#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Ходаковський Павло Вікторович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

6.3. Доброчесні експортери та імпортери та громадяни України мають прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення, при цьому їх економічні інтереси та інтереси щодо рівності конкурентних умов захищені

Ми завершимо створення вільної від корупції Державної митної служби з не менше, ніж 50% нових людей на посадах керівників окремих структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів. 

Ми розвинемо єдину автоматизовану інформаційну систему, розгорнемо національну електронну транзитну систему та інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці, що забезпечить обмін інформацією з митницями 35-ти країн Європейського регіону. 

Ми запустимо програму авторизованих економічних операторів (АЕО) з не менше 300 заявами на статус АЕО в 2024 році, запровадимо методику вимірювання середнього часу випуску товарів на основі дослідження з вимірювання часу Всесвітньої митної організації.

Ми створимо систему недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду та використання сканерів/засобів безконтактного моніторингу як за проходженням на митниці, так і подальшого слідування товарів. 

Ми запровадимо систему оцінювання ефективності здійснення митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив.

Державна митна служба перестане бути органом, який фокусується на зборі митних платежів. Її головним завданням буде повнота та достовірність декларування товарів, що перетинають митний кордон України. 

У сукупності це захистить доброчесного платника податків та дасть змогу йому розвиватися.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 6.3 «Доброчесні експортери та імпортери України та громадяни мають прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення, при цьому їх економічні інтереси та інтереси щодо рівності конкурентних умов захищені» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Для доброчесних експортерів, імпортерів та громадян відсутні прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, громадяни, які переміщують товари через митний кордон України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема у відношенні суб’єктів господарювання стосується 131 тис. осіб (кількість осіб, які перебувають на обліку в митних органах України за даними Державної митної служби України станом на 01 грудня 2019 року), у відношенні фізичних осіб стосується будь-якого громадянина, який досягнув 16-річного віку (відповідно до статті 265 Митного кодексу України).

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Через складність процедур здійснення митного контролю та оформлення, пов’язану із необхідністю контролю з боку митних органів за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства з питань митної справи,  доброчесні експортери, імпортери несуть додаткові матеріальні та часові витрати для здійснення митного оформлення своїх товарів.

Крім того доброчесні експортери, імпортери через недотримання недобросовісними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлених правил митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів втрачають свої доходи через нерівні умови ведення бізнесу.

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Втрати державного бюджету через існування схем, спрямованих на ухилення від сплати митних платежів, за різними оцінками коливаються від 20 до 80 млрд. грн. щороку.

Рівень тінізації імпорту/експорту в Україні у 2019 році за різними оцінками складає від 20 до 30 відсотків від загальної кількості товарів, переміщених через митний кордон.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Використання значною кількістю бізнесу «сірих» схем при митному оформленні товарів, зловживання з боку бізнесу встановленими правилами митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів
Причина 2 – Недостатньо ефективна боротьба з митними зловживаннями з боку держави
Причина 3 – Недостатньо ефективна взаємодія митних органів з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
1.7. Показники ефективності політики
 • Зниження грошових та часових витрат для доброчесного бізнесу на проходження митних процедур не менше ніж на 5% щороку
 • Недопущення митних зловживань та викривлення конкуренції

