#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Гелетій Юрій Ігорович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

6.4. Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевших фінансових ресурсів

Ми сприятимемо банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів.

Для окремих категорій малого та середнього бізнесу (зокрема малим сільськогосподарським товаровиробникам на придбання землі) ми запровадимо фонди часткового гарантування кредитів. Працюватимемо над підвищенням фінансової грамотності бізнесу та громадян, щоб підвищити їх спроможність отримати доступ до фінансових ресурсів.

Ми сприятимемо зміцненню інституційної спроможності фінансових регуляторів та працюватимемо над приведенням законодавства з регулювання фінансових інструментів та інвестиційних фондів до директив ЄС та розвитком небанківських фінансових послуг та ринку цінних паперів. Створимо умови для наведення Національним банком порядку на ринку небанківських фінансових послуг, що захистить банки від недобросовісної конкуренції.

Ми забезпечимо ефективну та прозору співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями і відповідно стрімке збільшення фінансування інвестиційних проектів за рахунок їх підтримки. 

Ми залучимо інвесторів у державні банки, щоб зрештою зменшити частку держави до рівня 20% в банківському секторі.

Усе це в сукупності дасть змогу банкам та іншим фінансовим установам кредитувати під значно менший відсоток у гривні.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 6.4. «Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевших фінансових ресурсів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Розширення доступу бізнесу і громадян до значно дешевших фінансових ресурсів
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Юридичні особи та фізичні особи – юридичні особи у державному, комунальному та корпоративному секторах; Населення
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

100 % державних та комунальних підприємств, бізнесу і населення не мають можливості отримати дешеві фінансові ресурси, оскільки є обмеженим доступ до фінансових та грошових ринків

1.4. Гострота проблеми
Середня

З точки зору бізнесу і громадян проблема високих кредитних ставок та доступність кредитування є середньою. Середньозважена процентна ставка у серпні для юридичних осіб становить 18,1 %, а для фізичних – 35,8 %.

Проблема впливає на якість життя людей, рівень ефективності економіки.

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Протягом останніх років не спостерігалось тенденції сталого зменшення ставки за кредитами корпоративному сектору, в свою чергу спостерігається зростання ставки за кредитами фізичним особам. В історичному вимірі середньозважені ставки в річному обчисленні (без урахування овердрафту) за кредитами корпоративному сектору становили 16.3% (2015), 14.3% (2016), 12.7% (2017), 15.8% (2018), 13.2% (жовтень 2019); фізичним особам ( без фізичних осіб- підприємців) - 27% (2015), 30.9% (2016), 29.2% (2017), 31.9% (2018), 36.0% (жовтень 2019).

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Військова агресія РФ та загальноекономічна і політична нестабільність минулих років
Причина 2 – Валютні кризи
Причина 3 – Нерозвинений фінансовий ринок
Причина 4 – Високий рівень “непрацюючих кредитів” (NPLs), який зумовив високі пруденційні резерви і як наслідок “замороження” капіталу
Причина 5 – Висока інфляція
1.7. Показники ефективності політики
 • Суттєве зниження відсоткової ставки за кредитами, наданими в гривні
 • Зростання кредитування бізнесу через розширену лінійку інструментів (відношення кредитів до ВВП)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення макроекономічних умов для зниження відсоткової ставки
Показники результативності:
 • Середні процентні ставки за кредитами у гривні до попереднього року зменшуються щонайменше на 3 п.п.
 • Зростання відношення кредитів (фізичним і юридичним особам) до ВВП не менше 40% на 01.01.2025
Завдання до підцілі:
 • Сприяння банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів
 • Розроблення та впровадження інструментів підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі через механізм гарантування кредитів
2. Ефективне управління банками державного сектору для підвищення стабільності та інвестиційної привабливості
Показники результативності:
 • Зниження частки держави до рівня 20% в банківському секторі (2022 рік)
 • Досягнення стабільності (співвідношення капіталу до активів) та прибутковості (ROE) на рівні ринкових показників
Завдання до підцілі:
 • Імплементація стратегій банків державного сектору з метою збільшення їх економічної цінності, щоб компенсувати кошти платників податків, що були інвестовані в ці банки в минулому
 • Забезпечення ефективного корпоративного управління в банках державного сектору та ефективної взаємодії між банками та акціонером (гарантуючи при цьому комерційну незалежність банку)
 • Співпраця з наглядовими радами банків державного сектору щодо вирішення проблеми «непрацюючих кредитів» та зменшення їх частки в кредитних портфелях банків
3. Забезпечення ефективної та прозорої співпраці з міжнародними фінансовими організаціями
Показники результативності:
 • Збільшення середнього рівня вибірки доступних коштів МФО на 10 п.п. в порівнянні з попереднім роком
Завдання до підцілі:
 • Залучення довгострокового пільгового фінансування та розбудова нових партнерських відносин з іноземними партнерами
 • Забезпечення першочергової підготовки проектів МФО в секторах, які визначені пріоритетними в національних стратегічних та програмних документах
 • Зміцнення спроможності української сторони ефективно використовувати ресурси МФО (absorption capacity)
 • Удосконалити систему моніторингу реалізації проектів МФО

