#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство культури, молоді та спорту України
#
Бородянський Володимир
Міністр
Відповідальний
 • Сівірін Олексій Станіславович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

4.6. Люди активно подорожують Україною в цілях туризму

Україна є багатою на природні, історичні та культурні об’єкти, що можуть приваблювати мільйони туристів з усього світу. Ми хочемо створити можливості для активного подорожування країною як громадян, так і зовнішніх туристів. Для цього планується насамперед визначення місця України на туристичній мапі світу, створення брендів з існуючих точок притягання та запуск внутрішніх і зовнішніх програм з їх промоції. 

Не менш значущим для промоції України є приєднання її до існуючих та нових мереж європейських туристично-культурних маршрутів. Єднання та інтеграція різних спільнот навколо історії, культурного надбання, туристичних цікавинок створять можливість для подальшої бізнес співпраці та інвестицій в громади.

Це сприятиме підвищенню частки культурного, креативного продукту, спорту і туризму до 12–14% ВВП.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 4.6. «Люди активно подорожують Україною в цілях туризму» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Кількість туристів що подорожують Україною менша туристичного потенціалу України
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Локальні громади регіонів з високим туристичним потенціалом
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Частка прямого внеску туризму до ВВП в Україні становить лише 1.4%, що є значно нижчим за світові бенчмарки (5-10%)

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Економіка втрачає до 1п.п. росту ВВП на рік; окремі громади втрачають до 10п.п.

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Після окупації Криму Росією та початку війни кількість туристів знизилася (показники необхідно уточнити; достовірних даних наразі немає, дані по кількості в’їздів в Україну не відповідають кількості туристів)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Недостатня кількість якісного туристичного продукту, який здатен приваблювати туристів (натомість ставлення точок тяжіння як до об’єктів, що мають безумовно приваблювати туристів)
Причина 2 – Окупація Криму та продовження збройного конфлікту на Сході України
Причина 3 – Складний візовий режим з країнами з високим туристичним потенціалом
Причина 4 – Слабкий бренд України як туристичної дестинації
Причина 5 – Занепад туристичної інфраструктури та низький рівень якості сервісу
Причина 6 – Низький рівень володіння англійською мовою у сервісі
1.7. Показники ефективності політики
 • Кількість закордонних туристів зростає як мінімум на 500 000 щороку
 • Кількість людей, що виїжджали до іншої області, зросла вдвічі

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення туристичних продуктів на базі наявних об’єктів тяжіння
Показники результативності:
 • Кількість готових туристичних продуктів
Завдання до підцілі:
 • Створення позиціонування, бренду, концепції просування окремих туристичних продуктів
 • Створення умов для реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері туризму (ДПП)
 • Розвиток фізичної інфраструктури навколо об’єктів тяжіння (отелі, ресторани, дороги)
2. Створення позиціонування і бренду України як туристичної дестинації
Показники результативності:
 • Індекс сприйняття України як туристичної дестинації відповідно до концепції у вибраних пріоритетних країнах
Завдання до підцілі:
 • Розробка концепції розвитку галузі з залученням регіонів, міст, та інших органів виконавчої влади з баченням розвитку сфери через 5-10-20 років
 • Удосконалення туристичного бренду України
 • Створення єдиного туристичного порталу України
 • Запуск кампанії промоції України в пріоритетних країнах (пріоритетні країни потребують визначення)
3. Покращення спроможності місцевих громад розвивати туристичні продукти
Показники результативності:
 • Відсоток регіонального ВВП, що створюється туризмом
Завдання до підцілі:
 • Навчання громад роботі з туристичними продуктами
 • Підтримка програм розвитку якості сервісу в регіонах
 • Допомога громадам у створенні туристичного продукту – розробка планів створення туристичного продукту з об’єктів тяжіння, створення бренду, тощо
4. Спрощення візового режиму з країнами з високим туристичним потенціалом
Показники результативності:
 • Кількість країн з високим туристичним потенціалом з якими є спрощений візовий режим
Завдання до підцілі:
 • Перегляд візового режиму та адміністративних процедур з країнами з високим туристичним потенціалом
5. Створення інфраструктури підтримки іноземних туристів
Показники результативності:
 • Показник NPS для України як туристичної дестинації
Завдання до підцілі:
 • Створення єдиного центру безпеки туристів – єдиного вікна допомоги (всіх типів) іноземним туристам в Україні