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Максимальне зменшення використання «сірих» схем при митному оформленні товарів
Показники результативності:
 • Розширення бази оподаткування митними платежами за рахунок детінізації зовнішньоекономічних операцій на 20-30 %
Завдання до підцілі:
 • Запровадження ризик-орієнтованого підходу при роботі з суб’єктами ЗЕД
 • Запровадження системи оцінювання ефективності митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив
 • Запровадження системи недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду та використання сканерів/засобів безконтактного моніторингу як за проходженням на митниці, так і подальшого слідування товарів
 • Розроблення політики, систем, процедур та правових інструментів для ефективного управління ризиками, що дасть змогу забезпечити баланс між сприянням торгівлі та функціями безпеки
 • Модернізація системи контролю за визначенням митної вартості та організація центру цінової інформації з метою створення інтегрованої довідкової цінової бази даних
 • Імплементація законодавства щодо впровадження програми авторизованих економічних операторів (АЕО) та процедури спільного транзиту ЄС/ЄАВТ
 • Взаємне визнання програм авторизованих економічних операторів
 • Приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
2. Ефективна боротьба з митними зловживаннями з боку держави
Показники результативності:
 • Зменшення тінізації імпорту/експорту в Україні на 20 % - 30 % щороку
Завдання до підцілі:
 • Створення системи сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що не перешкоджає законній торгівлі та забезпечує протидію потраплянню на територію України контрафактних товарів
 • Підписання нових угод та активізація обміну інформацією за діючими угодами із суміжними країнами та найбільшими торговельними партнерами України щодо обміну попередньою митною інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України
 • Ратифікація необхідних міжнародних конвенцій і угод з метою забезпечення міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією в країні та на міжнародному рівні, включаючи взаємну адміністративну підтримку
 • Співпраця на керівному та операційному рівні між митними адміністраціями суміжних країн для сприяння транскордонному двосторонньому митному співробітництву
 • Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці
3. Налагодження ефективної взаємодія митних органів з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
Показники результативності:
 • Зростання рівня довіри до Державної митної служби на 25%
Завдання до підцілі:
 • Розвиток та розширення функціональних можливостей сервісу «Єдине вікно»
 • Створення зручних для користування бізнесом онлайн-сервісів для перегляду реєстру попередніх рішень про класифікацію товару, знеособленої інформації про класифікацію товару з оформлених митних декларацій тощо
 • Запровадження ефективного механізму розгляду скарг бізнесу в адміністративному порядку, збільшення кількості скарг суб’єктів ЗЕД, які вирішуються в досудовому порядку
 • Підготовка комунікаційних стратегій, які передбачають послідовне висвітлення процесу реформування та забезпечуватимуть єдину політику комунікацій Держмитслужби та її територіальних органів
 • Мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів під час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрація ресурсів на інтелектуальних методах контролю і запобігання порушенням у сфері митного законодавства

