#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство охорони здоров`я України
#
Скалецька Зоряна
Міністр
Відповідальний
 • Сімоненко Олена Анатоліївна
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

2.2. Люди, які захворіли, швидше одужують

Населення витрачає значні кошти на лікування та лікарські засоби, пацієнти нераціонально покриваються медичною допомогою, відсутній доступ населення до необхідних медичних виробів та лікарських засобів. Це відбувається перш за все внаслідок неправильної побудови системи фінансування медицини, коли значна частина коштів витрачається на утримання приміщень, а не безпосередньо на надання послуг.

Ми забезпечимо громадянам доступ до гарантованого, чітко визначеного пакета найбільш необхідних медичних послуг, шляхом укладення контрактів між медичними закладами та державою за принципом «гроші ходять за пацієнтом». За попередньою оцінкою, це дасть змогу домогосподарствам заощаджувати не менш як 15% на лікування.

Ми створимо умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями. Вдосконалимо систему контролю якості медичних послуг. 

Будуть створені гідні умови для професійної діяльності медичних працівників та їх розвитку в Україні. Підготовка фахівців здійснюватиметься для підвищення кваліфікації медичних працівників до рівня світових стандартів.

Ми запровадимо лікарське самоврядування та правила доступу до професії, щоб лікар мав більше свободи, відповідальності і був захищений від свавілля чиновників. Запровадимо страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту.

Продовжимо розвивати програму «доступні ліки», поступово розширюючи перелік безоплатних для пацієнта лікарських засобів. Як наслідок, ліки від найбільш поширених хвороб стануть доступнішими.

Нова система надання медичних послуг дасть можливість пацієнтам швидше одужувати та залишатися соціально активними, що позитивно вплине на продуктивність праці та якість життя людей.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 2.2. «Люди, які захворіли, швидше одужують» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Люди, які захворіли, одужують довше ніж могли би у зв’язку із низькою якістю та високою вартістю медичної допомоги
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Пацієнт - особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

У 2017 році рівень захворюваності населення складав 62,9%, з них 10%  пацієнтів отримали захворювання, що вплинули на їхню працездатність.

Середній термін перебування хворого в стаціонарі у 2018 році становив 15 ночей в середньому в країнах ЄС цей показник становить 8,14 днів.

Термін одужання впливає на витрати, які несе пацієнт та держава. У 2018 році витрати домашніх господарств у сфері охорони здоров'я склали 135,5 млрд грн.   При тому, що держава надає фінансову підтримку пацієнтам, що захворіли (на соціальний захист з причин тимчасової непрацездатності в 2018 році було виділено 6,4 млрд. грн і державні витрати становили 85,6 млрд грн), сумарні витрати за госпіталізацію українців, були значним фінансовим тягарем для пацієнтів, оскільки становили 110% їхніх домогосподарств за місяць (53% — в 2017 р.)

1.4. Гострота проблеми
Гостра

У 2018 році 24% українців, які хворіли, відкладали свій візит до лікаря або госпіталізацію через брак коштів на лікування. Цей факт спричиняє негативні наслідки, щодо тривалості одужання, пов'язані із самолікуванням пацієнтів.

Сума, яку в середньому сплачували українці при госпіталізації, склала 2 667 грн. Серед тих, хто мав досвід оплати, 48% повідомили про складність оплати стаціонарного лікування (із них 5% відповіли про неможливість оплати, а 43% відповіли – складно). 58% тих, хто сплачував за госпіталізацію, змушені були позичати кошти. Середній розмір позичених коштів становив 14 183 грн. 

Окремим фактором довго тривалості лікування є проблема не раціонального застосування лікарських засобів пацієнтами. Більше 50% грошей, які українці витрачають на лікування, витрачаються  на препарати, що не мають належним чином доведеної ефективності або не призначені для лікування основного захворювання у пацієнта.

Недовіра до лікарів, як причина відмови від звернення за медичною допомогою у 2018 році становила 10,0%. Водночас, варто зауважити, що кваліфікація лікаря є найбільш важливою для пацієнтів і складає 64%

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

У зв'язку із збільшенням тимчасової непрацездатності у 2018 році у порівнянні з 2017 роком на 5,7%, що  становила 37 759 242 днів, витрати допомоги по тимчасовій непрацездатності у 2018 році збільшились на 1679, 4 млн грн, або на 27,7%.

Фонд соціального страхування України протягом 2018 року надав матеріальне забезпечення більше, ніж 2,5 млн застрахованих осіб. Тобто  кожна застрахована особа, яка отримала лікарняний лист, хворіє в середньому 15 днів на рік.

