відсоток чатів з відповіддю – 98; відсоток питань, вирішених одразу при зверненні у чат – 64.

Також запущено:

-  гарячу лінію Державної митної служби: середній час очікування відповіді – 16  секунд, відсоток викликів з відповіддю – 90, відсоток питань, вирішених одразу під час телефонного дзвінка – 65;

-  лінію консультування для осіб з інвалідністю: середній час очікування відповіді – 98 секунд; відсоток викликів з відповіддю – 71;

-  національну систему зворотнього зв’язку – механізм отримання, обробки та аналізу відгуків про роботу державних органів;

-  оцінку задоволеності клієнта від наданої консультації.

Запущено HRMIS – сучасну систему обліку та управління персоналом на державній службі

Інтегрована інформаційна система управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) є одним з пріоритетів реформи державної служби, яка дозволить забезпечити ефективний моніторинг державної служби, а також посилити якість управління людськими ресурсами, контроль зайнятості на державній службі та покращити прозорість за контролем витрат на персонал.

В рамках впровадження системи HRMIS:

    –    завершено етап планування та проектування, постачання системного програмного забезпечення, завершено розробку функціональних блоків: організаційна структура, персонал, замовлення, персональний кабінет, громадський портал, підбір персоналу та кар’єра;

    –    28 грудня 2019 р. у трьох пілотних установах (НАДС, Мінцифри та Мінфін) успішно пройшли тестування, встановлені у виробничих умовах та введені у дослідну експлуатацію функціональні блоки: “Оргструктура”, “Добір”, “Кабінет самообслуговування”, “Публічний портал”.

Впровадження HRMIS сприятиме вдосконаленню обміну інформацією між державними органами щодо кадрового планування та підбору персоналу, структури зайнятості, кадрової статистики, підвищенню кваліфікації та розвитку державних службовців, управлінню ефективністю та винагород, покращенню системи прогнозування та бюджетного планування.

Запрацював Портал управління знаннями – освітня платформа у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

З метою створення належних умов для професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування створено та запущено Портал управління знаннями – унікальний веб-простір для швидкої комунікації між державними службовцями, які шукають можливості для підвищення кваліфікації, та провайдерами освітніх послуг. Портал управління знаннями призначений для:

-    забезпечення розвитку ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання;

-    інформування провайдерами про наявні освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації;

-    організації електронної взаємодії суб’єктів Порталу управління знаннями з метою забезпечення професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, обміну практиками та досвідом.

Функціонал Порталу управління знаннями дозволяє зареєстрованим користувачам здійснювати пошук програм за ключовими словами з назви, видами та тривалістю навчання, назвою регіону, напрямом підготовки та підвищення кваліфікації, датою проведення навчання. А також здійснити електронну реєстрацію на навчання за обраною програмою. У ролі провайдерів (надавачів освітніх послуг) можуть виступати не лише заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, а й неурядові організації, програми міжнародної технічної допомоги.

Довідково: на даний час на Порталі управління знаннями:

-  зареєстровано 75 провайдерів освітніх послуг (з них: 52 заклади вищої освіти, зокрема: Київська школа економіки, Київський національний університет ім.  Тараса Шевченка, Український католицький університет; 21 заклад післядипломної освіти: Українська школа урядування, регіональні центр підвищення кваліфікації; 1 проект міжнародної технічної допомоги: Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO; 1 міжнародна організація: Британська Рада в Україні);

-  зареєстрованими провайдерами розміщено 429 програм;

-  міститься інформація щодо 72 зареєстрованих викладачів, які долучаються до проведення навчання за загальними та спеціальними програмами підвищення кваліфікації;

для здійснення пошуку необхідного навчання зареєструвалися 1779  користувачів (1701 державних службовців, зокрема за категоріями посад державної служби: “А” – 6, “Б” – 610, “В” – 1085).

Створено допоміжну платформу для кандидатів на державну службу Help  Desk

Даний інформаційний ресурс створено для допомоги потенційним кандидатам у реєстрації на порталі career.gov.ua, правильному та своєчасному поданні документів і декларацій, підготовці до тестувань та співбесід, інформаційному супроводі кандидатів на державну службу.

Зазначений онлайн-ресурс включає в себе:

-    детальну інструкцію проходження конкурсної процедури на державну службу для категорій “А”, “Б” та “В”;

-    більше 100 питань в форматі FAQ, які постійно оновлюються;

-    корисні посилання на нормативно-правові акти, які роз’яснюють особливості вступу на державну службу;

-    12 детальних візуалізацій всіх етапів проходження конкурсу на державну службу, які поповнюються.

Help Desk має зворотній зв’язок з кожним кандидатом. Відповідь на всі актуальні питання можливо отримати миттєво.

Довідково: опитування більше 200 потенційних кандидатів показали, що 94 % бажають отримувати інформаційну підтримку в такому форматі. 300  кандидатів категорії “А” вже скористались новою допоміжною платформою.

