#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство соціальної політики України
#
Соколовська Юлія
Міністр
Відповідальний
 • Коваль Олег Петрович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

3.2. Кожна дитина зростає та виховується в родинах або в умовах, максимально наближених до сімейних, у благополучному, доброзичливому та безпечному середовищі, де дбають про потреби та інтереси дітей

На сьогодні кількість дітей, що перебувають в закладах інституційного догляду та виховання, в 3 рази більша, ніж в країнах ЄС, а випускники інтернатів в переважній більшості випадків потребують постійної підтримки держави, 90% з них не готові до життя в соціумі. 92% дітей, що перебувають в інтернатах, мають батьків та близько 30% можуть повернутися у сім’ї. Водночас спостерігається збільшення проявів домашнього насильства в українських сім’ях та байдужість соціуму. Відсутність рівних прав чоловіків та жінок у трудовій сфері, прояви сексизму, нерівні права батьків відносно  догляду за дитиною та декретної відпустки.

Важливим пріоритетом стане створення додаткових сервісів/соціальних послуг для сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (денний догляд для дітей з інвалідністю, послуга відпочинку для батьків дітей з інвалідністю, послуги раннього втручання тощо), збільшення кількості фахівців із соціальної роботи в об’єднаних територіальних громадах та якості їх роботи, кваліфікації, збільшення кількості сімей, які перебувають під наглядом кваліфікованих фахівців із соціальної роботи, в тому числі з метою запобігання потраплянню дітей до закладів інституційного догляду та виховання, недопущення насильства в сім’ї та мотивації відповідального батьківства. 

Потребує комунікаційної та інформаційної кампанії популяризація виховання дітей у сім’ї або в умовах, близьких до сімейних, усиновлення, розвиток прийомних/ патронатних сімей та збільшення їх матеріальних стимулів.

Важливим напрямом є переатестація та система навчання фахівців із соціальної роботи, моніторинг діяльності працівників служб у справах дітей, а також пришвидшення проходження сімейних справ у судах.

Розширення інфраструктури та можливостей для працевлаштування жінок після народження дітей.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «3.2.Кожна дитина зростає та виховується в родинах або в умовах, максимально наближених до сімейних, у благополучному, доброзичливому та безпечному середовищі, де дбають про потреби та інтереси дітей» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Кількість дітей, що перебувають в закладах інституційного догляду та виховання, в 3 рази більша, ніж в країнах ЄС, а випускники інституцій в переважній більшості випадків потребують постійної підтримки держави. Водночас залишається високим рівень домашнього насильства в українських сім’ях, жорстокого поводження по відношенню до дітей в соціумі
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі діти, які виховуються в інституціях; Сім’ї з дітьми
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

1. Близько 100 тис. дітей  знаходяться в інституціях, 92% з них – мають батьків, не позбавлених батьківських прав (потребують повернення у сім’ї за умови гарантування їх безпеки та прав, а також доступу до необхідних медичних, освітніх, соціальних та реабілітаційних послуг, або отримання статусу позбавлених батьківського піклування у зв’язку із встановленням неспроможності батьків їх виховувати);

2. 8,8 тис. дітей протягом 2018 року перебувало у притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей;

3. 13,5 тис. дітей виявлено протягом 2018 року в стані гострого неблагополуччя, з яких 4,5 тис. дітей вилучено із небезпечного середовища;

4. 4,727 тис. дітей потерпіло від кримінальних правопорушень, у тому числі 1,4 тис. дітей - від тяжких та особливо тяжких злочинів (серед зареєстрованих поліцією кримінальних правопорушень 433 – це злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей);

5. 70 тис. дітей мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 64 тис. дітей виховуються у сімейних формах виховання, 4,6 тис. дітей – в інституціях, інші 2,7 тис. дітей – навчаються та проживають у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, тримаються під вартою;

6. 510 тис. дітей  – проживають у сім’ях зі статусом малозабезпечених;

7. 359 тис. дітей – виховуються у сім’ях  зі статусом одинокої матері

1.4. Гострота проблеми
Гостра

1. Відсутність достатньої кількості соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи на рівні громад призводить до неможливості вчасного виявлення проблем у сім’ях з дітьми та надання їм допомоги з їх вирішенням, як наслідок – збільшення кількості сімей та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, потрапляння дітей до інституцій, жорстоке поводження з ними, у тому числі домашнє насильство.