Витрати на допомогу по тимчасовій непрацездатності за І півріччя 2019 року, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшились на 947,6 млн грн, або на 23 відсотка. При цьому загальна кількість днів тимчасової непрацездатності зменшилась на 4,2% і становить 18 797 868 днів.

Незважаючи на те, що у період з 2015 по 2018 роки видатки з Державного бюджету по загальному фонду на охорону здоров’я зросли на 46%, співвідношення споживчих витрат домашніх господарств на охорону здоров’я порівняно з державними зростає з 57,3% у 2015 році до 62,6% у 2018 році. Це збільшує фінансове навантаження на громадян, що веде до значних витрат домогосподарств на медицину

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Неефективна модель організації надання медичних послуг, в частині розподілу ресурсів, наявної мережі закладів та системи медичної статистики

Незважаючи на те, що станом на 2017 рік у державному та комунальному управлінні перебуває понад 3,5 тисячі лікарень та майже 300 тисяч лікарняних ліжок, що набагато більше у перерахунку на 100 тис. населення з країнами ЄС, пацієнти часто не отримують медичні послуги належної якості. Матеріально-технічне забезпечення медичних закладів не відповідає міжнародним стандартам надання медичної допомоги. Так, наприклад, з 400 стаціонарних відділень, в яких лікуються пацієнти з інсультом, лише 158 забезпечені діагностичним обладнанням, що дозволяє проводити необхідну діагностику для визначення тактики подальшого лікування і ще менша кількість інсультних відділень здатна запропонувати таке лікування на рівні сучасних стандартів. Лікар не має повної та достатньої інформації про пацієнта, оскільки вона фрагментована та зберігається у паперовому вигляді.

Причина 2 – Незабезпеченість системи необхідною кількістю медичного персоналу та недостатня професійна кваліфікація фахівців

Система медичної освіти та розвитку кадрового потенціалу не відповідає сучасним потребам та викликам. Дієвий механізм контролю з боку держави за професійним рівнем лікаря протягом його медичної кар’єри та якістю наданої ним медичної допомоги, а також інституційний підхід до саморегулювання професійної діяльності різних категорій медичних працівників відсутні.

Причина 3 – Недосконалий контроль за обігом та призначенням лікарських засобів, а також низька територіальна доступність мережі аптечних закладів

Недосконалий контроль за призначенням та обігом лікарських засобів призводять до продовження строків перебігу захворювань. Поширеною практикою в закладах охорони здоров’я є застосування застарілих лікарських засобів, методів профілактики, діагностики та лікування або невиправдане використання дорогих технологій та загалом неефективне використання наявної ресурсної бази. Відсутня відповідальності лікаря за виписані ліки. Станом на сьогодні по всій  Україні працює всього 21970 аптечних закладів більшість з яких розташовані в містах. У зв'язку з цим, українці, які проживають у сільській місцевості не мають належного доступу до необхідних ліків

1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення середньої тривалості госпіталізації пацієнтів на 20%
 • Зниження на 10% кількості випадків, коли внаслідок хвороби у людини знизилася працездатність