Запроваджено iDoc в роботі Секретаріату Кабінету Міністрів України  

Переведено з паперової в електронну форму сім бізнес-процесів, з використанням системи “IDoc”, зокрема, підготовку доручень (окремих доручень) Прем’єр-міністра України, виконавцями яких є структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України, оформлення відпусток, надання матеріальної допомоги у зв’язку із щорічною основною відпусткою, оформлення службових відряджень в межах України, оформлення звільнення за власним бажанням, погодження ввозу товарно-матеріальних цінностей та проходження доповідних та службових записок.

Крім того, проектом змін до Регламенту Кабінету Міністрів України передбачається переведення з паперового в електронний формат процесів розроблення, погодження, внесення до Кабінету Міністрів та експертизи проектів актів.

Запроваджено державний сервіс перевірки квитанцій (Check.gov.ua)

Запроваджено експериментальний проект щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check” (постанова Кабінету Міністрів України  від 24 грудня 2019 р. №  1113). 

Також зазначеною постановою установлено, що підтвердженням сплати адміністративного збору (внесення іншої плати) за надання адміністративної або іншої послуги є квитанція (документ про сплату) або інформація про сплату (код квитанції або номер транзакції), надані суб’єктом звернення.

Довідково: громадянин для підтвердження сплати може назвати код квитанції або номер транзакції, який можна перевірити на сайті check.gov.ua. Після введення коду квитанції користувач може побачити інформацію про платіж, його статус і належність до отримувача послуги, а також завантажити та роздрукувати квитанцію. Громадяни можуть надавати як документ про сплату так і інформацію про сплату – усно озвучуючи номер квитанції. На сайті check.gov.ua співробітник може  роздрукувати квитанцію та прикріпити її до пакету документів.

Таким чином, процес оплати проходить для громадян швидше і зручніше – знімається з громадян необхідність відвідувати відділення банку, стояти в черзі для оплати і отримання квитанції, і надається можливість сплатити через Інтернет-банкінг або мобільний додаток.

Започатковано процес спрощення обліку трудової діяльності працівника

З метою запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі до Верховної Ради України подано проекти Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” (реєстраційний номер 2686 від 27 грудня 2019 р.) та “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” (реєстраційний номер 2687 від 27 грудня 2019 р.).

Затверджено Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі (постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1084), яким передбачено, що громадяни зможуть попросити свого поточного роботодавця передати в електронній формі інформацію про стаж до 2000 року (на даний час у Пенсійного фонду є інформація тільки з 2000 року). Це дозволить у майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційно, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

Спрощено вимоги до реклами на радіо

З 1 січня 2020 року строком на два роки запроваджено експериментальний проект щодо припинення обов’язкового оголошення реквізитів дозвільних документів під час реклами на радіо окремих товарів (послуг) (постанова Кабінету Міністрів від 11 грудня 2019 р. № 1024), що дозволить зробити зазначену рекламу менш дратівливою для споживачів та зменшити витрати замовника на таку рекламу.

Запроваджено виключно безготівковий спосіб отримання заробітної плати та авансування відряджень в бюджетних установах

З метою скорочення витрат ресурсів, часу та бюджетних коштів, пов’язаних з виплатою готівкою заробітної плати та авансуванням відряджень в бюджетних установах проведено аналіз відомостей про виплату в готівковій та безготівковій формі заробітної плати у майже 100 державних органах, за результатами якого встановлено, що в 25 % органів виплата заробітної плати здійснювалась в безготівковій формі та через касу одночасно, що призводило до відволікання ресурсів, часу та бюджетних коштів на організацію виплат готівкою, а також що обслуговування виплати готівкою в 11 разів дорожче, ніж обслуговування безготівкових розрахунків.

За результатами прийнято постанови Кабінет Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 918 “Деякі питання здійснення виплат працівникам бюджетних установ” та від 11 грудня 2019 р. № 1027 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, відповідно до яких:

-    запроваджується виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ у безготівковій формі;

-    запроваджено здійснення авансових виплат на відрядження (у тому числі за кордон) державним службовцям та іншим особам установами та організаціями, які фінансуються з бюджету, лише у безготівковій формі, в тому числі у гривні;

-    встановлено особливості готівкових та безготівкових авансових виплат на відрядження працівникам органів, які здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність;

-    запроваджено авансові виплати на відрядження на корпоративний картковий рахунок, до якого випущено платіжну картку працівника.

Реалізація прийнятих рішень сприятиме економії бюджетних коштів, збільшенню активів банків, що у свою чергу сприятиме розвитку кредитування; збільшенню рівня безготівкових розрахунків у банківській системі; розвитку платіжного ринку для розбудови безготівкової економіки.

Спрощення взаємодії з податковою службою

Спільно з народними депутатами розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців” (реєстраційний номер 2524 від 4 грудня 2019 р.), який прийнято Верховною Радою України в першому читанні. Проектом передбачається:

-    відміна необхідності отримувати, реєструвати та вести книги обліку доходів та витрат, ведення обліку фізичними особами – підприємцями у довільній формі, шляхом помісячного відображення отриманих доходів;

-    спрощення роботи з електронним кабінетом платника податків і подача звітності – відміняється необхідність подавати окрему заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів.

