#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство внутрішніх справ України
#
Аваков Арсен
Міністр
Відповідальний
 • Павліченко Катерина Володимирівна
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

13.1. Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз

Ми усвідомлюємо, що внутрішня безпекова ситуація на сьогоднішній день зумовлює відчуття незахищеності для людини та стримує залучення інвестицій в економіку. Саме тому ми прагнемо, щоб населення було задоволене рівнем внутрішньої безпеки в межах кордонів держави, а також мало змогу безперешкодно користуватися законними правами та свободами. 

Для досягнення цієї мети ми впровадимо комплексні інтелектуальні системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою, створимо мережу підрозділів поліції за типом “поліцейська станція”, створимо систему ефективної протидії злочинам у кіберпросторі, знизимо ризики створення та діяльності організованих злочинних угруповань, реалізуємо принцип “Community Policing” шляхом поширення проекту “Поліцейський офіцер громади”, реалізуємо сучасні принципи поліцейської діяльності, керовані аналітикою (Intelligence-Led Policing).

Це спричинить зменшення рівня вуличної та організованої злочинності, що знизить ризики для громадян, бізнесу, туристів та інвесторів.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 13.1. «Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Відсутність у людини відчуття безпеки, впевненості в отриманні відповідної допомоги та захисту від держави через недостатній рівень ефективності превентивних заходів з протидії злочинності, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
кожна людина, яка знаходиться на території України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Більша частина населення країни стикається у своєму житті з протиправними посяганнями на життя, здоров’я та власність.

Відповідно до аналітичних даних Національної поліції кількість заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події щороку зростає. Так, у 2015 році зареєстровано 4806783 таких заяв та повідомлень, у 2016 – 6207844, у 2017 – 6757247, у 2018 – 7303120.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Проблема недостатньої ефективності превентивних заходів з протидії злочинності та розкриття кримінальних правопорушень є гострою, оскільки наслідком її невирішення є зневіра людей у спроможності держави не допустити порушення їх прав та свобод та\або захистити та відновити справедливість. До того ж людина, її життя, здоров’я та безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні.

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Згідно з даними Національної поліції рівень розслідування кримінальних проваджень залишається приблизно на одному рівні із року в рік. Так, у 2015 році розслідувано 194950 кримінальних проваджень, у 2016 – 165744, у 2017 – 198474, у 2018 – 198026 кримінальних проваджень відповідно.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Недосконалість механізмів розкриття та досудового розслідування кримінальних правопорушень
Причина 2 – Недостатність технологічного та аналітичного забезпечення підрозділів Національної поліції
Причина 3 – Низький рівень залученості громадян до протидії злочинності
1.7. Показники ефективності політики
 • Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів
 • Кількість злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами
 • Кількість злочинів проти власності

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створено ефективну систему протидії тяжким та особливо тяжким злочинам
Показники результативності:
 • Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів
 • % розкритих та розслідуваних від тих, що знаходились у провадженні тяжких та особливо тяжких злочинів
Завдання до підцілі:
 • Реформування кримінальної поліції та органів досудового розслідування з метою підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (до 2023 року).
 • Запровадження системи захисту та безпеки свідків (до 2023 року)
 • Запровадження сучасного принципу поліцейської діяльності, керованого аналітикою (Intelligence –Led Policing) (до 2021 року)
2. Введено дієві аналітична і технологічна складові превентивної діяльності, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами
Показники результативності:
 • Кількість злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами
 • % розкритих та розслідуваних від тих, що знаходились у провадженні злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами
Завдання до підцілі:
 • Запровадження інтелектуальної системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою (до 2023 року)
 • Запровадження програмних компонентів геоінформаційних систем для аналізу картографічної інформації (до 2023 року)
 • Запровадження використання сучасних технічних засобів ідентифікації особи (до 2023 року)
3. Підвищено оперативність інформування, реагування, розкриття та розслідування злочинів проти власності на засадах технологічності та конфіденційності взаємодії
Показники результативності:
 • Кількість злочинів проти власності
 • % розкритих та розслідуваних від від тих, що знаходились у провадженні злочинів проти власності
Завдання до підцілі:
 • Запровадження механізм залучення громадян до участі в протидії кримінальним правопорушенням на засадах конфіденційності, співробітництва та партнерства (до 2023 року)
 • Запуск мобільних додатків для швидкої комунікації з підрозділами поліції (до 2020 року)

