#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство юстиції України
#
Малюська Денис
Міністр
Відповідальний
 • Оніщук Ольга Миколаївна
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

12.1. Люди захищені від шахрайства та введення в оману щодо юридично значущої інформації (про права на нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права та інші вартісні об’єкти)

Створюючи численні реєстри, бази даних, процедури та правила, держава фактично працює для того, щоб люди не обманювали один одного або, якщо обман все ж таки відбувся, щоб чесна людина зазнала мінімальних втрат. Чесність, яка працює всюди і завжди, викликає довіру, а довіра породжує розвинуту економіку та загальний добробут. Україна створить ефективну інфраструктуру забезпечення взаємної довіри, яка зробить обман невигідним.

Для досягнення цілі ми проведемо аудит державних реєстрів та забезпечимо інтероперабельність і високий рівень безпеки даних. Ми також впровадимо надійну систему державної реєстрації, яка гарантуватиме непорушність прав на нерухомість та бізнес. 

Крім того, ми забезпечимо громадян та бізнес доступними нотаріальними послугами, у тому числі за допомогою електронної системи нотаріату, а також запровадимо можливість проведення окремих реєстраційних дій без втручання людини, що передбачатиме нульові корупційні ризики та миттєвий сервіс.

Також будуть створені інструменти для швидкого повідомлення про спробу рейдерства та шахрайства з юридично значущими даними. 

Все це в сукупності зробить власність в Україні більш захищеною, кількість випадків рейдерства та шахрайства з юридично значущими даними значно зменшиться. Це приведе до зниження ризиків інвесторів і здешевлення фінансових ресурсів.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики по досягненню цілі 12.1. «Люди захищені від шахрайства та введення в оману щодо юридично значущої інформації (про права на нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права та інші вартісні об’єкти)» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Незахищеність власників нерухомості, транспортних засобів, інших вартісних об’єктів та керівників і засновників юридичних осіб від злочинних дій
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Власники нерухомості, транспортних засобів, інших вартісних об’єктів, керівники та засновники юридичних осіб
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Органами державної влади підтверджено 492 випадки протиправного позбавлення власників їх прав у 2018 році. Понад 70% аграріїв вважають свій бізнес незахищеним від рейдерства.[1]

 

[1] Опитування, проведене серед 500 сільгоспвиробників центром "Соціальний моніторинг" на замовлення Всеукраїнської аграрної ради.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Проблема є гострою та несе загрозу праву власності носія проблеми. Кількість та масштаб рейдерських захоплень зумовлюють серйозну соціальну напругу в суспільстві, змушують підприємців відволікати значні ресурси для захисту своїх інтересів. В таких умовах важко говорити про сприятливий інвестиційний клімат

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Динаміка негативна, однак значна частина цієї проблеми вирішена завдяки змінам до законодавства в жовтні 2019 року, якими припинено діяльність «акредитованих суб’єктів» державної реєстрації, де вчинялась переважна більшість усіх порушень. Opendatabot зазначається, що починаючи з 2014 року кількість рейдерських захоплень щорічно зростала. І тільки за останні два роки ця динаміка трохи покращилась. Усього за останні сім років в Україні відбулося більше 3000 рейдерських захоплень. Найбільша кількість таких атак сталася в 2017 році (724). Найменшу кількість зареєстровано в 2014 році (279 справ).

Якщо говорити в розрізі міст, то за останні сім років найбільше рейдерських атак зафіксовано у Києві та Київській області (1253 рейдерських атаки). На другому місці - Дніпропетровська (200) і Харківська (191) області.

Кількість скарг у сфері державної реєстрації, що надійшли на розгляд Комісії у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції відображає активність громадян щодо звернення за відновленням порушених прав (2016 рік  - 3 154; 2017 рік - 4 856; 2018 рік - 3 718; 2019 рік - 1 729).