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Сприяння банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення в рамках Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності координації економічної, фіскальної та монетарної політики на постійній основі 01.12.2019 31.12.2024 Мінфін; НБУ; Мінекономіки
Завдання: Розроблення та впровадження інструментів підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі через механізм гарантування кредитів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення на базі Німецького-українського фонду Фонду розвитку підприємництва, основною метою функціонування якого буде компенсація відсоткових ставок для МСП 01.12.2019 31.12.2022 Мінфін; НБУ; Мінекономіки
Завдання: Імплементація стратегій банків державного сектору з метою збільшення їх економічної цінності, щоб компенсувати кошти платників податків, що були інвестовані в ці банки в минулому
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Моніторинг імплементації стратегій банків державного сектору 01.12.2019 31.12.2022 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ
Оновлення Засад стратегічного реформування державного банківського сектору 01.12.2019 31.12.2022 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ
Завдання: Забезпечення ефективного корпоративного управління в банках державного сектору та ефективної взаємодії між банками та акціонером (гарантуючи при цьому комерційну незалежність банку)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та підписання меморандумів про співпрацю з наглядовими радами банків державного сектору 01.12.2019 31.12.2024 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ
Визначення ключових показників ефективності для банків державного сектору та запровадження моніторингу їх досягнення 01.12.2019 31.12.2024 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ
Завдання: Співпраця з наглядовими радами банків державного сектору щодо вирішення проблеми «непрацюючих кредитів» та зменшення їх частки в кредитних портфелях банків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та затвердження наглядовими радами державних банків стратегії управління проблемними активами та здійснення моніторингу її реалізації 01.01.2020 31.12.2022 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ; НБУ
Розгляд питань виконання планів реалізації стратегії управління проблемними активами на засіданнях Ради фінансової стабільності 01.01.2020 31.12.2022 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ; НБУ
Завдання: Залучення довгострокового пільгового фінансування та розбудова нових партнерських відносин з іноземними партнерами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення переговорів з іноземними країнами, МФО з метою обговорення параметрів потенційних угод 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін; МЗС; ЦОВВ
Завдання: Забезпечення першочергової підготовки проектів МФО в секторах, які визначені пріоритетними в національних стратегічних та програмних документах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Здійснення підготовки проектів МФО у пріоритетних секторах економіки України 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін; ЦОВВ
Завдання: Зміцнення спроможності української сторони ефективно використовувати ресурси МФО (absorption capacity)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення переглядів портфелів в розрізі партнерів МФО (ЄІБ, ЄБРР, Світовий банк, KfW) 01.04.2020 31.12.2024 Мінфін; ЦОВВ; МФО
Проведення тренінгів для працівників ЦОВВ 01.04.2020 31.12.2024 Мінфін; ЦОВВ; МФО
Завдання: Удосконалити систему моніторингу реалізації проектів МФО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення ефективного функціонування (наповнення, постійне оновлення) порталу реєстру проектів соціального і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій 01.09.2019 31.12.2020 Мінфін; ЦОВВ

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

За період з вересня по грудень 2019 року процентна ставка за новими кредитами у національній валюті, наданих в економіку, суттєво знизилась (на 2,4 в. п. до 18,6 %); за новими кредитами корпоративному сектору у національній валюті – на 2,4 в. п. до 15,7 %; за новими кредитами домогосподарствам – на 0,7 в. п. (до 33,1 %).