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення позиціонування, бренду, концепції просування окремих туристичних продуктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Формування плану і програми вибору і роботи з пілотними об'єктами/регіонами 01.12.2019 31.01.2020 МКМС
Відбір пілотних об'єктів/регіонів для розробки концепції 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Створення бренду і продукту з відібраних об'єктів/регіонів 01.04.2020 30.09.2020 МКМС
Завдання: Створення умов для реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері туризму (ДПП)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення цільового стану регулювання; аналіз чинного законодавства з визначенням перешкод для створення державно-приватного партнерства 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Внесення змін в чинне законодавство для уможливлення створення державно-приватного партнерства 01.04.2020 30.06.2020 МКМС
Завдання: Розвиток фізичної інфраструктури навколо об’єктів тяжіння (отелі, ресторани, дороги)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
На визначених пілотних регіонах/об'єктах створення/оновлення логістичної інфраструктури (дороги, вокзали, тощо) 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; Мінінфраструктури; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Розробка концепції розвитку галузі з залученням регіонів, міст, та інших органів виконавчої влади з баченням розвитку сфери через 5-10-20 років
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Відбір 5 пілотних регіонів для розробки концепції 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Створення концепції розвитку туризму регіону як частини загальної 01.04.2020 30.06.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Удосконалення туристичного бренду України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка і узгодження місця України (поточного і перспективного) на світовому ринку туризму 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Розробка оновленого бренду України який відображатиме визначене позиціонування 01.01.2020 30.06.2020 МКМС
Завдання: Створення єдиного туристичного порталу України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення єдиного електронного туристичного порталу для туристів (в тому числі з навігаційно безпековим модулем) 01.01.2020 30.09.2020 МКМС
Завдання: Запуск кампанії промоції України в пріоритетних країнах (пріоритетні країни потребують визначення)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення і затвердження 6 пріоритетних країн з високим туристичним потенціалом 01.12.2019 31.03.2020 МКМС
Створення програми кампанії для кожної країни 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Реалізація кампанії промоції в 6 пріоритетних країнах 01.04.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Навчання громад роботі з туристичними продуктами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення тренінгів для органів місцевого самоврядування і локальних бізнесів з створення продукту з об'єктів тяжіння 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Підтримка програм розвитку якості сервісу в регіонах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення тренінгів для локальних бізнесів з покращення якості сервісу 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Допомога громадам у створенні туристичного продукту – розробка планів створення туристичного продукту з об’єктів тяжіння, створення бренду, тощо
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення пілотних регіонів і об'єктів для створення продуктів 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Створення туристичних продуктів з пілотних об'єктів 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Перегляд візового режиму та адміністративних процедур з країнами з високим туристичним потенціалом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення пріоритетних країн з найвищим туристичним потенціалом 01.12.2019 31.12.2019 МКМС; МЗС
Узгодження нового візового режиму з МЗС та силовими структурами 01.12.2019 31.01.2020 МКМС; МЗС
Запровадження спрощеного візового режиму для вибраних країн з високим туристичним потенціалом 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; МЗС
Завдання: Створення єдиного центру безпеки туристів – єдиного вікна допомоги (всіх типів) іноземним туристам в Україні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення єдиного порталу безпеки туристів (онлайн та телефонного) 01.01.2020 30.06.2020 МКМС
Створення локальних туристично-інформаційних центрів 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Утворено Державне агентство розвитку туризму – центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів) (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995) та затверджено Положення про нього (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162).