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Запровадження ризик-орієнтованого підходу при роботі з суб’єктами ЗЕД
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розширення сфери застосування автоматизованої системи управління ризиками на всі митні формальності, від обробки попередньої інформації до обробки результатів митного пост-аудиту 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
2) Удосконалення автоматизованої системи митного оформлення товарів, зокрема впровадження модулів прийняття автоматизованих рішень про виконання митних формальностей 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
3) Впровадження подання попередньої інформації та обміну інформацією щодо безпеки поставок з метою проведення аналізу ризиків, пов’язаних із надійністю та безпекою, на підставі кращих світових практик 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
Завдання: Запровадження системи оцінювання ефективності митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка та затвердження методики оцінювання ефективності митного аудиту та встановлення ключових показників роботи підрозділів митного аудиту у Стратегічному плані діяльності Держмитслужби 05.05.2020 31.03.2021 Держмитслужба
2) Розробка та розгортання ІТ компоненту, який дає можливість запровадити ризикоорієнтований підхід під час відбору підприємств для перевірок та планування документальних перевірок, а також запровадження форматизованої структури акту перевірки та автоматизації процесу розрахунку сум митних платежів, що підлягають оплаті 05.05.2020 30.06.2021 Держмитслужба
3) Утворення бази даних матеріалів документальних перевірок 05.05.2020 30.06.2021 Держмитслужба
Завдання: Запровадження системи недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду та використання сканерів/засобів безконтактного моніторингу як за проходженням на митниці, так і подальшого слідування товарів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розроблення плану розвитку і розбудови пунктів пропуску через державний кордон України 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Держмитслужба; Адміністрація Держприкордон служби; Мінінфраструктури; облдержадміністрації
2) Розроблення уніфікованих вимог до облаштування автомобільних пунктів пропуску 01.01.2020 31.12.2020 Держмитслужба; Адміністрація Держприкордонслужби
3) Розроблення типових елементів (службово-виробнича будівля, бокс поглибленого огляду, навіс та інше) автомобільних пунктів пропуску 01.01.2020 31.12.2020 Держмитслужба
4) Розроблення, складення та регулярне оновлення паспортів пунктів пропуску (інфраструктура, технічні засоби митного контролю, відеоспостереження, технічний стан обладнання, стан під’їзних шляхів тощо), визначення обсягу інформації для публічного доступу та забезпечення її своєчасного оприлюднення на веб-сайті Держмитслужби 01.01.2020 31.03.2020 Держмитслужба;Мінінфраструктури; Укравтодор; облдержадміністрації за місцезнаходженням пункту пропуску
Завдання: Розроблення політики, систем, процедур та правових інструментів для ефективного управління ризиками, що дасть змогу забезпечити баланс між сприянням торгівлі та функціями безпеки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка та затвердження методики профілювання ризиків, що використовуються до моменту надходження товарів та в процесі їх митного оформлення 01.06.2020 01.06.2021 Держмитслужба
Завдання: Модернізація системи контролю за визначенням митної вартості та організація центру цінової інформації з метою створення інтегрованої довідкової цінової бази даних
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Створення структурного підрозділу в Держмитслужбі, до функцій якого буде віднесено збір, отримання, аналіз інформації про вартість товарів 01.01.2020 30.06.2020 Держмитслужба
2) Прийняття організаційно-розпорядчих документів про затвердження стандартних алгоритмів дій працівників митниці під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості 01.01.2020 31.12.2020 Держмитслужба
Завдання: Імплементація законодавства щодо впровадження програми авторизованих економічних операторів (АЕО) та процедури спільного транзиту ЄС/ЄАВТ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка підзаконних нормативно-правових актів та розгортання ІТ компоненту, необхідного для функціонування програми авторизованих економічних операторів (АЕО) та запровадження положень Конвенції про процедуру спільного транзиту 01.01.2020 31.05.2020 Мінфін; Держмитслужба
Завдання: Взаємне визнання програм авторизованих економічних операторів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Проведення консультацій 01.06.2020 31.12.2021 Мінфін; Держмитслужба; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
2) Підготовка проєктів міжнародних договорів про взаємне визнання митних стандартів/ забезпечення, а також статусів економічних операторів, авторизованих у рамках програм торговельного партнерства 01.06.2020 31.12.2024 Мінфін; Держмитслужба; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Тестування національної електронної транзитної системи 01.03.2020 31.03.2021 Держмитслужба
2) Проведення оціночної місії ЄС щодо стану готовності України до приєднання до Конвенцій 01.04.2021 30.06.2021 Держмитслужба; Мінфін; МЗС
3) Приєднання до Конвенцій 01.07.2021 01.04.2022 Держмитслужба; Мінфін; МЗС
Завдання: Створення системи сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що не перешкоджає законній торгівлі та забезпечує протидію потраплянню на територію України контрафактних товарів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка підзаконних нормативно-правових актів 01.01.2020 14.02.2020 Мінфін; Держмитслужба
2) Розгортання ІТ компоненту, необхідного для створення нового митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності 01.04.2020 01.11.2020 Держмитслужба
Завдання: Підписання нових угод та активізація обміну інформацією за діючими угодами із суміжними країнами та найбільшими торговельними партнерами України щодо обміну попередньою митною інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Визначення переліку потенційних країн для проведення консультацій щодо укладення домовленостей про попередній обмін митною інформацією 01.01.2020 31.05.2020 Держмитслужба
2) Підготовка проектів міжнародних угод з питань митної справи та взаємної адміністративної допомоги, проектів відповідних протоколів щодо обміну попередньою інформацією. Проведення консультацій, переговорів щодо їх узгодження та забезпечення 01.06.2020 31.12.2024 Держмитслужба