Протидія незаконному обігу та роздрібної торгівлі пальним

Організовано комплекс заходів з протидії незаконному обігу та роздрібної торгівлі пальним. На підставі даних, отриманих від профільних асоціацій і представників галузі, а також оперативної інформації правоохоронних органів, визначено максимально повний перелік нелегальних автозаправних станцій.

Завдяки чіткій координації організовано спільні оперативні заходи з боку підрозділів податкової міліції Державної фіскальної служби, Національної поліції МВС із залученням представників Державної податкової служби та інших органів державної влади.

Зокрема, в ході відпрацювання було виявлено 708 точок нелегальної торгівлі пальним, вилучено 7,6 тис. тонн пального вартістю 150,7 млн. гривень. Крім того, вилучено обладнання на 134,4 млн. грн., демонтовано 507 об’єктів, роботу ще 201  нелегального об’єкту припинено та буде демонтовано. Правопорушникам нараховано 105,3 млн. грн. фінансових санкцій.

У свою чергу масштабна протидія тіньовому ринку дозволила легальним трейдерам знизити ціни в мережах в середньому по країні: на 2,18 грн./л на бензин А-95 та на 1,98 грн./л на дизельне паливо (з 1 грудня 2019 р. до 28 січня 2020 р.).

Темпи зростання щоденного виторгу на легальних АЗС в середньому по країні склали понад 6 % (січень 2020 року до січня 2019 року).

Зазначені заходи також мали на меті не лише припинення нелегальної торгівлі пальним, але і виведення ринку в легальну площину. Зокрема, за період відпрацювання 2572 суб’єкти отримали ліцензії (351 – на право роздрібної торгівлі пальним, 2221 – на право зберігання пального).

Таким чином, детінізація ринку сприятиме добросовісній сплаті податків, дотриманню правил безпеки, касової дисципліни, офіційному працевлаштуванню тощо.

Справедливе ціноутворення на пальне, недопущення недоброчесної конкуренції на ринку та унеможливлення ухиленню від сплати податків залишатимуться пріоритетними завданнями Уряду в подальшому.

Подальші заплановані дії

 • Опрацювання питання стосовно внесення змін до законів України щодо:

-    передачі функцій від райдержадміністрацій до органів місцевого самоврядування та/або інших органів виконавчої влади у сферах архітектурної діяльності; організації пасажирських перевезень; надання адміністративних послуг; молодіжної політики, організації фізкультурно-оздоровчої роботи та проведення спортивних заходів серед населення;

-    можливості позбавлення райдержадміністрацій функцій з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-    можливості позбавлення органів виконавчої влади невластивих їм функцій та повноважень.

 • Проведення моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за IV квартал 2019  року.
 • Забезпечення реалізації до 31 грудня 2021 р. експериментального проекту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Підготовка протягом трьох місяців після завершення експериментального проекту висновку про результати його реалізації та пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів.
 • Проведення функціонального аналізу всього державного апарату.
 • Подальша оптимізація органів виконавчої влади.
 • Виявлення і відмова від зайвих функцій, спрощення і автоматизація за допомогою ІТ функцій, що залишаються.
 • Зменшення адміністративних витрат державного апарату шляхом оцифрування процесів та інформації.
 • Вимірювання рівня задоволеності громадян від контакту з державним апаратом – від одержання публічної послуги до контакту через кол-центр або письмове звернення.
 • Оновлення процесу розроблення та прийняття урядових рішень, зокрема, в частині, що стосується участі в цьому процесі об’єднаних спільними інтересами суспільних груп (заінтересованих сторін), шляхом прийняття нової редакції Регламенту Кабінету Міністрів.
 • Моніторинг та оцінювання напрямів державної політики, які реалізуються, на підставі визначених в Програмі діяльності Кабінету Міністрів та в концепціях державної політики SMART-показників.
 • Побудова сучасної та привабливої державної служби.
 • Впровадження прозорої класифікації посад на державній службі та конкурентної системи оплати праці.
 • Запуск чат-ботів на сайті Міністерства закордонних справ.
 • Запуск гарячої лінії та онлайн-чату Міністерства освіти і науки для осіб з тимчасово окупованих територій.
 • Запуск гарячої лінії з питань доступних кредитів для мікро та малого підприємництва.
 • Підключення Державної податкової служби до єдиної системи в пілотному режимі.
 • Розроблення та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про нормативно-правові акти” з метою визначення системи та видів нормативно-правових актів, врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, державною реєстрацією, набранням ними чинності та обліком, встановлення вимог до техніки нормопроектування та нормотворчого процесу, регулювання питання дії нормативно-правових актів, їх офіційного тлумачення та роз’яснення.
 • Боротьба з нелегальним виробництвом і обігом лікеро-горілчаної продукції; впровадження аналітичної системи контролю руху підакцизної продукції; проведення експерименту та створення передумов для запровадження електронної акцизної марки.
 • Подальша координація виконання Плану заходів з виконання Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року; розроблення концепції та впровадження автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів.
 • Протидія незаконній вирубці лісу; запобігання незаконному вивезенню лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу з України.