2. Низька спроможність та практична відсутність відповідальності органів місцевого самоврядування, що є органами опіки та піклування, за забезпечення прав дітей на своїй території, в першу чергу на виховання в сім’ї в безпечному середовищі (в усіх райдержадміністраціях та містах обласного значення утворені та функціонують служби у справах дітей, проте їх кадрового ресурсу не вистачає для забезпечення належного рівня соціального захисту дітей відповідної території Так, станом на 01.01.2019 в Україні нараховувалось 7 241 261 дитина, а у службах у справах дітей – 2987 штатних одиниць, зафіксовані випадки, де в райдержадміністраціях у таких службах працювали   1–2 працівника. Водночас  станом на 01.08.2019 утворено лише 183 служби у справах дітей з-поміж 936 ОТГ (тільки 19,5 %);

3. Тривалий розгляд судами справ щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, тенденції останніх років щодо відмов у задоволенні відповідних позовних вимог всупереч інтересам дитини (призводять до відсутності можливості надати належний захист дітям, яким загрожує небезпека, які страждають від жорстокого поводження, експлуатації, або тривалий час перебувають в інтернатах без належного догляду батьків, в подальшому  таким дітям неможливо надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування,  та організувати їх утримання та належний догляд в сім’ях громадян);

4. Інституційне  виховання дітей  (цілодобове перебування  у соціальній ізоляції, відсутність прихильності до значущого дорослого, відірваність  від своєї територіальної громади, відсутність особистого простору, обмежене спілкування,  що в свою чергу впливає на здатність інтегруватися в суспільстві  після виходу з інституції, тільки близько 10 % таких дітей  можуть соціалізуватися в подальшому)

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

1. За період незалежності України із 1991 року по 2018-й чисельність дітей зменшилась на  40%;

2. Стабільно зменшується коефіцієнт шлюбності (порівняно з 2014 роком він зменшився з 6,9 на тисячу наявного населення до 6,0);  

3. Підвищується загальний рівень розлучуваності (відповідний коефіцієнт у 2014 році становив 3,0 розлучення на 1 000 наявного населення, а у 2018 році – 3,9); 

3. Знижується рівень народжуваності: у 2018 році порівняно із 2014 роком кількість народжених дітей зменшилася з 465,9 тис. осіб до 335,9 тис. дітей;

4. Спостерігається поступове зростання кількісного показника неповних сімей (починаючи з 2014 року кожна п’ята дитина в Україні народжується поза шлюбом);

5. Попри зменшення кількості дитячого населення щороку близько 10 тис. дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема, через безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, вживання батьками алкоголю, наркотичних засобів, жорстоке поводження з дитиною, інші сімейні скрути;

6. Кількість дітей в інституціях, незважаючи на зменшення кількості дитячого населення, не зменшується. З 2010 до 2018 кількість дітей в інтернатах залишається сталою на рівні 100 тисяч

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Відсутність належної фахової підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок недостатньо активної позиції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку необхідних послуг в громаді, та незакінченої реформи децентралізації
Причина 2 – Неналежний рівень кадрового та фахового забезпечення служб у справах дітей, органів судової влади, відсутність фахівців із соціальної роботи у громадах
Причина 3 – Бідність сімей з дітьми, низький рівень відповідального батьківства, високий рівень домашнього насильства, що зумовлює влаштування дітей до інституцій
Причина 4 – Недостатні темпи розвитку інклюзивного навчання, спеціального навчання, відсутність соціальних та реабілітаційних послуг на рівні громади за місцем проживання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, та їх сімей, призводять до того, що батьки дітей з особливими освітніми потребами вимушені їх влаштовувати в інституції, оскільки необхідні дітям послуги територіально недоступні
Причина 5 – Відсутність єдиних підходів та алгоритмів реформування інституцій: Міністерства соціальної політики – 121 заклад (будинки-інтернати для дітей та молоді; притулки для дітей у справах дітей; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; Міністерства охорони здоров’я – 38 закладів (будинки дитини), Міністерства освіти і науки (дитячі будинки, загальноосвітні школи (спеціальні, спеціалізовані) із інтернатами в їхній структурі, мистецькі школи-інтернати)
Причина 6 – Неефективне розпорядження коштами, які виділяються на утримання інституцій, оскільки лише 15% коштів, що держава виділяє на виховання дитини в інституції, ідуть на потреби дитини (їжа, одяг); 85% - зарплата персоналу та комунальні видатки, великі адміністративні витрати. На 1 дитину в інтернатах - приблизно 110 тис. грн. / рік, які за умови підтримки сім`ї дозволили б залишити дитину із батьками
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення кількості дітей, що перебувають у закладах інституційного виховання та догляду, до 0,7% від загальної кількості дитячого населення до 2024 року
 • Зменшення кількості випадків домашнього насильства