У разі, якщо чинна політика залишатиметься без змін кількість рейдерських захоплень буде продовжувати зростати, незадоволеність серед громадян політикою держави буде підвищуватись. Відсутність змін впливатиме на погіршення інвестиційного клімату та імідж України у світі

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Прогалини та недоліки в системі державної реєстрації прав на нерухоме майно та корпоративних прав
Причина 2 – Недосконалість програмного забезпечення електронних інформаційних ресурсів, відсутність єдиної ідентифікації об’єкту, який є предметом цивільних прав та обов’язків, що породжує випадки незаконного заволодіння майном
Причина 3 – Надмірна зарегульованість різними видами звітності, ведення діловодства у паперовій формі, відсутність взаємодії між єдиними та державними реєстрами, якими мають користуватися нотаріуси що не дає змоги швидко та якісно обслуговувати осіб, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій та породжує випадки незаконного заволодіння майном
Причина 4 – Відсутність обґрунтованого диференційованого розміру плати за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами та нестача нотаріусів у економічно непривабливих регіонах України
Причина 5 – Віддаленість послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що ускладнює доступ до них та неможливість проведення окремих реєстраційних дій нотаріусами
1.7. Показники ефективності політики
 • Кардинальне зменшення шкоди, завданої внаслідок шахрайства з юридично значущими даними
 • Зменшення витрат часу та коштів на проведення юридично значущих операцій

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Впровадження нових антирейдерських механізмів
Показники результативності:
 • Підвищення позиції України в рейтингу Міжнародного індексу захисту прав власності не менше ніж на 30 позицій
Завдання до підцілі:
 • 1. Санація сфери державної реєстрації після «негативної» діяльності акредитованих суб’єктів
 • 2. Вдосконалення процедури встановлення (ідентифікації̈) особи, яка звертається за вчиненням реєстраційних дій, перевірки повноважень, підписання заяв
 • 3. Підвищення кваліфікації̈ та практичного досвіду роботи реєстраторів, суворого обліку реєстраційних офісів, доступу до реєстрів, ключів КЕП та архівів
 • 4. Створення ефективного та дієвого інструменту для адміністративного та судового оскарження незаконних дій
 • 5. Забезпечення належного захисту документів
2. Проведення аудиту державних реєстрів, забезпечення інтероперабельності та високого рівня безпеки даних
Показники результативності:
 • Не менше 20 % заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань подаються в електронному вигляді
Завдання до підцілі:
 • 1. Комплексне дослідження та аналіз діючої IT - інфраструктури
 • 2. Створення Єдиного адресного реєстру України
 • 3. Запровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 • 4. Запровадження попереджувальних технічних функцій програми реєстрів, належного захисту інформації в реєстрах, ключів доступу, робочого місця реєстраторів від несанкціонованого проникнення або злому
 • 5. Запровадження можливості здійснення окремих реєстраційних дій в автоматичному режимі без участі державного реєстратора
3. Запровадження електронної системи нотаріату
Показники результативності:
 • Вчинення нотаріальних дій відбувається швидко, вдосконалено пошук інформації про вчинені нотаріальні дії, покращено зручність у користуванні нотаріальними послугами споживачами та бізнесом
 • 100% нотаріусів працюють в системі Електронного нотаріату
Завдання до підцілі:
 • 1. Створення Єдиного реєстру нотаріальних дій та електронного нотаріального архіву як складових електронної системи нотаріату
 • 2. Впровадження заходів щодо інтеграції баз даних, інформаційних систем, необхідних для вчинення нотаріальних дій в Електронній системі нотаріату
4. Забезпечення доступних та якісних нотаріальних послуг
Показники результативності:
 • Запроваджено чітку та прозору систему ставок оплати нотаріальних дій та послуг
Завдання до підцілі:
 • 1. Розроблення оптимальної та фінансово обґрунтованої системи ставок оплати нотаріальних дій та послуг
 • 2. Передача окремих повноважень з контролю за організацією та діяльністю нотаріату органу професійного самоврядування нотаріусів
 • 3. Створення умов для рівномірного розташування робочих місць нотаріусів по території України
5. Наближення послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до громадян
Показники результативності:
 • Споживачі отримують якісні та доступні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Завдання до підцілі:
 • 1. Удосконалення процедури отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у тому числі шляхом запровадження принципу екстериторіальності щодо подачі заяв, подання документів у електронному вигляді, проведення реєстраційних дій нотаріусами