Створено законодавчі підстави реалізації програми державної підтримки малого бізнесу в Україні, спрямованої на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій (Закон України від 14  січня 2020 р. № 436-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва”, у розробленні та супроводженні якого у Верховній Раді України брав участь Мінфін).

Визначено умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки зазначеним суб’єктам та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінфіну за програмою “Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва” (постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020  р. № 28 “Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва” та № 29 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва”).

Протягом першого тижня (3–7 лютого 2020 року) з моменту старту державної програми “Доступні кредити 5–7–9 %” Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з чотирма банками: АТ “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АТ КБ  “ПриватБанк” та АТ “Укрексімбанк”. Ще 11 банків подали заявки на участь у програмі, а саме: АТ “Кредобанк”, АТ “ПУМБ”, АТ “Райффайзен Банк Аваль”, АТ  “ОТП БАНК”, АТ “АЛЬФА-БАНК”, АТ “ПРАВЕКС БАНК”, АТ  “КРЕДИТВЕСТ БАНК”, АТ АКБ “Львів”, ПАТ “БАНК ВОСТОК”, АТ “БАНК АЛЬЯНС” та АТ “МІБ”, які найближчим часом будуть розглянуті Фондом.

Станом на 7 лютого 2020 р. в рамках реалізації програми “Доступні кредити 5–7–9 %” АБ “Укргазбанк” видано 13 кредитів та 172 заявки знаходиться на розгляді в банку, АТ “Ощадбанк” видано 1 кредит та на розгляді близько 100 заявок, в АТ КБ  “ПриватБанк” на розгляді 1220 заявок, в АТ “Укрексімбанк” – 10 заявок.

Схвалено основні напрями діяльності акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” на 2019–2023 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 788), що забезпечить:

-    зміцнення сильних сторін та позиції банку на ринку з використанням нових можливостей у сфері бізнесу і забезпеченням сталого рівня прибутковості;

-    належне функціонування та ефективне управління державним банком, захист прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера.

З метою створення умов для розвитку фінансового сектору внесено зміни до деяких законодавчих актів України (Мінфін брав участь у розробленні та супроводженні законопроектів у Верховній Раді України) щодо:

    –    захисту прав споживачів фінансових послуг (Закон України від 20 вересня 2019 р. №  122-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”) в частині запровадження однакових конкурентних умов надання фінансових послуг, захисту інтересів споживачів фінансових послуг;

    –    вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації (Закон України від 19 вересня 2019 р. № 112-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації”) у напрямі:

-    надання можливості проводити спільну процедуру реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами, але мають різних кредиторів;

-    уточнення умов відступлення прав вимоги у процедурі фінансової реструктуризації;

-    уточнення норми щодо концентрації, що має полегшити процедуру реструктуризації в частині погодження з Антимонопольним комітетом;

-    уточнення норми щодо визначення моменту відшкодування втрат кредиторів, що передбачає задоволення вимог за рахунок іпотеки.

Водночас дію Закону України “Про фінансову реструктуризацію” продовжено ще на три роки.

Вказані заходи сприятимуть:

    –    здійсненню фінансової реструктуризації грошового зобов’язання та/або господарської діяльності боржників;

    –    усуненню окремих недоліків законодавства, виявлених в ході практичного застосування норм Закону України “Про фінансову реструктуризацію”, більш повному застосуванню способів реструктуризації з боку банків, зменшенню регуляторних перешкод для здійснення фінансової реструктуризації тощо;

    –    зміцненню довіри споживачів фінансових послуг до фінансового сектору, створення механізмів захисту їх прав та інтересів, забезпечення кращої поінформованості споживачів про фінансові послуги.

Удосконалено функції із державного регулювання ринків фінансових послуг (Закон України від 12 вересня 2019 р. № 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг”, у розробленні та супроводженні якого у Верховній Раді України брав участь Мінфін), що забезпечить:

-    підвищення якості регулювання ринків фінансових послуг відповідно до стандартів ЄС;

-    поліпшення умов ведення бізнесу з одночасним посиленням відповідальності суб’єктів ринку перед споживачами фінансових послуг;

-    скорочення чисельності кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом розподілу функцій Нацкомфінпослуг між Національним банком та НКЦПФР.