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Діти та сім`ї з дітьми мають доступ до послуг відповідно до їхніх потреб
Показники результативності:
 • збільшення відсотку громад, в яких впроваджено не менше чотирьох базових соціальних послуг, з числа визначеного переліку у Законі України „Про соціальні послуги”
 • Забезпечення утворення служб у справах дітей в кожній об’єднаній територіальній громаді
 • Забезпечення кожної об`єднаної територіальної громади фахівцями із соціальної роботи відповідно до нормативу (не менше 1 ФСР на 4 тис. населення)
 • Збільшення відсотка дітей з порушеннями розвитку та з інвалідністю, які мають доступ до послуги раннього втручання
 • Збільшення відсотку охоплення дітей, які постраждали від жорстокого поводження, у тому числі домашнього насильства, та / або є кривдниками, відповідною допомогою
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення утворення в кожній об’єднаній територіальній громаді служби у справах дітей як гаранту захисту прав дітей на відповідній території
 • Активний розвиток базових соціальних послуг на рівні територіальних громад
 • Забезпечення підготовки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надавачів послуг з питань захисту прав дитини, розвитку та надання послуг
 • Забезпечення функціонування органів, закладів та служб, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії жорстокому поводженню, у тому числі домашньому насильству по відношенню до дітей, у тому числі домашньому насильству
 • Розвиток патронатних сімей відповідно до потреб громади
2. Посилено відповідальність батьків за догляд та виховання дітей
Показники результативності:
 • Зниження відсотку дітей, які перебувають в інституціях за заявою батьків, до загальної кількості дитячого населення як показник спроможності батьків працювати та особисто виховувати своїх дітей
 • Зменшення відсотку дітей, від яких відмовилися батьки, від загальної кількості таких випадків
 • Зниження відсотку смертності дітей від зовнішніх причин, тобто від причин, які можна усунути за умови якісного догляду і піклування у сім’ї
Завдання до підцілі:
 • Посилення відповідальності батьків за життя, здоров’я та розвиток дітей, організація надання їм допомоги у вихованні дітей
 • Розробка та впровадження корекційних програм для батьків за рішенням суду з метою формування у них навичок відповідального батьківства
 • Вдосконалення роботи судової гілки влади шляхом: запровадження спеціалізації суддів щодо розгляду сімейних справ або створення сімейних судів; розроблення змін до цивільного процесуального законодавства щодо скорочення строків розгляду справ, що виникають з сімейних правовідносин
 • Вдосконалення механізмів підтримки малолітніх та неповнолітніх батьків
 • Організація заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення мотивації до реєстрації шлюбу та відповідального батьківства
3. Громади розвивають сімейні форми виховання та форми виховання, наближені до сімейних
Показники результативності:
 • Збільшення відсотку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, під опіку / піклування, в малів групові будинки від загальної кількості таких дітей
 • Зменшення кількості дітей, виведених із сімейних форм виховання до досягнення повноліття або влаштування у заклад професійної (професійно-технічної), передвищої або вищої освіти (окрім повернення у біологічну сім`ю та усиновлення)
Завдання до підцілі:
 • Реформування існуючих сімейних форм виховання відповідно до європейських стандартів (єдині підходи до створення, функціонування сімей, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, визначення обґрунтованої кількості дітей в них, введення спеціалізації таких сімей)
 • Підвищення державної допомоги на дітей в сімейних формах виховання, грошового забезпечення осіб, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків
 • Здійснення належного соціального супроводження сімей, в яких виховуються такі діти, моніторингу якості послуг, що їм надаються
 • Нормативно-правове врегулювання функціонування малих групових будинків, у тому числі спеціалізованих (для дітей з порушеннями життєдіяльності, які потребують постійного стороннього догляду), та розвиток їх мережі
4. Реформування закладів інституційного догляду дітей проводиться з урахуванням інтересів кожної дитини та потреб громади
Показники результативності:
 • Скорочення щороку кількості інституцій на 10 відсотків від загальної кількості таких закладів, (спеціальних інституцій - на 5 відсотків)
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення проведення навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів інституцій відповідно до потреб жителів територіальних громад у послугах для сімей з дітьми
 • Введення мораторію на влаштування до закладів інституційного догляду та виховання дітей віком до трьох років
 • Забезпечення трансформації будинків дитини у центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Забезпечення утворення в кожній об’єднаній територіальній громаді служби у справах дітей як гаранту захисту прав дітей на відповідній території
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Нормативно-правове врегулювання повноважень об’єднаних територіальних громад щодо провадження діяльності з усиновлення та утворення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 01.01.2020 31.12.2021 Мінсоцполітики
Утворення служб у справах дітей в об’єднаних територіальних громадах 01.01.2020 31.12.2024 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Активний розвиток базових соціальних послуг на рівні територіальних громад