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Санація сфери державної реєстрації після «негативної» діяльності акредитованих суб’єктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін в законодавство 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Публікація роз'яснень державним реєстраторам 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст
Встановлення механізму невідкладного та дієвого розгляду скарг 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Завдання: 2. Вдосконалення процедури встановлення (ідентифікації̈) особи, яка звертається за вчиненням реєстраційних дій, перевірки повноважень, підписання заяв
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Публікація роз'яснень державним реєстраторам 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст
Внесення змін до законодавства щодо вдосконалення процедури встановлення (ідентифікації) особи, яка звернулася для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перевірка повноважень, підписання заяв 01.12.2019 29.02.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 3. Підвищення кваліфікації̈ та практичного досвіду роботи реєстраторів, суворого обліку реєстраційних офісів, доступу до реєстрів, ключів КЕП та архівів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження багатофакторної автентифікації при прийнятті рішень державним реєстратором 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Запровадження негайного блокування ключа КЕП у випадку його компрометації, смерті реєстратора, припинення діяльності 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Вдосконалення критеріїв пошуку записів за алгоритмом «або» та одночасно за декількома параметрами 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Запровадження проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Забезпечення доступу до реєстрів після проходження обов'язкової верифікації 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Здійснення заходів, що унеможливлюють існування «фейкових» державних реєстраторів 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Встановлення на законодавчому рівні кваліфікаційних вимог до державних реєстраторів роботи в галузі права та наявності обов‘язкової юридичної освіти 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Завдання: 4. Створення ефективного та дієвого інструменту для адміністративного та судового оскарження незаконних дій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення офісу протидії рейдерству, який сприятиме незалежному та професійному розгляду скарг у сфері державної реєстрації 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Розроблення нового порядку контролю у сфері державної реєстрації 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Зменшення строків прийняття рішень Комісією у сфері державної реєстрації по окремих категоріях справ до 24 годин 01.12.2019 31.12.2019 Мін'юст
Забезпечення негайної передачі наказів Мін'юсту та територіальних органів Мін'юсту щодо анулювання та блокування доступу до реєстрів ДП “НАІС” для виконання 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Встановлення чітких строків оскарження реєстраційних дій в адміністративному порядку (орієнтовно до 90 днів з моменту проведення реєстраційної дії) 01.12.2019 30.11.2020 Мін'юст
Встановлення механізму передачі розгляду скарг за належністю до суду задля розгляду її за скороченою процедурою 01.12.2019 30.11.2020 Мін'юст
Забезпечення збереження документів у двох формах: письмова та електронна (відцифрування) 01.12.2019 12.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 5. Забезпечення належного захисту документів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Захист документів в електронній формі через запровадження сучасних стандартів для створення та зберігання інформації у електронному вигляді 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Захист прав юридичних та фізичних осіб шляхом розширення переліку нотаріальних дій, які мають викладатися на спеціальних бланках нотаріальних документів з метою забезпечення їх достовірності 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Встановлення на законодавчому рівні можливості подання учасниками юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань застереження про здійснення реєстраційних дій виключно на підставі рішення учасників, прийнятого в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису 01.12.2019 30.09.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Встановлення на законодавчому рівні можливості подання власниками нерухомого майна, учасниками юридичної особи вимоги щодо нотаріального посвідчення правочинів, які на сьогодні не підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Звернення до реєстратора з правочином у простій письмовій формі матиме наслідком відмови у проведенні реєстраційних дій 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Завдання: 1. Комплексне дослідження та аналіз діючої IT - інфраструктури
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення проведення аудиту функціонування Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Забезпечення проведення IT аудиту Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Приведення Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, у відповідність до рекомендацій проведеного IT аудиту 01.12.2020 31.12.2021 Мін'юст, ДП "НАІС"