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг
Показники результативності:
 • Пацієнти мають доступ до медичної послуги первинного рівня на відстані, що не перевищує 7 км, а до вторинного та третинного рівнів - протягом 60 хвилин
 • Час доїзду бригади екстреної медичної допомоги становить 10 хв. у місті, а в сільській місцевості - 20 хв
 • 100 % багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування забезпеченні необхідним сучасним обладнанням для надання медичної допомоги, зокрема лікування інсультів та інфарктів
 • Зменшення середньої тривалості госпіталізації пацієнтів на 20%
 • Збільшення надання допомоги на амбулаторному рівні на 20%
Завдання до підцілі:
 • З урахуванням сучасних вимог по оснащенню, будівельних та санітарних норм сформувати спроможну мережу закладів охорони здоров’я в регіонах України
 • Побудувати мережу для надання високоякісних медичних консультацій за рахунок телемедицини
 • Створити систему моніторингу якості надання медичної допомоги
2. Повноцінний запуск програми медичних гарантій
Показники результативності:
 • Зменшення частки платежів за медичні послуги пацієнтів з власної кишені на 50%
 • Безоплатне надання пацієнтам послуг за програмою медичних гарантій у 100% випадків
Завдання до підцілі:
 • Імплементувати нову систему фінансування за надання медичної допомоги в автономізованих закладах на вторинному та третинному рівні, в тому числі в закладах загальнодержавного значення
 • Забезпечити пацієнту можливість отримувати необхідні консультації та відслідковувати історію хвороби через впроваджені електронні медичні картки
3. Надання медичних послуг та здійснення фармацевтичної діяльності кваліфікованими фахівцями, які навчаються протягом всієї професійної кар’єри
Показники результативності:
 • Кількість кваліфікованих медичних працівників відповідає оптимальній потребі;недовіра до лікарів, як причина відмови від лікарської допомоги, становить не більше 5%
 • Кількість медичних працівників сфери охорони здоров’я, що дотримуються вимог БПР
Завдання до підцілі:
 • Забезпечити підвищення якості вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я»
 • Здійснити перехід до системи професійного ліцензування лікарів та імплементувати концепцію lifelong learning для усіх кадрів сфери охорони здоров’я
 • Перейти до ефективного відбору науково-дослідних робіт у сфері охорони здоров'я та їх фінансування відповідно до отриманих результатів
4. Забезпечення доступності, раціонального призначення та застосування безпечних, ефективних та якісних лікарських засобів і медичних виробів лікарями, провізорами та пацієнтами
Показники результативності:
 • Пацієнти мають доступ до лікарських засобів на відстані, що не перевищує 7 км
 • Збільшення кількості пацієнтів, що користуються програмою "Доступні ліки", на 70%
 • Збільшення кількості лікарських засобів, що підлягають повній або частковій реімбурсації на 50%
 • Збільшення кількості пацієнтів, що отримують лікарські засоби та медичні вироби, що закуплені коштом державного бюджету на 50%
 • Зменшення витрат пацієнтів з власної кишені на лікарські засоби на 30%
Завдання до підцілі:
 • Встановити бар’єри для потрапляння в обіг фальсифікованих лікарських засобів
 • Розширити доступ пацієнтів, що користуються програмою “Доступні ліки”, до нових лікарських засобів, шляхом розширення програми новими нозологіями з відповідним збільшенням державного фінансування
 • Розширити перелік лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт
 • Збільшити забезпечення госпіталізованих пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що закуплені коштом державного бюджету, шляхом створення єдиного державного закупівельника