Завдання: Ратифікація необхідних міжнародних конвенцій і угод з метою забезпечення міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією в країні та на міжнародному рівні, включаючи взаємну адміністративну підтримку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Визначення переліку конвенцій і угод, які становлять інтерес для України з точки зору приєднання до них 01.01.2020 31.03.2020 Мінфін; Держмитслужба; МЗС
2) Підготовка матеріалів для ратифікації підписаних міжнародних угод з питань митної справи та взаємної адміністративної допомоги 01.04.2020 31.12.2020 Мінфін; Держмитслужба; МЗС
Завдання: Співпраця на керівному та операційному рівні між митними адміністраціями суміжних країн для сприяння транскордонному двосторонньому митному співробітництву
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Проведення двосторонніх зустрічей на рівні керівництва митних адміністрацій для обговорення та узгодження актуальних напрямів взаємодії та підвищення її ефективності 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
2) Проведення зустрічей на рівні керівництва прикордонних митниць України та суміжних країн для обговорення поточної ситуації на кордоні та вирішення актуальних питань взаємодії 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
3) Підготовка та підписання угод, протоколів з митними адміністраціями іноземних держав про взаємодію у сфері протидії митним правопорушенням та контрабанді, обміну упереджувальною (спонтанною) інформацією 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
4) Організація та проведення спільних навчальних заходів, у тому числі в пунктах пропуску на кордоні 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
Завдання: Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Створення, розвиток і регулярне оновлення системи оперативного обміну інформацією, необхідної для забезпечення та здійснення діяльності з виявлення та припинення порушень законодавства з питань державної митної справи, з правоохоронними, контролюючими органами та митними органами іноземних держав 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
2) Підготовка проекту Закону України щодо внесення змін до Митного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” в частині усунення прогалин законодавства для практичного застосування існуючого обсягу повноважень 01.01.2020 31.03.2020 Мінфін; Держмитслужба
3) Запровадження функції оперативних підрозділів у Держмитслужбі та її територіальних органах, уповноважених на провадження оперативно-розшукової діяльності, а також виявлення, припинення та запобігання порушенням законодавства з питань державної митної справи 01.01.2021 31.03.2021 Держмитслужба
4) Запровадження функції мобільних груп з метою здійснення митного контролю на всій митній території України 01.01.2020 31.03.2020 Держмитслужба
5) Використання спеціальних форм співпраці, що стосуються транскордонних дій (наприклад, переслідування по гарячих слідах, спільне спостереження за кордоном, спільні операції), з метою виявлення, припинення та документування порушень митного законодавства 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
Завдання: Розвиток та розширення функціональних можливостей сервісу «Єдине вікно»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Запровадження передачі центральними органами виконавчої влади дозвільних документів виключно через єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” та їх використання під час митного контролю та митного оформлення 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
2) Удосконалення нормативно-технічних документів, необхідних для застосування принципу “Єдиного вікна” під час електронного обміну інформацією за принципом “Єдине вікно” 01.01.2020 31.03.2020 Мінфін; Держмитслужба; Держпродспоживслужба
3) Розвиток сервісу для забезпечення можливості подання громадянами та підприємствами електронних заяв та прийняття в електронному вигляді митними органами рішень з питань митної справи 01.01.2020 31.12.2020 Держмитслужба
Завдання: Створення зручних для користування бізнесом онлайн-сервісів для перегляду реєстру попередніх рішень про класифікацію товару, знеособленої інформації про класифікацію товару з оформлених митних декларацій тощо
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розроблення проекту закону, підзаконних нормативно-правових актів та розгортання ІТ компоненту, необхідного для запровадження процедури надання митницею на запит підприємства обов’язкової тарифної інформації з урахуванням міжнародної практики (зокрема, Binding Tariff Information (BTI) 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Держмитслужба
Завдання: Запровадження ефективного механізму розгляду скарг бізнесу в адміністративному порядку, збільшення кількості скарг суб’єктів ЗЕД, які вирішуються в досудовому порядку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розроблення та внесення змін до Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів, які встановлюють порядок та строки оскарження, права та обов’язки осіб, відповідальність за недотримання процедури оскарження та відповідальність осіб, які прийняли неправомірні рішення чи допустили бездіяльність, а також порядок скасування чи зміни таких неправомірних рішень 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Держмитслужба
Завдання: Підготовка комунікаційних стратегій, які передбачають послідовне висвітлення процесу реформування та забезпечуватимуть єдину політику комунікацій Держмитслужби та її територіальних органів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розроблення та затвердження комунікаційної стратегії Держмитслужби 01.01.2020 31.03.2020 Держмитслужба
Завдання: Мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів під час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрація ресурсів на інтелектуальних методах контролю і запобігання порушенням у сфері митного законодавства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Запровадження постійної функції Держмитслужби з оцінки впливу людського фактора на митні процеси, виявлення ризикових областей та нераціонального використання ресурсів, розроблення та впровадження автоматизованих та/або організаційних рішень із запобігання негативним впливам 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Створено законодавчі підстави для імплементації до національного законодавства України положень Конвенції про процедуру спільного транзиту і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами (Закон України від 12  вересня 2019 № 78-IX “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”, у розробленні та супроводженні якого брали участь Мінфін та Держмитслужба), що забезпечить:

    –    запровадження європейської практики прозорих та надійних митних процедур;

    –    використання підприємствами єдиної митної декларації та єдиної гарантії для переміщення товарів від країни-відправлення до країни-призначення через всі кордони Договірних сторін Конвенції про процедуру спільного транзиту без затримок;

    –    українська митниця отримуватиме від митниць 35 інших країн європейського регіону в режимі реального часу попередню інформацію про вантажі ще до перетину ними українського кордону, що дасть змогу аналізувати операції на предмет їх ризиковості ще до моменту прибуття товарів в Україну. Крім того, це дозволить обґрунтовано визначати форми митного контролю, тим самим не затримуючи вантажі на кордоні митними оглядами та іншими контрольними процедурами.

Створено законодавчі підстави для запровадження в Україні програми авторизованого економічного оператора (АЕО), яка відповідатиме загальновизнаним європейським та міжнародним стандартам (Закон України від  2  жовтня 2019 р. № 141-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів” у розробленні та супроводженні якого брали участь Мінфін та Держмитслужба), що дасть можливість:

    –    пришвидшити митні процедури та підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу;

    –    суттєво спростити митні формальності для підприємств з високим ступенем довіри, реалізувати у майбутньому взаємне визнання статусу авторизованого економічного оператора уповноваженими органами інших держав;

    –    брати участь українським підприємствам у формуванні безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищити їх конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

Забезпечено наближення митного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до стандартів та практики Європейського Союзу, а також підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності (Закон України від  17 жовтня 2019 р. № 202-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”, у розробленні та супроводженні якого брали участь Мінфін та Держмитслужба), що сприятиме:

    –    прискоренню митного оформлення оригінальних товарів та протидії переміщенню товарів, які порушують права інтелектуальної власності, у тому числі контрафактних та піратських товарів;

    –    очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції, яка часто не відповідає встановленим вимогам безпеки;

    –    розвитку міжнародної торгівлі та інвестиційної привабливості України.

З 8 грудня 2019 року Державна митна служба розпочала здійснювати функції і повноваження з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1217 “Питання Державної Митної служби”).

Цьому передувала низка організаційних заходів, зокрема щодо утворення територіальних органів Держмитслужби шляхом оптимізації кількості митниць з 26 до 16 (постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 858 “Про утворення територіальних органів Державної митної служби”).

Створено законодавче підґрунтя для реалізації концепції функціонування Державної митної служби як однієї юридичної особи та визначення умов її належного функціонування (Закон України від 14 січня 2020 р. № 440-ІХ “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, у розробленні та супроводженні якого брали участь Мінфін та Держмитслужба).

Новий формат діяльності Держмитслужби дозволить поліпшити підзвітність керівництва й ланцюгів підпорядкування в організації, збільшити ефективність і продуктивність управління митною системою, підвищити прозорість і зменшити корупцію та політичний вплив, а також досягти економії при централізації функцій.

Тривала та плідна спільна робота Мінфіну, Держмитслужби з міжнародними партнерами з ЄС, Центрального агентства з управління проектами (CPMA), Програми підтримки управління державними фінансами для України (EU4PFM) та Митної служби Литовської Республіки дозволила 13 грудня 2019 р. підписати договір між Державною митною службою України та Литовською Митницею щодо передачі програмного забезпечення, яке дозволить забезпечити тестування Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) у митних органах.

Розроблено стратегію щодо кадрового оновлення Держмитслужби.

Довідково: стратегія передбачає:

-    впровадження Держмитслужбою нової моделі набору (рекрутингу) та просування по службі на основі прозорого конкурсного відбору та ступінчатої системи тестування й перевірки професійної придатності, доброчесності та мотивації до проходження служби;

-    вдосконалення системи навчання та професійної підготовки персоналу Держмитслужби;

-    вдосконалення системи управління кадрами (електронний кадровий менеджмент;

-    підвищення мотивації та рівня задоволеності умовами служби серед персоналу Держмитслужби (за результатами внутрішніх опитувань і анкетувань);

-    суттєве зниження корупційних ризиків та правопорушень в Держмитслужбі (за результатами незалежних зовнішніх та внутрішніх опитувань і анкетувань);

-    вдосконалення внутрішніх і зовнішніх стратегічних комунікацій Держмитслужби.

Урядом запроваджено централізоване електронне надсилання правоохоронними органами доручень на проведення митного огляду товарів та транспортних засобів (постанови Кабінету Міністрів України від  2  жовтня 2019 р. № 861 “Про реалізацію експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення” та від 27 грудня 2019 р. № 1118 “Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення”), що забезпечить:

    –    можливість контролю та обліку усіх доручень на проведення митного огляду товарів та транспортних засобів, які надсилаються правоохоронними органами;

    –    зменшення зловживання та мінімізацію можливостей змов на місцевому рівні, а також підвищення прозорості взаємодії між правоохоронними та митними органами.

З метою проведення заходів з протидії незаконному переміщенню товарів через митний кордон України та ухиленню від сплати митних платежів створено координаційний центр та спеціальні мобільні групи (наказ Державної фіскальної служби України від 9 жовтня 2019 р. № 716 “Про організацію проведення заходів з протидії незаконному переміщенню товарів через митний кордон України та ухиленню від сплати митних платежів”), що передбачає:

    –    точкове націлювання на найбільш ризикові зовнішньоекономічні транзакції, відсутність необґрунтованого тиску на доброчесний бізнес;

    –    проведення заходів щодо протидії подрібненню партій товарів з використанням схеми “піджаків”;

    –    покращення оперативного обміну інформацією та взаємодії між державними органами, які відповідають за протидію економічній злочинності.