Забезпечення належної взаємодії Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст 01.12.2019 31.12.2022 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 2. Створення Єдиного адресного реєстру України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити Закон України щодо створення і функціонування Єдиного адресного реєстру України 01.01.2020 31.12.2020 Мін'юст
Створення програмного забезпечення реєстрів 01.01.2021 31.12.2022 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 3. Запровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Тестування програмного забезпечення 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Введення в промислову експлуатацію 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 4. Запровадження попереджувальних технічних функцій програми реєстрів, належного захисту інформації в реєстрах, ключів доступу, робочого місця реєстраторів від несанкціонованого проникнення або злому
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та прийняти зміни до законодавства 01.01.2020 31.12.2021 Мін'юст
Удосконалення програмного забезпечення реєстрів 01.12.2021 31.12.2022 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 5. Запровадження можливості здійснення окремих реєстраційних дій в автоматичному режимі без участі державного реєстратора
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін в законодавство 01.12.2019 30.09.2020 Мін'юст
Удосконалення програмного забезпечення реєстрів 01.12.2020 31.12.2021 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 1. Створення Єдиного реєстру нотаріальних дій та електронного нотаріального архіву як складових електронної системи нотаріату
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проєктів законодавчих актів 01.03.2020 29.02.2020 Мін'юст
Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів. 01.01.2020 31.12.2020 Мін'юст
Розроблення програмного забезпечення для функціонування Електронної системи нотаріату та її складових з забезпеченням можливості вчинення нотаріальних дій з використанням КЕП та в результаті отримувати електронний нотаріальний документ 01.01.2020 31.12.2020 ДП "НАІС"
Запуск пілотного проекту Електронної системи нотаріату та впровадження Електронної системи нотаріату в дослідну експлуатацію 01.01.2021 31.12.2021 ДП «НАІС», Мін'юст
Впровадження Електронної системи нотаріату в промислову експлуатацію 01.01.2022 31.12.2022 ДП «НАІС», Мін'юст
Проведення навчань, семінарів, розробка навчально-інформаційних матеріалів для здобуття нотаріусами навиків користування Електронною системою нотаріату 01.01.2022 31.12.2022 Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України
Завдання: 2. Впровадження заходів щодо інтеграції баз даних, інформаційних систем, необхідних для вчинення нотаріальних дій в Електронній системі нотаріату
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення переліку баз даних, інформаційних систем, з якими необхідно забезпечити обмін, для вчинення нотаріальних дій 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Внесення зміни до законодавства в частині забезпечення інформаційної взаємодії баз даних, інформаційних систем з Електронною системою нотаріату 01.01.2020 31.12.2020 Мін'юст
Забезпечення інформаційної взаємодії баз даних з Електронною системою нотаріату 01.01.2022 31.12.2022 ДП "НАІС"
Завдання: 1. Розроблення оптимальної та фінансово обґрунтованої системи ставок оплати нотаріальних дій та послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Аналіз фактичного розміру плати за нотаріальні дії за регіональним фактором на підставі отриманих даних Нотаріальної палати України 01.12.2019 30.09.2020 Мін'юст
Розроблення нормативно-правових актів щодо системи ставок оплати нотаріальних дій та послуг 01.09.2020 31.12.2020 Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки
Забезпечення технічної можливості автоматичного обрахування вартості нотаріальних послуг Електронною системою нотаріату 01.01.2022 31.12.2022 ДП "НАІС"
Завдання: 2. Передача окремих повноважень з контролю за організацією та діяльністю нотаріату органу професійного самоврядування нотаріусів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення обсягу контрольних повноважень Нотаріальної палати України за організацією та діяльністю нотаріату 01.01.2020 29.02.2020 Мін'юст
Визначення повноважень Міністерства юстиції України щодо здійснення нагляду у сфері контролю за організацією та діяльністю нотаріату 01.01.2020 29.02.2020 Мін'юст
Розроблення нормативно-правових актів 01.01.2020 29.02.2020 Мін'юст
Завдання: 3. Створення умов для рівномірного розташування робочих місць нотаріусів по території України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Аналіз стану забезпеченості нотаріальними послугами населення України у розрізі нотаріальних округів та регіонів України із залученням Нотаріальної палати України 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст
Розроблення плану заходів щодо поетапності оптимізації забезпеченості нотаріальними послугами населення 01.01.2020 30.04.2020 Мін'юст
Розроблення нормативно-правових актів 01.01.2020 12.12.2020 Мін'юст
Завдання: 1. Удосконалення процедури отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у тому числі шляхом запровадження принципу екстериторіальності щодо подачі заяв, подання документів у електронному вигляді, проведення реєстраційних дій нотаріусами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка законодавчих змін щодо запровадження можливості надання органами місцевого самоврядування та/або нотаріусами окремих публічних послуг, зокрема пов'язаних із державною реєстрацією актів цивільного стану 01.01.2020 30.09.2020 Мін'юст