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: З урахуванням сучасних вимог по оснащенню, будівельних та санітарних норм сформувати спроможну мережу закладів охорони здоров’я в регіонах України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Переглянути встановлені межі госпітальних округів з метою забезпечення рівного доступу населення до якісної, своєчасної вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, ефективного використання бюджетних коштів на зазначені цілі. Внести зміни до Постанови КМУ 932 "Про порядок створення госпітальних округів" 04.11.2019 15.12.2019 МОЗ
Затвердити Типове положення про госпітальний округ 13.11.2019 15.12.2019 МОЗ
Визначити перелік опорних закладів охорони здоров'я спеціалізованої медичної допомоги в областях 29.11.2019 30.01.2020 ОДА; МОЗ
Затвердити плани заходів в рамках госпітальних округів щодо приведення у відповідність спроможних мереж 01.01.2020 01.12.2020 ОДА; МОЗ; Мінінфраструктури; Мінрегіон
Провести інформаційно-роз'яснювальні заходи щодо процесу формування спроможних мереж первинної, вторинної та третинної, а також екстреної медичної допомоги в рамках госпітальних округів 01.01.2020 01.12.2020 ОДА; МОЗ
Завдання: Побудувати мережу для надання високоякісних медичних консультацій за рахунок телемедицини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити телемедичні центри в усіх областях України 02.01.2020 31.12.2020 ОДА; МОЗ; Мінрегіон
Підвищити професійні компетенції сімейних лікарів щодо надання телемедичних консультацій по кардіоллогії, пульмонології, дерматології та ендокринології 01.01.2020 01.12.2020 МОЗ; ОДА
Завдання: Створити систему моніторингу якості надання медичної допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердити Наказ МОЗ щодо мінімальних стандартів якості надання медичної допомоги 01.01.2020 01.03.2020 МОЗ; НСЗУ
Затвердити Наказ МОЗ щодо формування системи моніторингу якості надання медичної допомоги 01.01.2020 01.03.2020 МОЗ; НСЗУ
Забезпечити реалізацію моніторингу виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів 01.01.2020 01.04.2020 НСЗУ
Завдання: Імплементувати нову систему фінансування за надання медичної допомоги в автономізованих закладах на вторинному та третинному рівні, в тому числі в закладах загальнодержавного значення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та погодити специфікацій та умов закупівлі в рамках договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 30.07.2019 15.02.2020 МОЗ; НСЗУ
Встановити єдині тарифи з оплати надання медичних послуг, лікарських засобів і медичних виробів, розмірів реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій Розробити та затвердити Постанову КМУ Про деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік 01.10.2019 20.12.2019 МОЗ
Забезпечити реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення, що надається за програмою медичних гарантій, для всіх видів медичної допомоги. Розробити Постанову КМУ Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році 01.10.2019 20.12.2019 МОЗ
Врегулювати процедури розробки та затвердження специфікацій та умов закупівлі окремих медичних послуг, які надаватимуться за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” від 25 квітня 2018 року № 410 25.10.2019 31.12.2019 МОЗ
Розробити та затвердити Наказ МОЗ Про Порядок направлення пацієнтів на медичне обслуговування 04.11.2019 31.12.2019 МОЗ
Розробити та затвердити Наказ МОЗ про Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я 04.11.2019 31.12.2019 МОЗ
Розробити та затвердити Наказ МОЗ про деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я 04.11.2019 31.12.2019 МОЗ
Розробити та затвердити Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження міжнародного класифікатору хвороб та станів. Класифікатор медичних втручань» 21.10.2019 31.12.2019 МОЗ; Мінекономіки
Забезпечити перехід державних та комунальних закладів охорони здоров'я, спроможних надавати якісні та безпечні медичні послуги, на новий механізм бюджетного фінансування на засадах оплати за надані медичні послуги 03.07.2019 30.03.2020 МОЗ; НСЗУ
Провести комунікаційні компанії для органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я та пацієнтів з питань реалізації програми медичних гарантій 11.07.2019 01.04.2020 МОЗ; ОДА
Проведення реорганізації державних закладів охорони здоров'ю та контрактування з НСЗУ (Розпорядження КМУ) 15.11.2019 30.06.2020 МОЗ
Затвердити стратегію запровадження медичного страхування 01.01.2020 02.12.2020 МОЗ
Завдання: Забезпечити пацієнту можливість отримувати необхідні консультації та відслідковувати історію хвороби через впроваджені електронні медичні картки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити розвиток систем підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, систем для обробки «великих даних» (Big Data), машинного навчання та штучного інтелекту 01.07.2020 01.01.2023 НСЗУ; МОЗ
Затвердити концепцію інформатизації сфери охорони здоров'я 05.08.2019 01.04.2020 МОЗ
Забезпечити єдині підходи щодо впровадження в діяльності державних та комунальних закладів охорони здоров'я використання електронної медичної картки пацієнта, електронного кабінету пацієнта, електронної черги 05.08.2019 31.03.2020 НСЗУ; МОЗ
Переглянути та провести реінжиніринг процесів формування, видачі та використання довідок, сертифікатів, свідоцтв та інше, які формуються в закладах охорони здоров’я медичними спеціалістами 04.11.2019 01.01.2022 НСЗУ; МОЗ
Залучити пацієнта до піклування про власне здоров’я, контролю якості отриманих медичних послуг за рахунок надання доступу до власних медичних даних 01.12.2019 01.07.2020 НСЗУ; МОЗ
Побудувати протоколи міжвідомчої взаємодії шляхом використання системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 04.11.2019 01.01.2023 НСЗУ; МОЗ
Розробити правове регулювання та технічне забезпечення обробки деперсоналізованих медичних даних громадян науковими, аналітичними та іншими спеціалістами 01.04.2020 01.01.2021 МОЗ
Завдання: Забезпечити підвищення якості вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити діяльність робочої групи з метою Підвищення вимог до вступників на спеціальності галузі знань “22 Охорона здоров’я” 01.03.2020 31.12.2020 МОН; МОЗ
Забезпечити нормативно-правове регулювання проведення усіх компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту 01.10.2020 01.12.2021 МОЗ; МОН
Розробити та впровадити об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (OSCE) 01.03.2020 01.12.2020 МОЗ
Розроблення та затвердження Положення про групу експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого тестового іспиту “КРОК” 01.01.2020 01.06.2021 МОЗ
Затвердити наказ МОЗ "Про затвердження Положення про інтернатуру" 01.11.2019 01.11.2020 МОЗ
Розробити стратегію впровадження системи e-match - електронного розподілу в інтернатуру за рейтинговими показниками випускників ЗВО, що формуються на підставі результатів ЄДКІ (для студентів, які не складають ЄДКІ - на підставі результатів Крок 2 та Крок 1) 01.11.2019 01.12.2020 МОЗ
Завдання: Здійснити перехід до системи професійного ліцензування лікарів та імплементувати концепцію lifelong learning для усіх кадрів сфери охорони здоров’я
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести аналіз ефективності поточного нормативно-правового регулювання здійснення безперервного професійного розвитку та розробити зміні (за необхідністю) 01.01.2020 01.12.2020 МОЗ
Вжити заходів для розвитку ринку освітніх послуг з БПР в Україні, який забезпечить потреби медичних кадрів у якісному освітньому контенті - розробка та затвердження вимог до заходів та провайдерів БПР, а також нормативне регулювання створення агенції з питань безперервного професійного розвитку 01.01.2020 01.12.2020 МОЗ
Завдання: Перейти до ефективного відбору науково-дослідних робіт у сфері охорони здоров'я та їх фінансування відповідно до отриманих результатів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести відбір науково-дослідних робіт відповідно до затверджених критеріїв, що будуть фінансуватися з Державного бюджету України, у 2020 році 01.12.2019 01.03.2020 МОЗ
Завдання: Встановити бар’єри для потрапляння в обіг фальсифікованих лікарських засобів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти Постанову КМУ щодо обов’язкового маркування рецептурних лікарських засобів двовимірним кодом 01.12.2019 01.12.2020 МОЗ
Завдання: Розширити доступ пацієнтів, що користуються програмою “Доступні ліки”, до нових лікарських засобів, шляхом розширення програми новими нозологіями з відповідним збільшенням державного фінансування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти постанову КМУ щодо розширення переліку лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню за програмами реімбурсації 01.01.2020 01.04.2020 МОЗ; НСЗУ
Завдання: Розширити перелік лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти постанову КМУ щодо розширення переліку лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт 01.01.2020 01.12.2020 МОЗ; НСЗУ; Держлікслужба
Завдання: Збільшити забезпечення госпіталізованих пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що закуплені коштом державного бюджету, шляхом створення єдиного державного закупівельника
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердження Постанову КМУ щодо врегулювання централізованих закупівель через ДП "Медичні закупівлі України" 01.01.2020 01.04.2020 МОЗ