Підготовлено до підписання угоду між АБ “Укргазбанк” та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Підписання зазначеної угоди забезпечить входження IFC в капітал АБ “Укргазбанк” та підвищення інвестиційної привабливості банку, а у подальшому – до зниження частки держави в банківському секторі України.

В рамках подальшого зміцнення управління державними банками:

    –    оновлено склад Конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку (розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 1024 “Про зміну складу конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку”);

    –    забезпечено функціонування наглядових рад АТ “Укрексімбанк”, АТ КБ  “Приватбанк” та АТ “Ощадбанк” – оновлено склад наглядових рад державних банків;

    –    визначено критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків (постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 859).

Належне функціонування державних банків та ефективне управління їх діяльністю дозволить їм більш ефективно виконувати роль фінансового посередника, що сприятиме збільшенню доступності та зниженню вартості фінансових ресурсів для економічних суб’єктів.

З метою залучення цільових коштів для розвитку:

    –    розпочато процедуру відбору банків-учасників в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту “Основний кредит для аграрної галузі – України” (оголошено конкурс, проведено презентацію проекту стейкхолдерам);

    –    розроблено концептуальні напрями здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 882). Очікується забезпечення доступу сільськогосподарських виробників до довгострокових кредитних ресурсів на пільгових умовах;

    –    ратифіковано Верховною Радою України:

-    Фінансову угоду (Проект “Розширення Харківського метрополітену” (Проект “Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків”) між Україною та Європейським інвестиційним банком” (Закон України від 5 грудня 2019 р. № 346- IX) (кредит ЄІБ – 160 млн. євро). Очікується збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном (подовження Олексіївської лінії метро на 3,47 км та введення в експлуатацію двох станцій і електродепо);

-    Гарантійну угоду (Проект електрифікації української залізниці “Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка”) між Україною та ЄБРР (кредит ЄБРР – 150 млн. євро) (Закон України від 19 грудня 2019  р. № 412-IX). Очікується електрифікація та модернізація систем сигналізації і зв’язку (переведення на електротягу сполучення з Миколаївським портовим вузлом шляхом електрифікації ділянки Долинська – Миколаїв – Херсон);

-    Фінансову угоду (Проект “Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (кредит ЄІБ – 75  млн. євро) (Закон України від 19 грудня 2019 р. № 415-IX). Очікується зменшення кількості загиблих та серйозно постраждалих в ДТП в міських зонах та покращення ефективності і безпеки міського транспорту в цілому;

-    Грантову угоду (Проект “Миколаївводоканал” (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою “E5P” між Україною та Європейським інвестиційним банком) щодо надання гранту у сумі 5,11  млн. євро (Закон України від 19 грудня 2019 р. № 416-IX). Поліпшення роботи та ефективності насосних станцій та водопровідних і каналізаційних мереж МКП “Миколаївводоканал”.

Активізовано співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями:

    –    підвищився рівень вибірки доступних коштів міжнародних фінансових організацій: у 2019 р. порівняно з 2018 р. вибірка коштів позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку зросла на 9,7 п. п., Європейського банку реконструкції та розвитку – на 17,1 п. п., Європейського інвестиційного банку – на 4,5 п. п., Кредитної установи для відбудови (КfW) – на 8,3 п. п.;

    –    збільшено освоєння коштів на реалізацію проектів міжнародних фінансових організацій через державний бюджет – у 2019 році залучено 11,4 млрд. грн. від Європейського банку реконструкції та розвитку, Кредитної установи для відбудови (KfW), Європейського інвестиційного банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що на 31,5 % (або на 2,7 млрд. грн.) більше порівняно з 2018 роком;

    –    сума інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку в державний і приватний сектор України у 2019 році сягнула рекордного 1,1  млрд.  євро;

    –    проведено перегляди портфелів проектів Європейського банку реконструкції та розвитку, Кредитної установи для відбудови (KfW), Європейського інвестиційного банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку;

    –    удосконалено нормативно-правову базу щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями: удосконалено механізм реєстрації обтяжень майнових прав (Закон України від 14 листопада 2019 р. № 293-IX), унормовано строки підготовки порядку відбору бенефіціарів.