Вперше на розвиток туризму в Україні закладено кошти в обсязі 240  млн.  гривень. Для цього планується визначення місця України на туристичній мапі світу, запуск внутрішніх і зовнішніх програм з їх промоції.

Продовжено реалізацію культурно-мистецьких проектів – переможців конкурсу “Малі міста – великі враження” – міжсекторальних проектів державно-приватного партнерства, спрямованих на стимулювання культурного розвитку малих міст і територій та промоції культурної спадщини, покликаних об’єднувати громади, давати поштовх для їх розвитку та успішного проведення децентралізації в сфері культури. Понад 350 тис. глядачів взяло безпосередню участь в 71 проекті в 23 областях України, з медіа-аудиторією у понад 12 млн. осіб та співфінансуванням у 13,46 млн. грн. з місцевих бюджетів, що надало відчутний поштовх для розвитку подієвого туризму в громадах.

За інформацією МЗС протягом 2019 року оформлено 152 632 візи для в’їзду в Україну, з яких 35 001 е-Віза (зокрема, у вересні – грудні 2019 року оформлено 11 528 е-Віз).

З метою удосконалення системи контролю за забезпеченням організації відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, безперебійного перетину та безпечного перебування відвідувачів у зазначених зонах Мінекоенерго спільно з ДАЗВ:

    –    на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення введено в дію систему контролю доступу, складовою якої є електронний квиток, та встановлені стаціонарні та запроваджені мобільні QR зчитувачі;

    –    створено та введено в експлуатацію сучасний інформаційний центр для відвідувачів зони відчуження на контрольно-пропускному пункті “Дитятки”;

    –    забезпечено функціонування мобільних контрольно-пропускних пунктів та контрольно-дозиметричних пунктів на річці Прип’ять;

    –    введено 21 маршрут відвідування, у тому числі водний і повітряний;

    –    проведено перевірки технічного стану контрольно-дозиметричних пунктів;

    –    розроблено схеми переміщення відвідувачів на контрольно-пропускних пунктах;

    –    розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення”, яким, зокрема, визначаються відповідальні за організацію та супровід відвідування; передбачається доступ до електронного кабінету правоохоронних органів; визначаються відомості, що мають міститися у запиті про намір відвідування, та підстави для відмови у відвідуванні; визначаються обов’язки відвідувачів та обмеження під час відвідування тощо.

Завдяки виконанню зазначених заходів:

-    скорочено час, необхідний на оформлення перепустки, з 15 до 3 хв., що дало змогу збільшити пропускну спроможність контрольно-пропускних пунктів вп’ятеро;

-    мобільні QR зчитувачі забезпечують гнучку систему визначення місця перетину кордону зони відчуження (у тому числі на водних маршрутах без необхідності відвідування стаціонарного контрольно-пропускного пункту на суші);

-    оперативно координується пересування груп відвідувачів територією зони відчуження та зроблено це пересування більш безпечним.

Подальші заплановані дії

 • Формування туристичного бренду України через запуск масштабної кампанії просування України як туристичної дестинації у 5 пріоритетних країнах (Німеччина, Польща, Індія, Китай, Білорусь).
 • Посилення туристичної конкурентоспроможності громад та територій шляхом експертної, стратегічної та іншої допомоги органам місцевого самоврядування з перетворення існуючих туристичних об’єктів у місцеві туристичні бренди.
 • Створення єдиного туристичного порталу для іноземних та внутрішніх туристів, який надаватиме інформацію на 6–8 мовах про привабливі місця для подорожі, доступні маршрути та місця розміщення, додаткову корисну інформацію (візи, консульства), а також міститиме безпековий модуль (включаючи кол-центр).
 • Запуск програм навчання для органів місцевого самоврядування (маркетинг для створення унікальних локальних туристичних брендів), а також розвитку навичок у працівників сфери гостинності з сервісного обслуговування в регіонах, що підвищить туристичні потоки.
 • Послаблення візового режиму з країнами з високим туристичним потенціалом.
 • Затвердження Порядку відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.