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Здійснено підготовку до старту наступного етапу трансформації системи охорони здоров’я через визначення механізму та тарифів для оплати наданих пацієнтам медичних послуг за програмою медичних гарантій у 2020 році:

    –    з 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій включатиме первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги, медичну реабілітацію та програму реімбурсації лікарських засобів (“Доступні ліки”). Для реалізації програми медичних гарантій прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1124 “Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році”, яка визначає перелік медичних послуг та види медичної допомоги щодо яких заклади охорони здоров’я зможуть укладати договори із Національною службою здоров’я України.

Довідково: стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей в Україні, виділяються як пріоритетні, зокрема, лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Тобто питання надання медичної допомоги при цих станах вимагає особливої уваги з боку держави з метою зниження рівня захворюваності та смертності українців від цих видів захворювань.

Лікарня або поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, і заключити договір з Національною службою здоров’я України, має відповідати переліку вимог для таких послуг. Серед яких: автономізація закладу-надавача; наявність діючої ліцензії на провадження діяльності з медичної практики; комп’ютеризація та інформатизація закладу; наявність необхідного обладнання, ліків та лікарів, які зможуть надати пацієнту якісну та кваліфіковану допомогу.

    –    прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 “Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік”.

Продовжено реалізацію Урядової програми “Доступні ліки”:

    –    забезпечено ефективну роботу програми реімбурсації “Доступні ліки”, яка направлена на системне лікування трьох пріоритетних нозологій, на які найчастіше хворіють українці, це діабет II типу, астма, та відповідно серцево-судинні захворювання. На кінець 2019 року кількість препаратів у реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації збільшено майже вдвічі порівняно з початком дії програми реімбурсації (2017 рік), і налічувала вже 254 торгові назви, 78 з яких повністю безоплатні для пацієнтів. Лікарські засоби в рамках програми пацієнти отримували в 7840  аптечних закладах по всій Україні (на кінець 2019 року);

    –    в період з вересня по грудень 2019 року по програмі “Доступні ліки” було виписано загалом 5,2 млн. рецептів (в розрізі нозологій: бронхіальна астма – 162 499 рецептів, серцево-судинні захворювання – 4 192 556 рецептів, цукровий діабет – 851 677 рецептів), за якими державою було відшкодовано аптечним закладам коштів на суму 323,9 млн. гривень. У 2019 році на програму загалом було виділено 1 млрд. гривень. В загальному за 2019 рік було відшкодовано аптечним закладам за відпущені ліки в рамках програми коштів на суму близько 887,1 млн. гривень;