3 жовтня 2019 р. підписано Меморандум між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності. В рамках підписаного Меморандуму сторони домовились про тісну взаємодію в рамках формування та реалізації економічної політики Кабінету Міністрів України та грошово-кредитної (монетарної) політики Національного банку України, спрямованої на досягнення низької та стабільної інфляції, що має забезпечити у середньостроковій перспективі зниження відсоткових ставок, пожвавлення кредитування економіки та відповідно економічне зростання в країні. Взаємоузгоджені дії між Кабінетом Міністрів та Національним банком сприятимуть:

    –    забезпеченню доступу бізнесу і громадян до значно дешевших фінансових ресурсів;

    –    зменшенню витрат на обслуговування боргів;

    –    захисту громадян від зловживань монополістів;

    –    поліпшенню очікувань, в тому числі інфляційних, та підвищенню довіри інвесторів до української економіки.

В рамках розвитку фінансового сектору спрощено підходи щодо визначення уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1151), що передбачають:

-    встановлення рівних конкурентних вимог для всіх банків;

-    можливість одержувачів пенсій, грошової допомоги та заробітної плати (працівники бюджетних установ) на власний розсуд обирати уповноважені банки.

З метою забезпечення діяльності Державної іпотечної установи Урядом прийнято рішення щодо:

    –    проведення Мінфіном єдиної, державної фінансової політики в сфері розвитку ринку іпотечного кредитування (постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1054 “Деякі питання Державної іпотечної установи”);

    –    створення передумов для збільшення доступності будівництва нового житла для громадян України (постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019  р. №  961 “Про надання у 2019 році державної гарантії за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”).

Розпочав роботу Український фонд стартапів, статутний капітал якого складає 389,7  млн. грн., при цьому закладено збільшення капіталу на 50 млн. гривень. Розмір грантів складає 25 тис. доларів США та 50 тис. доларів США. Подано 398 заявок на отримання гранту, з них 158 – оцінених. Проведено перший Pitch Day Українського фонду стартапів, на якому презентовано 12 заявок.

Оцінку заявок здійснюють експерти. На даний час працює вже 42 експерти (підписано меморандуми про співпрацю), 238 заявок було подано на експертів, з них затверджено 98. Держава прозоро підтримує розвиток інноваційного бізнесу в Україні як запоруку економічного зростання.

Урядом прийнято рішення щодо передачі Німецько-Українського Фонду у повне управління Мінфіну (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11  грудня 2019 р. № 1273), що сприятиме ефективному управлінню фондом, впровадженню нових кредитно-гарантійних інструментів державної підтримки малого та середнього підприємництва.

В рамках вирішення питання здешевлення кредитів сільськогосподарським  товаровиробникам Урядом:

    –    схвалено концептуальні напрями та відповідний план заходів щодо їх реалізації з питання здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 882, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1219);

    –    схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві” (реєстраційний номер 3047 від 10 лютого 2020 р.).

Це сприятиме запуску повноцінного обігу землі сільськогосподарського призначення, створить інструмент, який дозволить малим сільськогосподарським товаровиробникам отримати “дешеві” кредитні ресурси для купівлі земель сільськогосподарського призначення, що, в свою чергу, дасть поштовх для економічного зростання.

Подальші заплановані дії

 • Забезпечення ефективного корпоративного управління в банках державного сектору та ефективної взаємодії між банками та акціонером (гарантуючи при цьому комерційну незалежність банку), зокрема шляхом розроблення та підписання меморандумів про співпрацю з наглядовими радами банків державного сектору та визначення ключових показників ефективності, запровадження моніторингу їх досягнення.
 • Удосконалення системи моніторингу реалізації проектів міжнародних фінансових організацій, зокрема забезпечення ефективного функціонування (наповнення, постійне оновлення) порталу реєстру проектів соціального і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій.
 • Здійснення заходів та внутрішньодержавних процедур для набрання чинності:

-    Угоди про позику (Програма “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

-    Договору гарантії (“Проект модернізації мережі електропередачі”) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР);

-    Гарантійної угоди (Проект електрифікації української залізниці “Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка”) між Україною та ЄБРР.

 •  Здійснення заходів щодо підготовки проектів в соціальній, інфраструктурній, енергетичній сферах шляхом залучення коштів МБРР, ЄБРР, ЄІБ та KfW