Встановлено чіткі та зрозумілі вимоги до автомобільних перевізників для безперешкодного проїзду через пункти пропуску через державний кордон України транспортних засобів, якими перевозяться вантажі та пасажири (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1040), що забезпечить зменшення корупційних ризиків у пунктах пропуску через державний кордон України.

Урядом розроблено та схвалено проект Закону України “Про внесення змін до статті 23 Митного кодексу України щодо попередніх рішень з питань відповідного методу або критеріїв та їх застосування, які будуть використовуватися для визначення митної вартості відповідно до конкретних обставин” (реєстраційний номер 2700 від 28 грудня 2019 р.), що передбачає:

    –    можливість суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності завчасно, до моменту ввезення товарів на митну територію України, отримувати попередні рішення з питань  відповідного методу або критеріїв та їх застосування, які будуть використовуватися для визначення митної вартості відповідно до конкретних обставин;

    –    позитивний вплив на інтереси держави, адже Україна таким чином виконує свої міжнародні зобов’язання в рамках Угоди про спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі.

Для забезпечення швидкого та прозорого митного оформлення товарів шляхом запровадження нових функціональних можливостей електронних сервісів розроблено та введено в експлуатацію:

    –    особистий кабінет користувача на “Єдиному державному інформаційному веб-порталі “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”;

    –    калькулятор розрахунку митних платежів при митному оформленні автомобілів.

Запущено в роботу 7 сканерів на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві- Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному. Швидкість митного контролю транспортних засобів та контейнерів збільшилася за рахунок відсутності необхідності їх розвантаження.

Активізовано роботу з донорами, та залучено до співпраці ряд проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема, в рамках програм підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), USAID, тощо.

Подальші заплановані дії

 • Забезпечення максимального зменшення використання “сірих” схем при митному оформленні товарів, шляхом:

-    запровадження ризик-орієнтованого підходу при роботі з суб’єктами ЗЕД;

-    запровадження системи оцінювання ефективності митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив;

-    запровадження системи недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду та використання сканерів/засобів безконтактного моніторингу як за проходженням на митниці, так і подальшого слідування товарів;

-    розроблення політики, систем, процедур та правових інструментів для ефективного управління ризиками, що дасть змогу забезпечити баланс між сприянням торгівлі та функціями безпеки;

-    модернізація системи контролю за визначенням митної вартості та організація центру цінової інформації з метою створення інтегрованої довідкової цінової бази даних;

-    імплементація законодавства щодо впровадження програми авторизованих економічних операторів (АЕО) та процедури спільного транзиту ЄС/ЄАВТ;

-    взаємне визнання програм авторизованих економічних операторів;

-    приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

 • Посилення боротьби з митними зловживаннями з боку держави шляхом:

-    створення системи сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що не перешкоджає законній торгівлі та забезпечує протидію потраплянню на територію України контрафактних товарів;

-    підписання нових угод та активізація обміну інформацією за діючими угодами із суміжними країнами та найбільшими торговельними партнерами України щодо обміну попередньою митною інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України;

-    ратифікації необхідних міжнародних конвенцій і угод з метою забезпечення міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією в країні та на міжнародному рівні, включаючи взаємну адміністративну підтримку;

-    співпраці на керівному та операційному рівні між митними адміністраціями суміжних країн для сприяння транскордонному двосторонньому митному співробітництву;

-    підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці.

 • Налагодження ефективної взаємодії митних органів з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності шляхом:

-    розвитку та розширення функціональних можливостей сервісу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”;

-    створення зручних для користування бізнесом онлайн-сервісів для перегляду реєстру попередніх рішень про класифікацію товару, знеособленої інформації про класифікацію товару з оформлених митних декларацій тощо;

-    запровадження ефективного механізму розгляду скарг бізнесу в адміністративному порядку, збільшення кількості скарг суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які вирішуються в досудовому порядку;

-    підготовки комунікаційних стратегій, які передбачають послідовне висвітлення процесу реформування та забезпечуватимуть єдину політику комунікацій Держмитслужби та її територіальних органів;

-    мінімізації впливу людського фактора та автоматизації процесів під час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрації ресурсів на інтелектуальних методах контролю і запобіганні порушенням у сфері митного законодавства.