    –    для подальшої реалізації політики удосконалення програми реімбурсації ліків, 27 листопада 2019 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1069 “Про внесення змін до Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських засобів”, якою були внесені зміни для оптимізації роботи програми. За рахунок даних змін, аптечні заклади матимуть в наявності повний асортимент лікарських засобів, які відпускаються в рамках програми для пацієнтів. Даними змінами передбачено, що виробники ліків, для участі в програмі подаватимуть зобов’язання забезпечити безперебійну наявність лікарського засобу на території України протягом дії реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації;

    –    фінансування програми реімбурсації “Доступні ліки” передбачає 2,1  млрд.  грн., що надасть можливість у 2020 році розширити програму новими лікарськими засобами для збереження здоров’я українців.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 23 затверджено перелік опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року.

Затверджено номенклатури (перелік) лікарських засобів (наказ МОЗ від 28 грудня 2019 р. № 2711) – основоположний процес в закупівлях, що дозволить отримати життєво необхідні ліки раніше.

Вперше на закупівлю ліків та медвиробів на централізованому рівні додатково виділено 3,2 млрд. гривень. Таким чином, загальний бюджет на закупівлі лікарських засобів та медичних виробів у 2020 році складатиме близько 9,7 млрд. грн., що є рекордною сумою на закупівлю ліків для громадян України. Очікується, що цих коштів разом зі зниженням цін на ряд препаратів вистачить на забезпечення практично повної потреби за усіма 38 напрямами.

Довідково: МОЗ проводить розширення переліку закупівель лише тоді, коли забезпечить ліками всіх пацієнтів за вже існуючими напрямами. Такий підхід забезпечує рівний та гарантований доступ до медичної допомоги та не дозволяє зменшувати доступ до лікування для тих пацієнтів, що вже отримують лікування. 

Вперше при формуванні переліку закупівель на 2020 рік використовувались методи оцінки медичних технологій (ОМТ або НТА – health technology assessment) із залученням фахівців Департаменту оцінки медичних технології Державного експертного центру МОЗ. Оцінка медичних технологій проводиться для комплексної оцінки показників клінічної ефективності, економічної доцільності та організаційних проблем застосування лікарських засобів, медичних виробів та інших медичних технологій. Такий підхід дозволяє приймати ефективні стратегічні рішення у сфері охорони здоров’я, зокрема визначати, які лікарські засоби доцільно фінансувати та закуповувати державою за кошти платників податків.

З 2020 року оцінка медичних технологій стане обов’язковою при плануванні державних закупівель та формуванні номенклатури закупівель. Даний підхід дозволяє раціонально використовувати бюджетні кошти, досягти економії коштів і збільшити забезпеченість ліками пацієнтів України. МОЗ і надалі буде приймати управлінські рішення на основі найкращих доступних даних з метою ефективного використання коштів платників податків.

Основні зміни в переліку лікарських засобів та медичних виробів, які будуть закуповуватись за кошти 2020 року:

    –    пацієнти, хворі на туберкульоз, отримають новий протитуберкульозний препарат. Претоманід – це третій новий протитуберкульозний препарат, схвалений за більш ніж 40 років Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, США (FDA), а також перший, який був розроблений некомерційною організацією, а саме TB Alliance. Застосування нового препарату дозволить не тільки збільшити кількість пацієнтів, які одужають, але й суттєво зекономити кошти державного бюджету, так як вартість застосування комбінації лікарських засобів “претоманід-бедаквілін-лінезолід” протягом 26 тижнів складатиме приблизно 50 тис. грн., тоді як курс лікування менш ефективними комбінаціями по 6–8 препаратів коштує 120 тис. грн. та триває до двох років. Таким чином очікується, що вдасться пролікувати близько 2 600 пацієнтів, а економія для такої кількості пацієнтів складатиме близько 200 млн. гривень. Ці кошти будуть направленні на збільшення охоплення лікуванням інших пацієнтів. Україна стає першою країною в Східній Європі та Центральній Азії, що буде закуповувати вказаний препарат;

    –    пацієнти, хворі на рак, отримають доступ до сучасного лікування:

-    для пацієнтів з раком нирки буде закуплений препарат сунітініб або пазопаніб в залежності від того, хто з виробників надасть найкращу цінову пропозицію. Це два інноваційних препарати, які мають схожі показники ефективності та безпеки при лікуванні раку нирки;