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Реформування кримінальної поліції та органів досудового розслідування з метою підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (до 2023 року).
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити організаційно-штатні зміни у зв’язку із запровадженням інституту кримінальних проступків 01.10.2019 01.06.2020 Національна поліція
Розробити в разі потреби проекти організаційно-штатних змін щодо реорганізації уповноважених підрозділів Національної поліції з розслідування окремих видів тяжких та особливо тяжких злочинів 01.10.2019 31.12.2020 Національна поліція
Запровадити єдину електронну систему роботи з даними і матеріалами досудових розслідувань 01.12.2019 31.12.2021 МВС; Національна поліція
Завдання: Запровадження системи захисту та безпеки свідків (до 2023 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів у частині посилення захисту прав потерпілих від злочинів і свідків злочинів 01.12.2019 31.12.2022 Національна поліція; МВС
Розробити проект Програми захисту свідків та інших учасників кримінального судочинства, кошторису фінасування відповідних заходів 01.12.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція
Завдання: Запровадження сучасного принципу поліцейської діяльності, керованого аналітикою (Intelligence –Led Policing) (до 2021 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити нормативно-правовий акт про організацію та проведення кримінального аналізу підрозділами Національної поліції 01.10.2019 31.12.2020 Національна поліція
Утворити міжрегіональні центри кримінологічного аналізу та прогнозування при закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання 01.11.2019 30.09.2021 МВС; Національна поліція
Завдання: Запровадження інтелектуальної системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою (до 2023 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадити системи відеофіксації правопорушень та ідентифікації осіб 01.12.2019 31.12.2023 МВС; Національна поліція
Завдання: Запровадження програмних компонентів геоінформаційних систем для аналізу картографічної інформації (до 2023 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити електронні карти для проведення аналізу подій та кримінальних правопорушень 01.12.2019 31.12.2023 Національна поліція
Розробити програмний продукт "Планшет керівника" з компонентами геоінформаційних підсистем для візуалізації інформації у вигляді електронних карт 01.12.2019 31.12.2023 Національна поліція
Завдання: Запровадження використання сучасних технічних засобів ідентифікації особи (до 2023 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Унести зміни до нормативно-правових актів у зв’язку із запровадженням єдиного ідентифікатора - унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 01.01.2020 31.12.2023 МВС; Національна поліція
Оснастити підрозділи органів і установ системи МВС портативними біометричними системами, що дають змогу встановлювати та порівнювати біометричні параметри 01.06.2020 31.12.2023 МВС; Національна поліція
Завдання: Запровадження механізм залучення громадян до участі в протидії кримінальним правопорушенням на засадах конфіденційності, співробітництва та партнерства (до 2023 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Поширити проект "Активний свідок" у всіх регіонах держави 01.12.2019 31.12.2023 Національна поліція
З урахуванням найбільш прийнятного міжнародного досвіду запровадити принцип “Community policing” у діяльності підрозділів поліції 01.11.2019 31.12.2023 Національна поліція
За участю асоціацій органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад розробити заходи із превенції злочинних посягань майнового характеру щодо суб’єктів господарської діяльності 01.12.2019 31.12.2023 МВС; Національна поліція
Завдання: Запуск мобільних додатків для швидкої комунікації з підрозділами поліції (до 2020 року)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадити мобільний додаток "MyPol" 01.11.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція
Запровадити мобільний додаток "Червона кнопка" 01.11.2019 31.12.2020 МВС; Національна поліція

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Завдяки підвищенню ефективності діяльності Національної поліції за результатами роботи у 2019 році відмічається зменшення кількості:

    –    тяжких та особливо тяжких злочинів (зареєстровано 142,5 тис. злочинів, що на 17 % менше показника 2018 року (171,9 тис.);

    –    злочинів, пов’язаних з незаконними заволодіннями транспортними засобами (на 17 % менше показника 2018 року (зменшення з 6,5 тис. до 5,4 тис.);

    –    злочинів проти власності та проти безпеки руху і експлуатації транспорту – 246,6 тис. злочинів, що на 15 % менше, ніж у 2018 році (289 тис.).

Протягом 2019 року із використанням мобільного додатку “My Pol” (екстрений виклик поліції) надійшло 3899 повідомлень. За результатами реагування розпочато 42 кримінальних провадження та складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення.

Загалом у 2019 році поліцією здійснено понад 7,3 млн. виїздів до місця скоєння правопорушень, з яких 82 % в рамках нормативно визначеного строку прибуття (20  хв). У 2018 році цей показник становив 78 % з 7,1 млн. виїздів.

Продовжується вжиття заходів, спрямованих на подальше реформування кримінальної поліції та органів досудового розслідування з метою підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Триває робота щодо запровадження у Національній поліції інституту розслідування кримінальних проступків.

Національною поліцією вживаються заходи щодо запровадження інтелектуальної системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою, одним з напрямів використання якої є розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами.

Впроваджено інформаційну підсистему “Гарпун” Інформаційного порталу Національної поліції, до якої підключено 1,8 тис. камер відеоспостереження з функцією відеоаналітики. Система здатна розпізнавати реєстраційні номерні знаки транспортних засобів та перевіряти їх щодо причетності до вчинення правопорушень або викрадень. Використання працівниками поліції такої інформації значно підвищує ефективність розкриття злочинів по гарячих слідах.

Подальші заплановані дії

 • Нормативно-правове врегулювання питань запровадження інституту кримінальних проступків та побудови системи відеоспостереження з подальшим розширенням кола доступу до неї поліцейських.
 • Створення підрозділів дізнання в структурі Національної поліції, які будуть займатися досудовим розслідуванням кримінальних проступків у формі дізнання за спрощеною процедурою та в скорочені строки – не більше 72 годин з моменту повідомлення особі про підозру чи затримання, або в інших випадках у строк до одного місяця.
 • Впровадження в м. Києві та Київській області мобільного додатку “My Pol”