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про соціальні послуги" 01.01.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Введення посад фахівців із соціальної роботи і соціальних менеджерів в кожній/ об'єднаній територіальній громаді з розрахунку не менше 1 фахівець із соціальної роботи на 4 тис. жителів у сільській місцевості; не менше 1 фахівець із соціальної роботи на 8 тис. жителів у містах; у містах з чисельністю понад 30 000 мешканців 1 соціальний менеджер 01.01.2020 31.12.2021 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Запровадження в об`єднаних територіальних громадах не менше як 4 базові послуги 01.01.2020 31.12.2021 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Удосконалення Порядку визначення потреб громади у послугах для дітей та сімей з дітьми 01.01.2020 31.12.2021 Мінсоцполітики
Забезпечення визначення потреб громади у послугах для дітей та сімей з дітьми, їх надання, моніторинг та оцінку якості 01.01.2020 31.12.2024 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Забезпечення виявлення дітей з порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами, а також сімей з дітьми на ранніх етапах вразливості, та надання необхідної допомоги 01.01.2020 31.12.2024 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Організація надання соціальних послуг (денний догляд, супровід під час інклюзивного навчання, персональний асистент та інші) в громадах для дітей з інвалідністю, іншими порушеннями розвитку за рахунок бюджетних коштів через механізм соціального замовлення 01.01.2020 31.12.2024 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Удосконалення Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг 01.01.2020 31.12.2021 Мінсоцполітики
Запровадження бюджетної програми щодо стимулювання розвитку соціальних послуг в громадах 01.01.2020 31.12.2021 Мінфін; Мінсоцполітики
Удосконалення, розробка і затвердження державних стандартів соціальних послуг для дітей з інвалідністю, серед іншого: догляд і виховання дитини в сім’ї патронатного вихователя; денний догляд для дітей з інвалідністю; соціально-трудова адаптація; транзитне підтримане проживання – учбова соціальна квартира (будинок); транспортні послуги (послуга соціального таксі) 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики
Розроблення Положення про діяльність мобільних бригад для надання соціальних послуг за місцем проживання дітям з інвалідністю та сім’ям з дітьми 01.01.2020 31.12.2021 Мінсоцполітики
Запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів оплати соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів 01.01.2021 31.12.2024 Мінсоцполітики; Мінфін
Завдання: Забезпечення підготовки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надавачів послуг з питань захисту прав дитини, розвитку та надання послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка відповідних програм та організація навчання на національному та місцевому рівнях 01.01.2021 31.12.2024 Мінсоцполітики; Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Забезпечення функціонування органів, закладів та служб, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії жорстокому поводженню, у тому числі домашньому насильству по відношенню до дітей, у тому числі домашньому насильству
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" 01.01.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики; МВС; Мінюст
Внесення змін до Кримінального кодексу України з метою встановлення кримінальної відповідальності за: зберігання й просте володіння та свідоме одержання доступу до матеріалів сексуальної експлуатації чи насильства над дітьми; розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет інформації, що містить дитячу порнографію, сцени насильства, комерційну експлуатацію щодо дітей; спонукання неповнолітніх через Інтернет до дій сексуального характеру 01.01.2020 31.12.2024 МВС; Мінсоцполітики; Мінюст
Нормативно-правове розширення повноважень підрозділів ювенальної превенції щодо участі у розслідуванні злочинів проти дітей, збільшення їх кадрового забезпечення 01.07.2020 31.12.2024 МВС; Мінсоцполітики; Мінюст
Завдання: Розвиток патронатних сімей відповідно до потреб громади
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення інформаційних кампаній щодо розвитку патронату на національному та місцевому рівнях 01.01.2021 31.12.2024 Мінсоцполітики; Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Вдосконалення нормативно-правового регулювання створення та функціонування патронатних сімей за результатами практичного досвіду 01.01.2021 31.12.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Посилення відповідальності батьків за життя, здоров’я та розвиток дітей, організація надання їм допомоги у вихованні дітей
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Врегулювання питання припинення призначення та виплати державної допомоги на дітей батькам, які влаштовують їх до інституцій на цілодобове перебування 01.01.2020 31.12.2021 Мінсоцполітики
Запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів попередження потрапляння дітей у інституції 01.01.2022 31.12.2022 Мінсоцполітики
Нормативно-правове закріплення права органу опіки та піклування надавати згоду на медичне втручання дитині без згоди її батьків, інших законних представників, якщо це загрожує життю та здоров`ю дитини 01.01.2021 31.12.2021 Мінсоцполітики
Запровадження відповідальності обох батьків за невиконання рішень органу опіки та піклування або суду щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею, у вирішенні питань щодо її лікування 01.01.2021 31.12.2021 Мінсоцполітики
Врегулювання участі того з батьків, хто проживає окремо від дитини, не тільки у вихованні дитини, але й у вирішенні питань щодо її лікування, навчання, тощо 01.01.2021 31.12.2021 Мінсоцполітики