-    для пацієнтів з раком легень буде закуплений лікарський засіб пеметрексед. Рак легень є одним з лідерів за захворюваністю, поширеністю, смертністю, а також показником DALY, який розраховується за кількістю років якісного (здорового) життя, втрачених внаслідок настання непрацездатності або передчасної смерті в результаті захворювання. Пеметрексед – це генеричний препарат, зареєстрований в Україні та світі, його виробляють багато виробників, а отже буде можливо отримати кращу ціну і забезпечити велику кількість пацієнтів доступом до лікування;

-    для пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями, зокрема, з мієлодиспластичним синдром буде забезпечено доступ до лікарського засобу азацитидин; 

    –    пацієнти з ВІЛ/СНІД отримають доступ до комбінованого препарату тенофовір алафенамід/емтрицитабін/долутегравір. Тенофовір алафенамід / емтрицитабін / долутегравір (TAF/FTC/DTG) дозволений до використання в Європейському Союзі на основі досліджень, що показують подібну ефективність, але менше побічних реакцій у порівнянні з Тенофовіром дизопроксил фумаратом (TDF). Режими лікування на основі TAF є настільки ж ефективними, як і лікування на основі TDF при лікування першої лінії, а також при зміні схеми лікування, але мають кращий профіль безпеки (менше побічних ефектів). Вартість місячного курсу TAF/FTC/DTG у країнах з низьким та середнім рівнем доходу є нижчою за аналогічні схеми. Таким чином пацієнти, які живуть з ВІЛ-інфекцією в Україні, матимуть можливість приймати більш безпечний препарат з фіксованою дозою і без збільшення витрат на лікування;

    –    для розвитку системи донорства крові вперше будуть закуплені витратні матеріали для лабораторного обладнання Alinity s. Зазначене обладнання має вищу точність, водночас вартість обстеження однієї донації не буде перевищувати вартість такого обстеження обладнанням Architect i2000sr, що використовується на даний час;

    –    діти молодшого віку із пересадженими органами отримають доступ до рідкісних форм імуносупресивних препаратів. Продовжуючи курс на розвиток системи трансплантації, до переліку закупівель були включені рідкісні форми імуносупресії для дітей до 5 років, а саме: такролімус, циклоспорин, мофетил мікофенолат. Це дозволить спростити використання імуносупресії у дітей, а також отримати кращий клінічний результати для цих пацієнтів;

    –    пацієнти отримають доступ до безцементних ендопротезів. До переліку закупівель на додачу до цементних ендопротезів будуть повернуті безцементні, так як існують пацієнти, для яких необхідно застосовувати саме їх. Наприклад, для молодих пацієнтів рекомендується саме безцементні ендопротези, так як вони більш універсальні, мають кращі клінічні показники в післяопераційній реабілітації та більший термін використання. Водночас у пацієнтів літнього віку та зі слабким кістковим запасом для отримання кращої стабільності та зменшення ризику перипротезного перелому стегнової кістки рекомендується цементний ендопротез.

З метою забезпечення інтеграції української медичної науки у міжнародний дослідницький простір вперше затверджено вимоги до учасників конкурсу та критерії оцінки заявок на фінансування наукових досліджень і розробок за кошти державного бюджету, результати яких забезпечуватимуть інтеграцію української медичної науки у міжнародний дослідницький простір (публікація наукових статей у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах даних, патенти на винаходи, залучені кошти на наукові дослідження (державно-приватне партнерство та міжнародні гранти) (наказ МОЗ від 13 грудня 2019 р. №  2453). Вперше було затверджено положення про комісію з питань науково-дослідних робіт, де встановлюються правила чесної та прозорої роботи комісії з питань науково-дослідних робіт та деперсоніфікація даних учасників конкурсу (наказ МОЗ від 25 жовтня 2019 р. № 2157).

Продовжено запровадження електронних медичних карток у тестовому режимі  – з вересня 2019 року більше 50 закладів первинної ланки та їх лікарі приєднались до тестування електронних медичних записів за класифікацією ІСРС- 2. Тобто, лікарі отримали можливість записати результати огляду та візиту пацієнта в електронну систему охорони здоров’я (далі – eHealth).

Довідково: лікар отримав можливість зафіксувати симптоми, діагноз і потреби у подальших діях, використовуючи просту автоматизовану класифікацію, а не вводячи цю інформацію вручну.