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Впроваджено нові антирейдерські механізми:

    –    встановлено ряд дієвих запобіжників, спрямованих на боротьбу з рейдерством в державних реєстрах. Це стало можливим внаслідок прийняття Верховною Радою України Закону України від 3 жовтня 2019 р. № 159-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності”, розробленого за участю Мін’юсту. Завдяки цьому вдалося досягти наступних результатів:

-    анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраторам, які згідно статистики здійснювали переважну більшість незаконних реєстраційних дій;

-    підвищено відповідальність за порушення у сфері державної реєстрації;

-    запроваджено обов’язкове використання бланків нотаріальних документів, які подаються для проведення державної реєстрації;

-     встановлено обов’язок реєстратора при вчиненні реєстраційних дій у відповідних реєстрах перевіряти дійсність нотаріально посвідченої довіреності за допомогою Єдиного реєстру довіреностей, а також перевіряти цивільну правоздатність та дієздатність фізичної особи – громадянина України за допомогою Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

-    запроваджено новий порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації, яким встановлено диференціацію санкцій в залежності від наслідків порушення, допущених у сфері державної реєстрації. Таким чином змінено підхід до здійснення контролю у сфері державної реєстрації, який полягає не у боротьбі з наслідками, а у вжитті заходів превентивної дії;

    –    державним реєстраторам, які здійснювали незаконні реєстраційні дії, наслідком чого мало місце незаконне заволодіння майна і бізнесу, було анульовано доступ до державних реєстрів безстроково;

    –    запроваджено механізм доступу державного реєстратора до державних реєстрів шляхом багатофакторної аутентифікації (захист від несанкціонованого втручання). Реєстраторів зобов’язано не лише використовувати електронний підпис, а й підтверджувати операцію шляхом отримання особистого паролю під час проведення державної реєстрації (пароль отримується для кожної реєстраційної дії окремо);

    –    створено Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції;

    –    створено Офіс протидії рейдерству, який забезпечує оперативний розгляд скарг на дії державних реєстраторів, працює над узагальненням проблем в сфері державної реєстрації та формує пропозиції змін до законодавства і удосконалення програмного забезпечення державних реєстрів. В Офісі працює гаряча телефонна лінія та система оперативного зворотнього зв’язку електронними засобами. На дзвінки та повідомлення відповідають фахові юристи, які надають професійні консультації щодо захисту прав в сфері державної реєстрації;

    –    запроваджено низку антирейдерських заходів та встановлено дієві запобіжники щодо захисту майнових прав власників. Це стало можливим завдяки розробленому за участю Мін’юсту та прийнятого Верховною Радою України Закону України від 5 грудня 2019 р. № 340-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству”, яким:

-     визначено, що власник земельної ділянки в односторонньому порядку може вимагати нотаріального засвідчення договору оренди, а також скасувати таку вимогу. Така вимога щодо обов’язковості нотаріального посвідчення договору підлягає державній реєстрації як обтяження у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і може бути скасована за заявою власника нерухомого майна;

-    надано державним кадастровим реєстраторам безпосередній доступ до відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а державним реєстраторам прав – доступ до всіх відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі;

-    зобов’язано державних реєстраторів прав при вчиненні реєстраційних дій самостійно формувати витяги про земельні ділянки з Державного земельного кадастру в електронній формі, які повинні бути збережені в електронному вигляді для підтвердження правомірності вчинення реєстрації речових прав на земельні ділянки;

-    зобов’язано державних реєстраторів прав не лише перевіряти відомості з відповідного державного реєстру прав, але й відомості державного земельного кадастру, і навпаки – реєстратори державного земельного кадастру перевірятимуть відомості державного реєстру прав. Така взаємодія відбуватиметься в онлайн-режимі;

-    передбачено, що продовження дії договору оренди земельної ділянки на такий самий строк і на таких самих умовах здійснюється автоматично, якщо договір оренди землі має умову про його автоматичне поновлення та орендована земельна ділянка не належить до земель державної або комунальної власності;

-    встановлено, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносяться відомості про ціну (вартість) нерухомого майна та речових прав на нього за відповідними правочинами;

    –    удосконалено порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1150), зокрема:

-    спрощено процедуру подання скарги для юридичних та фізичних осіб – надано можливість подання скарги в електронній формі з накладенням відповідним скаржником кваліфікованого електронного підпису;

-    запроваджено механізм невідкладного розгляду скарги (протягом 24 годин) без розгляду її колегіально, у разі встановлення наявних очевидних порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації;

    –    підвищено кваліфікаційні вимоги до державних реєстраторів, запроваджено механізм проведення спеціальної перевірки діяльності державних реєстраторів в реєстрах з метою посилення контролю за наданням ідентифікаторів доступу до державних реєстрів.

Дані заходи значно зменшили кількість шахрайських дій з юридично значущими даними та знизили кількість рейдерських атак в державних реєстрах. Зокрема, це простежується в кількості оскаржуваних реєстраційних дій, яка зменшилася з жовтня по грудень 2019 року більш ніж в три рази (дані наведено на графіку).

 

Проведено аудит державних реєстрів:

    –    за підтримки проекту ЄС “Pravo-JUSTICE” проведено аудит державних реєстрів. Визначені напрями забезпечення інтероперабельності реєстрів та підвищення рівня безпеки даних, подальшого оновлення реєстрів та запровадження автоматизованої взаємодії між ними;

    –    за результатами аудиту реєстрів рекомендовано запровадити єдиний ідентифікатор фізичної особи. У майбутньому це дозволить не вимагати від громадян надавати одну й ту саму інформацію та довідки з різних державних служб.

Спрощено доступ користувачів до архівних документів

Державною архівною службою разом з Міністерством юстиції в рамках формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи розроблено та затверджено наказ Мін’юсту від 3 грудня 2019 р. № 3862/5 “Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам”, яким спрощено доступ користувачів до архівних документів, зокрема:

    –    скасовано необґрунтовану норму про можливість повторної видачі оригіналів документів не раніше ніж через 3 місяці після повернення їх до архівосховища;

    –    внесено зміни пов’язані з видами технічних засобів, за допомогою яких користувачі можуть копіювати документи. У попередній версії наказу був вичерпний перелік засобів – телефони, фотоапарати, планшетні комп’ютери. При цьому не згадувалися, наприклад, сканери. Відповідне обмеження відтепер скасовано;

    –    відвідувачам архівних установ скасовано заборону копіювати власними технічними засобами великоформатних документів (більше А4), справ з товщиною корінця більше 4 см, стародруків та інших тендітних документів. Тепер все це дозволено копіювати власними засобами, за умови дотримання інших правил копіювання архівних документів;

    –    скасовано заборону копіювання інформації, яка містилася в автоматизованих інформаційно-пошукових системах, базах даних архіву, облікових та довідкових документах архіву.