Сприяння розвитку інфраструктури для батьків з маленькими дітьми, зокрема запровадження утворення дитячих кімнат для надання особам, які працюють, послуг з тимчасового догляду за дітьми 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики; Облдержадміністрації;РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Планування заходів з підтримки материнства та дитинства, родини, зокрема щодо розвитку соціальних послуг, спрямованих на соціальну підтримку майбутніх батьків, післяпологовий супровід матерів 01.01.2020 31.12.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Розробка та впровадження корекційних програм для батьків за рішенням суду з метою формування у них навичок відповідального батьківства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та затвердження корекційних програм для батьків за рішенням суду з метою формування у них навичок відповідального батьківства 01.01.2021 31.12.2021 Мінсоцполітики
Забезпечення впровадження корекційних програм для батьків за рішенням суду з метою формування у них навичок відповідального батьківства 01.01.2022 31.12.2024 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Вдосконалення роботи судової гілки влади шляхом: запровадження спеціалізації суддів щодо розгляду сімейних справ або створення сімейних судів; розроблення змін до цивільного процесуального законодавства щодо скорочення строків розгляду справ, що виникають з сімейних правовідносин
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Аналіз міжнародних практик запровадження та функціонування спеціалізації суддів щодо розгляду сімейних справ 01.01.2020 30.06.2020 Мінюст; Мінсоцполітики; із залученням Верховного суду та Вищої школи суддів (за згодою)
Внесення змін до законодавства України щодо запровадження спеціалізації суддів щодо розгляду сімейних справ 01.07.2020 31.12.2024 Мінюст; Мінсоцполітики; із залученням Верховного суду та Вищої школи суддів (за згодою)
Внесення змін в цивільно-процесуальне законодавство щодо строків розгляду справ, що виникають з сімейних правовідносин 01.07.2020 31.12.2020 Мінюст; Мінсоцполітики; із залученням Верховного суду та Вищої школи суддів (за згодою)
Завдання: Вдосконалення механізмів підтримки малолітніх та неповнолітніх батьків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін законодавства щодо вдосконалення механізмів підтримки малолітніх та неповнолітніх батьків, а також запровадження відповідальності за її відсутність 01.01.2020 31.12.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Організація заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення мотивації до реєстрації шлюбу та відповідального батьківства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення трансляції медійного продукту з питань сім’ї та дітей, що становитиме не менше ніж 1 відсоток обсягу соціальної реклами; запровадження щорічного проведення загальнонаціональної комунікативної кампанії, спрямованої на популяризацію важливості виховання та розвитку дитини в сім’ї 01.01.2020 31.12.2024 Міністерство цифрової трансформації України; Мінсоцполітики; Облдержадміністрації; РДА; Органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Реформування існуючих сімейних форм виховання відповідно до європейських стандартів (єдині підходи до створення, функціонування сімей, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, визначення обґрунтованої кількості дітей в них, введення спеціалізації таких сімей)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Нормативно-правове врегулювання єдиного підходу до створення та функціонування сімей, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, визначення обґрунтованої кількості дітей в них, введення спеціалізації таких сімей 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики
Завдання: Підвищення державної допомоги на дітей в сімейних формах виховання, грошового забезпечення осіб, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Нормативно-правове врегулювання збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики; Мінфін
Завдання: Здійснення належного соціального супроводження сімей, в яких виховуються такі діти, моніторингу якості послуг, що їм надаються
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Перегляд та оновлення програм підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів. 01.01.2021 31.12.2022 Мінсоцполітики
Моніторинг якості соціального супроводу сімейних форм виховання 01.01.2021 31.12.2024 Мінсоцполітики
Завдання: Нормативно-правове врегулювання функціонування малих групових будинків, у тому числі спеціалізованих (для дітей з порушеннями життєдіяльності, які потребують постійного стороннього догляду), та розвиток їх мережі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Врегулювання діяльності малих групових будинків на законодавчому рівні з подальшим затвердженням примірних штатних нормативів та умов оплати праці працівників цих закладів 01.01.2021 31.12.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Забезпечення проведення навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів інституцій відповідно до потреб жителів територіальних громад у послугах для сімей з дітьми
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення методології оцінки спеціалістів закладів інституційного догляду та виховання дітей у навчанні / підвищенні під час реформування закладу 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики
Проведення оцінки спеціалістів закладів інституційного догляду та виховання дітей та забезпечення їх навчання / підвищення кваліфікації відповідно до результатів оцінки 01.01.2020 31.12.2024 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Введення мораторію на влаштування до закладів інституційного догляду та виховання дітей віком до трьох років
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Нормативно-правове врегулювання заборони на влаштування до закладів інституційного догляду та виховання дітей віком до трьох років 01.01.2020 31.12.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Забезпечення трансформації будинків дитини у центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердження примірних штатних нормативів та умов оплати праці працівників цих закладів 01.01.2020 31.12.2020 МОЗ
Утворення центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям 01.01.2020 31.12.2024 Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою)