Це одночасно дозволяє скоротити час на заповнення документів і покращити якість їх наповнення. Якщо сімейний лікар пішов у відпустку або на лікарняний, завдяки електронним медичним записам інший лікар зможе приймати його пацієнтів, дотримуючись попередніх призначень та курсу лікування, – адже все зрозуміло зафіксовано в електронному виді. Запуск електронних медичних записів в тестовому режимі та подальша реєстрація в eHealth закладів і співробітників спеціалізованих закладів – це перші кроки до впровадження єдиної електронної медичної картки на всі заклади в Україні, що вже відбудеться в 2020 році. Повноцінна її робота також стає можливою завдяки затвердженим на національному рівні класифікаторам хвороб та інтервенцій. Пацієнт отримає доступ до своєї медичної історії та не залежатиме від паперової картки. Електронна медична картка дозволить завжди мати під рукою інформацію про алергії, вакцинацію, перебіг хронічних захворювань, хірургічні втручання та інше. Простий та швидкий доступ до такої інформації може врятувати життя і допоможе уникнути медичних помилок.

Електронна система охорони здоров’я отримала атестат відповідності державним вимогам комплексної системи захисту інформації. Норми комплексної системи захисту інформації – лише частина політики безпеки eHealth. Архітектура системи пройшла міжнародну експертизу і побудована таким чином, щоб виключити варіант найменшої маніпуляції. eHealth – одна з небагатьох систем в Україні, в якій реалізовані найсучасніші засоби захисту, серед яких: використання користувачами кваліфікованих електронних підписів, відокремлене зберігання медичних та персональних даних, алгоритми, що забезпечують цілісність даних та інші.

Довідково: на даний час, в електронній системі охорони здоров’я відбувається:

-    реєстрація закладів охорони здоров’я;

-    реєстрація облікових записів лікарів, головних лікарів (різні користувачі мають різні права в системі – внесення, перегляд інформації, внесення змін та доповнень до неї);

-    виписка електронного рецепту за програмою “Доступні ліки”;

-    створення, внесення, перегляд та обмін деклараціями про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, рецептами, направленнями, медичними записами, іншою інформацією та документами;

-    збереження, автоматичне резервування і відновлення даних;

-    підпис кваліфікованим електронним підписом всіх документів, що вносяться до Центральної бази даних медичними працівниками.

Подальші заплановані дії

 • Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг.
 • Повноцінний запуск програми медичних гарантій.
 • Забезпечення надання медичних послуг та здійснення фармацевтичної діяльності кваліфікованими фахівцями, які навчаються протягом всієї професійної кар’єри.
 • Забезпечення доступності, раціонального призначення та застосування безпечних, ефективних та якісних лікарських засобів і медичних виробів лікарями, провізорами та пацієнтами, зокрема шляхом:

-    встановлення бар’єрів для потрапляння в обіг фальсифікованих лікарських засобів;

-    розширення доступу пацієнтів, що користуються програмою “Доступні ліки”, до нових лікарських засобів, за рахунок розширення програми новими нозологіями з відповідним збільшенням державного фінансування;

-    розширення переліку лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт;

-    збільшення забезпечення госпіталізованих пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що закуплені коштом державного бюджету;

-    створення системи моніторингу оцінки якості надання фармацевтичних послуг, шляхом створення Агенції з фармацевтичних питань;

-    забезпечення створення єдиного електронного простору реєстрації лікарських засобів, шляхом запровадження електронного досьє (CTD);

-    оптимізації мережі аптечних закладів для забезпечення належного доступу населення до необхідних ліків у сільській місцевості через взаємодію функціонування аптечних закладів з центрами первинної медико-санітарної допомоги, що розташовані у сільській місцевості;

-    запровадження централізованих закупівель за державний бюджет лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, доповнення зазначеного переліку препаратами включеними до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за напрямами використання бюджетних коштів;

-    забезпечення раціонального призначення протимікробних засобів (антибіотиків) та системи моніторингу за їх раціональним призначенням.

 • Розроблення концепції розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року.
 • Створення умов для надання кращих медичних послуг за рахунок безперервних, якісних даних, сучасних технологій і знань, та зручних цифрових сервісів, які відповідають потребам пацієнтів, надавачів послуг та управлінців:

-    забезпечення сталого розвитку електронної системи охорони здоров’я та електронних сервісів;

-    запровадження електронних медичних карток пацієнтів в рамках реалізації програми медичних гарантій та поза нею;

-    розширення електронного рецепту на всі препарати, що відпускаються за рецептом;

-    запровадження функціоналу медичних висновків, як альтернативи паперовим довідкам, та обміну ними між державними інформаційними системами з метою оптимізації процесу отримання адміністративних та інших послуг.