Забезпечено реалізацію міжнародного проекту з оцифровування документів про історію Української революції 1917–1921 років

Однією з важливих складових, що визначається серед пріоритетних завдань в роботі архівної служби, є оцифровування інформаційно насиченого та тематично різноманітного джерельного комплексу Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України “Українська революція: архівні хроніки”. 10  грудня 2019 р. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України уклав договір з ПП  “Архівні Інформаційні Системи”, предметом якого є оцифровування документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України з історії Західноукраїнської Народної Республіки – усього 9  фондів, 812 справ. Станом на 10 січня 2020 р. уже оцифровано 28 500 аркушів 199  справ 8 фондів.

 Подальші заплановані дії

У напрямі протидії рейдерству:

 • запровадження можливості вносити учасниками юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань застереження про здійснення реєстраційних дій виключно в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису;
 • запровадження можливості власникам встановлювати запобіжник на здійснення правочинів з їх майном у вигляді вимог щодо обов’язкового нотаріального посвідчення;
 • запровадження можливості самостійного проведення окремих реєстраційних дій без звернення до державного реєстратора – особа матиме право самостійно, без участі державного реєстратора вносити записи до відповідних реєстрів з використанням власного електронного кабінету та кваліфікованого електронного підпису (зокрема, йдеться про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи, проведення деяких реєстраційних дій, пов’язаних зі зміною відомостей про юридичну особу, тощо);
 • удосконалення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з метою диференціації інформації про засновника та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;
 • запровадження швидкого та ефективного розгляду скарг Колегією з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.

У сфері державної реєстрації:

 • надання нотаріусам повноваження щодо здійснення реєстрації укладення та розірвання шлюбу (за відсутності дітей та майнових спорів);
 • надання можливості матері, яка не перебуває в шлюбі, не вказувати запис в Свідоцтві про народження дитини вигадане ім’я батька у випадку відсутності особи, що визнає батьківство;
 • впровадження можливості подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання заявника, у тому числі в електронній формі;
 • впровадження законодавчого врегулювання проведення державної реєстрації шлюбу у будь-який визначений нареченими день;
 • запуск процедури анулювання реєстрації партій діяльність яких не відповідає законодавству;
 • забезпечення повного підключення нотаріусів до Державного земельного кадастру.

Удосконалення нотаріальних дій:

 • запровадження електронної системи нотаріату на законодавчому та технічному рівнях;
 • запровадження можливості нотаріального засвідчення змісту веб-сторінок та паперових копій електронних документів;
 • спрощення процедури здійснення апостилів шляхом електронної взаємодії між нотаріусами та Мін’юстом.

Покращення бізнес клімату:

 • запровадження повноцінного функціонування сервісу онлайн реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю;
 • скасування необхідності державної реєстрації громадських об’єднань без статусу юридичної особи;
 • запровадження можливості діяльності товариства з обмеженою відповідальністю без статуту;
 • спрощення реєстрації представництв іноземних юридичних осіб.

Спрощення доступу користувачів до архівних документів:

 • оцифрування архівних документів, що зберігаються в центральних та обласних державних архівах, зокрема підписання Генеральної угоди про співробітництво з “Family Search” (США), а також інших угод;
 • підписання у м. Прага (Чехія) Договору про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки;
 • впровадження комплексного електронного ресурсу “Archium/Архіум” Центрального державного архіву громадських об’єднань України;
 • реалізація проектів щодо створення спільних електронних ресурсів;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів стосовно:

    -    дерегуляції господарської діяльності, у межах якої планується скасування дозвільної системи виготовлення документів страхового фонду документації та перехід на декларативну систему (проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації”);

    -    децентралізації, у межах якої пропонується передача частини повноважень Укрдержархіву щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства суб’єктами господарювання у сфері страхового фонду документації до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади (проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері страхового фонду документації”).