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Для досягнення цілі у 2019 році:

    –    профінансовано придбання 1971 житлового приміщення дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, в тому числі грошову компенсацію на придбання такого житла;

    –    придбано 14 дитячих будинків сімейного типу;

    –    розпочато будівництво трьох дитячих будинків сімейного типу та шести малих групових будинків;

    –    відремонтовано один дитячий будинок сімейного типу та виготовлено проектно-кошторисну документацію для трьох.

З 2020 року збільшено розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101).

Також з 2020 року підвищено державні соціальні допомоги:

    дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку;

    дітям з інвалідністю, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

З метою встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також посилення кримінальної відповідальності за втягнення дітей у злочинну діяльність Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” (реєстраційний номер 3040 від 10 лютого 2020 р.).

З метою забезпечення виконання ІІ етапу реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026  роки розроблено відповідний проект плану заходів.

З метою зменшення кількості випадків домашнього насильства Урядом прийнято рішення щодо створення гарячої лінії (15-47) для осіб, постраждалих від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1145 “Про поширення експериментального проекту із створення “єдиного входу” опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію на опрацювання звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства”). Експериментальний проект запроваджено з 2020  року, через гарячу лінію надаватимуться консультації щодо всіх форм домашнього насильства, діяльності спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, абонентам анонімно або з належним дотриманням правового режиму, конфіденційності інформації з обмеженим доступом.

Подальші заплановані дії

Реалізація завдань та заходів щодо реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки.

Створення розвиненої системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, поширення практики патронату та наставництва.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері  запобігання та протидії домашньому насильству, проведення широких інформаційних кампаній, метою яких є привернення уваги громадськості до проблематики насильства у різних його проявах.

Формування “нульової толерантності” до проявів домашнього насильства  та активізація роботи щодо створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб в адміністративно-територіальних одиницях регіонів, удосконалення механізмів притягнення до відповідальності кривдників.